BIO

Urodzony 25 sierpnia 1949 w Strzelcach Opolskich; syn Wiesława Żulińskiego, prawnika i ekonomisty, i Janiny z domu Kram. Od 1963 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich; w 1967 zdał maturę. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim; w 1973 uzyskał magisterium. Był członkiem Forum Poetów Hybrydy, Konfederacji Nowego Romantyzmu oraz grupy studenckiej Strefa. Debiutował w 1971 wierszami o incipitach gdzie idę..., od ciebie do mnie..., ludzie oszukani..., opublikowanymi w miesięczniku „Opole” (nr 1), a jako krytyk literacki w 1972 recenzją książki P. Valery’ego Estetyka słowa, wydrukowaną w „Nowym Wyrazie” (nr 2). W 1973-76 pracował w Krajowej Agencji Wydawniczej Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch, kolejno na stanowiskach: stażysta, asystent redaktora, starszy asystent redaktora i redaktor dziennikarz (1974-75). Recenzje, artykuły i wiersze publikował w „Oficynie Poetów” (Londyn; 1973-76), „Nowych Książkach” (1974-79, z przerwami), „Poezji” (1975-79), „Tygodniku Kulturalnym” (1975; podpisany L.Ż.; 1978-84, z przerwami), „Kierunkach” (1978-85), „Magazynie Kulturalnym” (1978-79), „Za i przeciw” (1978-81). Od 1975 współpracował z Polskim Radiem (ok. 500 nagrań i emisji radiowych, głównie w cyklach: Mistrzowie pióra, Pisarz na cenzurowanym, Pięć minut o książce). W 1976-77 pełnił funkcję redaktora w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Następnie (do 1982) pracował ponownie w Krajowej Agencji Wydawniczej, kolejno na stanowiskach: kierownika działu poezji i krytyki, zastępcy redaktora naczelnego Naczelnej Redakcji Wydawnictw Seryjnych oraz redaktora naczelnego Naczelnej Redakcji Wydawnictw dla Dzieci i Młodzieży. Od 1977 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1978 został członkiem polskiej sekcji Międzynarodowego Kuratorium Książki Dziecięcej (IBBY). W 1980 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP; od 2003 członek Zarządu Głównego ZLP). Rozwijał działalność krytycznoliteracką, publikując liczne recenzje i artykuły w „Radarze” (1982-86), „Tu i teraz” (1982-85; podpisany: Kamil Michalski, Leszek Chrupowicz, L.Ż.; kierownik działu krytyki), „Nowych Książkach” (1984-85, 1989), „Faktach” (1985-87; tu w 1986-87 cykl felietonów pt. Moja errata), „Kulturze” (1985-89; podpisany: Kamil Michalski, Leszek Chrupowicz, (leż), L.Ż.; w 1985-86 kierownik działu literackiego), „Sztuce dla Dziecka” (1986-88; podpisany też: (leż), (lż); tu w 1987-88 cykl felietonów pt. Z górki na pazurki), „Poezji” (1986-88), „Literaturze” (1987-90; podpisany: Kamil Michalski, Leszek Chrupowicz). W 1985 otrzymał nagrodę Pióra za całokształt pracy krytycznej w dziedzinie poezji w Konkursie Czerwonej Róży. W tymże roku wszedł w skład Kapituły Warszawskiej Premiery Literackiej. W 1986 został kierownikiem działu, a następnie sekretarzem redakcji w miesięczniku „Literatura” (do 1994). Wchodził w skład Komisji Stypendialnej Funduszu Literatury przy Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz Komisji Kwalifikacyjnej ZLP. W 1985-89 współpracował z Ogólnopolskim Ośrodkiem Sztuki dla Dziecka. W 1986 został członkiem Sekcji Polskiej Association Internationale des Critiques Littéraires. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy (SD) Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (od 1990 SD Rzeczypospolitej Polskiej). W 1989 otrzymał nagrodę Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, a w 1993 nagrodę im. E. Granata. Kontynuował działalność krytycznoliteracką, publikując recenzje, noty i felietony w „Wiadomościach Kulturalnych” (1994-98; podpisany: Kamil Michalski, Leszek Chrupowicz, (leż), (lż); od 1995 cykl Poczta literacka podpisany Flażolet z Farlandii; w 1994-96 członek redakcji), „Trybunie” (1997-2003; tu cykl felietonów pt. Czarne dziury). W 1995 otrzymał nagrodę im. K. Janickiego. W 1996-98 był sekretarzem redakcji w miesięczniku „Auto-Motor-Sport”, a w 1998-2000 sekretarzem redakcji w telewizyjnym miesięczniku „Twoja Wizja”. W 1999 zamieszkał w Pruszkowie. W 2000 został głównym specjalistą do spraw promocji w Biurze Programów Regionalnych TVP S.A. Za twórczość krytycznoliteracką otrzymał w 2002 Wielki Laur XII Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza. Odznaczony m.in. Honorową Odznaką miasta Poznania (1987), Złotym Krzyżem Zasługi (1989). Zmarł 5 czerwca 2022; pochowany na Cmentarzu Solipse przy ul. Ryżowej w Warszawie Ursusie.

