BIO

Urodzony 26 grudnia 1942 w Grodzisku Mazowieckim koło Warszawy; syn Czesława Borskiego, wydawcy, i Heleny z Lewandowskich. Do 1945 mieszkał w Warszawie, następnie w Kamieniu Pomorskim, Szczecinie i od 1949 ponownie w Warszawie, gdzie od 1956 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego nr XIV. Od 1960 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim; w 1965 uzyskał dyplom magistra. Od 1964 pracował jako dziennikarz; debiutował artykułem 10 lat STS (Studenckiego Teatru Satyryków) opublikowanym w miesięczniku ruchu kulturalno-oświatowego „Kultura i Ty” (nr 5). W 1965 podjął pracę w redakcji pisma „Walka Młodych” początkowo jako reporter, a następnie kierownik działu krajowego, potem kulturalnego (do 1971). Od 1967 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (do 1980). W 1971 otrzymał nagrodę im. J. Bruna przyznawaną młodym dziennikarzom. W latach następnych kontynuował pracę dziennikarską, ogłaszając liczne reportaże, felietony i recenzje w „Walce Młodych” (też pod pseudonimami LECH, Maciej Bielan, Jerzy Janas; m.in. cykle felietonów: Kultura i okolice, 1970-71, 1976, 1978-79; Książka i okolice, 1972; Kadr tygodnia, 1972-75; Klimaty, 1975-76), „Kulturze” (1970-76), miesięczniku „Kultura i Ty” (1971-77, tu w 1974-75 cykl felietonów), „Nowych Książkach” (1971-86), „Panoramie” (1972), „Argumentach” (1973-76, tu w 1976 cykl felietonów Dygresje), „Życiu Literackim” (1973-74). W 1970-75 był kierownikiem działu literatury dla młodzieży i reportażu w redakcji „Nowych Książek”. Pracował nadto jako reporter w pismach „Panorama” (1971-73) i „Argumenty” (1973-76). W 1975 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). Od 1976 pracował w redakcji „Walki Młodych” jako zastępca redaktora naczelnego, a później jako komentator. W 1979 zrezygnował z pracy dziennikarskiej i zajął się twórczością literacką, pisząc książki dla młodzieży. Kontynuował nadto cykle felietonów pt. Klimaty w „Walce Młodych” (1980-85) oraz Zasady gry na łamach pism: „Przegląd Tygodniowy” (1983-84) i „Związkowiec” (1984-86). W 1984 został członkiem nowego ZLP, a także otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży. Był laureatem licznych konkursów dziennikarskich i literackich; w 1987 otrzymał wyróżnienie Funduszu Literatury. Wyróżniony Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1976) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1978). Zmarł 25 października 2002 w Rybienku Leśnym pod Wyszkowem; pochowany w Warszawie.

Twórczość

1. Noc gitarzystów. [Reportaże]. Warszawa: Iskry 1973, 326 s.

Nagrody

Nagroda w konkursie „Życia Literackiego” w 1974.

Adaptacje

filmowe

reportażu Krok za bramę: Spokój. [Scenariusz filmu telewizyjnego:] K. Kieślowski. Dialog 1977 s. 34-52.

2. Szach. [Reportaże]. Warszawa: Iskry 1975, 230 s.

3. Co ma but do samochodu. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Horyzonty 1976, 45 s.

4. Małe lanie. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Horyzonty 1976, 315 s.

5. Trzy duże ciastka. [Opowiadanie]. Pierwodruk pt. Dedykacja. Świat Młodych 1976 nr 97-104. Wyd. osobne Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1977, 50 s.

Nagrody

Nagroda w konkursie ogłoszonym przez wydawnictwo i Główną Komendę Związku Harcerstwa Polskiego.

