BIO

Urodzony 1 marca 1935 w Warszawie; syn Stanisława Brylla, wówczas wojskowego, i Heleny z Soboszyńskich. Wychowywał się w Komorowie pod Ostrowią Mazowiecką. W 1947 wyjechał do Gdyni, gdzie uczęszczał do szkoły średniej; w 1948 należał do Związku Młodzieży Wiejskiej potem do Związku Młodzieży Polskiej (do 1955). Po zdaniu matury w 1951 pracował przez rok w stoczni jako robotnik oraz prowadził świetlicę. Debiutował w 1952 wierszem Rybaczka nadanym w programie Rozgłośni Gdańskiej Polskiego Radia. Od jesieni tego roku studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim; w 1957 uzyskał magisterium na podstawie pracy O dramatach Tadeusza Micińskiego, przygotowanej na seminarium prof. Jana Kotta. Równocześnie pracował jako dziennikarz w redakcjach czasopism: „Po prostu” (1953-55, tu też w 1953 pierwsze publikacje wierszy: Koledze z Wydziału Budowy Okrętów nr 39 oraz O miłości nr 49), „Sztandar Młodych” (1956-58; m.in. artykuły podpisane pseudonimem Włodzimierz Ocieski w 1956), Orka (1957-58); od lipca 1958 do stycznia 1960 należał do zespołu redakcyjnego „Współczesności.” W pismach tych a także w „Nowej Kulturze” (od 1957), „Więzi” (1959-61), „Twórczości” (od 1960) publikował wiersze i prozę. Od 1960 był członkiem Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W 1960-63 uczęszczał na Studium Wiedzy o Filmie przy Państwowym Instytucie Sztuki. Zajmował się krytyką filmową, ogłaszając od 1961 recenzje w „Filmie” i „Trybunie Robotniczej.” W 1963 rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej; początkowo pełnił funkcję redaktora programu filmowego Klaps, a w 1964-66 zastępcy redaktora naczelnego programów artystycznych. Pisał scenariusze widowisk telewizyjnych i słuchowisk radiowych. W 1965 otrzymał nagrodę literacką im. S. Piętaka, nagrodę Komitetu do Spraw Radia i Telewizji oraz nagrodę III stopnia Ministra Kultury i Sztuki. W 1966 został członkiem Polskiego PEN Clubu. Od tegoż roku był kierownikiem literackim Zespołu Realizatorów Filmowych Kamera (do 1968) i Wektor (do 1971) a następnie kierownikiem literackim Teatru Polskiego w Warszawie (do 1974). Wiersze, utwory dramatyczne, prozę, recenzje i przekłady publikował w wielu czasopismach m.in. „Kulturze” (od 1964), „Tygodniku Kulturalnym” (od 1965), „Miesięczniku Literackim” (od 1966), „Poezji” (od 1967). W 1970 otrzymał nagrodę literacką im. W. Pietrzaka, w 1973 nagrodę miasta stołecznego Warszawy i nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Sztuki. Ożenił się z Ewą Brzozowską. W 1974-78 przebywał w Londynie na stanowisku dyrektora Instytutu Kultury Polskiej. Po powrocie do Warszawy nawiązał współpracę z tygodnikiem „Panorama” (tu w 1978-79 cykl felietonów i recenzji Przy okazji...). Od 1978 był kierownikiem literackim Zespołu Realizatorów Filmowych Silesia (do rozwiązania zespołu w 1982), a następnie Zespołu Oko; z funkcji tej został usunięty w 1985 za udział w niezależnym życiu kulturalnym i wystawienie dramatu Wieczernik w kościele Miłosierdzia Bożego na ulicy Żytniej w Warszawie. Publikował też utwory w wydawnictwach działających poza zasięgiem cenzury. W 1980 ożenił się z Małgorzatą Goraj, tłumaczką. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W tymże roku otrzymał doroczną nagrodę Funduszu Literatury. W 1991-95 był ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Irlandii. W 1998 otrzymał nagrodę im. F. Karpińskiego. W 1995-98 pracował jako doradca literacki programu drugiego w Telewizji Polskiej, następnie był konsultantem telewizji Wizja TV (1998-2001), Tele 5 (2002), Puls-Niepokalanów (2003). W 2003 otrzymał nagrodę literacką im. W. Pietrzaka. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1964), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 1964), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1965), Orderem Irlandzkiego Rodu Królewskiego O'Connor (1995), Medalem Daniela Gabriela Richarda za krzewienie rozwoju ludowej kultury Słowacji (2004), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). Zmarł 16 marca 2024 w Warszawie; pochowany tamże na cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej.