Twórczość

1. Z gwiazdą w oku. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1975, 42 s.

2. Przechodzień z Efezu. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 70 s.

Zawartość

Cykle: Dedykacje; Wariacje miłosne z wyspy samotności; Życiorys wewnętrzny.

3. Sztuka wyboru. [Szkice i recenzje]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1979, 215 s.

Zawartość

Sztuka wyboru, czyli zamiast wstępu. Dlaczego poeta jest filozofem? — W rodzimym kręgu: Anioły poezji, anioły prozy [dot. twórczość B. Eysymontt]. — Z. Skierskiego rekonstrukcja człowieka; Pokora sceptyczna Tadeusza Chabrowskiego. — Filozofia godności [dot. twórczość Z. Herberta]; Między pięknem a brzydotą [dot. poezji S. Grochowiaka]; Kwiatkowski o Przybosiu [dot.: J. Kwiatkowski: „Świat poetycki Juliana Przybosia”]. — Przyczynek anglosaski: „Ta siła, która przez zielony lont prze kwiaty” [dot. D. Thomasa]; Ofelia z Massachusetts [dot. S. Plath]. — Przyczynek iberoamerykański: Garcia Márquez — realizm magiczny; Bioy Casares — realizm somnambuliczny; Vargas Llosa — realizm filozoficzny. — Lektury zapamiętane: Wyrazić rzecz dzisiejszą [dot.: A. Pogonowska: Wizerunek]; Wiersze o uległości [dot.: W. Szwedowicz: Poszukiwanie wyjścia]; Plony z czasu zbierania doświadczeń [dot.: J. Goczoł: Manuskrypt]; Szlachetna dykcja [dot.: Z. Jerzyna: Modlitwa do powagi]; Grobowce nomadów [dot.: J.J. Szczepański: Rafa]; Przestrzeń języka [dot.: B. Latawiec: Przestrzenie]; Szukać światła palcami [dot.: T. Śliwiak: Wiersze wybrane]; Dusza i ciało [dot.: J. Rostworowski: Moje ciało]; Rzecz o wygnaniu [dot.: E. Kruk: Powrót na wygnanie]; „Stronami deszcze, stronami pogoda” [dot.: J. Iwaszkiewicz: Mapa pogody].

4. Czterdzieści lat poezji polskiej. Wstęp: N. Chadzinikolau. Poznań: MBP [Miejska Biblioteka Publiczna] 1985, 22 s.

Komentarz do scenariusza wystawy w Bibliotece im. E. Raczyńskiego w Poznaniu.

