BIO

Twórczość

1. Historia i biografia. „Opowieści biograficzne” Wacława Berenta. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1978, 163 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Zawartość

Zamiast wstępu. – Jak czytano „Opowieści biograficzne” (1934-1939); Narracje Berenta; Mity, przestrzenie i romantyzmy; Biografia, kultura i czas historyczny. – Zamiast zakończenia.

2. Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 1982, 304 s. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 60. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1996, 393 s.

Rozprawa doktorska.

Zawartość

Wstęp. — I: „Powieść-worek” (Miciński, Jaworski, Witkacy); Świadectwa lektury. („Powieść-worek” wobec zastanej świadomości gatunkowej); Teksty. (Styl nieprzezroczysty i konwencje ujawnione). — II. Narracja jako gra konwencji i jej „głębsze znaczenie”. (Przedwojenna proza Witolda Gombrowicza): „Ferdydurke” wobec „powieści- worka”; Opis w prozie Gombrowicza. — III. Punkt widzenia i konsekwencje stylu nominalnego w powieści. („Duże litery” Adama Ciompy): Opis jako wykładnik subiektywności; Język — percepcja — podmiot; Podmiot. (Istnienie zależne); Opis a opowiadanie; Fabuła i relacje osobowe; Język a myślenie. (Wyrażenie niewyrażalnego); Świadectwa i normy lektury. (U progu lat trzydziestych). — IV. Język poetycki i proza. (Twórczość Brunona Schulza): Poetyka sformułowana. (Symbolizm i awangarda); Wykładniki tekstowe poetyki sformułowanej; Przedwojenne odczytania prozy Schulza. — V. Społeczne ramy lektury (1918-1939. Rekonesans): Wyznaczniki „czytelności” i „nieczytelności” utworu narracyjnego; Relacja proza — poezja; Ramy tradycji. (Modernizm i awangarda). — Zakończenie. – W wyd. 2 dodano Wstęp do drugiego wydania: Poetyckość a postmodernizm.

Przekłady

francuski

przekład fragmentu: Witkacy et les problémes du roman moderne. W: Typologie du roman . Wrocław 1984 s. 149-165. Acta Universitatis Wratislaviensis, 690.

3. Widziałem wolność w Warszawie. Warszawa: Przedświt* 1984, 61 s. Wyd. nast. zmienione z podtytułem: Szkice 1982-1987. Londyn: Polonia 1989, 216 s. Wokół Literatury, 11.

Autor podpisany: Jerzy Malewski.

Zawartość

Kryzys czyli świetność; Widziałem wolność w Warszawie; „Solidarność” osoba prywatna; Poezja bez złudzeń [dot.: poezji stanu wojennego]; Cóż po poecie w czasie marnym. (Przegląd tomików poetyckich stanu wojennego); Palec Boży z wyrwanym paznokciem [dot.: T. Jastrun: Na skrzyżowaniu Azji i Europy]; Anglicy nie róbcie filmu o Armii Krajowej; Mój aneks do „Solidarności” i Teheranu. – W wyd. 2 dodano: Antynomie i imponderabilia [dot.: S. Barańczak: Uciekinier z Utopii]; Powiedzieć tylko słowo [dot.: T. Nyczek: Powiedz tylko słowo]; Szkic do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego; Pornografia. (Wokół jednego zdania Tadeusza Konwickiego); Kilka słów o Andrzeju Kijowskim (1928-1985); Stracone szanse [dot.: A. Zagajewski: Solidarność i samotność]; Jak zostać pisarzem politycznym (w PRL) [dot.: K. Orłoś: Historia „Cudownej meliny”]; Przeszłość jako żywa rana [dot.: W. Odojewski: Zapomniane, nieuśmierzone...]; Wakacje pana Mareczka [dot.: J.M. Rymkiewicz: Rozmowy polskie latem roku 1983]; Nieładnie, nieładnie panie Surdykowski [polemika z artykułem: J. Surdykowski: Według Mackiewicza, „Krytyka” 1987 nr 23/24]; Prawda historyczna, której zmienić się nie da... [polemika z artykułem: M. Mandziara, J. Huczyński: W obronie prawdy, „Puls” 1987 nr 37]; Kryzys, czyli świetność. (Panu Tomaszowi Burkowi); „Solidarność” – osoba prywatna. Mój aneks do „Solidarności” i Teheranu. Kilka myśli o tym, co się stało.

4. Po przerwie. [Scenariusz filmowy]. Powst. 1986. Prapremiera radiowa: Reżyseria: J. Zaorski. Polskie Radio 2015. Druk „Dialog” 2023 nr 11/12 s. 7-96.

Tu także wstęp W. Boleckiego: Krótka historia scenariusza, s. 5-6.

5. Jedynie prawda jest ciekawa. Szkice do portretów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie* [1987], 94 s.

Pozostałe adnotacje

Autor podpisany: Jerzy Malewski.

Nagrody

Nagroda niezależnego kwartalnika Arka 1988.

Zawartość

Jedynie prawda jest ciekawa. (O Józefie Mackiewiczu) [por. poz. ]; Szkic do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego; Pornografia — wokół jednego zdania Tadeusza Konwickiego; Kilka słów o Andrzeju Kijowskim; Stracone szanse. („Solidarność i samotność” Adama Zagajewskiego); Wakacje pana Mareczka. („Rozmowy polskie...” Jarosława Marka Rymkiewicza); Antynomie i imponderabilia. („Uciekinier z Utopii” Stanisława Barańczaka) ; Powiedzieć tylko słowo. (Tadeusz Nyczek o Nowej Fali).

6. Ostatni dzwonek. [Scenariusz filmowy]. Reżyseria: M. Łazarkiewicz. Ekranizacja 1989.

7. Ciemny Staw. Trzy szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Plejada 1991, 88 s.

Zawartość

Zawiera części: Szkic do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [poz. ]; Maisons-Laffitte, 13 Grudnia; „Ciemna miłość”.

8. Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1991, 235 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wyd. 2 zmienione tamże 1998, 244 s.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Od autora. — Historyk literatury i cytaty; Spójność tekstu (literackiego) jest konwencją; Jak są zrobione cytaty. „Opowieści biograficzne” Wacława Berenta; Od potworów do znaków pustych. Z dziejów groteski: Młoda Polska i Dwudziestolecie Międzywojenne; Proza Miłosza; Język jako świat przedstawiony. O wierszach Stanisława Barańczaka.

Przekłady

angielski

artykułu Spójność tekstu (literackiego) jest konwencją: Coherence of literary texts is a convention . [Przeł.] J.P. Lee. „Literary Studies in Poland”, Wrocław T. 14: 1985 s. 27-57.

francuski

artykułu Proza Miłosza: La place de la prose dans le projet de modernitè de Milosz. [Przeł.:] K. Siatkowska-Callebat, P. Bilos. W: Czesław Miłosz et le vingtieme siecle. Paris 2006.

niemiecki

artykułu Język jako świat przedstawiony. O wierszach Stanisława Barańczaka: Die Sprache als dargestellte Welt. Zur Lyrik von Stanisław Barańczak. [Przeł.] R. Fieguth. „Russian Literature ”, North-Holland 1984 [z.] 2 s. 127-159 [wersja skrócona].
artykułu Proza Miłosza: Die Prosa des Dichters Czesław Miłosz . („Zdobycie władzy” [Machtergreifung]). [Przeł.] R. Fieguth. „Russian Literature ”, North-Holland (1984 ) s. 191-216.

9. Ptasznik z Wilna. (O Józefie Mackiewiczu). Kraków: Arka 1991, 520 s. Wyd. nast.: uzupełnione, poprawione, rozszerzone Kraków: Arkana 2007, 919 s. Arkana Literatury 1897-0877, tamże: 2013, 736 s. Arkana Historii, 2022.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków: Arka 2007, plik w formacie PDF, EPUB, MOBI.
W wyd. 1 autor podpisany: Jerzy Malewski.

