BIO

Born on 12 February 1963 in Pruszków; daughter of the art historian Włodzimierz Piwkowski and Danuta, née Marcinkiewicz. She lived with her parents in Podkowa Leśna and then in Warsaw, while from 1970 she spent a significant amount of time in Nieborów, where her father worked until 1995 as curator of the Radziwiłł family palace. She attended the Stefania Sempołowska Grammar School No. XVI in Warsaw. She wrote her first poems while still a pupil there. In 1976, her poem Wierność (Faithfulness) won the prize of the youth periodical "Świat Młodych". She made her debut in 1980 with the poems Jesienne smutki, Ostatnie dni lata and Przedwieczór (Autumn sadness; The last days of summer; The Gloaming), which were published in the weekly "Literatura" (no. 5). In subsequent years she submitted her works to numerous poetry competitions, receiving awards in several of them. After completing advanced secondary education in 1981, she studied Polish philology at the University of Warsaw (UW). From 1986 to 1987 she contributed reviews and articles to the weekly "Radar". She graduated with a master's degree in 1987 and then took up a post at the Theatre Museum at Warsaw's Wielki Theatre, where she collaborated with, among others, the stage designer Andrzej Kreütz-Majewski. From 1997 she was literary director of the Wola Theatre in Warsaw, then from 1999 she worked in the publicity and advertising department of the Wielki Theatre. In 2000, she became an editor at the Twój Styl Book Publishers and following that she worked for a brief period at the Institute of National Heritage. During the 1990s she collaborated with various magazines and periodicals as a poet and literary critic, with her texts appearing in publications including "Magazyn Literacki" (1992–2001; her contributions included the column Forum autorów [Authors' Forum], where she commented on poems submitted to the editors), "Więź" (intermittently from 1992), "Nowe Książki" (from 1998), "Zeszyty Literackie" (intermittently from 1998), "Twój Styl" (2003; the literary column Lektury [Reading Material]). She joined the Polish Writers' Association (SPP) in 1993. She received a fellowship from the Polish Library in Paris in 1999, as well as several fellowships from the Polish Minster of Culture and National Heritage (MKiDN). Between 1998 and 2003, she took numerous trips across Russia following in the footsteps of the poet Anna Akhmatova. She often visited Italy and Crete, where she wrote the poems forming the volume Farbiarka (Dyeing Machine). She won prizes in several awards, including the literary competition Wyzwania (Challenges) organized by the Foundation for Social, Cultural and Scientific Initiatives (Fundacja Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Naukowych) in 1994, the Georg Trakl Literary Prize in 1994, the Red Rose National Poetry Competition (Laur Czerwonej Róży) in 1997, and at the second Father Józef Baka Poetry Prize that was organized by the editors of the periodical "Fronda" in 1998. Her poems were used in Barbara Sass' 2001 film Jak narkotyk (Like a Drug). Between 2001 and 2017, she was a teacher of Polish language at the Bednarska Schools Alliance, initially at the Raszyńska Secondary School No. 20 and then from 2007 at the Startowa Social Secondary School in Warsaw. At the latter school she organized the children's and youth literary competition "Podróżuj, śnij, odkrywaj" (Travel, sleep, discover) in 2012. She lives in Warsaw.

Twórczość

1. Cień na ścianie. [Wiersze]. Grafika: Wiłun. Kraków: Miniatura; nakład miesięcznika „Konfrontacje”, 1989, 61 s. Biblioteka LiterackaKonfrontacji”..

2. Szkicownik. [Wiersze]. Pod red. [i z posł.] J. Koperskiego-Leszina. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1989, 29 s. Pokolenie, Które Wstępuje, ser. 11.

Zawartość

Zawiera m.in. cykle: Kazimierz; Erotyki; Bez tytułu.

3. Wiersze i sonety. Ilustracje: M. Chaczyk. Warszawa: Warszawski Klub Młodej Sztuki 1992, 62 s. Biblioteka „Magazynu Literackiego, 1.