Twórczość

1. Wigilie wariata. [Wiersze]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1958, 54 s.

Nagrody

Tom nagrodzony na I Festiwalu Kulturalnym Studentów jako najlepszy debiut poetycki roku.

2. Autoportret z bykiem. [Wiersze]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1960, 69 s.

Zawartość

Cykle: Demaskacja; Konie zamarzające; Rzeźbienie w kartoflu.

3. Studium. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1963, 180 s. Wyd. 2 tamże 1964.

Nagrody

Powieść odznaczona II nagrodą w konkursie literackim zorganizowanym przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą i Związek Literatów Polskich w 1963.

Adaptacje

teatralne

Studium. Sztuka współczesna w 10 scenach na podstawie powieści E. Brylla pod tym samym tytułem. Uwagi inscenizacyjne: H. Okraskowa. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1968, 76 s.

telewizyjne

Scenariusz: J. Wasylkowski. Telewizja Polska 1970, druk „Teatr Polskiej Telewizji 1971 nr 1 s. 5-26.

4. Twarz nie odsłonięta. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1963, 34 s.

Nagrody

Tom odznaczony nagrodą im. W. Broniewskiego w 1964.

5. Ciotka. [Powieść]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1964, 139 s. Przedruk zob. poz. .

6. Ojciec. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1964, 183 s. Wyd. 2 tamże 1965.

7. Gorzko, gorzko. [Opowiadania i powieść]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1965, 158 s.

Zawartość

Cyganek; Konew; Zazdrość; Mycie nóg; Tatarskie prawo; Gorzko, gorzko...; Telefon; Taksówka; Jak przyjdzie taki mróz...; Ciotka [poz. ].

Adaptacje

teatralne

pt. Ballady lipieckie. W 4 obrazach i 3 interludiach. Uwagi inscenizacyjne: H. Okraskowa. Scenografia: J. Gorazdowski. Wybór i oprac. melodii: J. Tyszkowski. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1967, 73 s. [widowisko sceniczne oparte na scenariuszu widowiska telewizyjnego].

telewizyjne

pt. Chłopaki. Ballady lipieckie. Adaptacja i reżyseria: L. Renè. Telewizja Polska 1965.

8. Jałowiec. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1965, 201 s.

9. Żołnierze. (Widowisko estradowe). Rzecz napisana w oparciu o relacje żołnierzy 37 Pułku Artylerii Lekkiej, 33 Pułku Piechoty oraz wspomnienia starszego sierżanta rezerwy Władysława Bila. Materiały Repertuarowe 1965 nr 3 s. 7-26. Prapremiera: telewizyjna: Telewizja Polska 1966; teatralna: Warszawa, Teatr Ziemi Mazowieckiej 1973. Wyd. osobne: Żołnierze. Muzyka: E. Pałłasz. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968, 69 s.

10. Ballada wigilijna. [Widowisko telewizyjne]. Telewizja Polska 1966. Druk „Teatr Ludowy” 1966 nr 11 s. 50-59. Por. poz. .

11. Od Ostrowi świeci gwiazda. [Widowisko telewizyjne]. Telewizja Polska 1966. Por. poz. .

12. Sztuka stosowana. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 61 s.

Zawartość

Cykle: Sobie na urodziny; Lekcja polskiego.

13. Życie. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1966 nr 9 s. 5-12. Prapremiera: telewizyjna: Telewizja Polska 1966; radiowa: Polskie Radio 1968; teatralna: Kraków, Teatr Jednego Aktora 1968.

14. Mazowsze. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 57 s.

Nagrody

Tom odznaczony nagrodą literacką im. S. Piętaka w 1968.

Zawartość

Cykle: Plucha z Rejem; Polski aleksandryn; Mazowsze.

15. Muszla. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968, 39 s.

16. Po górach, po chmurach. Prapremiera: teatralna pt. Ballada wigilijna czyli jak Marek, Jan, Mateusz i Łukasz z Teatru Ludowego do Betlejem szli: Nowa Huta, Teatr Ludowy 1968; radiowa pt. Ballada wigilijna: Polskie Radio 1968. Wyd. pt. Po górach, po chmurach. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 1969, 109 s.

W utworze wykorzystano teksty widowisk telewizyjnych zob. poz. , .

