BIO

Born on 3 April 1962 in Wroclaw; son of the Polish army officer Stanisław Biliński and the dentist Janina, née Cybulak. He attended the Juliusz Słowacki Grammar School (No. IX) in Wroclaw. After completing advanced secondary education in 1981, he took a degree in Polish Studies at the University of Wroclaw (UWr). He graduated with a master's degree in 1986, which was awarded for his dissertation Techniki perswazyjne w piśmiennictwie religijnym Świadków Jehowy i Adwentystów Dnia Siódmego (Persuasive techniques in the religious writings of Jehova's Witnesses and Seventh Day Adventists), supervised by Prof. Prof. Jacek Kolbuszewski. He worked as a Polish teacher at Grammar School No. XIV between 1986 and 1989, and then at Grammar School No. II in Wroclaw until 1990. He made his debut in 1986 with the poem Jesteś Boże zagadką... (God, you are a mystery...), which appeared in "Nowe Życie" (no. 3), the bi-weekly periodical of the Wroclaw Metropolitan Curia. His debut article, Literacka panorama XIX-wiecznego Wrocławia (A literary panorama of nineteenth-century Breslau/Wroclaw), appeared in 1988 in "Gazeta Robotnicza" (no. 152; reprinted in "Wieczór Wrocławia", 1992 no. 253). His articles and reviews continued to appear in "Gazeta Robotnicza" (to 1989) and in the periodicals "Mariawita" (1989), "Wieczór Wrocławia" (1989-92) and "Zaranie Śląskie" (1989). His first research article, Uwagi o życiu i twórczości ks. Franciszka Statecznego (Notes on the life and work of Father Franciszek Stateczny), was published in 1989 in "Annales Silesiae" (vol. XIX). He was awarded a doctoral degree in 1990 for his thesis Literackie przejawy modernizmu katolickiego w Polsce. O twórczości Franciszka Statecznego i Antoniego Szandlerowskiego (Literary manifestations of Catholic Modernism in Poland: On the works of Franciszek Stateczny and Antoni Szandlerowski), which was supervised by Prof. Jacek Kolbuszewski. In 1990, he was appointed lecturer at the Department of Nineteenth-Century Polish Literature at the Institute of Polish Philology at the University of Wroclaw. His research focused on the history of Polish literature from the Romantic, Positivist and Young Poland periods. He has also explored religious tropes and motifs, with a particular focus on Biblical motifs. He has also conducted research on literary theory, as well as the ideas of Yuri Lotman (in collaboration with a research institute in Nitra) and Charles Sanders Peirce. His articles and studies have appeared in journals and periodicals including "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie" (1992, 1994-95, 1997, 2001-02, 2004, 2008 and 2010), "Annales Silesiae" (1992-94 and 1998-99), "Ruch Literacki" (1994-96 and 2001), "Śląskie Miscellanea" (1994-96 and 2000), "Mariawita" (1995-96), "Prace Polonistyczne" (1995, 1997), "Pamiętnik Literacki" (1996-97), "Przegląd Humanistyczny" (1996-97 and 1999-2000), "Litteraria" (1997, 1999, 2001-02 and 2012), and "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" (1997-98), "Warsztaty Polonistyczne” (1998), "Śląsk" (1999 and 2000), "Zagadnienia Rodzajów Literackich" (2001 and 2003), "Fakty i Mity” (2002 and 2014; under the pen name Bronisław Foszt), "Signa Temporis" (2005-06 and 2009), "Literatura Ludowa" (2008-09), "Roczniki Biblijne" (2010), "Gazeta Wrocławska" (2011-13) and "Odra" (2011). In 1999, he was awarded a habilitation degtree in literary studies from the Faculty of Philology at the University of Wrocław for his study Biblia i historiozofia. „Kordian” jako synteza wczesnej twórczości Juliusza Słowackiego (The Bible and Historiosophy. "Kordian" as a synthesis of Juliusz Słowacki's early works). He was awarded the UWr Rector's Prize on four occasions (1996, 1998, 1999 and 2000) for his research, teaching and administrative activities. In 2002 he was made associate professor at the University of Wroclaw, while in November 2006 he was made state-appinted professor before becoming full professor at UWr in 2008. In 2007/08 he served as co-editor with Artur Jemielita of the internet portal Ekumeniczne Wiadomości Starokatolickie CREDO (CREDO: Ecumenical Old Catholic News). He published numerous articles and essays on the portal. In April 2008 he became a member of the doctoral studies commission at the Faculty of Philology at the Palacký University Olomouc. In October 2008 he was appointed professor at Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna (the College of Theology and Humanities) in Podkowa Leśna, an institution run by the Church of the Seventh Day Adventists. He has taught courses on the history of philosophy, logic, theories of knowledge, ethics, cultural anthropology, eristics and rhetorics, both in Podkowa Leśna and in the College's Nysa office. He has also served as a member of its Senate. In June 2009 he was awarded the honorary title of a bachelor in Adventist theology from the College in Podkowa Leśna. Between 2009 and 2013 he took a doctoral degree at Chrześcijańska Akademia Teologiczna (Christian Theological Academy), specializing in comparative and ecumenical theology. He has collaborated with periodicals published by the New Apostolic Church: "Chleb Żywota" (2009-14; including the cycle Ideał życia chrześcijańskiego w Listach Apostoła Piotra – The ideals of Christian life in the letters of the Apostle Peter, in 2013/14) and "Nasza Rodzina" (2015-16; including the cycle Ideał życia chrześcijańskiego w Listach Apostoła Piotra – The ideals of Christian life in the letters of the Apostle Peter). In October 2011 he became director of the Department of the History of Positivist Literature and the Young Poland period (Zakład Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski) at the Institute of Philology at the University of Wroclaw . In December of the same year he became a member of the Academic Council of the Institute of Regional Studies at the Silesian Library in Katowice (Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach). In May 2012 he was awarded a doctoral degree in pedagogy for his thesis Ideał życia chrześcijańskiego w Listach świętego Piotra (The ideal of Christian life in the Letters of St Peter) from the Constantine the Philosopher University in Nitra. In June of the same year he became a lecturer at the Old Catholic Church’s online school, the Sacred Heart of Jesus Theological Seminary. He became a member of Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej (Friends of Wrocław Polish Studies) in 1992 and the Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (the Adam Mickiewicz Literary Society) in 1996, serving as the chairman of the Wrocław branch between 1996 and 2002, while between 1998 and 2000 he was a member of its General Board. In 1996, he joined the Spanish Semiotics Association (AES), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe (Wrocław Scientific Society) in 1999), Karkonoskie Towarzystwo Naukowe (Karkonosze Scientific Society) in 2007, Kieleckie Towarzystwo Naukowe (Kielce Scientific Society) in 2007, and Polskie Towarzystwo Semiotyczne (the Polish Semiotics Society) in 2007. He lives in Wroclaw.