4. Prolog do opery: Nędza uszczęśliwiona. Libretto: F. Bohomolec, W. Bogusławski. Muzyka: M. Kamieński. Prapremiera: Reżyseria: K. Kolberger. Warszawa, Teatr Wielki-Opera Narodowa 1994.

Tu także teksty piosenek.

5. Skaza. [Wiersze]. Ilustracje: A. Kreütz-Majewski. Warszawa: Wyzwania 1996, 55 s. Poezja..

6. Tylko trzy drogi. [Wiersze]. Warszawa: Magazyn Literacki”; „Herbud 2000, 63 s. Biblioteka „Magazynu Literackiego.

Tu też wiersze wykorzystane w filmie B. Sass „Jak narkotyk…”.

7. Po. [Wiersze]. Ilustracje: A. Herman. Warszawa: Nowy Świat 2002, 46 s.

Wyróżnienie Fundacji im. Kościelskich w Genewie za 2002.

8. Achmatowa, czyli Kobieta. Warszawa: Twój Styl 2003, 205 s. Przedruk zmieniony zob. poz. .

Esej biograficzny o A. Achmatowej i jej poezji na kanwie podróży odbytej śladami rosyjskiej poetki.

9. Niebieski sweter. Warszawa: Nowy Świat 2004, 101 s.

Na okładce podtytuł: Wiersze dawne i nowe.

Zawartość

Zawiera cykle: Niebieskie sweter; Po [poz. ]; Rzeka Moskwa; Trzy drogi do jeziora.

10. Ślad łyżwy. [Powieść]. Warszawa: Twój Styl 2007, 133 s.

Utwór oparty na wątkach biografii austriackiego poety, G. Trakla.

11. Farbiarka. [Wiersze]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak2009, 45 s. Poezja..

Nagrody

Nagroda Literacka m.st. Warszawy w 2009.

12. Lustrzanka. [Wiersze]. Warszawa: Fundacja „Zeszytów Literackich 2012, 67 s. Seria Poetycka „Zeszytów Literackich, 4.

13. Franciszka. [Powieść dla młodzieży]. Ilustracje: E. Bojańczyk. Warszawa: Fundacja „Zeszytów Literackich 2014, 172 s. Małe Zeszyty.

Nagrody

Nagroda „Książka Roku 2014” przyznana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych — Polską Sekcję IBBY, Nagroda Literacka m.st. Warszawy w kategorii literatura dziecięca (w dziedzinie ilustracji nagrodę tę otrzymałą autorka ilustracji, E. Bojańczyk) w 2015.

Przekłady

litewski

Frančeska. [Przeł.:] K. Uscila, V. Braziūnas. Vilnius 2016.

rosyjski

Františka. Povestʹ o pèzii dlâ molodëži. [Przeł.:] An. Nehaj, V. Filatova, M. Muha, D. Pelihov, E. Prodaj, E. Potkina. Sankt Peterburg 2021.

słoweński

Frančiška. [Przeł.] S. Pavlović. Ljubljana 2016.

14. Achmatowa, czyli Rosja. Warszawa: Towarzystwo „Więź”; Kraków: Instytut Książki 2015, 300 s. Biblioteka „Więzi, t. 308.

Esej biograficzny. Zawiera też wersję zmien. poz. .

15. Wyspa Nieborów. Wybór poezji z lat 1990–2015. Red.: J. Illg. Posłowie: B. Maj. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak2016, 159 s.

16. Wyklęta. Poezja i miłość Mariny Cwietajewej. Warszawa: Wydawnictwo Iskry 2017, 293 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Iskry 2017, pliki w formacie EPUB, MOBI.

17. Między monsunami. [Wiersze]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2019, 74 s.

Nagrody

Nagrodą im. C.K. Norwida w 2020.

18. Piękno i piekło. Opowieść o Beacie Obertyńskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2021, 370 s. Dodruk tamże 2022.

