BIO

Urodzony 12 grudnia 1952 w Barczewie, koło Olsztyna; syn Jana Brakonieckiego, technika budowlanego, i Zuzanny z Sokólskich,nauczycielki. Od 1954 mieszkał w Olsztynie. Uczył się w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika. Po zdaniu matury w 1971 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW), w 1976 uzyskał magisterium. Debiutował w 1975 wierszami Petycja, Skronie słowa, Śmierć mistrza, Wieczorem poeta zdejmuje maskę... drukowanymi w miesięczniku „Nowy Wyraz” (nr 4). W 1977 ożenił się z Hanną Wasik, nauczycielką. W tymże roku rozpoczął pracę zawodową w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, a następnie powrócił do Olsztyna i pracował kolejno jako bibliotekarz, redaktor, instruktor m. in. w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, w Bibliotece Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, w Instytucie Kształcenia Nauczycieli. W 1978-81 należał do Koła Młodych przy Oddziale Olsztyńskim Związku Literatów Polskich (w 1980-81 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Koła). Wiersze, prozę, eseje, szkice i recenzje literackie publikował m. in. w czasopismach: „Gazeta Olsztyńska” (1978-80; tu w 1978 cykl artykułów o poetach olsztyńskich pt. Życie i wyobraźnia), „Poezja” (1979, 1981-83, 1989), „Punkt” (1979-81), „Słowo na Warmii i Mazurach” (1978-81). W 1980 został członkiem Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”. Należał w 1984 do grona założycieli Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Olsztynie. Od 1985 pracował w Biurze Wystaw Artystycznych na stanowisku głównego specjalisty do spraw programowych i upowszechnienia (był autorem wielu wystaw). Równocześnie w 1986-88 kontynuował naukę w Podyplomowym Studium Działalności Kulturalnej na UW. W 1989 otrzymał nagrodę miesięcznika „Res Publica” za tekst o współczesności pt. Zapiski Jedynego (druk nr 6), a w roku następnym Nagrodę Wojewody Olsztyńskiego za twórczość poetycką i publicystyczną. W 1990 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.W 1991-97 był redaktorem naczelnym „Borussii” (nr 1-15), wydawanego przez Wspólnotę Kulturową „Borussia” przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Sztuki. Następnie wszedł w skład rady redakcyjnej tego czasopisma; otrzymał za tę działalność nagrodę paryskiej „Kultury” (za 1996) oraz medal im. Z. Glogera (1998). W 1995, po zakończeniu pracy w Biurze Wystaw Artystycznych w Olsztynie, został kierownikiem regionalnego Centrum Polsko-Francuskiego Cotes d'Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie. Był pomysłodawcą i współzałożycielem działającego od 1996 Olsztyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Bretanii i Francji „Amitié”. Redagował wydawaną nieregularnie wkładkę literacką do „Gazety Olsztyńskiej” (1995-96). Był współzałożycielem reaktywowanego w 2000 pisma kulturalno-społecznego „Warmia i Mazury” (ukazywało się do połowy 2001). W 2000 został członkiem Polskiego PEN Clubu (od 2003 także członek zarządu). W 2001 otrzymał nagrodę Prezydenta m. Olsztyna, a w następnym roku – nagrodę Ministra Kultury. Od 2003 współredagował (razem z Basilem Kerskim i Robertem Trabą) serię wydawniczą Miniatury Borussii – Krajobrazy Pamięci. Mieszka w Olsztynie.

Twórczość

1. Zrosty. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1979, 73 s.

Nagrody

Nagroda redakcji „Nowego Wyrazu” i Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy za najlepszy książkowy debiut poetycki przyznana podczas Warszawskiej Jesieni Poezji w 1980, Medal im. biskupa I. Krasickiego przyznany przez Oddział Olsztyński Związku Literatów Polskich w 1981.

2. Żywoty. [Wiersze]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1982, 65 s.

3. Ostatnia rozmowa z ojczyzną. [Poemat]. Olsztyn: Nakład autora 1983, 5 s., powielone.

4. Wiersze fizyczne. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1985, 62 s.

5. Tożsamość. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1988, 43 s.

6. Wileńskie środowisko artystyczne 1919-1945. Malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek, fotografia. Galeria Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych, Olsztyn czerwiec – sierpień 1989. [Katalog wystawy]. [Współautorzy:] J. Kotłowski, L. Lechowicz. [Wstęp: K. Brakoniecki]. Olsztyn: Biuro Wystaw Artystycznych 1989, 187 s.