17. Rzecz listopadowa. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1968 nr 2 s. 5-46. Prapremiera: teatralna: Wrocław, Teatr Polski 1968; telewizyjna: Telewizja Polska 1976. Wyd. osobne: Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 1968, 102 s. Wyd. 2 łącznie z poz. pt. Rzecz listopadowa; Kurdesz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 1969, 204 s. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

francuski

Le remous de novembre. [Przeł.] S. Arlet. Paris 1975.

rosyjski

Den' pominoveniâ. [Przeł.] Û. Ajhenval'd. Moskva 1976.

18. Drugi niedzielny autobus. Opowiadania. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 106 s.

Zawartość

opowiadania z poz. z pominięciem powieści Ciotka, — oraz opowiadania nowe: Ugoda; Stół; Stypa; Pasieka; Wilia; Kupujemy traktor; Bogatynia; Drugi niedzielny autobus.

19. Fraszka na dzień dobry. Poezje. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1969, 50 s.

Zawartość

Cykle: Sarmacki; Biesiada; Krajobraz zimowy.

20. Kurdesz. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1969 nr 6 s. 5-46. Prapremiera: Kraków, Teatr Stary 1969. Wyd. osobne łącznie z poz. pt. Rzecz listopadowa; Kurdesz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 1969, 204 s.

Pierwotny tytuł: Toast.

Nagrody

Sztuka wyróżniona na konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1969.

21. Na szkle malowane. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1969 nr 11 s. 5-48. Prapremiera: teatralna: Wrocław, Operetka Dolnośląska 1969; telewizyjna: Telewizja Polska 1994. Wyd. osobne: Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 1970, 151 s. [Wyd. 3] Warszawa: ISC 2000. Przedruk zob. poz. .

Wystawiane także pt. Janosik albo na szkle malowane.

Przekłady

czeski

Malováno na skle. [Przeł.:] M. Janišova, O. Ornest. Praha 1972.

litewski

Paveikslai ant stiklo. [Przeł.] V. Šimkus. W: Rytų Europos dramos. Vilnius 1990.

słowacki

Malǒwané na skle. [Przeł.] H. Ivaničkova. [Wiersze tłumaczył] V. Hečko. Bratislava 1971.

22. Urlop o jeden dzień krótszy. Scenariusz filmowy. Warszawa: [b.w.] 1969, 66 k. Maszynopis powielany.

23. Kto ty jesteś czyli Małe oratorium na dzień dzisiejszy. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: teatralna: Lublin, Teatr im. J. Osterwy 1970; telewizyjna: Telewizja Polska 1977. Wyd. osobne: Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 1971, 91 s.

24. Poezje wybrane. Wybór i wstęp: E. Bryll. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 154 s.

25. Zapiski. Wybór wierszy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 135 s.

Zawartość

Cykle: Lekcja poetyki; Na deszcz idzie; Zapiski; Arkadia; Archetypy.

26. Trochę nadziei. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1971.

27. Wołaniem wołam cię. Oratorium pastoralne. Dialog 1972 nr 12 s. 5-15. Przedruk zob. poz. . Por. poz. .

28. Życie-jawą. Sztuka w 3 aktach z prologiem i epilogiem. Dialog 1972 nr 10 s. 5-45. Prapremiera: pt. Co się komu śni. (Życie jawą). Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1972. Wyd. osobne: Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 1973, 121 s.

29. Dramaty i wiersze. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1973, 262 s. Wyd. nast. tamże pt. Dramaty: wyd. [2] 1980, wyd. 2 [właść. 3] 1981.

Zawartość

Rzecz listopadowa [poz. ]; Na szkle malowane [poz. ]; Wiersze. [tylko w wyd.1].

30. Piołunie piołunowy. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1973, 111 s.

Zawartość

Cykle: Arkadia [poz. ]; Piołunie piołunowy.

31. Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony. Oratorium-opera. Muzyka: K. Gärtner. Dialog 1973 nr 8 s. 5-16. Prapremiera: Warszawa, Zespoły młodzieżowe i aktorzy. Namiot cyrkowy 1974. Wystawienie następne zmienione: Warszawa: Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego 1975; Telewizja Polska 1975. Wyd. osobne: Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1976, 30 s.

Nagrody

Nagroda I stopnia Ministerstwa Obrony Narodowej w 1975.

32. Wołaniem wołam cię. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1974, 49 s. Por. poz. .

33. Zapamiętaj imię swoje. Scenariusz filmowy. [Współautor:] S. Kołosow, J. Krasiński. Ekranizacja 1974.

34. Zwierzątko. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1975, 104 s.

Zawartość

Cykle: Lekkoatletyka; W tym wietrze; Sny; Zwierzątko; Ogród ziemi.

35. Rok polski. [Wiersze]. Telewizja Polska 1976. Wyd. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 1978, [16] k.

