BIO

Urodzona 6 lutego 1930 w Bydgoszczy; córka Ignacego Bukowskiego, oficera Wojska Polskiego, tłumacza, i Kiry z Czaszyńskich, urzędniczki. Dzieciństwo spędziła kolejno w Warszawie, Paryżu i Siedlcach. W czasie okupacji niemieckiej przebywała w Krakowie i Sieniawie. Po wojnie uczęszczała do Gimnazjum sióstr Urszulanek w Krakowie a następnie do Liceum im. K. Hoffmanowej w Warszawie, gdzie zdała maturę w 1949. Od tegoż roku studiowała romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim (do 1952). W 1950-1957 działała w Związku Młodzieży Polskiej m. in. w Zarządzie Dzielnicowym i Stołecznym. Debiutowała w 1952 recenzjami zamieszczonymi w „Nowej Kulturze” (nr 22, 43, 49). W latach następnych należała do zespołu redakcyjnego „Nowej Kultury” (do 1959); w piśmie tym, a także w „Sztandarze Młodych, Po prostu” i „Przedpolu” publikowała recenzje, szkice krytyczne i artykuły. W 1956 została członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1959 pracowała w redakcji telewizyjnego magazynu Pegaz. Należała również do zespołu redakcyjnego „Tygodnika Polskiego.” W 1961-64 prowadziła dział krytyki literackiej we „Współczesności” i publikowała na łamach tego pisma liczne szkice literackie, eseje i recenzje. Od 1963-76 współpracowała jako recenzentka z warszawskim tygodnikiem „Kultura”. W 1964 wyszła za mąż za Walerego Namiotkiewicza, prawnika i historyka. W tymże roku została członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1965 przebywała na stypendium we Francji. W 1967 podjęła pracę w redakcji „Miesięcznika Literackiego” i zaczęła publikować na tych łamach liczne recenzje, artykuły i przekłady z literatury francuskiej. Od 1969-87 redagowała serię Portrety Współczesnych Pisarzy Polskich w Państwowym Instytucie Wydawniczym. W 1969 i ponownie w 1979 przebywała w Paryżu na zaproszenie rządu francuskiego. W 1970 została członkiem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Literackich. Od 1972 była zastępcą redaktora naczelnego „Miesięcznika Literackiego” (do zamknięcia pisma w 1990). Odbyła kilka podróży na Bliski Wschód. Należała do zarejestrowanego w 1983 ZLP; w 1986-89 była członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego, a w 1989-90 sekretarzem Zarządu Głównego Związku. W 2002 została sekretarzem Zarządu Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Kultury Europejskiej. Odznaczona m. in. Krzyżem Kawalerskim (1976) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002). Zmarła 2 listopada 2021w Warszawie; pochowana tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Twórczość

1. Auderska. [Szkic]. Powst. przed 1978. Tekst w rękopisie.

Przekłady

francuski

Auderska. [Przeł.] B. Grzegorzewska. Varsovie: Agence des Auteurs, Czytelnik 1978, 61 s.

2. Saint-Exupéry czyli paradoksy humanizmu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 193 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1970, wyd. 3 1977.

Przekłady

rosyjski

Sent-Èkzûperi, ili paradoksy gumanizma. [Przeł.] A. N. Ermonskij. Moskva 1983.

3. De Saint-Exupéry. Scenariusz telewizyjny. Telewizja Polska 1970.

W cyklu „Portrety”.

4. Refleksje znad Nilu. [Reportaże; autorzy:] A. Bukowska, J. Putrament, T. Strumff, Z. Załuski. Warszawa: Książka i Wiedza 1971, 220 s.

Zawartość

Zawiera następujące reportaże A. Bukowskiej: Codzienny front; Lot do Asuanu; „Moja Ojczyzna Akka”.

5. Przemiany czasu. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 183 s.

Zawartość

Zawiera szkice: Podzwonne pokoleniu [dot. pokolenia „Współczesności”]; Realizm duży i mały. – Przemiany czasu: Tragiczność i drwina; Spirale. – Próba demistyfikacji [na marginesie dyskusji o krytyce]; Konfrontacje faktów; Szansa [dot. kultury masowej] oraz recenzje.

6. Palestyńczycy. Ich życie i walka. [Publicystyka społeczno-polityczna]. Warszawa: Czytelnik 1978, 474 s. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone tamże 1988, 540 s.

Książka wyróżniona w 1978 przez Ministra Obrony Narodowej.

7. Au confluent di Rhône et de la Vistule = U zbiegu Rodanu i Wisły. [Szkice wspomnieniowe; współautorka:] A. Bonhôte. Sierre: Éd. Monographic. S. A. 1989, 158 s.

Przekłady

1. R. Merle: Rodzina Sonderlingów. [Utwór dramatyczny]. Przeł. A. Bukowska. Telewizja Polska 1962.

Prace redakcyjne

1. [Trzydzieści jeden] 31 współczesnych opowiadań. Wybór i wstęp: A. Bukowska. Warszawa: Iskry 1965, 468 s. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1967, 586 s.
2. A. Saint-Exupéry: Aforyzmy. Wybrała i wstępem opatrzyła A. Bukowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 91 s. [Wyd. 2] pt. Co trwa dłużej niż ludzie. Wrocław: Studio X 1997.
3. A. Camus: Odnaleźć sens w braku sensu. [Aforyzmy]. Wybór i oprac.: A. Bukowska. Wrocław: Studio X 1998, 63 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1973, 1989, 2004.

Wywiady

Kompleks Antygony. Rozm. A. Staniszewski. Gazeta Olsztyńska 1995 nr 25.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (M. Brykalska).

Saint-Exupéry czyli paradoksy humanizmu

K. Nowicki: Nieobecność literatury. Miesięcznik Literacki 1969 nr 5.
J. Pieszczachowicz: Szanse humanizmu i literatury. Twórczość 1969 nr 10.

Przemiany czasu

J. Pieszczachowicz: Przemiany i pokolenia. Twórczość 1968 nr 5.

Au confluent di Rhône et de la Vistule – U zbiegu Rodanu i Wisły

E. Kabatc: Dwie Anny. Literatura na Świecie 1991 nr 11/12.