7. Idee. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1991, 55 s.

Nagrody

Nagroda Literacka im. S. Piętaka w 1991.

8. Olśnienia. [Wiersze]. Olsztyn: Wydawnictwo Decora 1992, 47 s.

9. Atlantyda Północy. Dawne Prusy Wschodnie w fotografii. [Katalog wystawy]. [Współautor:] K. Nawrocki. Olsztyn: Biuro Wystaw Artystycznych 1993, 283 s.

10. Metaxu. [Wiersze]. Warszawa: Przedświt 1993, 76 s.

Nagrody

Nagroda literacka redakcji „Czasu Kultury” za najlepszą książkę poetycką 1993.

Zawartość

Zawiera wiersz: Inna ziemia oraz cykle: Przymierze; Pokrewieństwo; Jednia; Inna Ziemia.

11. Zeszyty Jedynego. [Wiersze i proza]. Ostrołęka: Pracownia. Oficyna Wydawnicza Ostrołęckiego Ośrodka Kultury 1993, 61 s.

12. Jednia. [Wiersze]. Olsztyn: Borussia 1994, 72 s.

13. Misterium. [Wiersze]. Olsztyn: Decora 1995, 68 s.

14. Poświaty. [Wiersze]. Olsztyn: MG przy współudziale Radia Olsztyn 1996, 71 s.

15. Atlantyda Północy = Atlantis des Nordes. [Wybór wierszy]. Przeł. W. Lipscher. Olsztyn: Borussia 1998, 93 s.

Tekst w języku polskim i niemieckim.

16. Światowanie. [Wiersze i proza]. Warszawa: Magazyn Literacki; Herbud 1999, 126 s.

Wyróżnienie Funadacji Kultury w 1998.

17. Muza domowa. Wiersze z lat 80. i 90. Olsztyn: Wspólnota Kulturowa „Borussia 2000, 178 s.

18. Światologia. [Wiersze i proza]. Olsztyn: Borussia 2001, 240 s.

19. Moralia. [Wiersze]. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział 2002, 100 s.

20. Prowincja człowieka. Obraz Warmii i Mazur w literaturze olsztyńskiej. [Esej]. Olsztyn: Wspólnota Kulturowa „Borussia 2003, 139 s.

21. Ciałość. [Wiersze]. Warszawa: Nowy Świat 2004, 54 s.

22. Armor. Wiersze atlantyckie = Armor. Poemes de l'Atlantique. [Przeł.] F. Laurent. Olsztyn: Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor – Warmia i Mazury 2005, 72 s.

Tekst w języku polskim i francuskim.

23. Ziemiec. Prowincjałki rowerowe. [Wiersze i proza]. Olsztyn: Borussia 2005, 131 s.

24. Europa minor. [Wiersze]. Warszawa: IBIS 2007, 95 s.

25. Warmiński Budda = Ermländischer Buddha. Przeł. z języka polskiego W. Lipscher. Olsztyn: Borussia 2007, 203 s.

Tekst w języku polskim i niemieckim.

Wybory utworów literackich w przekładach

Poèmes du Nord. [Wybór wierszy]. [Przeł.] F. Laurent. [Bédée] 1999.