Nagrody

Nagroda literacka miesięcznika „Kultura ” (Paryż) im. Z. Hertza 1991.

Zawartość

Szkice z poz. , – nadto: À la polonaise...; Od caryzmu do komunizmu; Jedynie prawda jest ciekawa [poz. , por. poz. ]; Niekończący się esej.

Przekłady

rumuński

Păsărarul din Vilnius. Józef Mackiewicz – scriitor anticomunist. [Przeł.] C. Geambaşu. Cluj-Napoca 2023.

10. Wyrok na Józefa Mackiewicza. Londyn: Polonia 1991, 288 s. Wyd. nast. Kraków: Arka 1991. Por. poz. Wyd. nast. tamże: uzupełnione, poprawione, rozszerzone 2007, 919 s., 2013, 736 s. Arkana Historii.

Autor podpisany: Jerzy Malewski.

Zawartość

Zmarł Józef Mackiewicz; Cz. 1. Ptasznik z Wilna; Cz. 2. Tak zwana „sprawa Józefa Mackiewicza”; Cz. 3. Skończyła się wojna...

11. Prawdy niemiłe. (Eseje). Warszawa: Wydawnictwo Przedświt 1993, 212 s.

Zawartość

Podnieść zaginiony naród, niemała praca ...”. (O Julianie Ursynie Niemcewiczu); Jaki „elegancki nieboszczyk”! (O Wacławie Berencie); Okno. („Klasycyzm” Ryszarda Przybylskiego); Sadźmy róże. (Opowiadania Władysława Terleckiego); Wolne głosy. (Proza Ryszarda Schuberta); Ta pochodnia płonąca ... ; Prawdy niemiłe. (Witold Gombrowicz i Józef Mackiewicz).

12. Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1994, 199 s. Wyd. nast.: wyd. 2 zmienione tamże 1997; Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2007, 365 s.

Przekłady

angielski

A world apart by Gustaw Herling. [Przeł.] A. Kołakowska. Frankfurt am Main; New York 2015. Wyd. jako dokument elektroniczny tamże [2015], plik w formacie PDF.

13. Jedynie prawda jest ciekawa. (O Józefie Mackiewiczu). [Scenariusz filmu dokumentalnego w 3 częściach]. Reżyseria: R. Kaczmarek. Telewizja Polska 1996. Por. poz. .

14. Rozmowy w Dragonei. [Autorzy:] G. Herling-Grudziński, W. Bolecki. Rozmowy przeprowadził, opracował i przygotował do druku W. Bolecki. Warszawa: Szpak 1997, 382 s. Wyd. nast. łącznie z Rozmowy w Neapolu [poz. ] pt. Rozmowy w Dragonei; Rozmowy w Neapolu . [Rozmowy przeprowadził] W. Bolecki. Pod redakcją W. Boleckiego. Opracowali: S. Błażejczyk-Mucha, Z. Kudelski, A. Siwek. (Dzieła zebrane. T. 11). Kraków: Wydawnictwo Literackie 2018 , 804 s. Zob. poz. (t. 11).

15. Tratwa „Kultury”. [Scenariusz filmu dokumentalnego w 3 częściach]. Współautor: P. Wojciechowski. Reżyseria: A. Kuczyński. Telewizja Polska 1997.

16. Czesława Miłosza historia literatury polskiej XX wieku. [Scenariusz filmu dokumentalnego]. Reżyseria: E. Pytka-Chylarecka. Telewizja Polska 1999.

17. Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999, 425 s.

Zawartość

Cz. 1. Historia: Polowanie na postmodernistów (w Polsce); Postmodernizowanie modernizmu; Nie tylko o Witkacym; Witkacy-Schulz, Schulz-Witkacy. Wariacje interpretacyjne; Witkacy-Schulz-Gombrowicz; Gombrowicz, Błoński i rzeczy ostateczne; „Hamlet drugi” — nieznany dramat Romana Jaworskiego; Regresywny futurysta. („Bezrobotny Lucyfer” Aleksandra Wata); Czy nazizm może być parabolą komunizmu? („Ucieczka Lotha” Aleksandra Wata); O literaturze polskiej w latach osiemdziesiątych; „Emigracyjność”-„polityczność” — historia literatury; Teksty i głosy. — Cz. 2. Teoria: Język-polifonia-karnawał. (Michaił Bachtin); Janusz Sławiński. U źródeł polskiego poststrukturalizmu; Czym się stała dziś historia literatury. — Cz. 3. Postteoria: O jednym wierszu Mirona Białoszewskiego [dot. wiersza: W dżdżu'm]; Wyznania feministy; Wyznania członka lokalnej wspólnoty interpretacyjnej.

Przekłady

angielski

artykułu Witkacy-Szulc-Gombrowicz: Witkacy-Schulz-Gombrowicz. [Przeł.] V. Laken. „Periphery”, Ann Arbor 1996 vol. 2 [nr] 1/2 s. 75-79 [wersja skrócona]; Three modernists. Witkacy, Schulz, Gombrowicz (similarities and differences). [Przeł.] D. Malcolm. „Tekstualia ” 2014 nr 1 s. 11-26.
artykułu Postmodernizowanie modernizmu : Post-modernising modernism . W: From Norwid to Kantor. Essays on Polish Modernism dedicated to Professor GM Hyde. Warszawa 1999 s. 127-142.

białoruski

artykułu Witkacy-Szulc-Gombrowicz: Vitkacy, Šulc, Gambrovič. [Przeł.] V. Bulgakaŭ. W: Byc' abo nâ byc' sârèdneèŭrapejcam. Sučasnae pol'skae mys'len'ne. Mìnsk 2000.

francuski

artykułu Regresywny futurysta. („Bezrobotny Lucyfer” Aleksandra Wata): Un futuriste regresive . W: A. Wat: Lucifer au Chomage. Paris 2012.
artykułu Teksty i głosy: Textes et voix. (Autor de la poetique moderniste). [Przeł.] E. Amiet. W: La littérature polonaise du XXe siècle. Textes, styles et voix. Paris 2000 s. 11-24.

serbski

artykułu Witkacy-Szulc-Gombrowicz: Vitkaci–Šulc–Gombrovič. [Przeł.] B. Stojanović. „Gradac ”, Čačak 2003 [nr] 148–149 s. 127–138.

18. Nowa Fala. Poezja pokolenia '68. [Scenariusz filmowy]. Reżyseria: K. Suchcicka. Telewizja Polska 2000 .

19. Rozmowy w Neapolu. [Autorzy:] G. Herling-Grudziński, W. Bolecki. Rozmowy przeprowadził, oprac. i przygotował do druku W. Bolecki. Warszawa: Szpak 2000, 356 s. Wyd. nast. łącznie z Rozmowy w Dragonei [poz. ] pt. Rozmowy w Dragonei; Rozmowy w Neapolu. [Rozmowy przeprowadził] W. Bolecki. Pod redakcją W. Boleckiego. Opracowali: Sylwia Błażejczyk-Mucha, Zdzisław Kudelski, Aleksandra Siwek. (Dzieła zebrane. T. 11). Kraków: Wydawnictwo Literackie 2018, 804 s. Zob. poz. (t. 11).

20. Ciemna miłość. Szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005, 286 s.

Zawartość

Zawiera części: Szkice do portretu; Kamienny pielgrzym; Wieczny debiutant (Laudacje).

21. Inna krytyka. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2006, 555 s. Krytyka XX Wieku, 4.

Mikroeseje, marginalia, polemiki, zapiski o charakterze osobistym.

22. Reytan. Z dziejów inteligencji niepokornej. [Scenariusz filmu dokumentalnego]. Reżyseria: K. Wojciechowski. Telewizja Polska 2007.

23. Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Fundacja Akademia Humanistyczna 2012, 633 s.

Nagrody

Nominacja do Nagrody imienia Jana Długosza w 2014.

