BIO

Urodzona 12 grudnia 1924 w Białej Krakowskiej (obecnie: Bielsko-Biała); córka Wilhelma Buczka, zawodowego oficera, i Heleny z domu Mojżyszek. Matka Tomasza Jastruna, poety. Od 1925 mieszkała z rodzicami w Zambrowie. W 1938 przeniosła się do Warszawy, gdzie przebywała również w czasie okupacji niemieckiej. W okresie tym uczyła się na konspiracyjnych kompletach gimnazjum ogólnokształcącego i Liceum Pedagogicznego Sióst Urszulanek Szarych. Należała do Szarych Szeregów Hufca Śródmieście II. Po upadku powstania warszawskiego była przez krótki czas w obozie przejściowym w Pruszkowie, skąd udało jej się zbiec. Zamieszkała w Lipnicy Murowanej pod Bochnią, gdzie brała udział w tajnym nauczaniu. Po wyzwoleniu przyjechała do Łodzi i podjęła pracę w szkolnictwie. W 1945 zdała maturę, a następnie do 1949 studiowała filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. Debiutowała w 1945 wierszami Podmuch jesieni i Wrzesień, drukowanymi w Kolumnie Młodych tygodnika „Wieś” (nr 18). W 1949 zamieszkała w Warszawie. W 1950 wyszła za mąż za poetę, Mieczysława Jastruna. Rozwijała twórczość poetycką, pisała utwory dla dzieci oraz dokonywała przekładów z poezji rosyjskiej i francuskiej. Wiersze, artykuły, recenzje, tłumaczenia drukowała m. in. w „Kuźnicy” (1946-49), „Nowej Kulturze” (1951-63), „Przeglądzie Kulturalnym” (1956-59), „Życiu Literackim” (1954-68), „Literaturze” (1974-81); utwory dla dzieci publikowała w „Świerszczyku” (od 1949), „Płomyczku” (1960-65), „Płomyku” (1964-66). W 1956 została członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1962-68 brała udział w pracach Klubu Poetów przy ZLP (sekretarz Klubu); pracę tę wznowiła w 1972. W 1965-72 była redaktorem działu poezji polskiej w miesięczniku „Poezja”. W 1987 otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży. Publikowała w prasie wydawanej poza cenzurą wiersze podpisywane pseudonimami Mat („Wezwanie” 1981) i Kazimierz Wikor („Niepodległość” 1982, „Jesteśmy” 1986). W 1989 została członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zmarła 3 maja 2015 w Warszawie; pochowana tamże na Cmentarzu na Powązkach

Twórczość

1. Rozstania. [Wiersze]. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 52 s.

2. Chleb i obłok. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1955, 90 s.

3. W podwójnym słońcu. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1957, 77 s.

4. Wigilie. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 78 s.

5. Dalekie z pobliża. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 74 s.

6. Topsi astronauta. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1961 [48] k.

7. Osiołek Joko. [Opowieść dla dzieci]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1962, 63 s. Wyd. 2 tamże 1968.

8. Tajemnica białego kamienia. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1962, 280 s. Wyd. 2 tamże 1966.

9. Wstęp do miłości. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 78 s.

10. Zaczarowana jagoda. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1962, 44 s.

11. Odtonudotonu. [Utwór dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1963, [12] k.

12. Niezwykły festiwal. [Opowieść dla dzieci]. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1964, 46 s. Wyd. 2 tamże 1967.

13. Światła ziemi. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 73 s.

14. Dzieci i lalki. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Czytelnik 1965, 257 s.

15. Azor za kierownicą. [Opowieść dla dzieci]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1966, 46 s.

16. Drugi Wojtuś. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1967, 155 s. Wyd. 2 tamże 1980.

17. Najwyższa góra. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1967, 144 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1975, [wyd. 3] 1988; [wyd. 4] Warszawa: Prószyński i S-ka 2000, 164 s.

18. Piotruś pierwszak. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1968, 255 s. Wyd. 2 tamże 1982. Por. poz. .

19. Jutrzejsze śniegi. [Wiersze]. Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 87 s.

Zawartość

Zawiera wiersze w cyklach: Jutrzejsze śniegi; Czerwień; Z kwiatami.

Wyd. osobne wiersza: Róża II (1. Do krwi głębokiej... 2. Przezroczyście dotyka... 3. Nie słychać liścia...). [Muzyka:] E. Bogusławski. Na sopran i fortepian. Warszawa: Agencja Autorska 1978, 19 s.

20. Bajki dla Ewy. Warszawa: Czytelnik 1970, 206 s. Wyd. 2 tamże 1986.

21. Piotruś pierwszak. [Słuchowisko dla dzieci w 6 częściach]. Polskie Radio 1970.

Adaptacja opowieści por. poz. .