Przekłady

1. O Bretanii wierszem i prozą. [Antologia]. Wybór, oprac., przekł. z języka francuskiego i red.: K. Brakoniecki. Olsztyn: Centrum Francusko-Polskie Cotes d'Armor-Olsztyn 1997, 251 s. Por. poz. .
2. K. White: Atlantica. Wiersze i rozmowy. Wybór, [oprac.] i przekł. [z języka angielskiego i francuskiego]: K. Brakoniecki. Olsztyn: Centrum Francusko-Polskie Cotes d'Armor-Olsztyn 1998, 162 s.
3. J. Grenier: Albert Camus. Wspomnienia. Przekł. i oprac.: K. Brakoniecki. Olsztyn: Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor – Warmia i Mazury 2000, 125 s.
4. B. Cendras. Wiersze. [Przeł.] K. Brakoniecki. Olsztyn: Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor – Warmia i Mazury 2002, 71 s.
5. E. Guillevic: Carnac. [Wiersze]. Przekł. i oprac.: K. Brakoniecki. [Przedmowa: Y. Le Men]. Olsztyn: Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor – Warmia i Mazury 2003, 53 s.
6. Bretania w poezji i prozie. Antologia literacka. Wybór, oprac., przekł.: K. Brakoniecki. Olsztyn: Centrum Francusko-Polskie Cotes d'Armor – Warmia i Mazury 2006, 394 s.
Kontynuacja poz. 3.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Tradycja czarnoleska w szkolnym kształceniu literackim. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji 450 rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego. Red.: K. Brakoniecki. Wstęp: A. Mackowicz. Olsztyn: Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie 1983, 85 s., powielone.
2. Meiner Heimat Gesicht. Ostpreussen in Spiegel der Literatur. [Antologia]. [Wyd.:] W. Lipscher, K. Brakoniecki. München: Herbig 1996, 669 s.
3. Borussia – ziemia i ludzie. Antologia literacka. [Wybór i oprac.:] K. Brakoniecki, W. Lipscher. Współpraca: D. Kraemer, Z. Chojnowski, M. Jackiewicz. Olsztyn: Wspólnota Kulturowa „Borussia 1999, 604 s.

Zawartość

Zawiera też utwory litewskie, niemieckie i rosyjskie.
4. Liki rodnoj zemli. Proizvedenija rossijskich, nemieckich, pol'skich i litovskich avtorov. [Wybór:] K. Brakoniecki, O. Głuszkin, W. Lipscher. Kaliningrad: Regional. Obščestv. Obedinenie Pisatelej Kaliningr. Oblasti 1999, 557 s.
5. Prūsija. Literatūros veidrodyje. [Wybór:] K. Brakoniecki, R. Černiauskas, O. Gluškinas, V. Lipšeris. Klaipeda: Klaipedos univ. 1-kla 2000, 587 s.
6. Szara reneta. Antologia literacka Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Red.: K. Brakoniecki, Z. Chojnowski. Olsztyn: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział 2000, 143 s.

Zob. też Przekłady poz. , , , .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1991, 2004.

Autor o sobie

K. Brakoniecki: Początek poety. Regiony 1992 nr 2.

Wywiady

Do mnie wszystko mówi. Rozm.: J. Borowczyk, W. Ratajczak. Czas Kultury 1994 nr 4.
Ideał życia – ideał poezji. Rozm. P. Siwecki. Borussia 1995 nr 10.
Światowanie w Olsztynie. Rozm. D. Suska. Życie 1997 nr 128.
Światowanie. Rozm. L. Szaruga. Pogranicza 1999 nr 6.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (J.Z. Brudnicki).

Ogólne

Artykuły

J. Sochoń: Poezja konkretu metafizycznego. Nowy Wyraz 1981 nr 2; przedruk w: W stronę wiersza. Warszawa 1984 [dot. wiersza „Przekłuć kolebkę”].
A. Zieniewicz: Ścieżką sekretów. Nowy Wyraz 1981 nr 2.
R. Bednarczyk: ...Którzy przychodzą. Kazimierz Brakoniecki: inny czas. Tygodnik Tak i Nie 1987 nr 43.
G. Kociuba: Pamięć i ekstaza. (O poezji Kazimierza Brakonieckiego). Akcent 1997 nr 1.
L. Szaruga: Zrozumieć swój los. W tegoż: Dochodzenie do siebie. Sejny 1997, przedruk w tegoż: Powrót poetów. Kraków 1997.
Z. Chojnowski: Kazimierz Brakoniecki – spadkobierca. W tegoż: Zmartwychwstały kraj mowy. Olsztyn 2002.
L. Szaruga: Życie jest większe od sztuki. Borussia 2003 nr 29.

Zrosty

A. Tchórzewski: Między (tradycyjną) metafizyką a (współczesną) refleksją. Poezja 1980 nr 6.
B. Budzińska: Astronom ideału. O poezji Kazimierza Brakonieckiego. Punkt 1981 nr 14.