5. Mity konieczne. [Szkice]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1989, 245 s.

Zawartość

Spór o Romantyzm. — W kręgu autentyzmu: Psyche czy Eros?; Natus czy doctus? [dot. J.B. Ożoga]; Opoka na opoce [dot.: W. Myśliwski: Nagi sad; Pałac]. — W kręgu heroizmu: Babą być [dot. A. Świrszczyńskiej]; Spokojna młodość Ewy Lipskiej; Poeta słonecznego żalu [dot. N. Chadzinikolau]; Orfeusz w piekle Tajemnicy [dot. J. Górec-Rosińskiego]; Słowa, które widzą [dot. T. Urgacza]; Odstępca czy reformator? [dot. J. Twardowskiego]. — W kręgu niepewności: Młoda poezja po 1970 roku; Dylematy i nadzieje młodej literatury; Chciałem żyć inaczej [dot. A. Lenartowskiego]; Chwila w Cafe Chaos [dot. E. Filipczuk]; Clochard idący gościńcem [dot. Z. Smektały]. — Lektury zapamiętane: Rozrachunki poety [dot.: T. Chróścielewski: Koncert we Fromborku; Legenda nigra; Poezje wybrane. Warszawa 1984]; Z czaszką Yorika w dłoni [dot.: T. Kijonka: Poezje wybrane]; Odwaga wątpienia [dot.: H. Jachimowski: Skaza; Mgła; Makijaż]; Pomiędzy dziś a zawsze [dot.: W. Kawiński: Miłość nienawistna]; Z gruzów powstać [dot.: A. Babiński: Znicze i inne wiersze]; Outsider [dot.: M. Stanclik: Ave Eva]; Brudna Arkadia [dot.: K. Kofta: Wióry]; Ballada o robolu [dot.: T. Siejak: Oficer]; Małe i wielkie historie [dot.: E. Rylski: Stankiewicz; Powrót]; Pisać własną krwią [dot.: S. Gostkowski: Marsz gladiatorów]; Poezja a fakty [dot.: Z. Jaskuła: Maszyna do pisania]; Makatki z poddasza [dot.: A. Ziemianin: Makatka z płonącego domu]. — Poetycka miara człowieka.

6. W wielkim akwarium ciemności. [Wiersze]. Grafika: T. Wyrwa-Krzyżański. Piła: [b.w.] 1989, 43 s.

7. Za zakrętem. [Szkice i felietony]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1989, 275 s.

Zawartość

Próba panoramy [szkice dot. literatury lat 80.]; Kontekst [dot. życia literackiego]; Proza; Poezja; Krytyka. — Moja errata [cykl felietonów drukowanych w „Faktach” w 1985-1987].

8. Krytyk w składzie z porcelaną. Warszawa: Nasza Księgarnia 1990, 100 s.

Zawartość

Między literaturą a książką. Próba panoramy; Między książką a lekturą; Między informacją a edukacją; Między tradycją a współczesnością; Między baśnią a rzeczywistością; Między rzeczywistością a światopoglądem; Kilka uwag praktycznych.

9. Witold Gombrowicz „Ferdydurke. Warszawa: Jota 1990, 55 s. Wyd. [skrócone] Warszawa: Arkadia 1995, 27 s. Biblioteka Analiz Literackich.

10. Zofia Nałkowska „Granica. Warszawa: Jota 1990, 37 s. Wyd. nast. tamże 1991.

11. Lekcje z Szymborską. [Esej]. Bochnia: POW [Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza] 1996, 96 s.

12. Między wierszami. Rozmowy o życiu i literaturze. Kielce: Oficyna Wydawnicza Ston 2 1997, 196 s.

Wywiady z pisarzami: L.M. Bartelski, A. Bojarska, R. Bratny, J.W. Gomulicki, S. Grodzieńska, M. Grześczak, J. Harasymowicz, S. Janowicz, J. Krakowski, J. Kryszak, P. Kuncewicz, A. Lenartowski, O. Lipińska, E. Lipska, W. Maksimow, L. Marjańska, S. Nyczaj, R. Paul, S. Rogala, M. Słomczyński, P. Szubartowicz, T. Urgacz, A. Zieliński.

13. Jest źle, ale mogłoby być gorzej. Rozmowa z Adamem Zielińskim. Kraków: Galicyjska Oficyna Wydawnicza; Rzeszów: Press-Rol 1999, 127 s.

14. Potrzeba śmiechu. [Szkice literackie]. Warszawa: Nowy Świat 2002, 127 s.

Zawartość

Uśmiech krytyka: Szwejku, pokażcie, co tam macie [dot. twórczości J. Haška]; Plaut, Homer, Kolberg [dot. twórczości S. Wiecheckiego]; Melancholia pogody [dot. J. Przybory]; Szumy, zlepy, ciągi [dot. J. Głowackiego]; Le train ivre [dot. W. Jerofiejewa]; Rechot zoila: Cały ten rap; Buta zamiast buntu; Art.-zine show; Metafizyczny wzwód; Chichot Amora: Rżnij Walenty!; Między rozpustą a pokutą; Ruja i porubstwo; Autocenzura?; Śmiech biesiadnika: Wielkie żarcie; Genialni przewodnicy; Przestroga dla ascetów; Lamentacja mięsopustna; Epilog z clownem [dot.: A. Silber: Parasol pełen kwiatów].

15. Czarne dziury. Toruń: A. Marszałek 2003, 467 s.

Dot. kultury polskiej po 1989; drukowane w „Trybunie” od 1997.