Twórczość

1. Literackie przejawy modernizmu katolickiego w Polsce. O twórczości Franciszka Statecznego, Antoniego Szandlerowskiego i Izydora Wysłoucha. Gdańsk: Marpress 1994, 127 s.

Rozprawa doktorska.

2. Biblia i historiozofia. „Kordian” jako synteza wczesnej twórczości Juliusza Słowackiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1998, 214 s. Acta Universitatis Wratislaviensis, 2094.

Rozprawa habilitacyjna.

3. Książka modernistycznego przełomu. W 100-lecie Młodej Polski na Śląsku. Katowice: WBP [Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowice] 1998, 61 s. Seria Bibliofilska Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Katowicach.

4. Modernista w habicie. Ksiądz Franciszek Euzebiusz Stateczny oraz jego pamiętnik. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1998, 154 s. Acta Universitatis Wratislaviensis., 2063.

5. To jest chwila Samsona. O szacie biblijnej III części „Dziadów”. Wrocław: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego; „Sudety 2001, 81 s.

6. Strzępy, szpargały, świstki. [Szkice]. Wrocław, Nowa Ruda: Wydawnictwo „„Maria”” 2008, 180 s.

Zawartość

Przedmowa. – Funkcja cmentarza w „Chłopach” [W.S.] Reymonta; „Przed sklepem jubilera” Karola Wojtyły – w poszukiwaniu pedagogiki miłości; O poezji religijnej Juliana Tuwima w okresie międzywojennym; „Uspokojenie” Juliusza Słowackiego wśród romantycznych arcydzieł; Poetycki kosmos Tadeusza Micińskiego. (Zarys problematyki); „Listy do młodego nauczyciela” Marii Grzegorzewskiej a rzeczywistość dzisiejszej szkoły i nauczycieli; Problemy komunikacji głuchoniewidomych i ich interpretacja w teorii Maxa Bense’a; Między literaturą i dokumentem – „Niespokojny umysł” Kay Redfield Jamison; Egzystencjalna lektura Jurija Łotmana; Językowy obraz świata w wybranych sektach chrześcijańskich; Kościoły internetowe – cybersacrum XXI wieku; Dyskordianizm [dot. ruchu neopogańskiego]; Przedmowa do publikacji „Chrześcijaństwo unitariańskie”; Kino i religia (Mariola Dopartowa: Czy kino może nawrócić? Wokół Pasji Mela Gibsona. Kr. 2004); Nieznane listy Stanisława Przybyszewskiego do Stefana Zweiga; Przyczynek do recepcji literatury czeskiej w Młodej Polsce; Juliusz Kleiner czyta Henryka Sienkiewicza – impresja; Lęk jako dominanta artystyczna twórczości Augusta Strindberga – rekonesans; „Śiwa Purana” w tłumaczeniu Iwony Szuwalskiej.

7. Ideał życia chrześcijańskiego w Listach świętego Piotra. Podkowa Leśna: Signa Temporis 2013, 91 s.

Rozprawa doktorska obroniona w 2012 na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze.

