BIO

Urodzony 14 stycznia 1934 w Warszawie w rodzinie robotniczej; syn Jana Bolka, i Reginy z Pietrzaków. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie, gdzie mieszkał też po wojnie i kontynuował naukę. W 1952 ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną w Warszawie. Był członkiem Związku Młodzieży Polskiej; prowadził działalność kulturalną w środowisku robotników budowlanych. Debiutował w 1954 wierszami Boże..., Drzewa z tęsknoty i Zimowy wieczór opublikowanymi na łamach „Dziś i Jutro” (nr 52). Ogłaszał też utwory poetyckie i recenzje literackie w „Nowej Kulturze” (1955-59), „Współczesności” (1956-59) oraz „Orce” (1957-60). Od 1957 należał do Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich. Na przełomie 1959 i 1960 był współzałożycielem, a następnie działaczem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. W 1960-69 pracował w wojewódzkich i centralnych instancjach Związku Młodzieży Wiejskiej. W 1961 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W tymże roku ożenił się z Bogną Radwańską, chemiczką. W tym czasie kształcił się nadal w trybie zaocznym: w 1964 zdał egzamin maturalny w Liceum dla Pracujących w Warszawie, a w 1968 uzyskał stopień magistra socjologii kultury w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR. W 1969-72 pracował na stanowisku zastępcy redaktora naczelnego Państwowego Wydawnictwa Iskry. W 1972 został powołany do Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej w Komitecie Centralnym PZPR. W tym samym roku został członkiem Rady Programowej Wydawnictwa Arkady. Kontynuował twórczość, ogłaszając wiersze m. in. w „Tygodniku Kulturalnym” (1971-75) i „Argumentach” (1972-75). Odznaczony: Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury (1965), Złotym Krzyżem Zasługi (1969), Złotą Odznaką im. J. Krasickiego (1971) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974). Zginął w wypadku samochodowym 22 czerwca 1975; pochowany w Warszawie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Twórczość

1. Róża. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1958, 36 s.

2. Z problemów pracy oświatowo-kulturalnej na wsi. [Współautor:] A. Włodarczyk. Warszawa: Książka i Wiedza 1968, 74 s.

3. Zapewnienie o miłości. [Wiersze]. Warszawa: Iskry 1973, 53 s.

4. Poza granicę snu. [Wiersze]. Warszawa: Iskry 1975, 44 s.

5. Nim będzie tylko milczenie. [Wiersze]. Warszawa: Iskry 1978, 152 s.

6. Kiedy kocham. [Wiersze]. Warszawa: Wydawnictwo Książkowe IBIS 1999, 28 s.

Prace redakcyjne

1. Pamiętniki młodzieży robotniczej. Wyboru dokonali i oprac.: Z. Bolek i in. T. 1. Oblicza młodości; [T. 2]. Robotnicze pokolenie. Wstępem opatrzył S. Lewandowski. Posłowie napisali: B. Gołębiowski, F. Jakubczak. Warszawa: Iskry 1974, 1980, 611 + 527 s.
2. Wróciła Polska. Pamiętniki z pierwszych lat powojennych na Ziemiach Odzyskanych. Wybór: Z. Bolek. Warszawa: Iskry 1974, 307 s.
3. Polska. [Komitet red.: Z. Bolek i in.]. Warszawa: Sport i Turystyka 1975, 395 s.

Omówienia i recenzje

Z. Trziszka: Życie przed życiem. Tygodnik Kulturalny 1985 nr 28.

Wywiady

Poezja i zaangażowanie. Rozm. [w maju 1975] P. Kuncewicz. Poezja 1986 nr 12.

Słowniki i bibliografie

Rocznik Literacki 1975wyd. 1978 (J. Chudek).

Ogólne

Artykuły

A. Gerłowski: Zdzisław Jerzy Bolek. Tygodnik Kulturalny 1975 nr 29.
J. Pilch: Mit Syzyfa. Życie Literackie 1975 nr 41.
[R. Samsel] R.S.: Zdzisław Jerzy Bolek. Kultura 1975 nr 27.
A. Tchórzewski: Zdzisław Jerzy Bolek. Poezja 1975 nr 10.
Zdzisław Jerzy Bolek. „Pamiętnikarstwo Polskie1976 z. 1/4.
P. Kuncewicz: O poezji Zdzisława Jerzego Bolka. W tegoż: Cień ręki. Łódź 1977.