19. Furtianie. [Wiersze]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2022, 62 s.

Nagrody

W 2023 Nagroda Poetycka im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz” i Nagroda im. C.K. Norwida oraz nominacja do finału Nagrody Poetyckiej im. K. Hoffmana „Kos”, w 2024 wyróżnienie Nagrody Literackiej im. księdza J. Twardowskiego.

Wybory utworów literackich w przekładach

hebrajski

Ha-lahaṭ ha-ʾadŵm šel ha-maṣŵ. ʾAntŵlŵgyah šel šiyrah ṗŵlaniyt ʿakšawiyt. [Przeł.] J. Barkai. Raʿananah [2015].

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

angielski

Six Polish poets. [Przeł.:] E. Chruściel [i in.]. [Oprac. i wstęp:]. J. Dehnel. Todmorden 2009.
Scattering the dark. An anthology of Polish women poets. [Wybór i oprac.:] K. Kovacik. Buffalo 2015.

bułgarski

Miłość nie jest tym słowem. Antologia poetek i poetów polskich, debiutujących po roku 1989 = Lûbov ne e dumata . Antologiâ na polski poetesi i poeti, debûtirali sled 1989 godina. [Wybór i przedmowa:] Â. Denel, M. Vožnâk. Plovdiv 2014.

hiszpański

Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea (autores nacidos entre 1960 y 1980). [Wybór i przekł.:] A. Murcia, G. Beltrán, X. Farré. [Wstęp:] X. Farré. Zaragoza 2012.

rosyjski

Pol’skie poètessy. Antologiâ. [Przekł., wybór i przedmowa:]N. Astaf’eva. Sankt Peterburg 2002.

serbski

Stane pripravnosti. Pregled savremene polske poezije: generacija BruLiona i noviji autori. [Wybór i przekł.] A. Šaranac. Beograd 2010.
Rečnik mlade poljske poezje. Antologija poezije poljskih pesnika rođenih 1960–1990. godine. [Oprac.:] B. Rajčić. Beograd 2013.
100 savremenih pol̂skih pesnika. Antologiǰa. Kn̂. 2. [Wybór i przekł.] G. Latušinski. [Przedmowa:] V. Kališevski. [Posłowie:] K. Maslon̂. Pančevo 2022.

włoski

Inattese vertigini. Antologia della poesia polacca dopo il 1989. [Oprac.:] A. Amenta, L. Costantino. [Posłowie:] A. Berardinelli. Udine 2010.

Prace redakcyjne

1. B. Obertyńska: Tarta róża. Wybór i wstęp: A. Piwkowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2017, 215 s. Poeci do kwadratu..

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2017. Poeci do kwadratu, plik w formacie EPUB, MOBI.
2. K. Iłłakowiczówna: Na nitce deszczu. [Wybór i wstęp: A. Piwkowska]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2019, 401 s. Poeci2.
3. W. Piwkowski: Rozstaje. Opowieść o Litwie dzieciństwa. Opracowanie tekstu i wybór zdjęć: A. Piwkowska. Warszawa: Dom Wydawniczy Nieporęcka 2022, 517 s.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 2015.

Autor o sobie

Jestem poetką. Anna Piwkowska. Oprac.: B. Jagas. „Wyspa2009 nr 2.
Franciszka i radość pisania. „Kwartalnik Artystyczny2022 [nr] 1 [ o swojej powieści „Franciszka” na marginesie wypowiedzi o W. Szymborskiej].

Wywiady

Skaza. Rozm. A. Herman. „Magazyn Literacki1999 nr 12 [dot.: Skaza].
Wiersz bywa jak list w butelce wrzucony do morza. (Z poetką Anną Piwkowską rozmowa głównie o poezji). Rozm. J. Pałach. „Noc Poetów2000 nr 2.
Anna Piwkowska. Dzieci nieborowskie. W: J. ROLIŃSKA: Raz, dwa, trzy za siebie! Rozmowy o dzieciństwie. Warszawa 2013.
Jestem trochę bajczarką. Rozm. J. Illg. „Nowe Książki2015 nr 3.
Najważniejsza, bo nieużyteczna. Rozm. M. Brzezińska. „Charaktery2017 nr 9.
Z Anną Piwkowską. Nie wierzę w mit Androgyne. W: Słowo i płeć. Rozmowy J. Koźbiel. Pruszków 2022.