8. Wstęp do teologii starokatolickiej. Wrocław: b.w. 2022, 24 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Nieznany pamiętnik ks. Euzebiusza Franciszka Statecznego. „Zaranie Śląskie1989 nr 2 s. 211-234.
Motyw bitwy legnickiej w literaturze polskiej. „Śląski Labirynt Krajoznawczy”, Wrocław 1991 t. 3 s. 39-47.
Dziewiętnastowieczne śląskie herezje w ich dziejowym rozwoju. „Annales Silesiae1992 s. 53-62.
Echa Swedenborga w twórczości Adama Mickiewicza. W: Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Wrocław 1993 s. 177-186.
Problematyka śląska w badaniach Stanisława Kolbuszewskiego. W: Stanisław Kolbuszewski (1901-1965). Wrocław 1993 s. 93-105.
Fredro-homo religiosus. W: Księga w dwusetną rocznicę urodzin Aleksandra Fredry. Wrocław 1994 s. 57-67.
Rosyjskie elegie Adama Mickiewicza. W: Adam Mickevič – v istorii Rossii, Pol’ši i Evropy. Sankt-Peterburg 1994 s. 1-33.
Szkoła polska gospodarstwa społecznego” Józefa Supińskiego i jej recepcja w pozytywizmie. W: Książka pokolenia. Białystok 1994 s. 65-77.
Monografia Wincentego Ogrodzińskiego o księdzu Franciszku Euzebiuszu Statecznym i jej dzisiejsza ocena. W: Książka polska na Śląsku w latach 1922-1945. Katowice 1995 s. 38-45.
O erotyzmie „Antka” Bolesława Prusa. „Prace Polonistyczne” Seria 50: 1995 s. 91-101.
Krytyczne refleksje o wczesnym pisarstwie Alfreda Szklarskiego. W: Książka na Śląsku w latach 1945-1956. Katowice 1997 s. 323-330.
Liturgia Kościoła ormiańskiego w Polsce w okresie międzywojennym. W: Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią. Łódź 1997 s. 61-68.
Motyw papieża w „Kordianie” na tle biblijnej historiozofii dramatu. „Prace Polonistyczne”. Seria 52: 1997 s. 179-190.
Norwidowska krytyka negatywnych zjawisk w Kościele. W: Jaki Norwid? Poznań 1997 s. 179-191. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, 4.
Swedenborg a „Zdania i uwagi” Adama Mickiewicza. „Przegląd Humanistyczny1997 z. 2 s. 65-71, przedruk w: Z Bogiem przez wieki. Rzeszów 1998 s. 164-171.
Swedenborg jako źródło inspiracji twórczej młodego Słowackiego. W: Poetyka przemiany człowieka i świata w twórczości Juliusza Słowackiego. Olsztyn 1997 s. 9-16.
Ślady Swedenborga w „Marii” Antoniego Malczewskiego. W: Antoniemu Malczewskiemu w 170 rocznicę pierwszej edycji „Marii. Białystok 1997 s. 305-313.
Struktura lirycznego mikrofaktu. „Giacomo Joyce” Jamesa Joyce’a. W: Wokół Jamesa Joyce’a. Kraków [1998] s. 55-61.
Teksty i zewnątrztekstowe struktury artystyczne w ujęciu Jurija Łotmana i próba ich rozwinięcia. W: O interpretácii umeleckeho textu. T. 19. Nitra 1998 s. 89-98.
Aryman i Oromaz” Jana Kasprowicza wobec tradycji polskiego romantyzmu. W: Jan Kasprowicz. W siedemdziesięciolecie śmierci. Olsztyn 1999 s. 87-94.
Biblia i jej znaczenie w „Życiu i przygodach Remusa. W: Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego. Słupsk 1999 s. 93-99.
Biblia” jako baza kompozycyjna „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W: O interpretácii umeleckeho textu. T. 21. Nitra 1999 s. 269-276.
Biblijny obraz Anioła Stróża i Szatana. „Litteraria1999 t. 30 s. 5-14.
Kordian” i szatańska wizja dziejów. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza1999 nr 34 s. 33-44.
Kto to jest Mike W. Kerrigan? O powieściach sensacyjno-kryminalnych Andrzeja Wydrzyńskiego. W: Książka na Śląsku 1956-1989. Katowice 1999 s. 325-332.