Zawartość

Od autora. – STUDIA: Kilka uwag o periodyzacji literatury polskiej. (Wstęp): Dotychczasowa periodyzacja literatury polskiej XX wieku; Młoda Polska (1890-1918); Dwudziestolecie międzywojenne lub II Rzeczpospolita (1919-1939); II wojna światowa (1939-1945); Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL: 1945-1990); III Rzeczpospolita; – Konsekwencje; – Nurty i okresy; – Literatura emigracyjna a modernizm: Emigracja w historii literatury polskiej XX wieku; Cezura 1956; Dwa modernizmy; Modernizm a literatura emigracyjna; – Rzut oka na literaturę polską XX wieku. – Modernizm w literaturze polskiej XX wieku. Rekonesans: Modernizm i tradycje nowoczesności; – Koncepcje modernizmu w Polsce – wybrane zagadnienia: „Modernizm polski” Kazimierza Wyki; Koncepcja „modernizmu” Jana Józefa Lipskiego; – „Modernizm bez właściwości”; – Modernizm (1890-1918) – Współczesność. (Od 1918-); – Krytyka artystyczna i historia sztuki; – Kłopot z terminem; – Modernizm w Polsce. Historia i historyczność; – Kłopot z przedmiotem; – Dominanty modernizmu w literaturze polskiej: Symbolizm; Witalizm; Esencjalizm; Relacjonizm; Konwencjonalizm; Poetyckość; Konstruktywizm; – Periodyzacja; – Prolegomena do wstępnego zarysu szkicu. – Impresjonizm w prozie polskiego modernizmu. (Wstęp). – Principium Individuationis. Motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza. – Teksty i głosy. Z zagadnień poetyki modernizmu. – Od postmodernizmu do modernizmu. Aleksander Wat – inne doświadczenie. – Modalność. Literaturoznawstwo i kognitywizm. (Rekonesans): Tezy; Modalności jako problem poetyki historycznej. – NURTY MODERNISTYCZNE. (WYKŁADY): Rewolucja naukowa na początku XX wieku. (Wstęp); – Nurty modernistyczne w Polsce: Parnasizm; Dekadentyzm; Ekspresjonizm; Symbolizm; Futuryzm; Awangarda; Neoklasycyzm; Katastrofizm. – Dwa modernistyczne motywy: Miasto; Mit. – LITERACKIE DIAGNOZY MODERNIZMU. Wstęp: Dygresje na temat; Naturalizm; Recepcja literatury zachodniej; Podmiotowość w narracji; Powieść-poemat; Powieść nowoczesna – koncepcja Anieli Gruszeckiej; Lata dwudzieste i trzydzieste. Różnice; Wyznaczniki prozy wczesnego modernizmu; „Kierująca inteligencja”; Powieść „jednej sprawy”; „Metoda mityczna”; Realizm jako konwencja; Realizm versus poetyckość; Krytyka społecznych stereotypów w języku; „Prywatna” symbolika; Inne wyznaczniki; Destrukcje mimetycznej reprezentacji rzeczywistości. Schulz i Gombrowicz. – Analizy i interpretacje: Odkrywanie nieświadomości: Mistyczne mare tenebrarum. (Stanisław Przybyszewski). Prekursor literatury nowoczesnej; Metaliteratura wczesnego modernizmu. („Pałuba” Karola Irzykowskiego, 1903); – Czas i przypadek: Automatyzm według Ferdynanda Goetla. („Z dnia na dzień”, 1926); Czas, przypadek i metafizyka moralności. („Straszny czwartek w domu pastora” K.L. Konińskiego, 1939); – Funkcje pamięci: Pamięć – czas – świadomość. („Panny z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza, 1932); Pamięć – „choroba na śmierć” – świadomość. („Niecierpliwi” Zofii Nałkowskiej, 1939); – Inne nowoczesności: Ludobójstwo i początki prozy nowoczesnej. („Choucas” Zofii Nałkowskiej, 1925-1927); Czy Witkacy był antysemitą? („Pożegnanie jesieni”, 1926); Proza historyczna dojrzałego modernizmu. („Opowieści biograficzne” Wacława Berenta, 1934-1939); Nowoczesność Józefa Mackiewicza; Antynowoczesna nowoczesność. („Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, 1937/1938); Mackiewicz – Gombrowicz; Mityzacja rzeczywistości: koncepcja literatury Brunona Schulza; Modernistyczne inicjacje. Casus Czesława Miłosza. – Aneks: Postkolonializm a modernizm; – Wisława Szymborska i modernizm; – Doświadczenie i modernizm; – Od groteski antycznej do modernistycznej: Kłopoty definicyjne; Termin; Hybrydy; Motywy; Hiperbola – Karykatura – Monstra; Gotycyzm; Groteska w XX w.; Groteski wczesnego modernizmu. (Młoda Polska); Groteska mitologiczna; Groteska średniowieczna; Motywy komedii dell'arte; Groteska fantastyczna; Konwencje powtórzone i konwencje naruszone; Felicjan Faleński; Jan Lemański; Adolf Nowaczyński; Roman Jaworski; Resumé. (Wczesny modernizm); Zapomniany język. (Groteska i awangarda); Jaworski – Witkacy; Schulz – Leśmian – Gombrowicz (i inni); Aleksander Wat; Faust warszawski 1919 roku; Groteski późnego modernizmu. (Wstęp).

Przekłady

angielski

artykułu Wiesława Szymborska i modernizm: Wisława Szymborska and modernism in Poland. W: Wislawa Szymborska. A Stockholm conference, May 23-24, 2003. Stockholm 2006 s. 20-30.
artykułu Modalność. Literaturoznawstwo i kognitywizm: Modality – literary studies and cognitivism. [Przeł.] M. Skotnicka. „Teksty Drugie2012 z. 2 s. 107–125.

bułgarski

artykułu Modernizm w literaturze polskiej XX wieku. (Rekonesans): Modernizm v polskata literatura prez XX vek. (Vvedenje). [Przeł.] M. Karabelova. W: Na tropach modernizmu i postmodernizmu. Interpretacje literackie i kulturologiczne na początku trzeciego tysiąclecia = Po sledite na modernizma i postmodernizma. Literaturni i kulturologični pročiti v načaloto na tretoto hiljadoletie . Sofiâ 2004 , s. 37-61.

francuski

artykułu Czy Witkacy był antysemitą?: Witkacy était-il antisémite? (En marge des stéréotypes du Juife polonais et du Polonaise antisémite). W: Mythologie polonaise. Bruxelles 1998 s. 211-229.
artykułu Modernizm w literaturze polskiej XX wieku. (Rekonesans): Le modernisme et la modernité dans la poésie polonaise du XXe siècle . W: La poésie polonaise du vingtième siècle. Voix et visage. [Przeł.] B. Gautier. Paris 2004 s. 29-46.
artykułu Principium Individuationis. Motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza: Principe d’individuation. Motifs nietzschèens dans l’oeuvre de Bruno Schulz. [Przeł.] K. Siatkowska-Callebat. W: Bruno Schulz entre modernisme et modernité. Paris 2018 s. 79-98.

niemiecki

artykułu Od postmodernizmu do modernizmu. Aleksander Wat – inne doświadczenie: Von der Postmoderne zur Moderne. (Wat – Die andere Erfahrung). [Przeł.] A. Grzybkowska. W: Aleksander Wat und „sein” Jahrhundert. Wiesbaden 2002 s. 276-294.
artykułu Principium Individuationis. Motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza: Das „principium individuationis. Nietzscheanische Motive im Werk von Bruno Schulz. [Przeł.] U. Kiermeier. W: Polnische Literatur im europäischen Kontext. München 2005 s. 13-33.
artykułu Ludobójstwo i początki prozy nowoczesnej. („Choucas” Zofii Nałkowskiej, 1925-1927): Völkermord und der Beginn der modern Prosa. („Choucas” von Zofia Nałkowska, 1925-1927). W: In officio amicitiae . Andreas Lawaty dem Grenzgänger und Freund zum 65. Geburstag. Dresden 2018 s. 447-460.

słoweński

artykułu: Modalność. Literaturoznawstwo i kognitywizm: Modalnost – literarna veda in kognityvizem. (Oris). [Przeł.] M. Juvan. „Primerjalna književnost”, Ljubljana 2004 nr 1 s. 1-23.

węgierski

artykułu Modernizm w literaturze polskiej XX wieku. (Rekonesans): A modernizmus a XX. szazadi lengyel irodalomban. [Przeł.] G. Keresztes. W: Irodalom es normalitás . Tanulmányok a modern lengyel irodalomról és színházaról. Máriabesnyő-Gödöllő 2006 s. 36-62.