Ogólne

Artykuły

W. WOROSZYLSKI: Porcja zrzędzenia na powitanie poetki. „Więź1993 nr 1.
W. WEN­CEL: Zamieszkać w katedrze (I). W tegoż: Zamieszkać w katedrze. Warszawa 1999 [dot. też twórczości K. Koehlerai J. Zalesińskiego].
J. KAMIŃSKI: Ociemnienie. „Kartki”, Białystok 2002 nr 26 [dot. m.in. K. Koehlera].
J. KOZŁOWSKA: Wielość z jedności. „Teatr2009 nr 3.
A. ŚWIEŚCIAK: Melancholia zmysłowości. Anna Piwkowska. W tejże: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków 2010.

Szkicownik

A. ŁOPATA. „Student1989 nr 21.
P. BERŁOWSKI: Pretensje: Anna Piwkowska. „De Lirnik1990 nr 4.
T. OLSZEWSKI: Magma. „Nowe Książki1990 nr 9.
J. FRONCZEK. „Okolice1992 nr 1/3.
P. KĘPIŃSKI: Wtórny, delikatny świat. „Czas Kultury1997 nr 1 [dot. też: Skaza].

Wiersze i sonety

A.M. KONSTAŃCZUK: Piwkowska przeciw obojętności. „Ogród1992 nr 3/4.
A. WĘGRZYNIAKOWA: Barszczewska, Piwkowska i Pastuszewski. „FA-art1992 nr 3.
S. JURKOWSKI: Piękne naczynie. Nowe Książ.1993 nr 2.
A. NASIŁOWSKA: Massa tabulettae. (Warszawski przegląd książek). Res Publica Nowa 1993 nr 2.
R. MIELHORSKI: Rygor i ład. Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 7/8, przedr. w tegoż: Na własny rachunek. Rzeszów 1999 [dot. też: L. Marjańska: Zmrożone światło].
A. SZYMAŃSKA: Poezja jako dama. Przegląd Powszechny 1994 nr 7/8.
P. KĘPIŃSKI: Wtórny, delikatny świat. Czas Kultury 1997 nr 1.

Skaza

K. BIEŃKOWSKA: Czuły oddech wieczności. Nowe Książki 1996 nr 11.
A. SZYMAŃSKA: Głód życia, głód wieczności. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 11.
P. KĘPIŃSKI: Wtórny, delikatny świat. Czas Kultury 1997 nr 1 [dot. też: Szkicownik].
I. SMOLKA. „Więź1997 nr 1.

Tylko trzy drogi

P. ŁUSZCZYKIEWICZ: Trzy drogi. Nowe Książki 2000 nr 5.
K. PIEŃKOSZ. „Więź2000 nr 11.
L. SZARUGA: Świat poetycki. Zeszyty Literackie 2000 nr 3.
A. SZYMAŃSKA: Ja to ktoś inny. Przegląd Powszechny 2000 nr 3.
W. WENCEL: Kartki z podróży. Nowe Państwo 2000 nr 38.
S. CHYCZYŃSKI: Melodia słów i tropów iskrzenie. Tytuł 2002 nr 1/2 [dot. też Po].

Po

S. CHYCZYŃSKI: Melodia słów i tropów iskrzenie. Tytuł 2002 nr 1/2 [dot. też: Tylko trzy drogi].
K. LISOWSKI: Przeczucie, tęsknota, dociekliwe trwanie. Nowe Książki 2002 nr 10.
A. SZYMAŃSKA: Poeci i ich wydawca. Przegląd Powszechny 2002 nr 11 [dot. też: S. Dłuski: Samotny zielony krawat, J. Napiórkowski: Podróż na trąbie].
M. BARANOWSKA: Język uczuć. Res Publica Nowa 2003 nr 5.
J. GIZA-STĘPIEŃ: Poezja – pamięć ciała. Zadra 2003 nr 4/1.