Lucifer” Tadeusza Micińskiego jako poetycka gra znaczeń. W: O interpretácii umeleckeho textu. T. 23. Nitra 1999 s. 9-17.
Pragmatyzm w semiotycznym ujęciu Charlesa Sandersa Peirce’ a. W: O interpretácii umeleckeho textu. T. 20. Nitra 1999 s. 135-144.
Sądy Piotra Chmielowskiego o Stanisławie Przybyszewskim. W: Piotr Chmielowski i Antoni Gustaw Bem. Częstochowa 1999 s. 153-159.
Utwory mistyczne Adama Mickiewicza. „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich2000 z. 11 s. 43-53.
Cykl „Nad głębiami” Adama Asnyka jako filozofia rozpisana na głosy. W: Cykl literacki w Polsce. Białystok 2001 s. 621-629.
Dramaty Antoniego Szandlerowskiego – w poszukiwaniu młodopolskiego Fausta. W: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. T. 2. Białystok 2001 s.101-110.
Leonard i nowa religia rewolucji. W: Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia. Toruń 2001 s. 251-258.
Mikrokosmos Słowackiego. W: Do poezji mam, jak sądzę, prawo. Kielce 2001 s. 44-51, przedruk „Litteraria” 2002 t. 33 s. 45-51.
Motywy biblijne w „Klątwie” Stanisława Wyspiańskiego. W: Wyspiański. Siedlce 2001 s. 361-371.
Biblia” Słowackiego. Mistyczne prolegomena. W: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja. Słupsk 2002 s.123-132.
Nietzsche a Kasprowicz. W: Friedrich Nietzsche i pisarze polscy. Poznań 2002 s. 17-32.
Pijany „Przybysz” [S. Przybyszewski], czyli u źródeł (auto)legendy. W: Używki w literaturze. T. 2. Od Młodej Polski do współczesności. Gdańsk 2002 s. 33-39.
Dwie estetyki Norwida. („Piękno” i „Piękno-czasu” ). W: Czytając Norwida 2. Słupsk 2003 s. 111-116.
Zwischen Postmoderne, Kommunitarismus und analytischer Philosophie – Humanistik auf der Suche nacht ihren Rechten. „Orbis Linguarum2003 vol. 24 s. 81-88.
Anioły Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W: Anioł w literaturze i w kulturze. [T.] 1. Wrocław 2004 s.146-152.
Cześć dla umarłych w nauczaniu Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W: Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli humanistycznej. T. 2. Toruń 2004 s. 636-644.
Hermann Hesse i szwajcarska tożsamość. W: Ta Szwajcaria to nie Szwajcaria. Wrocław 2004 s.19-28.
Norwid jako translator „Psalmu LXXXIX. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie2004 nr 44 s. 69-77.
Russkaâ literatura w pol’skoj srednej škole. „Problemy sučasnogo lìteraturoznavstva”, Odessa 2004 [z.] 13 s. 152-157.
Tołstoizm i jego odzew w modernizmie i Młodej Polsce. W: Bizancjum – prawosławie – romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku. Białystok 2004 s. 613-620.
Wybrane aspekty folkloru chilijskiego w pamiętnikach Ignacego Domeyki. W: Wokół reportażu podróżniczego. [T.] 1. Katowice 2004 s. 98-106.
Apokalipsa według Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W: Konstanty Ildefons Gałczyński znany i nieznany. Katowice 2005 s. 56-65.
Bronisław Chlebowski jako krytyk literacki. Zarys problematyki. W: Polska krytyka literacka w XIX wieku. Toruń 2005 s. 335-342.
Irydion” Zygmunta Krasińskiego – tragizm uwikłany w chrześcijańską metafizykę. W: Problemy tragedii i tragizmu. Białystok 2005 s. 543-549.
Motywy biblijne w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (1923-1946). W: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. T. 2. Kraków 2005 s. 447-454.
