BIO

Urodzony 20 lutego 1920 w Łodzi; syn Aleksandra Kupkego, farmaceuty, i Pelagii z Brudzińskich, nauczycielki. Uczęszczał do Gimnazjum im. M. Kopernika w Łodzi, gdzie w 1938 uzyskał maturę. Debiutował w 1936 felietonem satyrycznym pt. a bliźniego swego jak siebie samego..., drukowanym w poznańskiej „Kulturze” (nr 27; podpisany: W.L. Kupke), publikował tu do wybuchu wojny (od 1937 podpisywał się: W.L. Brudziński). W 1938-39 współpracował z miesięcznikiem „Wymiary”, w którym prowadził dział „Trybuna Młodych”. Utwory satyryczne ogłaszał także w tygodniku „Wróble na Dachu”. Od czerwca 1938 mieszkał w Wieluniu. W okresie okupacji niemieckiej pracował jako pomocnik biurowy. Po wojnie powrócił do Łodzi. W marcu 1945 zaczął pracować w tygodniku „Szpilki”, najpierw do 1952 jako sekretarz redakcji, a następnie członek kolegium redakcyjnego; ogłaszał tu liczne satyry, fraszki, prozę humorystyczną, przekłady z niemieckiego (m. in. w 1952 cykl Miniatury). Utwory satyryczne drukował również w „Rzeczypospolitej” (1945; felietony w rubryce Na marginesie), „Dzienniku Łódzkim” (1945-46), „Kocyndrze” (1946). W 1946 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (później Związku Literatów Polskich do 1983). W 1946-49 był współredaktorem tygodnika „Mucha”, publikował tu do 1951. Współpracował z teatrami satyrycznymi, kabaretami literackimi (m. in. Stańczyk i Szpak), estradą, radiem. W 1956-80 był zastępcą redaktora naczelnego „Szpilek”, z którymi nadal współpracował jako autor (m. in. w 1962-80 cykl aforyzmów Zmyślenia). W 1985-87 publikował aforyzmy w „Kurierze Lubelskim”. Wyróżniony m. in. nagrodą jubileuszową dla dziennikarzy (1964), nagrodą Polskiego Radia w konkursie na małe formy rozrywkowe (1976). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1961) i Krzyżem Oficerskim (1976) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w 1996 w Warszawie.

Twórczość

1. Herod i spółka. Szopka polityczna. [Współautor:] T. Polanowski. [Warszawa:] Wydawnictwo Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej Dział Oświatowo-Szkoleniowy 1949, 61 s.

Na okładce tytuł: Z nowym rokiem.

2. Zaczepki. [Satyry]. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 39 s.

3. Zatrute strzały. Humoreski. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 120 s.,.

4. Dobroczyńca ludzkości. Komedia satyryczna w 3 aktach. [Współautor:] A. Marianowicz. Powst. ok. 1951. Druk: Warszawa [b. w. i r.].

Nagrody

Nagroda w konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Związku Literatów Polskich w 1951.

5. Małe pranie. [Humoreski]. Warszawa: Czytelnik 1951, 88 s.

6. Głos Ameryki. [Współautor:] A. Marianowicz. [B. m.]: Drukarnia Dom Słowa Polskiego 1952, [8] k.

7. Nie rób na próżniaka! [Opowiadanie satyryczne]. Warszawa: Czytelnik 1953, 7 s.

8. Po nosie. [Humoreski]. Warszawa: Czytelnik 1953, 116 s.

9. Humoreski i fraszki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 375 s.

Zawartość

Zawiera humoreski w cyklach: I. Zarys po wojnie; II. Styl życia; III.Styl pracy; IV. Kłopot z kulturą; V. Przez szparę w kurtynie; VI. Miniatury, VII. Fraszki wierszem; VIII. Fraszki prozą.

10. Miniatury. Warszawa: Czytelnik 1958, 134 s.

11. Zmyślenia. [Aforyzmy]. Warszawa: Iskry 1964, 87 s.

12. Nowe zmyślenia. Czterysta aforyzmów. Warszawa: Iskry 1967, 86 s.

13. Zmyślenia III. [Aforyzmy]. Warszawa: Iskry 1973, 79 s.

Wybory tekstów w przekładach

niemiecki

Katzenjammer. Aphorismen. [Przeł.] K. Dedecius. Frankfurt am Main 1966, wyd. nast. tamże 1967.
Die rote Katz. [Przeł. K. Dedecius. Frankfurt am Main 1970, wyd. nast. tamże 1980.

Prace redakcyjne

1. A. Wilkoński: Poematy i ramotki. [Wybór i wstęp:] W. Brudziński. [Warszawa:] Czytelnik 1950, 172 s.
2. Na fali humoru i satyry. Z repertuaru Radiowej Spółdzielni Satyrycznej. Wybrał W. Brudziński. Warszawa: Czytelnik 1955, 197 s.
3. Coś nam zostało z tych lat... „Szpilki” 1935-1965. Wybór tekstów: W. Brudziński, A. Marianowicz. Warszawa: WAG 1967, 120 s.
4. Piąty wiek fraszki polskiej. Antologia fraszki trzydziestolecia. Wybór i wstęp: W. Brudziński. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1975, 127 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN ok. 1955, 1976, 1988.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.

Zaczepki

J. Śpiewak. „Twórczość1951 nr 1 [dot. też: Zatrute strzały].

Zatrute strzały

J. Śpiewak. „Twórczość1951 nr 1 [dot. też: Zaczepki].

Po nosie

W. Sadkowski: Po nosie” Brudzińskiego. Życie Literackie 1954 nr 21.

Zmyślenia

K. Orzechowski: Zmyślenia” Brudzińskiego. Nowe Książki 1972 nr 1; polemika: W. Brudziński, tamże 1972 nr 11.