Achmatowa, czyli Kobieta

J.Z. BRUDNICKI: Między nami, poetkami. Trybuna 2003 nr 268.
J. GONDOWICZ: Struktura jedwabiu. Nowe Książki 2003 nr 7/8.
K. MASŁOŃ: Cała była w wierszach. Rzeczpospolita 2003 nr 112.
J. GIZA-STĘPIEŃ: Piwkowska, czyli kobieta. Pogranicza 2004 nr 1.
T. KLIMOWICZ: Między ustami a brzegiem pucharu. Reaktywacja. Odra 2004 nr 3.
J. ORŁOWSKI. „Slavia Orientalis2004 nr 2.
A. LAM: Mandatariuszka losu. W tegoż: Poznać to, co mówimy. Warszawa 2009.

Niebieski sweter

J. KLEJNOCKI: Mainstream klasycyzmu. Lampa 2004 nr 3.
K. LISOWSKI: Rozmowa z mężczyzną. Nowe Książki 2004 nr 11.
J. ROSZAK: Zabawa w „ciepło zimno. Topos 2004 nr 6.
K. MALISZEWSKI: Prozodia i fabuły. Odra 2005 nr 9.
L. SZARUGA: Świat poetycki (XXVI). Zeszyty Literackie 2005 nr 1.

Ślad łyżwy

I. IWASIÓW: Narracja dziewczynki. Nowe Książki 2007 nr 7.
A. MARCHEWKA: In the cut. Lampa 2007 nr 4.
I. POPRAWA: Dlaczego umrzeć. Odra 2007 nr 10.
A. ROMANIUK: Kruchy lód. Twórczość 2007 nr 10.
L. SZARUGA: Świat poetycki (XXXVI). Zeszyty Literackie 2007 nr 3.
M. WOJAK: Piruet nad przepaścią. Wyspa 2007 nr 4.

Farbiarka

J. ŁOPUSIŃSKA: Pobrudzona Farbiarka. Wyspa 2009 nr 3.
P. MICHAŁOWSKI: Podziemna przemiana. Polonistyka 2009 nr 5 [dot. wiersza: Kolejka elektryczna].
I. SMOLKA: Nić, która się przędzie. Więź 2009 nr 10.
A. SZYMAŃSKA: Cała zgroza świata. Przegląd Powszechny 2009 nr 11.
A. ŚWIEŚCIAK: Kim jest farbiarka?Opcja2009 nr 2.
P. WOJCIECHOWSKI: Zwycięstwo dnia. Nowe Książki 2009 nr 8.
A. ARNO: Dziennik lektur. [Cz.] 2. Zeszyty Literackie 2010 nr 1.
T. BUREK: Przenieść ogień, słowo, tajemnicę. Arcana 2010 nr 1.
J. JAKUBOWSKI: Uniwersalizm współczucia. Topos 2010 nr 4.
K. LISOWSKI: Pamięć piękna. Twórczość 2010 nr 3.
M. ORSKI: Farbiarka idzie w noc…Odra2010 nr 1.
A. ROMANIUK: Kręć się, kręć, wrzeciono…Zeszyty Literackie2010 nr 1.

Lustrzanka

Z. CHOJNOWSKI: Ogród pięknego cierpienia. Twórczość 2012 nr 9.
A. ROMANIUK: Zabawa w chowanego. Nowe Książki 2012 nr 9.
M. SZYMAŃSKI. „dwutygodnik.com” [on-line] 2012 nr z VIII [dostęp 9 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: Zob. link, przedr. pt. Zapatrzeni w tegoż: Przebicia. Warszawa 2015.
M. BERNACIAK: Śródziemnomorskie samobójczynie. Zeszyty Literackie 2013 nr 4.
P. CZAPCZYK: Słowa, dzięki którym „ziemia się trzyma. Odra 2013 nr 4.