6. Maciej. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1977, 137 s.

7. Noc ucieczki. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1978, 151 s. Wyd. 2 tamże 1983.

8. Opinia. [Widowisko telewizyjne]. Telewizja Polska 1978.

9. Weekend koło lasu. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1978, 64 s. Przedruk zob. poz. .

10. Michał. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1979, 171 s. Przedruk zob. poz. .

11. Rozmowa w dyskotece. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1979, 343 s. Wyd. 2 tamże 1984.

12. Wycieczka do marzeń. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1979, 267 s.

13. Już nie ma dawnej łąki. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1980, 242 s. Wyd. 2 tamże 1988.

14. Piramida. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1980, 53 s. Przedruk zob. poz. .

15. Bogdan. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1982, 147 s. Przedruk zob. poz. .

16. Szara reneta i skórki. Warszawa: Nasza Księgarnia 1982, 140 s.

Nagrody

I nagroda w konkursie zamkniętym Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” na utwór prozatorski dla dzieci w wieku 9-12 lat w 1980.

17. Talizman z błękitnego kraju. [Powieść dla młodzieży]. Świat Młodych 1982 nr 52-130, 1983 nr 1-3. Wyd. osobne Warszawa: Nasza Księgarnia 1984, 396 s. Wyd. 2 tamże 1989.

Przekłady

czeski

Talisman z azurové zemǎ. [Przeł.] A Balajková. Praha 1990.

18. Anna. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1983. 141 s. Przedruk zob. poz. .

19. Star znaczy gwiazda. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1983, 48 s. Przedruk zob. poz. .

20. Velva. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1983, 289 s.

21. Czarna pamiątka czyli Zdrady dziewczyn. (Tylko dla chłopców). [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1984, 334 s. Wyd. 2 tamże 1986.

22. Sezon na dziewczęta. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1986, 235 s. Wyd. 2: Warszawa: Libra 1991.

23. Ślady raju. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1986, 228 s.

24. Dziewczyna z woalką. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987, 143 s.

25. Michał, Bogdan i Anna. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1987, 263 s.

Wyd. łączne poz. 10, 15, 18.

26. Ściana tygrysa. [Opowiadania dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1987, 252 s.

Zawartość

Zawiera poz. 9, 14, 19, 27 oraz: Ściana tygrysa.

27. W mgnieniu oka. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1987, 53 s. Przedruk zob. poz. .

28. Ludzie z rezerwatu „Przygoda. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1988, 191 s.

29. Niedługi spacer, dalekie miejsca. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1988, 37 s.

30. Czy daleko do morza? [Sztuka teatralna dla dzieci]. Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży 1993 z. 4 s. 3-38.

31. Szara róża. [Powieść dla młodzieży]. Katowice: Edytor 1994, 176 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1989.

Słowniki i bibliografie

Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (K. Kuliczkowska).

Ogólne

Artykuły

I. Tessarowicz-Pakuła: Stopień wyżej. Nowe Książki 1984 nr 10.

Szach

Łyk reportażu. Rozmowa z K. Kąkolewskim. [Rozm.] M. Zieliński. Nowe Książki 1975 nr 13.
A. W. Pawluczuk: Szach? Mat! Kontrasty”, Białystok 1975 nr 8.

Rozmowa w dyskotece

J. Maruszewski: Maturzyści. Nowe Książki 1979 nr 11.

Ślady raju

J. Lewoń: Wyczekiwane i spełnione. Sztuka dla Dzieci 1987 nr 3.
S. Zieliński: Wycieczki balonem: A tymczasem Lech Borski. Nowe Książki 1987 nr 7/8.

Dziewczyna z woalką

E. Nowacka: Koleżanka widmo i morderca kotów czyli kiedy zabija cioteczny wnuk ogrodnika. Nowe Książki 1988 nr 7/8 [dot. też: Niedługi spacer, dalekie miejsca].

Niedługi spacer, dalekie miejsca

E. Nowacka: Koleżanka widmo i morderca kotów czyli kiedy zabija cioteczny wnuk ogrodnika. Nowe Książki 1988 nr 7/8 [dot. też: Dziewczyna z woalką].