36. Ballada łomżyńska. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1977 nr 4 s. 5-33. Prapremiera: Elbląg, Teatr Dramatyczny 1977.

37. Doświadczyński czyli Sarmacka śpiewogra o szczęściu Nipuanów. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1977 nr 1 s. 5-26. Wyd. osobne Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 1978, 83 s.

38. Ta rzeka. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1977, 88 s.

Zawartość

Cykle: Ta rzeka, Cisawymi koniami; Jeśliby zechciał.

39. Słowik. [Utwór dramatyczny]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1978, 67 s. Prapremiera: Płock, Teatr Płocki 1979.

40. Wiersze wybrane. (1958-1978). Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 367 s.

Zawartość

Zawiera m.in. wiersze nowe w cyklach: Czasem spotykam siebie; Boże Narodzenie; Lecą liście z drzewa.

41. [Wybór wierszy]. Warszawa: Czytelnik 1978, 128 s.

42. A kto się odda w radość. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1980, 111 s.

Zawartość

Cykle: Jeśliby zechciał Bóg; Panie, Ty mnie wyłowisz; Bóg zasiadł między nami; Kolęda nocka [por. poz. ]; Wołaniem wołam cię. (Oratorium pastoralne) [poz. ].

43. Kolęda — nocka. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Gdynia, Teatr Muzyczny 1980. Druk z podtytułem: (Oratorium kolędnicze). „Dialog” 1981 nr 1 s. 30-56. Por. poz. .

44. Czasem spotykam siebie. Lipiec 1974 – czerwiec 1978. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1981, 121 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Czasem spotykam siebie [poz. ]; Z tą kroplą mrozu; Może ten stary...; Ballady, przypowieści; Gwiazda jak kropla krwi.

45. Kolęda — nocka; Nowe wiersze. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1982, 91 s. Por. poz. , .

Zawiera wiersze z okresu listopad 1980 – czerwiec 1981.

46. Sadza. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1982, 121 s.

Utwory powstałe w okresie od września 1978 do września 1980.

47. Toto. [Utwór dramatyczny; współautor:] M. Goraj. Scena 1982 nr 7/8 s. 51-64. Prapremiera: z muzyką M. Sartra: Szczecin, Teatr Muzyczny 1983.

48. Boże nie daj nam siebie utracić. Prapremiera: Warszawa, Muzeum Archidiecezji 1983. Wyd. inne: Warszawa: Arka* 1985, kaseta magnetofonowa.

Wykonanie: D. Rinn, K. Kolberger.

49. Boże, uchroń nas od nienawiści. [Wiersze]. Warszawa: Wydawnictwo CDN* 1983, 35 s. Wyd. nast. tamże 1983.

50. Pusta noc. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1983, 35 s.

51. Wiersze. Warszawa: Tygodnik Wojenny* [1983], 31 s.

52. Zapisane z nocy. [Wiersze]. Warszawa: Wytrwałość* 1983, 63 s.

Zawartość

Zawiera 58 wierszy z okresu 10 XI 1980 – 17 II 1982 ułożonych chronologicznie; tytuł od wydawnictwa.

53. List. [Wiersze]. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA* 1985, 28 s.

Wiersze z lat 1982-1984.

54. Przeklęte oko Proroka. Scenariusz filmowy. [Współautor:] P. Komorowski. Ekranizacja 1985.

55. Wieczernik. [Dramat w 2 częściach]. Prapremiera: Warszawa: kościół Miłosierdzia Bożego na ulicy Żytniej 1985. Wyd. Warszawa: Wydawnictwo Krąg* 1988, [52] s. Wyd. nast. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1990.

56. Adwent. [Wiersze]. Rysunki [i posłowie:] A. Wajda. Londyn: Aneks 1986, 105 s.

57. Gołąb pocztowy. [Wiersze]. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie* 1986, 51 s.

58. Betlejem. [Proza i wiersze]. Warszawa: Dom Wydawniczy Pelikan* 1987, 56 s.

59. Wiersze. Łódź: Wydawnictwo Solidarność Walcząca* 1987, 11 s.

Wybór z poz. .

60. Wiersze. [Wstęp:] P. Kuncewicz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1988 [właść. 1989], 606 s.

Wybór z wcześniejszych tomów oraz wiersze nowe.

61. Smurfowisko czyli Gargamel złapany. [Musical dla dzieci]. Prapremiera: Warszawa, Teatr Syrena 1991.

62. Kropla w wodospadzie. [Wiersze]. Warszawa: Interart 1995, 108 s.

63. Kto chce znać wiatr... [Wiersze]. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1996, 167 s.

64. Widziałem jak odchodzą z nas ci ludzie dobrzy. [Wiersze]. Posłowie: S. Sterna-Wachowiak. Poznań: W Drodze 1996, 133 s.