Franciszka

W. KOSTECKA: Jak Franciszka spotkała Wisławę. Nowe Książki 2014 nr 10.
A. PEKANIEC: Poezja (re)aktywacja. Nowa Dekada Krakowska 2015 nr 3/4.
W. STANISŁAWSKI: Panna Franciszka. Rzeczpospolita 2015 nr 73.
D. BOROWSKI: Trudna sytuacja jako test dojrzałości („Franciszka” Anny Piwkowskiej, „Most nad Missisipi” Ewy Przybylskiej). W: Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze. Kraków 2016 s. 377-391.
A. PEKANIEC: Poezja, która daje wolność. O wyobraźni (nie tylko) poetyckiej we „Franciszce” Anny Piwkowskiej. W: Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej. Kraków 2017 s. 83-94.
M. WÓJCIK-DUDEK: Edukacja i czarownice. „Franciszka” Anny Piwkowskiej. Studium przypadku. W: W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane... Katowice 2018.

Achmatowa, czyli Rosja

I. JÓŹWIK. „Odra2015 nr 5.
A. OLMIŃSKA: Od dziecięcych wierszy do huku poematu. O książce „Achmatowa, czyli Rosja” Anny Piwkowskiej. Kultura Liberalna” [on-line] 2015 nr 25 [dostęp 26 września 2015]. Dostępny w Internecie: .Zob. link.
A. PAPIESKA: Królowa bez Ziemi. Nowe Książki 2015 nr 3.
E. SOBOL: Intymne życie Anny Achmatowej. Bliza 2015 nr 3, przedr. w tegoż: Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji. Toruń 2015.
M. URBAŃSKA: Pomnik z Petersburga. Rzeczpospolita 2015 nr 290.

Wyspa Nieborów

Z. CHOJNOWSKI: Pisać z miłości. Nowe Książki 2017 nr 3.

Wyklęta

A. OLMIŃSKA: Mój stole, mój wierny psie. Kultura Liberalna” [on-line] 2017 nr 35 [dostęp 20 grudnia 2017]. Dostępny w Internecie: https://kulturaliberalna.pl/2017/08/29/anna-olminska-recenzja-marina-cwietajewa-piwkowska/.
M. RADZIWON: Poetka ewakuowana z życia. Zeszyty Literackie 2017 nr 3.
B. WITOWICZ: Dwubiegunowość. Nowe Książki 2017 nr 9.

Między monsunami

I. GRALEWICZ-WOLNY: Surrealistyczna wycinanka. „Nowe Książki2020 nr 4.
A. MOCHALSKA: Wspólnota doznań i przeżyć. „Twórczość2020 nr 2.
M. PAPIERSKI: Rytm ocalony. „Więź2020 nr 3.

Piękno i piekło

W. STANISŁAWSKI: Czarna Peczora, zielony cytat. „Siieci2022 nr 3.
K. ZABAWA: A jednak piekło? (Nie tylko Beaty Obertyńskiej). „Nowe Książki2022 nr 5.

Furtianie

O. LALIĆ-KROWICKA: O motywie kwiatów w tomiku „Farbiarka” Anny Piwkowskiej. (Na wybranych przykładach). W: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej. Rzeszów 2022.
L. SZARUGA: Nienazywanie. „Kwartalnik Artystyczny2022 [nr] 4.
A. CZACHOWSKI: Treny nieśmiertelne. „Twórczość2023 nr 2.
W. KALISZEWSKI: Piękno, piekło i prawda; A. SZYMAŃSKA: Wybrańcy z arki ocalenia. „Topos2023 nr 1/2.
W. KALISZEWSKI: Samotni furtianie. „Odra2023 nr 3.
M. TOMCZAK: Furtianie, strażnicy zieleni. „Nowe Książki2023 nr 2.