24. Wenus z Drohobycza. (O Brunonie Schulzu). Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki 2017, 208 s. Biblioteka Schulz/Forum, 3.

25. Chack. Gracze, opowieść o szulerach. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2018, 652 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków : Wydawnictwo Literackie 2018 , plik w formacie EPUB, MOBI, PDF.

26. Szewczyk” Bolesława Leśmiana. (Motyw literacki jako tekst kultury). Białystok: Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski: Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku 2022, 86 s. Prelekcje Mistrzów, 25.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Krytyk — semantyk nieliteracki. „Teksty1976 nr 4/5 s. 95-107, przedruk w: Kartografowie dziwnych podróży . Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku. Kraków [2004 ].
O semiotyce niesemiotycznie (uwagi na marginesie „Semiotyki kultury”). „Teksty1976 nr 2 s. 152-164.
Witkacy. Fatalne terminy. (Uwagi wstępne). „Teksty1976 nr 6 s. 73-81, przedruk pt. Nie tylko o Witkacym w tegoż: Polowanie na postmodernistów w Polsce (i nie tylko). Kraków 1999.
Język. Polifonia. Karnawał. „Teksty1977 nr 3 s. 7-33, przedruk w tegoż: Polowanie na postmodernistów w Polsce (i nie tylko). Kraków 1999 [dot M. Bachtina].
Schulz. Nazywanie nienazywalnego. „Teksty1980 nr 6 s. 170-181.
Realistyczny i poetycki model prozy narracyjnej. Teksty 1981 z. 6 s. 64-82.
Co to jest krytyka? (Wypowiedzi metakrytyczne 1918-1939). W: Badania nad krytyką literacką. Seria 2. Wrocław 1984 s. 101-114.
Proza Miłosza . „Pamiętnik Literacki1984 z. 2 s. 133-164, przedruk w tegoż: Pre-teksty i teksty. Warszawa 1991, przekład na język francuski: La place de la prose dans le projet de modernitè de Milosz. [Przeł.:] K. Siatkowska-Callebat, P. Bilos. W: Czesław Miłosz et le vingtieme siecle. Paris 2006, przekład na język niemiecki: Die Prosa des Dichters Czesław Miłosz . [Przeł.] R. Fieguth. „Russian Literature”, North-Holland (1984 ).
Gemeisen ist die Kultur. Polnisch-deutsche Biographien im Werk von Wacław Berent. [Przeł.] M. Mack. W: Deutsch — Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur, Darmstadt 1990 s. 30-58.
L'historien de la littérature et les citations . [Przeł.] E. Destrée-Van Wilder. „Literary Studies in Poland”, Wrocław T. 24: 1991 s. 7-31.
Le grotesque chez Aleksander Wat. [Przeł.] H. Krzyżanowski. „Literary Studies in Poland ”, Wrocław T. 26: 1992 s. 99-111.
Polowanie na postmodernistów. (W Polsce). Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 7-24, przedruk w tegoż: Polowanie na postmodernistów w Polsce (i inne szkice) . Kraków 1999.
Czy Witkacy był antysemitą?Teksty Drugie1994 nr 5-6 s. 88-104, przedruk w tegoż: Modalności modernizmu. Warszawa 2012, przekład na język francuski: Witkacy était-il antisémite? (En marge des stéréotypes du Juife polonais et du Polonaise antisémite). W: Mythologie polonaise. Bruxelles 1998 s. 211-229.
Gombrowicz avait-il des yeux? La problématique de la description dans „Ferdydurke ”, „Revue des Sciences Humaines ”, Villeneuve d'Ascq 1995 [nr] 239 s. 85-99.
The totalitarian urge vs. literature. The origins and achievements of the polish independent publishing movement. „Canadian Slavonic Papers”, Abingdon 1997 [z.] 1/2 s. 47-62 [dot.: G. Herling-Grudziński: A world apart].
Le Postmodernisme? Ou peut-être un modernisme méconnu? Witkacy-Gombrowicz-Schulz. W: Modernisme en Europe Centrale. Les avant-gardes. Paris 1999 s. 173-192.
Polnische Exilliteratur des 20. Jahrhunderts – Ein Versuch der Neubewertung ihrer Bedetung für die polnische Literatur. W: Die polnische Emigration und Europa 1945-1990. Eine Bilanz des politischen Denkens und der Literatur Polens im Exil. Osnabrück 2000 s. 133-147.
Modalność — literaturoznawstwo i kognitywizm. „Teksty Drugie2001 nr 5 s. 31-49, przedruk w tegoż: Modalności modernizmu. Warszawa 2012, przekład na język angielski: Modality – literary studies and cognitivism. [Przeł.] M. Skotnicka. „Teksty Drugie2012 z. 2 s. 107–125, przekład na język słoweński: Modalnost – literarna veda in kognityvizem. (Oris). [Przeł.] M. Juvan. „Primerjalna književnost”, Ljubljana 2004 nr 1 s. 1-23.
Od „postmodernizmu” do „modernizmu. (Wat – inne doświadczenie). „Teksty Drugie2001 nr 2 s. 29-39, przedruk w tegoż: Modalności modernizmu. Warszawa 2012, przekład na język niemiecki: Von der Postmoderne zur Moderne. (Wat. Die andere Erfahrung). [Przeł.] A. Grzybkowska. W: Aleksander Wat und „sein” Jahrhundert. Wiesbaden 2002 s. 276-294.
Modalność. (Literaturoznawstwo i kognitywizm. Rekonesans). W: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Warszawa 2002 s. 423-446.
Modernizm w literaturze polskiej XX w. (Rekonesans). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 11-35, przekłady: na język angielski: Modernism in Poland. The troublesome subject . W: Swedish-Polish modernism. Literatura – language – culture. Conference held in Cracow, Poland, April 20-21 2001. Stockholm 2003 s. 39-60; na język bułgarski: Modernizm v polskata literatura prez XX vek. (Vvedenje). [Przeł.] M. Karabelova. W: Na tropach modernizmu i postmodernizmu. Interpretacje literackie i kulturologiczne na początku trzeciego tysiąclecia = Po sledite na modernizma i postmodernizma. Literaturni i kulturologični pročiti v načaloto na tretoto hiljadoletie. Sofiâ 2004, s. 37-61; na język francuski: Le modernisme et la modernité dans la poésie polonaise du XXe siècle . W: La poésie polonaise du vingtième siècle. Voix et visage. [Przeł.] B. Gautier. Paris 2004 s. 29-46; na język węgierski: A modernizmus a XX. szazadi lengyel irodalomban. [Przeł.] G. Keresztes. W: Irodalom es normalitás . Tanulmányok a modern lengyel irodalomról és színházaról. Máriabesnyő-Gödöllő 2006 s. 36-62.
Polish émigré literature and Polish literary history. W: A world of slavic. Essays in comparative slavic studies in honor of Edward Mozejko. Bloomington, IN 2002 s. 67-78.
Returns to the impossible. The search for home in Gustaw Herling's prose. W: Framing the Polish home. Postwar cultural constructions of heart, nation, and self. Athens, OH 2002 s. 317-337.
Aż do końca świata”. (O „Podzwonnym dla dzwonnika” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego). „Znak2003 nr 12 s. 89-107, przekład na język francuski: Jusque'à la fin du monde. Requiem pour un Carillonneur de Gustaw Herling. [Przeł.] B. Vassal. „Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais ”, Varsovie; Paris 2004 [nr] 3 s. 28-44.
Impresjonizm w prozie modernizmu. (Wstęp do modernizmu w prozie polskiej XX wieku). „Teksty Drugie2003 nr 4 s. 17-33, przedruk w: Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Lublin 2004 s. 239-260, w tegoż: Modalności modernizmu. Warszawa 2012.
Literaturoznawca w poszukiwaniu tożsamości.Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego2003 s. 45-56.