22. Cztery misie. [Utwór dla dzieci]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971, [12] k.

23. Piotruś zuch. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1971, 240 s. Wyd. nast. tamże 1985.

24. Michaś w ogrodzie. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1972, 87 s.

25. Dwie przestrzenie. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1973, 60 s.

26. Wybór wierszy. Słowo wstępne: J. Rogoziński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 251 s.

27. Planeta miłości. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 82 s.

28. Poezje wybrane. Wybór i wstęp: M. Buczkówna. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1975, 184 s.

29. Bajki śniegowe. Warszawa: Czytelnik 1976, 161 s.

30. Wybór wierszy. Warszawa: Czytelnik 1980, 359 s.

Wybór z wydanych tomów i nowe wiersze.

31. Wszystko zasypie śnieg. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 188 s.

Zawartość

Eine kleine Kriegsmusik; Koncert; Bursztyny; Nic się nie stało; Jabłka; Tango; Lornetka; Czerwony kłębek; Wszystko zasypie śnieg; Gdzie jest ten dom; W samo południe.

32. Jak bajka o wilku. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1983, 85 s.

33. Nie będzie raju. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1990, 193 s.

Zawartość

Kolumna w słońcu; Ale umrzeć pięknie Rozmowa ze szczurem; Meduza; Zadraśnięcie; Śledztwo; Nie będzie raju.

34. Miłość. [Wiersze]. Warszawa: Max 1992, 103 s. [Wyd. 2] Warszawa: Ibis 1998.

35. Zauroczenia. [Wiersze]. Warszawa: Ibis 2000, 208 s.

36. Czarny szron. [Wiersze]. Warszawa: La Luna [2005], 116 s.

37. Nasza góra Synaj. [Wiersze]. Warszawa: La Luna [2005], 125 s.

38. Wiosenny trele-turniej. [Wiersze]. Wrocław: Siedmioróg 2005, 40 s.

39. Szczęście. [Wiersze]. Warszawa: Agencja Artystyczna MTJ 2006, 55 s.

Nadto od 1950 liczne drobne książeczki dla dzieci, w 1960-1972 głównie publikowane przez Biuro Wydawnicze Ruch.

Wybory utworów literackich dla dzieci w przekładach

ukraiński

Nezvičajnij festival'. [Przeł.] V. Mordan. Kiïv 1971.

Przekłady

czeski

Nejvyšši hora. [Przeł.] E. Jílková. Praha 1980.

Prace redakcyjne

1. M. Pawlikowska-Jasnorzewska: Poezje wybrane. Wybrała i wstępem poprzedziła M. Buczkówna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1996, 521 s.
2. T. Tranströmer: Niebieski dom. Wyboru dokonała M. Buczkówna. Warszawa: Ibis 2000, 63 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1953, 1956, 1976, 1988.

Autor o sobie

M. Buczkówna: Co to jest poezja?Topos2000 nr 5/6 [tu też nota: I. Ferenc, Z. Jankowski: Mieczysława Buczkówna].

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (R. Matuszewski).

Ogólne

Artykuły

A. Kamieńska: Chleb i obłok”…Twórczość1956 nr 7.
J. Trznadel: O moralnych racjach istnienia. Nowe Sygnały 1957 nr 5.
J. Rogoziński: M. Buczkówna. Tygodnik Kulturalny 1965 nr 37.
M. Sprusiński: Poezja – „architektura zdziwienia. Poglądy 1969 nr 1.
H. Skrobiszewska: Książki naszych dzieci. Warszawa 1971 s. 576-581.
J. Rogoziński: Preteksty. Literatura 1973 nr 11, przedruk w tegoż: Preteksty. Warszawa 1985.
J. Olszewski: Poezja o miłości i kosmosie. Tygodnik Kulturalny 1975 nr 22.
M. Krassowski: Przesłanki poetyckie Mieczysławy Buczkówny. W tegoż: Granice sensu. Warszawa 1980.
B. Klepacka-Głowienka: Słowa zapalone. Nurt 1981 nr 4.
B. Żurakowski: Obiektywizacja piękna. W tegoż: Paradoks poezji. Kraków 1982.
G. Leszczyńska: Jaka jesteś klasyko? Droga do marzeń. Nowe Książ 1986 nr 12 [dot. twórczości dla dzieci].
D. Piasecka: Pisarstwo „reagujące współcześnie na widzenie świata... Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Polska 1986 z. 25, przedruk pt. Poezja dla najmłodszych Mieczysławy Buczkówny „reagująca współcześnie na widzenie świata” W: Dziecko i jego światy w poezji. Szczecin 1995.

W podwójnym słońcu

M. Głowiński: Nowe wiersze Mieczysławy Buczkówny. Twórczość 1957 nr 12.

Jutrzejsze śniegi

K. Mętrak: Liryka niedomówień. Twórczość 1971 nr 3.

Wszystko zasypie śnieg

J. Kwiatkowski: Koszmary jawy i koszmary snu. „Pismo Literacko-Artystyczne”1983 nr 5/6.
A. Nasiłowska: Biografia i literatura. Twórczość 1983 nr 5.
A. Marzec: Okupacji dzień powszedni. (Mieczysława Buczkówna: Wszystko zasypie śnieg). W tejże: Co jest w człowieku. Łódź 1993.