65. Wołał nas Pan. Oratorium. Muzyka: W. Korcz. Telewizja Polska 1999.

66. Kubek tajemny. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 2000, 150 s.

67. Rok Polski 2000. Edycja w drzeworytach M. Jaromskiego. Katowice 2000 [informacja autora].

68. Golgota Jasnogórska. Obrazy, oprac. merytoryczne i red.: J. Duda-Gracz. Wiersze: E. Bryll. Wprowadzenie: J. Golonka. Częstochowa: Paulianum 2001, 22 s. Wyd. 2 tamże 2001, [42] k. + 41 s.

Wydanie 1 bibliofilskie w nakładzie numerowanym 500 egzemplarzy; wydanie 2 albumowe.

69. Nie proszę o wielkie znaki. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 2002, 387 s.

70. Jezioro Kałuża. Wiersze z roku 2001. Toruń: A. Marszałek 2003, 107 s.

71. Bo duszę ma nasz dom. Oratorium rokowe. Prapremiera: Warszawa, Sala Kongresowa 2004.

72. List w butelce. [Wiersze]. Gdańsk: Tower Press 2004, 160 s.

73. Na ganeczku snu. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2004, 91 s.

74. Na dom pada cieniutki blask. [Wiersze]. Warszawa: IBiS 2005, 96 s.

75. Przejście przez morze. Kolęda. Prapremiera: Gdynia, Teatr Muzyczny (wystawienie w kościele oo. Franciszkanów) 2005.

76. Jajokracja. [Musical polityczny]. Prapremiera: Warszawa, Teatr Rampa 2007.

Teksty do utworów muzycznych

Na szkle malowane. [Na głos i orkiestrę; muzyka:] K. Gärtner. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury 1972 s. 1-5 w obwolucie, powielone; wyd. nast. pt. Na szkle malowane. Na głos z fortepianem. [Muzyka:] K. Gärtner. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1973, 43 s. Por. poz. .
Pastorałki beatowe. [Muzyka:] A. Zieliński. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1972 s. 1-7 [fragment: Po górach po chmurach zob. Twórczość poz. ].
Gwiazda Niebieska. 11 pastorałek na głos z fortepianem. Słowa: E. Bryll i ludowe. [Muzyka:] E. Pałłasz. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1976, 22 s.
[Osiem] 8 pastorałek. Na chór mieszany a capella. [Muzyka:] E. Pałłasz. Partytura. Warszawa: Wydawnictwo Muzyczno Agencja Autorska 1982, 32 s.

Montaże utworów

Ocaleć w ogniach. Scenariusz: D. Bargiełowski. Telewizja Polska 1970.