Principium individuationis. Motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza. „Teksty Drugie2003 nr 5 s. 17-33, przedruk w: W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci. Lublin 2003 s. 321-340; w tegoż: Modalności modernizmu. Kraków 2012, przekład na język francuski: Principe d’individuation. Motifs nietzschèens dans l’oeuvre de Bruno Schulz . [Przeł.] K. Siatkowska-Callebat. W: Bruno Schulz entre modernisme et modernité. Paris 2018 s. 79-98; przekład na język niemiecki: Das „principium individuationis”. Nietzscheanische Motive im Werk von Bruno Schulz . [Przeł.] U. Kiermeier. W: Polnische Literatur im europäischen Kontext . München 2005 s. 13-33.
Gombrowicz i nauka. „Nauka2004 nr 4 s. 7-17, przedruk: „Orbis Linguarum2005 s. 165-173, przekład na język angielski: Gombrowicz and science. „Russian Literature ”, Amsterdam 2007 t. 62 s. 389-400; przekład na język bułgarski: Gombrowicz i naukata . [Przeł.] D. Gavazow. W: Filologičeski forum = Philological forum 5. Special. Sofiă 2019 s. 62-76.
Gender and sex in early Polish modernism. Przybyszewski, Irzykowski, Witkacy, Schulz. [Przeł.] U. Philips. W: Gender and sexuality in ethical context. Bergen 2005 s. 98-123.
Pytania o przedmiot literaturoznawstwa. Teksty Drugie 2005 nr 1-2 s. 11-21, przedruk w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Kraków 2005, przekład na język angielski: Questions on the subject of literary studies. [Przeł.] A. Tyńska. W: From modern theory to a poetics of experience . Polish studies in literary history and theory. Frankfurt am Main 2014 s. 31-43.
Corpus „Iwony W: Ciało widzialne. Wykłady otwarte. Sezon 2005/2006. Warszawa 2006 s.127-152. Teatr Narodowy [dot. W. Gombrowicz: Iwona, księżniczka Burgunda].
Ferdydurke”. Długi przypis do krótkiego tytułu. W: Poetyka, polityka, retoryka. Warszawa 2006 s. 210-216.
Gombrowiczs Aphorismen. [Przeł.] M. Krzoska. W: Gombrowicz in Europa. Deutsch-polnische Versuche einer kulturellen Verortung. Wiesbaden 2006 s. 269-278, przekład francuski: Aphorismes. Une autre lecture de Gombrowicz . [Przeł.] J. Lambert. W: Witold Gombrowicz entre l'Europe et l'Amérique. Villeneuve d'Asq 2007 s. 159-168.
Comment se comporter face à une vache?”. (Le bestiaire de Gombrowicz) . [Przeł.] K. Siatkowska-Callebat. W: Gombrowicz. Une gueule de classique? Paris 2007 s. 187-195.
Myśli różne o postkolonializmie. Wstęp do tekstów nie napisanych. Teksty Drugie 2007 nr 4 s. 6–13, przekład na język angielski: Postcolonialism and Modernism. [Przeł.] J. Szelągiewicz. „Teksty Drugie2014 nr 1 s. 55-66.
U źródeł polskiego reportażu. (Józef Mackiewicz nieznany). W: Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra. Warszawa 2007 s. 326-345.
Antykomunizm Józefa Mackiewicza – realizm czy idealizm? W: Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej. Kraków 2008 s.177-192.
Dyskurs tożsamościowy polskiej inteligencji po roku 1989 a literatura emigracyjna. W: Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? Warszawa 2008 s. 387-402.
La modalitè littèraire en tant que tèmoignage. [Przeł.] K. Siatkowska-Callebat. W: Le tèmoigne dans la littèrature polonaise du XXe siècle. Paris 2008 s. 11-25.
Rossiâ, bol'ševizm i Pol'ša v tvorčestvie Josefa Mackeviča. [Przeł.] D. Kostianovskâa. „Istorik i hudožnik”, Moskwa 2008 nr 1/2 s. 99-115.
Exile diaries. Sándor Márai, Gustaw Herling-Grudziński and others. Eight issues of comparison. Exile autobiographical exile writing; Kultura” (1946-2000). [Przeł.] D. Kuprel. W: The exile and return of writers from East-Central Europe. A compendium. Berlin; New York 2009 s. 422-431; s. 144-188.
Jedynie prawda jest ciekawa. Literatura jako relacja prawdomówna. W: Józef Mackiewicz i krytycy. Łomianki 2009 s. 615-633, przedruk w: Amicus Poloniae . Teksty ofiarowane Profesorowi Heinrichowi Kunstmannowi w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Wrocław 2009 s. 59-72.
L'impressionnisme de Conrad et la littérature polonaise. W: Joseph Conrad, un Polonais aux confins de l'Occident. [Przeł.:] K. Biłos, K. Callebat. Paris 2009 s. 195-209.
Słowacki Gombrowicza. „Teksty Drugie ” 2010 nr 1/2 s. 171-192, przekład francuski: Le Słowacki de Gombrowicz. [Przeł.] J. Delaperierre. W: Juliusz Słowacki. Lectures contemporaines. Paris 2010 s. 101-118.
J. Neubauer, W. Bolecki: Two regionalists of the interwar period. Józef Mackiewicz and Maria Berde. W: History of literary cultures of East-Central Europe. Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries. Volume 4. Types and stereotypes. Amsterdam; Philadelphia 2010 s. 539-549.
Nowoczesność i recepcja książek Józefa Mackiewicza. W: Zmagania z historią. Życie i twórczość Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej. Materiały z konferencji w Muzeum Polskim w Rapperswilu z cyklu „Duchowe źródła nowej Europy”, Zamek Rapperswil, 26-28 września 2006 r. Warszawa 2011 s. 68-88.
Heimat vieler Völker. Die „Idee von der gemeinsamen Heimat ” Werk von Józef Mackiewicz. [Przeł.] M. Mack. W: Zwischen (Sowjet-) Russland und Deutschland. Geschichte un Politik im Schaffen von Józef Mackiewicz (1902-1985). Osnabrück 2012 s. 129-142.
La littèrature du jeune modernisme. [Przeł:] P. Rozborski, K. Siatkowska-Callebat. W: K. Irzykowski: La Chabraque. Les rêves de M. Dunini. Paris 2013 s. 32-45.
Sous le signe de Lucifer. [Przeł.] J. Delaperrière. W: Aleksander Wat sur tous les fronts. Paris 2013 s. 15-23.
Représentation – expérience historique – littérature moderne. [Przeł.] J. Delaperrière. „Revue des Études Slaves”, Paryż 2014 s. 681-689.
Szaleństwo ludzi zdrowych, czyli Ładne samobójstwo. [Wstęp do: S.I. Witkiewicz: Pożegnanie jesieni]. Powieść. Wrocław 2014 s. 7-145, dodruk tamże 2017.
Gustaw Herling-Grudziński e l’Europa letteraria. [Przeł.] A. Amenta; Sándor Márai, Gustaw Herling (e altri) . [Przeł.] L. Costatino. W: Dall' „Europa illegale” all'Europa unita. Gustaw Herling Grudziński. L'uomo, lo scrittore, l'opera. Atti del convegno, Roma-Napoli, 1-2 dicembre 2014. Roma 2015 s. 13-16; 101-115.
Przedwiośnie oraz inne pory roku. „Teksty Drugie2015 nr 2 s. 105-119, przedruk w: Intryga interpretacji . Profesor Władysław Panas in memoriam. Lublin 2016 s. 139–155.
Il est temps d’en finir avec la folie” ou la terre promise de Władysław Reymont; Avant-printemps” et autres saisons (Stefan Żeromski). W: Chemins de la Modernitè Polonaise. De la Terre Promise à L’Avant-Printemps. Paris 2016 s. 65-74; 171-184.
A concise companion to Polish modernism. [Przeł.] A. Polakowska. W: Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918. Toronto 2018 s. 105-131.
Le Complex d'origines?. W: Gustaw Herling-Grudziński – témoin de son époque et au-delà. Paris 2019 s.195–222.
Józef Czapski devant de crimes de masse. De l’enquête sur les „disparus” á la vérité sur le system soviétique. W: Józef Czapski. Itinéraires de vérité. Paris 2020 s. 69-84.
Kogo szukał Józef Czapski. (W Związku Sowieckim)? „Arcana2020 nr 5 s. 116-131.
Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W setną rocznicę urodzin pisarza. W: Gustaw Herling-Grudziński. Między Wschodem a Zachodem. Krosno 2020 s. 22-52.
Le « Corps » d’Yvonne de Witold Gombrowicz. W: Médiatrice des cultures. Paris 2021 s. 549-586.
Dwie Krystyny, czyli archiwa, archiwalia i głębsze znaczenie. W: Archiwalne źródła badań filologicznych. Studia. Lublin 2022 s. 15-32.
Kogo Gombrowicz ukrył na brygu Banbury?Teksty Drugie2023 nr 4 s. 2-78 [dot. opowiadania: Zdarzenia na brygu Banbury].