Polemika i tradycja. Młodopolski spór o romantyzm. W: Więzy tradycji. Bielsko-Biała 2005 s.165-170.
Tematy religijne w „Literaturze Słowiańskiej” Adama Mickiewicza. „Signa Temporis2005 nr 9 s. 161-172.
Biblia i jej prezentacja w szkole średniej. W: Język. Szkoła. Religia. Pelplin 2006 s. 17-27.
Jurij Łotman – między globalizacją i semiotyką. W: Literatura i wyobraźnia. Wrocław 2006 s. 415-420.
Kult Mickiewicza we wspomnieniach Stanisława Przybyszewskiego. W: W cieniu Mickiewicza. Katowice 2006 s. 329-335.
Mariawityzm wobec tekstu Apokalipsy. W: Apokalipsa. Symbolika, tradycja, egzegeza. T. 1. Białystok 2006 s. 99-107.
Wybrane aspekty protestanckiego piśmiennictwa śląskiego. W: Mikołaj Rej i dziedzictwo Reformacji w Polsce. Kraków 2006 s. 103-112.
Existential reading of Yuri Lotman. W: Convergences and divergences of existential semiotics. Nitra 2007 s. 69-75.
Mistyczny obraz rzeczywistości?Śniła się zima...” Adama Mickiewicza. W: Światło w dolinie. Białystok 2007 s. 339-345.
O specyfice karaimskiej w „Meirze Ezofowiczu” Elizy Orzeszkowej. „Almanach Karaimski”, Wrocław 2007 t. 1 s. 43-52.
Dolnośląski czas autora „Kordiana” i jego utworów. „Pastereczka z Pornic” – karkonoski epizod Juliusza Słowackiego. W: Księga X- lecia Kolegium Karkonoskiego. Jelenia Góra 2008 s. 203-209.
Refleksje o podstawach programowych ruchów neopogańskich. „Państwo i Społeczeństwo2008 nr 4 s. 55-63.
Czy potrzebna jest nowa edycja dzieł Juliusza Słowackiego? W: Przez gwiazdy i błękit jestem z Wami. Przemyśl; Rzeszów 2009 s. 135-141.
Kazania genezyjskie Juliusza Słowackiego jako forma przekazu mistycznego. W: Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej… Cz. 3. Autorzy – dzieła – czytelnicy. Katowice 2009 s. 42-49.
Mistyczna droga Marii Franciszki Kozłowskiej. Przyczynek do biografii duchowej. „Filozofia Religii2009 t. 5 s. 167-175.
Modernistyczne dylematy Andrzeja Buzka. W: Krytyka literacka na Śląsku. Katowice 2009 s. 54-61.
Obraz świata kreowany w publikacjach wybranych sekt chrześcijańskich. W: Ideologie codzienności. Wrocław 2009 s.189-197.
Biblia” w poemacie Mikołaja Kopernika „Septem sidera. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie2010 nr 50 s. 5-13.
Deficyty badań śląskoznawczych w zakresie literaturoznawstwa. W: Deficyty badań śląskoznawczych. Katowice 2010 s. 47-56.
Mariawici płoccy wobec polityki PRL w latach 1964-1966. W: Władze Polski Ludowej a mniejszościowe związki wyznaniowe. T. 3. Warszawa; Katowice 2010 s. 103-115.
Motywy biblijne w lirykach genezyjskich Juliusza Słowackiego. „Zeszyty Wydziału Humanistycznego. Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze2010 nr 4 s.75-84.
Próba oceny biblijnych dramatów Fryderyka Hebbla. W: Śladami romantyków. Warszawa 2010 s. 333-343.
Historycyzm jako próba oceny Kościoła w Młodej Polsce. W: Liber amicorum professoris Ioannis Malicki. Katowice 2011 s. 54-61.
Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość. O soteriologicznej funkcji etyki i polityki. W: Idee i wartości. Humaniora Jana Pawła II. Kielce 2011 s. 29-45.
Michał Archanioł w gnostycyzmie i tekstach z Nag-Hammadi. W: Michał Archanioł. T. 1. Zagadnienia teologiczne. Marki 2012 s. 293-304.
Modlitwy poetyckie Zygmunta Krasińskiego. „Rocznik Przemyski2012 z. 2 s. 63-71.