Przekłady i adaptacje

1. L. Aszkenazy: Wędrówki za zapachem śliwek albo Pitrysek, czyli pełne trosk losy prawdziwego Krasnala. Przekł. autoryzowany: E. Bryll i W. Rutkiewicz. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1962, 316 s.
2. K. Konrád: Brzeg snów. Wolny autoryzowany przekł. z czeskiego: E. Bryll, S. Grochowiak i W. Rutkiewicz. Warszawa: Książka i Wiedza 1964, 389 s.
3. Pamiętniki młodych chłopów. Wybór i układ: E. Bryll. Telewizja Polska 1964. Por. Prace redakcyjne poz. .
4. Mazur kajdaniarski” — polska pieśń rewolucyjna. Scenariusz: E. Bryll. Telewizja Polska 1966.
5. Śniadanie na trawie. Scenariusz: E. Bryll, W. Siemion. Wystawienie: Warszawa, Teatr Komedia 1966; Telewizja Polska 1966.
Na podstawie tekstów różnych pisarzy polskich.
6. Tylko dla was bitwy przeżyliśmy. Scenariusz widowiska: E. Bryll, H. Okraskowa. Telewizja Polska 1967.
7. O. Ioseliani: Gwiazdy spadające. [Powieść]. Przekł. [z rosyjskiego] E. Bryll. Warszawa: Iskry 1969, 214 s.
8. O. Ioseliani: Była sobie Gruzinka. [Powieść]. Przeł. z rosyjskiego: E. Bryll i E. Brzozowska. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1973, 223 s.
9. V. Čtvrtek: Przygody rozbójnika Rumcajsa. Libretto: E. Bryll. Muzyka: K. Gärtner. Wystawienie: Toruń, Teatr im. W. Horzycy 1974. Por. poz. .
Wystawiane także pt. Rumcajs. Musical wg powieści V. Čtvrtka pod tymże tytułem.
10. O. Ioseliani: W niewoli u niewolnych. [Powieść]. Przekł. z rosyjskiego: E. Bryll i E. Brzozowska-Bryll. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1975, 156 s.
11. V. Nezval: Manon Lescaut. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1975.
12. Przygody rozbójnika Rumcajsa. Na motywach powieści V. Čtvrtka napisał E. Bryll. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1976, 51 s. Por. poz. .
13. O. Ioseliani: Bajki dla Daczo. Przeł. z rosyjskiego E. Bryll i E. Brzozowska-Bryll. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1978, 92 s.
14. Miodopój. Wybór wierszy irlandzkich. VI-XIII [właść. XII] w. Przekł.: E. Bryll i M. Goraj. [Wyboru wierszy dokonali tłumacze przy współpracy B. Kennely]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1978, 89 s.
15. Irlandzki tancerz. Wybór wierszy irlandzkich wiek XIII-XIX. Wybór, przekł., wstęp i przypisy: E. Bryll i M. Goraj. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1981, 118 s.
16. W zielonej krainie Oz. [Utwór dramatyczny dla dzieci; współautorzy:] M. Goraj, J. Skotnicki. Wystawienie: Gdynia, Teatr Muzyczny 1981.
Wg powieści F.L. Baum: W krainie czarnoksiężnika Oza.
17. Táin czyli Uprowadzenie stad z Cuailnge. Przekł. oraz wstęp: E. Bryll i M. Goraj. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1983, 237 s.
Na podstawie staroirlandzkiego poematu.
18. M. Cook: Zapiski Gaydena. Przeł.: E. Bryll i M. Bryll. Dialog 1984 nr 4 s. 32-71. Wystawienie: Koszalin, Bałtycki Teatr Dramatyczny 1986.
19. Królowa śniegu. Według H. Ch. Andersena. [Współautorka:] M. Goraj. Wystawienie: Rzeszów, Teatr Lalki i Aktora „Kacperek 1984.
20. M.O. Sullivan: Dwadzieścia lat dorastania. Przeł. z irlandzkiego: E. Bryll i M. Goraj. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1986, 295 s.
21. Przy kominku. Scenariusz oparty na „Śpiewniku domowym” S. Moniuszki: E. Bryll. Wystawienie: teatralne: Warszawa, Teatr Wielki 1987; telewizyjne: Telewizja Polska 1988.
22. Dybuk. Na motywach sztuki Szymona Anskiego wierszem napisał E. Bryll. Wystawienie: Kraków, Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej 1988. Wyd. Warszawa: KOS* 1988, 79 s.
23. Tristan i Izolda. Scenariusz widowiska telewizyjnego. Telewizja Polska 1996.
24. Cyrano. Musical na motywach komedii bohaterskiej E. Rostanda: Cyrano de Bergerac. [Muzyka:] P. Rubik. Wystawienie: Warszawa, Teatr Komedia 1997.
25. I. Whybrow: Księga straszliwej niegrzeczności — napisał Wilczuś z wielkiej złości. [Powieść dla dzieci]. Przekł. E. Bryll. Warszawa: Philip Wilson 1997, 123 s. Por. poz. , , .
26. E. Carle: Bardzo głodna gąsienica. [Dla dzieci]. Przekł. E. Bryll. Warszawa: Philip Wilson 1998, 26 s.
27. Doire aniołów pełne. Poezja staroirlandzka. Wybór, przekł. i posłowie: E. Bryll, M. Goraj. Poznań: W Drodze 1998, 67 s.
28. Historia Irlandii. Pod red.: T.W. Moody'ego i F.X. Martina. Przekł.: E. Bryll, M. Goraj-Bryll. Poznań: Zysk i S-ka 1998, 492 s.
29. M. Leaf: Opowieść o byczku Fernandzie. [Dla dzieci]. Warszawa: Philip Wilson 1998, [24] s.
30. I. Whybrow: Małego wilczka księga wilkoczynów. [Powieść dla dzieci]. Przeł. E. Bryll. Warszawa: Philip Wilson 1998, 130 s. Zob. poz. , , .
31. I. Whybrow: Małego wilczka szkoła strachów. [Powieść dla dzieci]. Przeł. E. Bryll. Warszawa: Philip Wilson 1999, 124 s. Zob. poz. , , .
32. Irlandia. Liryki najpiękniejsze. Przeł.: E. Bryll, M. Goraj. Toruń: Algo 2000, 76 s. 29 Three contemporary Irish writers; Troje współczesnych pisarzy irlandzkich: A. Cronin, A. Haverty, D. Healy. Przeł. E. Bryll. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2002, 71 s.
33. Three contemporary Irish writers = Troje współczesnych pisarzy irlandzkich: A. Cronin, A. Haverty, D. Healy. Przeł. E. Bryll. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2002, 71 s.
Tekst w języku polskim i angielskim.
34. A. Cronin: Koniec współczesnego świata. Przeł.: E. Bryll, M. Goraj. Poznań: Motivex; Wydawnictwo Nakom 2003, 96 s.
35. I. Whybrow: Mały Wilczek, strasznoleski detektyw. [Powieść dla dzieci]. Przeł. E. Bryll. Warszawa: Philip Wilson 2003, 104 s. Zob. poz. , , .
36. Eire, wiersze irlandzkie VI-XIX wiek. Przeł.: E. Bryll, M. Goraj. Warszawa — Poznań: ISC; Biblioteka Telgte 2004, 174 s.
37. G. Jarvie: Legendy irlandzkie. Przeł.: E. Bryll, M. Goraj. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 2005, 315 s.

