BIO

Urodzony 20 listopada 1928 w Nowej Wilejce; syn Szymona Bursewicza i Jadwigi z Romaszkiewiczów. W czasie wojny uczył się w rosyjskiej i litewskiej szkole powszechnej. W 1945 w ramach tzw. repatriacji przyjechał wraz z rodziną do Polski i zamieszkał na stałe w Szczecinie. W 1948-51 studiował medycynę w Poznaniu. Nie ukończywszy studiów, w 1951-59 pracował jako redaktor w dziale literackim Rozgłośni Szczecińskiej Polskiego Radia; był m. in. autorem comiesięcznego Magazynu Literackiego oraz cyklu felietonów o Szczecinie pt. Imiona ulic. W latach następnych utrzymywał się z pracy dziennikarskiej. Debiutował w 1951 wierszem pt. Śmierć poety opublikowanym w dodatku do „Głosu Szczecińskiego” pt. „Życie i Kultura” (nr 24); z pismem tym współpracował następnie do 1956, zaś z „Głosem Szczecińskim” nieprzerwanie do 1982. W 1956 był współzałożycielem grupy poetycko-plastycznej „Metafora” i do 1967 publikował w jej wydawnictwach, uczestniczył też w organizowaniu sympozjonów poetyckich grupy. Od 1956 zamieszczał wiersze, opowiadania, recenzje literackie i plastyczne (te ostatnie pod pseudonimem Jerzy Rustem) przede wszystkim w czasopismach lokalnych, m. in. w „Tygodniku Zachodnim”, „Ziemi i Morzu”, „Pomorzu”, „Literach”, „Kurierze Szczecińskim” (1955-60; tu w 1960 cykl recenzji plastycznych pt. Z sali wystawowej), „7-mym Głosie Tygodnia” (zwłaszcza w 1957-66). Zajmował się też twórczością przekładową, tłumacząc dla radia poezję rosyjską, niemiecką, litewską, białoruską i żydowską. W 1960 został członkiem Związku Literatów Polskich i Komitetu Porozumiewawczego Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych. W 1971-75 publikował wiele w „Spojrzeniach”. Za twórczość literacką otrzymał w 1959 i 1963 nagrody Wydziału Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie. Zmarł 5 marca 1982 w Szczecinie.

Twórczość

1. [Wiersze]. Szczecin: Ziemia i Morze 1956, 16 s.

2. Kroki we mgle. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1959, 48 s.

3. Chłód nocy. Wiersze. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1966, 86 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Katakumby; Profile; Jutro.

4. Wiersze wybrane. Inedita z lat 1952-1977. Wybór i posłowie: M. Yoph-Żabiński. Szczecin: Albatros 1999, 67 s.

Utwory niepublikowane, niedatowane

• Droga do domu. [Powieść].
Utwór niedokończony; rękopis w posiadaniu rodziny.

Przekłady

1. E. Rajzman: Jesienne drzewo; Słońce w pługu; U źródła. [Wiersze]. Przeł. [z jidysz]: J. Adler, J. Bursewicz, U. Kozioł. Szczecin 1966, 32 s.
2. E. Rajzman: Modlitwa wilka. Wiersze wybrane. Wybór: K. Suchodolska. Przeł. [z jidysz] J. Bursewicz i in. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1979, 97 s.
Tu w przekładzie J. Bursewicza szesnaście wierszy E. Rajzmana.

Zob. też Prace redakcyjne poz. .

Prace redakcyjne

1. Dom nad Odrą. Almanach literacki. Red.: R. Liskowacki, J. Bursewicz, T. Wojciechowski. Tłum. J. Bursewicz [i in.]. Szczecin: Związek Młodzieży Polskiej 1955, 143 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Rocznik Literacki 1982wyd. 1988 (A. Biernacki).

Ogólne

Artykuły

E. Balcerzan: Tematy i motywy Szczecina literackiego. Szczecin 1962 nr 7/8.
K. Suchodolska. „Głos Szczecina1982 nr 48.
F. Fornalczyk Gwiazda na zamglonym firmamencie. Morze i Ziemia 1983 nr 39.
S. Zajączek: I siałem piasek nieco inaczej. O Józefie Bursewiczu. Pogranicza 1998 nr 1.

Kroki we mgle

B. Kogut: Piątka poetów Szczecina. Szczecin 1960 nr 12.
J. Rosnowska: Wychodzenie z mgły. Nowa Kultura 1960 nr 27.

Chłód nocy

N. Chadzinikolau. „Nurt1967 nr 7.
A. K. Waśkiewicz. „Pomorze1967 nr 6.
K. Nowicki: Na własny koszt. Litery 1967 nr 5.
R. Sulima. „Poezja1967 nr 6.