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Materiały i komentarze do „Zmierzchu wodzów” Wacława Berenta. Warszawa 1981, 979 k.
Maszynopis w Bibliotece Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
2. M. Jastrun: Dziennik. Wybór z lat 1955-1960. Wybór, oprac., wstęp: W. Bolecki. Londyn: Puls 1990, 192 s.
3. W. Berent: Opowieści biograficzne. Nurt; Diogenes w kontuszu; Zmierzch wodzów. Wstęp, oprac. tekstu, dodatek krytyczny: W. Bolecki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1991, 365 s. Wyd. 2 tamże 2000.
4. Między tekstami. Red.: W. Bolecki, J. Sławiński, J. Ziomek. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1991, 406 s.
5. W. Berent: Pisma rozproszone. Wstęp, oprac. tekstu, dodatek krytyczny: R. Nycz. Fragment wstępu dotyczący „Idei w ruchu rewolucyjnym” i „Onegdaj”, oprac. tekstu i komentarze do tych szkiców: W. Bolecki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1992, 606 s.
6. A. Wat: Bezrobotny Lucyfer i inne opowieści. Wybór i oprac.: W. Bolecki, J. Zieliński. Wstęp: W. Bolecki. Warszawa: Czytelnik 1993, 261 s.
7. W. Gombrowicz: Ferdydurke. [Powieść]. Posłowie: W. Bolecki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1994, 285 s. Wyd. nast. tamże: 1994, 2007.
Tu tekst utworu oraz posłowie W. Boleckiego pt. „Przewodnik po labiryncie”.
8. M. Pawlikowska-Jasnorzewska: Być kwiatem?... Wybór, układ, posłowie: W. Bolecki. Warszawa: Świat Książki 1994, 286 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poszerzone 2000, 444 s. Seria Poetycka, 2007. Biblioteka Poetycka. Polskie Wiersze, toż 2011.
9. S. Piasecki: Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Noty i posłowie: W. Bolecki. Warszawa: Świat Książki 1994, 443 s.
10. Poetyka bez granic. Praca zbiorowa pod red. W. Boleckiego i W. Tomasika. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 1995, 207 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
11. B. Leśmian: Zwiedzam wszechświat. Wybór wierszy. Wybór, wstęp i oprac.: W. Bolecki. Warszawa: Świat Książki 1996, 367 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Libros 2001 . Seria Poetycka; Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media 2006. Biblioteka Poetycka. Polskie Wiersze.
12. A. Wat: Ucieczka Lotha. Wstęp, oprac. tekstu i przypisy: W. Bolecki. Posłowie: T. Venclová. Warszawa: Czytelnik 1996, 184 s.
13. G. Herling-Grudziński: Cud; Dżuma w Neapolu. [Opowiadania]. Posłowie i dodatek krytyczny: W. Bolecki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998, 131 s. Lekcja literatury z Włodzimierzem Boleckim.
Posłowie W. Boleckiego s. 63-102.
14. Literatura wobec niewyrażalnego. Praca zbiorowa pod red. W. Boleckiego i E. Kuźmy. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literakich 1998, 366 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
15. Cz. Miłosz: To, co pisałem. Wybór, układ, posłowie W. Bolecki. Warszawa: Świat Książki 1998, 636 s.
16. J. Sławiński: Prace wybrane. Pod red. i ze wstępem W. Boleckiego. T. 1-5. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1998-2001.

T. 1. Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej. 1998 , 293 s.

T. 2. Dzieło, język, tradycja. 1998 , 241 s.

T. 3. Teksty i teksty . 2000 , 378 s.

T. 4. Próby teoretycznoliterackie. 2000 , 290 s.

T. 5. Przypadki poezji . 2001 , 345 s.

17. G. Herling-Grudziński: Podróż do Burmy. Dziennik. Układ książki i posłowie: W. Bolecki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999, 160 s.
18. Cz. Miłosz: Zniewolony umysł. Posłowie: W. Bolecki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999, 278 s. Lekcja Literatury z Czesławem Miłoszem i Włodzimierzem Boleckim. Wyd. nast. tamże 2004, 2012. Lekcja Literatury z Czesławem Miłoszem i Włodzimierzem Boleckim.
Tu rozmowa z Czesławem Miłoszem: Strach przed odpłynięciem okrętu s. 5-18, posłowie W. Boleckiego s. 269-278.
19. Snuć miłość. Polska poezja miłosna XV-XX w. Antologia. Wybór, układ, posłowie: W. Bolecki. Warszawa: Świat Książki 1999, 494 s.
20. Genologia dzisiaj. Praca zbiorowa pod red. W. Boleckiego i I. Opackiego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 2000, 273 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
21. G. Herling-Grudziński: Inny świat. Zapiski sowieckie. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000, 354 s. Lekcja Literatury z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim i Włodzimierzem Boleckim. Wyd. nast. tamże w serii Lekcja Literatury z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim i Włodzimierzem Boleckim: 2003; 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022.
Tu rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim:Mój Bildungsroman”. (Rozmowa o „Innym świecie”) s. 5-32.
22. G. Herling-Grudziński: Najkrótszy przewodnik po sobie samym. Oprac. i przygotował tekstu do druku W. Bolecki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000, 245 s. Wyd. nast. tamże: dodruk 2001, 2009.
23. Osoba w literaturze i komunikacji literackiej. Praca zbiorowa pod red. [i ze wstępem] E. Balcerzana i W. Boleckiego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 2000, 275 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
24. Ostrożnie z literaturą! (Przykłady, wykłady oraz inne rady). Praca zbiorowa pod red. S. Balbusa i W. Boleckiego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 2000, 229 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
25. B. Schulz: Opowiadania, eseje, listy. Wybór, układ, posłowie: W. Bolecki. Warszawa: Świat Książki 2000, 492 s.
26. G. Herling-Grudziński: Skrzydła ołtarza. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001, 138 s. Lekcja literatury z Włodzimierzem Boleckim. Wyd. nast. tamże w serii Lekcja literatury z Włodzimierzem Boleckim: 2004, 2007.
Tu posłowie W. Boleckiego s. 119-136.
27. W. Gombrowicz: Autobiografia pośmiertna. Wybór, układ, oprac.: W. Bolecki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2002, 373 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione 2004, wyd. 3 2018.