Prace redakcyjne

1. Wieża malowana. [Wiersze ludowe]. Wybór tekstów: W. Siemion, E. Bryll. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1962, 33 s. Wystawienie wg scenariusza W. Siemiona: Warszawa, Teatr STS 1962.
2. Rozwidnił się świat. Estrada literacka oparta na pamiętnikach młodego pokolenia wsi polskiej. Wybór i oprac. materiałów: E. Bryll, H. Okraskowa. Uwagi inscenizacyjne: H. Okraskowa. W: Cząstka czasu. Rozwidnił się świat. Programy prozy, poezji, dramatu. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1965 s. 95-125.

Omówienia i recenzje

Wywiady

Dramat nie powinien widza uspokajać. Rozm. P. Kuncewicz. Teatr 1971 nr 4.
Piszę dla innych i dla siebie. Rozm. B. Henkel. Panorama Polska 1982 nr 2/3.
Sny o sobie. Rozmowa z Ernestem Bryllem. Rozm. H. Karolak. Nowe Książki 1996 nr 5.
Bóg może przegrać... Rozm. R. Bąk. W Drodze 1997 nr 4.
Co na szkle niemalowane. Rozm. Z. Kresowaty. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 4, toż: „Metafora” 2000/2001 nr 44/46.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (F. Lichodziejewska).
Sz. Gąssowski: Ernest Bryll. W tegoż: Współcześni dramatopisarze polscy 1945-1975. Warszawa 1979.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

• www.bryll.pl [strona internetowa].