Zawartość

Zawiera felietony w cyklach: Kultura polityczna; Polityka kulturalna; Opium dla mas; Polemiki i chłosty; Kiry i laury.

16. Osiemdziesiąt lekcji wiersza. Toruń: A. Marszałek 2004, 312 s.

Autor podpisany: Flażolet z Farlandii. — Felietony drukowane w „Wiadomościach Kulturalnych” w 1995-1998.

17. Foksal 17. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2006, 248 s.

Monografia Państwowego Instytutu Wydawniczego z okazji 60-lecia wydawnictwa.

Przekłady

1. G. Bartram: Mistrz tajemnic. [Powieść]. Przeł.: J. Szychliński, L. Żuliński. Katowice: Książnica 1992, 281 s.
2. V. O’Reilly: Zabawy kata. [Powieść]. Przeł.: I. Obuchowa, L. Żuliński. Katowice: Książnica 1993, 436 s.

Prace redakcyjne

1. G. Apollinaire: Miłość na którą cierpię. Wybrał i wstępem poprzedził L. Żuliński. Warszawa: Wydawnictwo B. Wrocławskiego 1994, 140 s.
2. Laurowo i jasno. Antologia wierszy laureatów Literackiej Nagrody Nobla. Wybrał i oprac. L. Żuliński. Warszawa: Wydawnictwo B. Wrocławskiego 1994, 487 s.
3. Ci poeci. Antologia poezji współczesnej województwa włocławskiego. Wybór, układ i wstęp: L. Żuliński. Włocławek: Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne 1995, 147 s.
4. J. Górec-Rosiński: Przechodzień róż. Erotyki, liryki i poematy miłosne. Wyboru dokonał i wstępem poprzedził L. Żuliński. Bydgoszcz: Progres 1995, 232 s.
5. Głosy poetów. Antologia. I Ogólnopolskie Konfrontacje Literackie Zelów 4-5 października 1996. Wybór, oprac. i wstęp: L. Żuliński. Zelów 1996, 94 s.
6. M[ariola] Dąbrowska, H. Dąbrowski: Pachniesz snem domowej roboty. Erotyki. Wybór i układ L. Żuliński. Włocławek: Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne 1996, 71 s.
7. J. Harasymowicz: Wybór liryków. Wybór i posłowie: L. Żuliński. Warszawa: Muza 1999, 352 s.
8. Samoświetlni. Antologia poetycka. Wybór, układ, wstęp: L. Żuliński. Turek, Konin: Apeks 1999, 103 s.
9. W labiryncie świata. Adam Zieliński w oczach krytyki. [Szkice]. Wybór i red.: T. Skoczek, L. Żuliński. Rzeszów: Podkarpacka Oficyna Wydawnicza 2001, 235 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 2002, 2004.

Wywiady

Dobry krytyk, to taki szczęśliwy facet. Rozm. A. Dębkowski. Gazeta Kulturalna 1997 nr 10.

Z gwiazdą w oku

P. Dybel: Ucieczki i negacje. Nowy Wyraz 1976 nr 9.
M. Krassowski: Udany debiut. Poezja 1978 nr 2.
M. Zieliński: Nazwanie chaosu. Więź 1978 nr 7/8.

Przechodzień z Efezu

J. Biela: Powtórka z debiutu. Nowy Wyraz 1979 nr 11.
S. Jurkowski: Poezja źródeł. Słowo Powszechne 1979 nr 237.
A. Kaliszewski: Mądrość i płomień. Magazyn Kulturalny 1979 nr 4.
A.K. Waśkiewicz: Kultura i codzienność. Życie Literackie 1979 nr 38.

Sztuka wyboru

B. Dopart: Trzy kwestie bieżącej krytyki literackiej. Życie Literackie 1980 nr 22.
A. Lenartowski: Poeta krytykiem; A. Nowak: Szlachetny eklektyzm. Nowy Wyraz 1980 nr 5.

Mity konieczne

M. Podhorecki. Metafora 1989/90 nr 1/2.

W wielkim akwarium ciemności

D.T. Lebioda: Czarna gorycz. Życie Literackie 1989 nr 13.
S. Stanik: Poszukiwanie w ciemności. Kierunki 1989 nr 6.

Potrzeba śmiechu

R. Bugajski: Śmiech krytyka. Twórczość 2003 nr 6.