Przekłady

chorwacki

Posmrtna autobiografija. [Wybór i redakcja:] W. Bolecki. [Przeł.] M. Martić. Zaprešić 2014.
28. W. Gombrowicz: Pisma zebrane. Wyd. krytyczne pod red.: W. Boleckiego, J. Jarzębskiego, Z. Łapińskiego. T. 1-4. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2002-2017.

T. 1. Bakakaj i inne opowiadania . Oprac. Z. Łapiński. 2002 , 393 s.

T. 2. Ferdydurke . Oprac. W. Bolecki. 2007 , 836 s.

T. 7. Iwona, księżniczka Burgunda . Oprac. J. Margański. Red.: Z. Łapiński, W. Bolecki, J. Jarzębski. 2008 , 290 s.

T. 4. Trans-Atlantyk . Oprac.: M. Bielecki, Z. Łapiński. Red.: W. Bolecki, J. Jarzębski. 2017 , 431 s.

29. Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Praca zbiorowa pod red. W. Boleckiego i R. Nycza. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 2002, 467 s. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej*, 83. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”. Materiały z XXX Konferencji Teoretycznoliterackiej, Krasiczyn, 9-15 IX 2001 r.
30. W. Gombrowicz: Aforyzmy. Sentencje, myśli, zdania i uwagi. Wybrał i ułożył W. Bolecki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2003, 157 s. Wyd. 2 tamże 2018.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków: Wydawnictwo Literackie 2018, plik w formacie EPUB, MOBI.
31. Stereotypy w literaturze (i tuż obok). Pod red. W. Boleckiego i G. Gazdy. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 2003, 351 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
32. W. Gombrowicz: Bestiarium. Wstęp, wybór, układ: W. Bolecki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004, 178 s. Wyd. 2 tamże [2019].

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków: Wydawnictwo Literackie 2019, plik w formacie EPUB, MOBI.

Przekłady

chorwacki

Bestijarij. [Przeł.] M. Martić. [Oprac.] W. Bolecki. Zaprešić 2016.
33. Narracja i tożsamość. Red.: W. Bolecki, R. Nycz. [Cz.] I-II. [Cz.:] I. Narracja w kulturze; II. Antropologiczne problemy literatury. Pod red. W. Boleckiego i R. Nycza. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 2004, 363 + 491 s. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, 85-86. Instytut Badań Literackich PAN; Fundacja Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych.

[Cz.] I. Narracje w kulturze , 363 s.

[Cz.] II. Antropologiczne problemy literatury , 491 s.

34. Słownik schulzowski. Oprac. i red.: W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek. Gdańsk: słowo/obraz terytoria [2004], 467 s. Wyd. 2 tamże 2006.
35. Dzieła, języki, tradycje. Profesorowi Januszowi Sławińskiemu na siedemdziesiąte urodziny. Pod red. W. Boleckiego i R. Nycza. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN; Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych 2006, 395 s. ?? Dzieła, języki, tradycje. Profesorowi Januszowi Sławińskiemu na siedemdziesiąte urodziny. Pod red. W. Boleckiego i R. Nycza. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Badań Literackich 2006, 395 s. Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”; Instytut Badań Literackich PAN.
36. W. Gombrowicz: O literaturze polskiej. Wybrał, ułożył i opatrzył posłowiem W. Bolecki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006, 129 s.
37. Literatura i wiedza. Pod red. W. Boleckiego i E. Dąbrowskiej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN. 2006, 536 s. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 87.
38. Poetyka, polityka, retoryka. Profesorowi Michałowi Głowińskiemu na siedemdziesiąte urodziny. Red.: W. Bolecki i R. Nycz. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 2006, 392 s. Instytut Badań Literackich PAN; Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”.
39. G. Herling-Grudziński: Wiek biblijny i śmierć. Czekając na czarny obłok. Opracował i posłowiem opatrzył W. Bolecki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2007, 117 s.
40. G. Herling-Grudziński: Dzieła zebrane. T. 1-15. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2009-2010, 2013, 2016-2021.

Inne formy wydań

T. 1-4 wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków: Wydawnictwo Literackie 2009, 2010, 2013, 2020.

T. 1. Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935-1946. Zebrał Z. Kudelski. Oprac.: W. Bolecki, J. Chłap-Nowakowa, A. Fitas, M. Urbanowski, M. Wójcik. Posłowie T. Burek. 2009, 752 s.

T. 2. Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1947-1956. Zebrał Z. Kudelski. Oprac.: J. Bielska-Krawczyk, T. Bocheński, W. Bolecki, M. Chodakiewicz, R. Habielski, E. Kaczyńska, T. Klimowicz, A. Kłopotowska, M. Lachman, A. Przybylska, K. Taras, K. Uniłowski, M. Urbanowski, V. Wejs-Milewska, W. Włodarczyk, M. Wójcik, J. Zając, M. Zielińska, J. Zieliński. Układ tekstów: P. Sieniuć. 2010, 666 s.

T. 3. Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1957-1998, felietony i komentarze z radia Wolna Europa 1955-1967. Zebrali: Z. Kudelski, V. Wejs-Milewska. Oprac.: J. Błażejowska, J. Chłap-Nowakowa, M.J. Chodakiewicz, A. Dziadek, R. Habielski, A. Jagodziński,, T. Klimowicz, A.K. Kunert, M. Łukasiewicz, J. Ostrowski, A. Przybylska, J. Snopek, K. Taras, M. Urbanowski, V. Wejs-Milewska, M. Wójcik, J. Zieliński. Układ tekstów: Z. Kudelski, P. Sieniuć, A. Urbanowska. 2013, 1309 s.

T. 4. Inny świat. Zapiski sowieckie. Pod redakcją W. Boleckiego. Oprac.: S. Błażejczyk-Mucha, W. Bolecki, T. Brzostowska-Tereszkiewicz, A. Demadre-Synoradzka, I. Furnal, E. Kosieradzka, Z. Kudelski, J. Kula, A. Mietkowski, M. Śniedziewska, M. Wójcik, M. Zadencka, M. Zybura. 2020, 755 s. Zob. poz. .

T. 5. Opowiadania wszystkie . Vol. 1. Wybór i układ tekstów: Z. Kudelski. Oprac.: G. Bastek, S. Błażejczyk, T. Klimowicz, J. Kornhauser, H. Kralowa, Z. Kudelski, A. Lesiakowski, P. Panas, A. Przybylska, A. Siwek, M. Śniedziewska, A. Wasilewska, S. Wysłouch. 2016 , 496 s.

T. 6. Opowiadania wszystkie. Vol. 2. Wybór i układ tekstów: Z. Kudelski. Oprac.: S. Błażejczyk-Mucha, W. Bolecki, Z. Kudelski, J. Kula, A. Lesiakowski, D. Oramus, P. Panas, A. Siwek, M. Śniedziewska, M. Wójcik, J. Zieliński. 2017, 776 s.

T. 7. Dziennik pisany nocą . Vol. 1. Oprac.: S. Błażejczyk-Mucha, R. Forycki, J. Kula, A. Lesiakowski, D. Oramus, P. Panas, A. Siwek, M. Śniedziewska, M. Urbanowski, M. Wójcik. 2017 , 739 s.

T. 8. Dziennik pisany nocą . Vol. 2, 1982-1992. Pod redakcją W. Boleckiego. Oprac.: S. Błażejczyk-Mucha, R. Forycki, J. Jurewicz, J. Kula, D. Oramus, P. Panas, A. Siwek, M. Śniedziewska, M. Urbanowski, M. Wójcik, J. Zieliński. 2018 , 743 s.

T. 9. Dziennik pisany nocą . Vol. 3. 1993-2000. Pod redakcją Włodzimierza Boleckiego. Oprac.: W. Bolecki, R. Forycki, Z. Kudelski, J. Kula, D. Oramus, P. Panas, A. Siwek, M. Śniedziewska, M. Urbanowski, M. Wójcik, J. Zieliński. 2020 , 841 s.