Żywoty

Z. Chojnowski: Zmartwychwstały kraj mowy. Tygodnik Kulturalny 1982 nr 28.

Wiersze fizyczne

P. Cielesz: Wiersze – rany. Fakty 1986 nr 4.
K. Suchcicka: Życie poświęcić prawdzie. Poezja 1987 nr 8.

Tożsamość

A. Lenckowski: Stygmaty pamięci. Autograf 1989 nr 12.

Idee

R. Sulima: W stronę metafizyki. Regiony 1992 nr 2.
J. Drzewucki: Kim jestem, gdzie jestem. Twórczość 1993 nr 5 [dot. też: Olśnienia].

Olśnienia

J. Drzewucki: Kim jestem, gdzie jestem. Twórczość 1993 nr 5 [dot. też: Idee].
L. Szaruga: Życie jest większe od sztuki. Tytuł 1993 nr 4, przedruk w tegoż: Powrót poetów. Kraków 1997, Wyzwanie. Toruń 2004 [dot. też: Zeszyty Jedynego].

Metaxu

M. Cisło: Odpowiedzią są pytania. Res Publica Nowa 1993 nr 9.
R. Mielhorski: Metaxu. Przegląd Literacko-Artystyczny 1994 nr 3.
G. Kociuba: Magia życia i śmierci. Fraza 1995 nr 7.

Zeszyty Jedynego

Z. Mikołejko: Metafizyka Warmii. Twórczość 1993 nr 12.
L. Szaruga: Życie jest większe od sztuki. Tytuł 1993 nr 4, przedruk w tegoż: Powrót poetów. Kraków 1997, Wyzwanie. Toruń 2004 [dot. też: Olśnienia].
S. Mutz: Próba całości. FA-art 1994 nr 3.
M. Sieniewicz: Bóg i „Zeszyty Jedynego. Borussia 1995 nr 10.

Misterium

W. Kowalewski: Nowe wiersze Kazimierza Brakonieckiego. Borussia 1996 nr 12 [dot. też: Poświaty].

Poświaty

G. Kociuba: Myśli o umieraniu. Fraza 1996 nr 11/12.
W. Kowalewski: Nowe wiersze Kazimierza Brakonieckiego. Borussia 1996 nr 12 [dot. też: Misterium].
K. Maliszewski: Ziemia. Słowo. Śmierć. (Kazimierz Brakoniecki – „Poświaty”). Studium 1996 nr 2/3.
P. Michałowski: Pielgrzymka po spirali. Pogranicza 1996 nr 2.

Światowanie

Z. Chojnowski: Realizm wizyjny. Kwartalnik Artystyczny 1999 nr 3.
P. Michałowski: (Po)światowanie z Atlantydy. Pogranicza 2000 nr 1/2.

Światologia

A. Bykowska-Salczyńska: Jakbyś idąc rozrzucał ognistą materię. Pracownia 2001 nr 4.
K. Karwat: Poeta światuje. Śląsk 2001 nr 12.
M. Jastrzębiec-Mosakowski: Ku polskości otwartej, światowej. Odra 2002 nr 4.
P. Michałowski: Od światowania ku światologii. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2.

Moralia

S. Buryła: Rekolekcje europejskie. Pogranicza 2003 nr 4.
J. Gizella: Kulturkampf à la wspólnota z Taizé. W tegoż: Pisarze i kopiści. Kraków 2003.
E. Klajman-Gomolińska: Dziecko płaczące za matką, czyli o „Moraliach” Kazimierza Brakonieckiego. Borussia 2003 nr 31.
K. Maliszewski: Retoryczność, liryczność, egzystencja. W tegoż: Rozproszone głosy. Warszawa 2006.

Prowincja człowieka

S. Buryła: Krytyk musi mieć odwagę... Pogranicza 2004 nr 1.

O Bretanii wierszem i prozą

A. Mazanka: Antologia – „Bretania. Borussia 1998 nr 16.

Meiner Heimat Gesicht

L. Szaruga: Oblicze ojczyzny. Kultura”, Paryż 1997 nr 7/8.

Borussia – ziemia i ludzie

E. Kruk: Fragmenty odysei. Przegląd Polityczny 1999 nr 42.