O modernistycznych lirykach Józefa Lebiedzika (1884-1928). W: Przestrzenie kultury i literatury. Katowice 2012 s. 267-275.
Wokół wybranych liryków genezyjskich [J. Słowackiego]. W: Jaki Słowacki? Wrocław 2012 s. 137-144, przedruk w: Piękno Juliusza Słowackiego . T. 3. Metamorphosis. Białystok 2015 s. 585-592.
Tematyka morska w poezji Mariusza Zaruskiego. W: Przyjemność (z) czytania. Wrocław 2019 s. 123-130.
Fenomen baletowy. Taniec w życiu Wacława Niżyńskiego. W: Taniec, kobiety i śpiew w literaturze oraz sztukach audiowizualnych. Wrocław 2021 s. 133-146.
Modernizm katolicki w dramatach księdza Antoniego Szandlerowskiego. W: Poeta ze średniowiecznej ekstazy”. Ksiądz Antoni Szandlerowski (1878-1911). Łódź 2022 s. 85-95.
Pełnia historii biblijnej. W: Między Fredrą a Norwidem. Kielce 2022 s. 295-310.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Hiobowie XX wieku. Wspomnienia Świadków Jehowy (Badaczy Pisma Świętego). Wybrał, oprac. i wstępem poprzedził K. Biliński. Wrocław: Pagina 1998, 159 s. Wyd. 2 poprawione tamże 2008.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Wrocław: Wydawnictwo A Propos 2012. Dokument on-line, dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych Biblioteka Narodowa.
2. J.N. Jaroń: Ballada jesienna. Wiersze wybrane. Przygotował do druku i wstępem poprzedzili K. Biliński i J. Lyszczyna. Katowice: Śląsk 1998, 103 s.
3. ’Abd ’ul-Bahá : Mowy paryskie . Przemówienia wygłoszone przez ’Abd’ul-Bahę w 1911 roku. Przeł., przejrzał, poprawił i uzupełnił K. Biliński. Warszawa : Wydawnictwo Bahá’í w Polsce 1999 , XIII, 195 s. Wyd. 2 poprawione [Kruszyn Krajeński; Bydgoszcz:] Skonpres 2011, 164 s.
Oryginał w języku perskim, tłumaczone z języka angielskiego.
4. K. Negius: Kazania polskie. Wybór i wstęp: K. Biliński, D. Rott. Oprac. i posłowie: I. Kaczmarzyk. Katowice: Fundacja „Pallas Silesia; Pszczyna: Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej 2001, 46 s. Biblioteka Fundacji „Pallas Silesia, 9.
Dot. ewangelicyzmu augsburskiego.
Druk z okazji IV Dialogów Poezji i Muzyki „Plesna Civitas” w Pszczynie.
5. A. Skowroński: Wybór poezji. Oprac. i wstępem poprzedził K. Biliński. Katowice: Fundacja „Pallas Silesia 2004, 67 s. Biblioteka Fundacji „Pallas Silesia, 17.
6. Z warsztatów badawczych historyków literatury polskiej – Wrocław 2002. Pod red. [i ze wstępem] K. Bilińskiego. Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne; współpraca Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego 2004, 176 s.
Materiały konferencyjne.
7. A.E. Odyniec: Wybór poezji. Oprac. i wstępem poprzedził K. Biliński. Nowa Ruda: Wydawnictwo „Maria 2007, 70 s.
8. J. Słowacki: Wybrane liryki genezyjskie. Wybrał, oprac. i podał do druku: K. Biliński. Nowa Ruda: Wydawnictwo „Maria 2007, 68 s.
9. J. Słowacki: Samuel Zborowski. Akt V. Reżyseria: W. Rubin. [Tekst przygotował:] K. Biliński. Wystawienie jako sztuka czytana: Wrocław, Teatr Polski (Scena Kameralna) 2009.
Adaptacja.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 2014, 2015, 2016, 2024 .

Wywiady

Świadkowie Jehowy – ofiary totalitarnych reżimów. Rozm. A. Boczek. „Kształty2008 nr 1.

Biblia i historiozofia

M. INGLOT. „Pamiętnik Literacki1999 z. 4.

Książka modernistycznego przełomu

M. KWAŚNIEWICZ: Młoda Polska na Śląsku. „Śląsk1999 nr 2.