BIO

Urodzony 3 lipca 1906 w Łodzi; syn Jerzego Boruńskiego, adwokata i Berty z Krukowskich. W 1925 ukończył Gimnazjum im. B. Brauna w Łodzi. Następnie od 1927 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W 1929-30 odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych w Tomaszowie Mazowieckim. W 1931 zdał egzamin aktorski w Związku Artystów Scen Polskich, po czym występował w kabaretach i teatrach satyrycznych Warszawy (m.in. w Morskim Oku, Mignon), Krakowa, Lwowa i Wilna. W tym czasie pisał też utwory dla teatrzyku Qui pro Quo w Warszawie (pod pseudonimem Dr Bridge). Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Lwowa, skąd po włączeniu ziem wschodnich do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich udał się do Kijowa. Zmobilizowany do batalionu pracy został wysłany do Baszkirii i przebywał w obozie Iszymbaj. W 1944 został zwolniony i wysłany do Żytomierza, gdzie wstąpił do 2. Armii Wojska Polskiego; brał udział w forsowaniu Nysy. Po demobilizacji w grudniu 1945 zamieszkał w Lubaniu na Dolnym Śląsku, gdzie przez krótki czas był wiceprzewodniczącym Rady Narodowej, uczestniczył też w organizowaniu szkół polskich. Założył nadto teatrzyk Siódme Niebo. W tymże roku debiutował wierszem pt. Żniwa ogłoszonym w „Polsce Zbrojnej” (nr 164). W 1946 został członkiem Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). W 1946-47 był redaktorem wychodzącego w Lublinie czasopisma „Na straży”. W 1948 zamieszkał w Warszawie. Współpracował z teatrami satyrycznymi Syrena i Buffo a także z Polskim Radiem i Telewizją oraz estradami jako autor skeczy, piosenek i wierszy satyrycznych. Wiersze, przekłady z języka rosyjskiego i artykuły drukował w licznych czasopismach, m.in. w piśmie „Mucha” (1949-52), „Szpilki” (stale w 1949-58, 1960-66), „Nowa Kultura” (1950-57), „Po prostu” (1951-53), „Przyjaźń” (1952-57), „Życie Literackie” (1952-55), „Kurier Polski” (1961-68), „Barwy” (stale w 1969-82). Występował też jako aktor w filmach, m.in. T. Konwickiego :Zaduszki (1961) i Salto (1963), J. Nasfetera Niekochana (1965), J. Majewskiego Zazdrość i medycyna (1973), A. Wajdy Ziemia obiecana (1974), J. Morgensterna Polskie drogi (1976). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974). Zmarł 10 kwietnia 1988 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Bródnowskim.

Twórczość

1. Sprawy codzienne. [Wiersze]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1956, 108 s.

2. Nie umiem grać na gitarze. [Satyry]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1969, 124 s.

3. Co mi zostanie z tych lat... [Satyry]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1972, 141 s.

4. Rozmowa. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986, 95 s.

Tu także przekłady W. Boruńskiego z autorów: M. Isakowski, M. Lermontow. J. Rubinsztejn. A. Twardowski.

Przekłady

1. D. Snegin: Na dalekich przedpolach. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951, 250 s.

Wydanie osobne fragmentów pt. Dywizja gwardii. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951, 128 s.

2. W. Żukowski: Poezje. Red.: A. Stern. Warszawa: Czytelnik 1952, 232 s.
3. N. Sakowska: Jagódka po jagódce. [Dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1953, 29 s.
4. A. Twardowski: Wasyl Tiorkin. Poemat o życiu żołnierza. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1953, 237 s.
5. K. Czukowski: Zamieszanie. Warszawa: Nasza Księgarnia 1956, [8] k.
6. M. Priszwin: Puszcza. [Powieść]. Tłum.: W. Boruński i T. Boruńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 281 s.
7. I. Erenburg: Czego człowiekowi potrzeba. [Powieść]. W: I. Erenburg: Dzieła wybrane. T. 4. Powieści, opowiadania, wiersze. Warszawa: Czytelnik 1957 s. 420-540.
8. Pożegnanie i inne utwory sceniczne jednoaktowe. [Antologia]. Tłum.: M. Royan, W. Boruński. Warszawa: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 1959, 45 s.
W tłumaczeniu W. Boruńskiego: W. Dychawicznyj, M. Słobodckoja: Zmartwychwstanie; S. Michałkow: Parszywa owca.

Zob. też Twórczość poz. , Prace redakcyjne poz. , .

Prace redakcyjne

1. A. Twardowski: Wiersze. Wybrał W. Boruński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 33 s.
Tu również przekłady W. Boruńskiego.
2. S. Michałkow: Wesoły turysta. [Wiersze]. Wybór i red.: W. Boruński. Warszawa: Nasza Księgarnia 1965, 100 s.
Tu również przekłady W. Boruńskiego.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1973.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (E. Głębicka).

Ogólne

Artykuły

B. Wachowicz: Włodzimierz Boruński: sylwetka aktora. Ekran 1966 nr 51/52.
T. Konwicki: Zawsze starałem się mieć Boruńskiego w filmie. Kino 1974 nr 3.
J. Majewski: Wielki aktor małych ról. Życie Warszawy 1988 nr 96.

Rozmowa

K. Narutowicz: Boruński. Kierunki 1986 nr 43 [na marginesie tomu „Rozmowa”].
S. Fryc: Obrachunek. Życie Literackie 1987 nr 5.

Wasyl Tiorkin

L. Grzeniewski: Nad przekładem „Wasyla Tiorkina. Nowa Kultura 1954 nr 39.