BIO

Urodzony 7 maja 1930 w Łodzi w rodzinie robotniczej; syn Marcina Kudasia i Rozalii z domu Harendarz. W czasie okupacji niemieckiej został wywieziony w 1941 na roboty przymusowe na ziemie włączone do Rzeszy (Poznańskie), gdzie pracował w gospodarstwie rolnym. W 1947 powrócił do Łodzi i uczęszczał do gimnazjum handlowego, które ukończył w 1949. Był założycielem i przewodniczącym gimnazjalnego koła Związku Młodzieży Polskiej, a także członkiem władz dzielnicowych tej organizacji. W 1949-52 kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Olsztynie. W 1949 został skierowany do pracy w aparacie bezpieczeństwa w pionie kontrwywiadu cywilnego, gdzie do 1971 zajmował się ściganiem hitlerowskich zbrodniarzy wojennych. Od 1951 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do 1976). Debiutował w 1963 powieścią Dokąd wiodą drogi? drukowaną w odcinkach w „Słowie Polskim” (nr 138-201). Od 1966 studiował prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w 1970 uzyskał magisterium. Reportaże i opowiadania publikował w tym czasie m.in. w czasopismach: „Walka Młodych” (1966), „W Służbie Ojczyzny” (1967-68), „Żołnierz Wolności” (1968). Po powrocie z zagranicy w 1971-73 pełnił (w stopniu pułkownika) funkcję rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (zwolniony na własną prośbę). W 1972 doktoryzował się na podstawie pracy: Szpiegostwo, wywiad i dywersja w polskim prawie karnym przygotowanej pod kierunkiem prof. Józefa Radzickiego. W tymże roku nawiązał stałą współpracę z czasopismem „Za Wolność i Lud”, drukując na jego łamach prozę, artykuły i recenzje. W 1984 został członkiem Związku Literatów Polskich. Był laureatem konkursów literackich. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1953) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1975). Mieszka w Warszawie.

Twórczość

1. Dokąd wiodą drogi? [Powieść]. Słowo Polskie 1963 nr 138-201.

2. Hades nadal przyjmuje. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1966.

3. Niewidzialni w tłumie. Warszawa: Iskry 1967, 281 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1975.

Zawartość

Zawiera reportaże dotyczące działalności wywiadowczej USA w Polsce.

4. Zanim przyjdą o świcie... [Powieść]. Gazeta Poznańska 1968 nr 136-237; „Żołnierz Wolności” 1968 nr 99-179. Wyd. osobne Warszawa: Iskry 1969, 332 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 przejrzane i poprawione 1970, wyd. 3 1973. Por. poz. .

5. Pomyłka Mr Braileya. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1970, 163 s.

6. Szable i lichwiarze. Warszawa: Iskry 1970, 350 s.

Reportaże dotyczące działalności obcego wywiadu w Polsce.

7. Anatomia zdrady. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1971 182 s.

Przekłady

gruziński

Galatis anatomia. W: Polonuri detektivi. Batumi 1989.

8. Pojedynek. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1972, 166 s.

9. Wyobcowani. [Publicystyka]. Warszawa: Iskry 1972, 308 s.

Dotyczy działalności wywiadowczej emigracji polskiej.

10. Orzeł i reszka. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1974.

Adaptacja powieści Zanim przyjdą o świcie [poz. ].

11. Szpiegostwo, wywiad, paragrafy. Przedmowa: A. Klafkowski. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1974, 271 s.

Praca popularnonaukowa z zakresu szpiegostwa i dywersji.

12. Morderca z pociągu. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1975.

13. Życie bez gwarancji. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1975, 382 s.

14. Gospodarz pustego domu. [Powieść]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1978, 224 s.

15. Bez skrupułów. [Powieść]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1979, 195 s.

16. Mazurska saga. [Powieść]. Druk pt. Zrastanie. Gazeta Olsztyńska 1980 nr 11-95. Wyd. osobne Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1980, 241 s.

17. Fałszywi prorocy. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1981, 256 s. Wyd. 2 tamże 1984.

Szkice publicystyczne dotyczące działań propagandowych podejmowanych przez państwa kapitalistyczne i ukierunkowanych na Polskę.

18. Ziemia podglądana. Warszawa: IWZZ 1987, 134 s.

Praca popularnonaukowa na temat metod działania wywiadu.

19. Pol'skij dialog. [Esej historyczny]. [Współautor:] G. Vačnadze. Tbilisi: Ganatleba 1990, 634 s., [24] s. tabl. [Wyd. 2] tamże 1994.

Dotyczy rozwoju wydarzeń w Polsce w 1980-1990.
Informacja o wydaniu z 1994 od autora.

20. ...i kontrwywiad. (Wspomnienia oficera operacyjnego). Warszawa: SPAR 1997, 439 s.

21. Lasy, zwierzęta i ludzie. [Reportaże z podróży po Polsce]. Warszawa: SPAR 1998, 272 s.

22. Wczorajsze jutro, czyli cztery małe ojczyzny. [Powieść]. Powst. przed 2003.

Nagrody

II nagroda w konkursie literackim im. E. Paukszty pt.Małe ojczyzny” w 2003, zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną im. E. Paukszty w Kargowej.

23. Instygator. [Powieść]. Toruń: A. Marszałek 2006, 371 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 2004.

Wywiady

Smak żółci. Rozm. G. Sokołowska. Warmia i Mazury 1988 nr 13.

Niewidzialni w tłumie

S. Reperowicz: Anatomia szpiegowskiego świata. Nowe Książki 1970 nr 2 [dot. także: Zanim przyjdą o świcie...].
S. Barańczak: W cieniu podejrzenia. W tegoż: Książki najgorsze. Wyd. 2 zmienione. Poznań 1990.

Zanim przyjdą o świcie...

B. Wrzosiewicz: Marcin Sowa i inni. Kierunki 1969 nr 40.
S. Reperowicz: Anatomia szpiegowskiego świata. Nowe Książki 1970 nr 2 [dot. także: Niewidzialni w tłumie].

Mock. Pojedynek

S. Barańczak: W „dwójce” nie jest źle. W tegoż: Książki najgorsze. Wyd. 2 zmienione. Poznań 1990.

Wyobcowani

[S. Kisielewski] Kisiel: Bez dogmatu: Wyobcowany. Tygodnik Powszechny 1972 nr 13.
B. Michalski: Wyobcowani czy obcy. Prawo i Życie 1972 nr 6.

Bez skrupułów

S. Barańczak: Bez skrupułów. W tegoż: Książki najgorsze. Wyd. 2 zmienione. Poznań 1990.

Mazurska saga

H. Leśniowski: Mazurskie i warmińskie opowieści Jerzego Bronisławskiego. Gazeta Olsztyńska 1980 nr 22.
G. Skotnicka: Saga rodu niezłomnych. Nowe Książki 1980 nr 17.
M. Stazurska: Trzy waganty. Tygodnik Kulturalny 1981 nr 6.