Książki

W. Melkowski: Bryll. [Przeł.] M. Spasowska. Warszawa: Agencja Autorska 1974, 50 s.

Artykuły

Z. Bieńkowski: Na przykład Bryll. Kultura 1964 nr 44.
J. Rogoziński: Poetycka wizja wartości: Ernest Bryll. Współczesność 1964 nr 7.
J. Łukasiewicz: Ucieczki w historię. W tegoż: Zagłoba w piekle. Warszawa 1965.
J. Rogoziński: Ernest Bryll. Tygodnik Kulturalny 1965 nr 28.
J. Kwiatkowski: Czerep anielski i dusza rubaszna. Życie Literackie 1967 nr 53.
F. Fornalczyk: O prozie Ernesta Brylla. W tegoż: Przypisani tej ziemi. Poznań 1968.
A. K. Waśkiewicz: Profet, błazen, trybun. (O poezji Ernesta Brylla). Zeszyty Teatralne 1968/1969 nr 5.
A. Sandauer: Ernest Bryll — klasa, naród, pokolenie. W tegoż: Liryka i logika. Warszawa 1968.
E.S. Bury: Czytając sztuki Brylla. Życie i Myśl 1969 nr 4.
T. Nyczek: Ta nienawistna miłość. (Ernest Bryll: poezja — dramatyczność — teatr). Twórczość 1969 nr 2.
J. Pieszczachowicz: Jak spierać się o Polskę? Miesięcznik Literacki 1970 nr 1; przedruk zmieniony pt „.Ach te polskie dzieje...”. W tegoż: Na widnokręgu historii. Kraków 1988.
M. Piwińska: Królowie i zbójnicy. Dialog 1970 nr 7.
E. Wysińska: Inny klucz do Brylla. Dialog 1970 nr 12.
W. Filler: Ernest Bryll. W tegoż: Ludzie i prapremiery. Kraków 1972.
J. Niecikowski: Moralitet Brylla. Dialog 1972 nr 10.
P. Kuncewicz: Kto ty jesteś. Kultura 1974 nr 45.
E. Kuźma: Komizm w poezji Ernesta Brylla. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie 1974 nr 10.
A. Nowak: Marchołt przechytrzony. (O poezji Ernesta Brylla). Poezja 1976 nr 7/8.
S. Gębala: Sprawa Brylla i sprawa krytyki. Dialog 1978 nr 12.
Z. Mentzel: Wieszcz na szkle malowany. Polityka 1978 nr 11.
A. T. Kijowski: Bryll a sprawa polska. Dialog 1978 nr 3.
L. Eustachiewicz: Pieśń o ziemi naszej — Ernest Bryll. W tegoż: Dramaturgia współczesna 1945-1980. Warszawa 1985.
J. Rogoziński: O wierszach Ernesta Bryll. W tegoż: Preteksty. Warszawa 1985.
H. Pustkowski: Ernest Bryll — wzorzec negowany. W tegoż: Przestrzenie poezji. Łódź 1986.
S. Bardijewska: Ernest Bryll — prawdy dramatu poetyckiego. W tejże: Własna przestrzeń. Warszawa 1987.
P. Kuncewicz: Mroczne sny Ernesta Brylla. Tygodnik Kulturalny 1987 nr 17.
D. Scholze: Ireneusz Iredyński (1939-1985) und Ernest Bryll. (geb. 1935). Gefahrchungen der Gegenwart in unterschiedlicher Modellierung — als dramatische Spielsituationen und als poetische „Nationaldramen”. W tegoż: Zwischen Vergnügen und Schock. Berlin 1989.
P. Łuszczykiewicz: Bryllować? Literatura 1992 nr 8/9.
A. Poprawa: Ernesta Brylla „Wciąż o Ikarach głoszą” — manifest oportunizmu czy ironia? Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 2.
E. Pieczonka: Dialogowy charakter poezji Ernesta Brylla. Studia i Materiały. Filologia Polska. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze 1995 z. 7.
P. Łuszczkiewicz: Western według Ernesta Brylla. W tegoż: Po balu. Warszawa 1997.
H. Binkowska: Ernesta Brylla głoszenie o Ikarach... W: Kanonada. Katowice 1999.
E. Dąbrowska: Brylla poetycki dyskurs czasów: baroku i współczesności; „Liryka przemijania” w poetyckim wysłowieniu Ernesta Brylla. W tejże: Teksty w ruchu. Opole 2001.
A. Tarnowska: Ernest Bryll „Do Jonatana Swifta” w kręgu inspiracji miłoszową wizją historii. Topos 2002 nr 4/5.

Po górach, po chmurach

M. Jasińska-Wojtkowska: Po górach, po chmurach” Ernesta Brylla czyli współczesna sytuacja jasełek. Roczniki Humanistyczne 1976 nr 1.

Rzecz listopadowa

J. Błoński: Brylla obrachunki z Polską. Dialog 1968 nr 10.
S. Skwarczyńska: Chocholi taniec” Wyspiańskiego jako obraz symbol w języku późniejszej sztuki polskiej. W tejże: Wokół teatru i literatury. Warszawa 1970 [m.in. o Rzeczy listopadowej].
S. Barańczak: Bunt pozorowany albo o Bryllu bez ogródek. Kilka prostodusznych uwag na tematy mitologiczne. W tegoż: Ironia i harmonia. Warszawa 1973 [dot.: Rzecz listopadowa].

Fraszka na dzień dobry

S. Barańczak: Kilka prostodusznych uwag na tematy gramatyczne. W tegoż: Ironia i harmonia. Warszawa 1973 [dot.: Fraszka na dzień dobry].

Na szkle malowane

E. Wąchocka: Ernesta Brylla „Na szkle malowane. W: Dramat polski. Interpretacje. Cz. 2. Gdańsk 2001.

Zwierzątko

S. Barańczak: De profundis alla polacca: „W samym sercu gówna. W tegoż: Etyka i poetyka. Paryż 1979, przedruk w tegoż: Nie podlegać nicości i inne szkice. Kraków* 1980.

Widziałem jak odchodzą z nas ci ludzie dobrzy

J. Sochoń: Żyję, gdy piszę. Nowe Książki 1996 nr 12.

Nie proszę o wielkie znaki

W. Kaliszewski: Zdejmowanie maski. Nowe Książki 2003 nr 2.