T. 10. Eseje. Wybór i układ tekstów: Z. Kudelski. Oprac.: S. Błażejczak, W. Bolecki, M. Chmurski, R. Forycki, T. Klimowicz, Z.Kudelski, A. Lesiakowski, D. Oramus, A. Przybylska, F. Rosset, A. Siwek, M. Śniedziewska, M. Urbanowski, M. Wójcik. 2016 , 876 s.

T. 11. Rozmowy w Dragonei; Rozmowy w Neapolu . [Rozmowy przeprowadził] W. Bolecki. Pod redakcją W. Boleckiego. Oprac.: S. Błażejczyk-Mucha, Z. Kudelski, A. Siwek. 2018 , 804 s. Zob. poz. , .

T. 12. Korespondencja . [Autorzy:] Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Giedroyć. Vol. 1. 1944-1966. Pod redakcją W. Boleckiego. Oprac.: S. Błażejczyk-Mucha, A.S. Kowalczyk, A. Siwek, V. Wejs-Milewska, M. Woźniak-Łabieniec, M. Wójcik, M. Żebrowski. 2019 , 900 s.

T. 13. Korespondencja . [Autorzy:] Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Giedroyć. Vol. 2. 1967-1975. Pod redakcją W. Boleckiego. Oprac.: S. Błażejczyk-Mucha, R. Habielski, I. Hofman, A.S. Kowalczyk, M. Nowak, M. Ptasińska, A. Siwek, A. Szałagan. 2019, 942 s.

T. 14. Korespondencja . [Autorzy:] Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Giedroyć. Vol. 3. 1976-1996. Pod redakcją W. Boleckiego. Oprac.: S. Błażejczyk-Mucha, R. Habielski, M. Kornat, Z. Kudelski, M. Ptasińska, A. Siwek, M. Urbanowski, V. Wejs-Milewska, M. Woźniak-Łabieniec, M. Wójcik, M. Żebrowski. 2020 , 990 s.

T. 15. Varia . Pod redakcją W. Boleckiego. Oprac.: W. Bolecki, J. Jurewicz, Z. Kudelski, G. Przebinda, A. Siwek, A. Wasilewska. 2021 , 924 s.

41. Kulturowe wizualizacje doświadczenia. Pod red. W. Boleckiego i A. Dziadka. Warszawa: Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”; Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN. 2010, 592 s. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 89.
42. Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia. Pod red. W. Boleckiego i J. Madejskiego. Warszawa: Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”; Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2010, 471 s. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 90.
43. Kultura w stanie przekładu. Translantologia, komparatystyka, transkulturowość. Pod red. W. Boleckiego i E. Kraskowskiej. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna; Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2012, 437 s. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 91.
44. S.I. Witkiewicz: Pożegnanie jesieni. Powieść. Wstęp i oprac.: W. Bolecki. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo 2014, CCXI, [1], 511 s. Biblioteka Narodowa I, 323. Tamże dodruk 2017.
45. Kulturowa historia literatury. Pod red. A. Łebkowskiej, W. Boleckiego. Warszawa: Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”; Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2015, 592 s. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 94.
46. Współczesne dyskursy konfliktu: literatura – język – kultura. Pod red. W. Boleckiego, W. Solińskiego, M. Gorczyńskiego. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna; Instytut Badań Literackich PAN 2015, 524 s. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 93.
47. W. Gombrowicz: Bestijarij. [Przeł.] M. Martić. [Oprac.] W. Bolecki. Zaprešić: Fraktura 2016, 192 s.
48. B. Schulz: Szkice krytyczne. Koncepcja edytorska: W. Bolecki. Komentarze i przypisy: M. Wójcik. Oprac. językowe: P. Sitkiewicz. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2017, 343 s. Dzieła zebrane, t. 7.
49. G. Herling-Grudziński: Dziennik 1957-1958. Oprac.: W. Bolecki, M. Herling. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2018, 358 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków: Wydawnictwo Literackie [2018 ], plik w formacie EPUB, MOBI.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1992, 2023, 2024.

Wywiady

Wypisać się z polityki. Rozm.: P. Czapliński, P. Śliwiński. W tychże: Kontrapunkt. Poznań 1999.
Zrozumieć Mackiewicza. Rozm. K. Masłoń. W: Józef Mackiewicz. Życie, twórczość, nagroda. Warszawa 2002, przedruk w: K. Masłoń: Lekcja historii najnowszej . Kraków 2003.
Z profesorem Włodzimierzem Boleckim rozmawia Andrzej Waśko. „Perspektywy Kultury2013 nr 2.
Zmyślenie, stylizacja, upadek Rzeczpospolitej. Z profesorem Włodzimierzem Boleckim o jego książce „Chack. Gracze, opowieść o szulerach” rozmawia Wacław Holewiński. „Wyspa2019 nr 4.
Piętnaście lat z Herlingiem-Grudzińskim. Z Włodzimierzem Boleckim rozmawia Dariusz Pachocki. „Nowe Książki2022 nr 12, przekład na język włoski: A proposito della nuova edizione delle opere di Gustaw Herling‑Grudziński. Intervista di Dariusz Pachocki a Włodzimierz Bolecki. Con una nota introduttiva di Marta Herling. [Przeł.] G. Brogi. «pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi» 2023 [no] 14. Dostępny w InternecieZob. link [dostęp: 8 kwietnia 2024].

Słowniki i bibliografie

• Strona internetowa: Zob. link [dostęp 16 listopada 2022].
Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej. T. 6 . London 2020.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (E. Rydlewska).

Ogólne

Artykuły

A. Skrendo: Inna krytyka” – o pisarstwie Włodzimierza Boleckiego. Pogranicza 2007 nr 1.

Historia i biografia

J. Paszek. „Pamiętnik Literacki1979 z. 2.
A. Sulikowski: Pod znakiem odsyłacza i przypisu. „Twórczość1979 nr 4.

Poetycki model prozy

P. Dybel: Poetyckość prozy międzywojnia. „Nowe Książki1983 nr 6.
K. Jakowska. „Pamiętnik Literacki1984 z. 2.
A. Sobolewska: Wydarzenia w języku powieści. „Twórczość1984 nr 4.

Widziałem wolność w Warszawie

[M. Kunowska-Porębna] (au): Odkłamać słowo. „Solidarność Nauczycielska ”* 1985 nr 32.
A. Horubała: Krytyk stanu wojennego. „Tygodnik Literacki1990 nr 2, przedruk w tegoż: Marzenie o chuliganie . Warszawa 1999.
J. Jarzębski: Cóż po krytyku w czasie marnym?Tygodnik Powszechny1990 nr 7.
D. Ulicka: Historia i biografia. „Nowe Książki1990 nr 8.
S. Stabro: Widziałem niewolę w Warszawie. W tegoż: Od Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego. O prozie polskiej XX wieku. Kraków 2002.

Jedynie prawda jest ciekawa

[E. Balcerzan] E.B.: Znawca literatury w białej plamie. „Almanach Humanistyczny”* 1988 nr 9; przedruk w tegoż: Przygody człowieka książkowego. Warszawa 1990.
[M. Stala] J. Krzos: Próba suwerenności. „Arka*1988 nr 21.

Ciemny staw

A. Szymańska: Monument (?) Przegląd Powszechny 1991 nr 9.
B. Faron: Triumfalny powrót. W tegoż: Spotkania i powroty. Warszawa 1995.

Pre-teksty i teksty

D. Ulicka: Kontrtekst. „Nowe Książki1992 nr 10.
W. Tomasik: O pisaniu i czytaniu w bibliotece. „Teksty Drugie1993 nr 1.

Ptasznik z Wilna

W. Lewandowski: Przyczynki do biografii Józefa Mackiewicza prośbami i pytaniami do Włodzimierza Boleckiego autora „Ptasznika z Wilna” przeplatane. „Teksty1991 nr 6, odpowiedź W. Boleckiego tamże.
A. S. Kowalczyk: Z rynsztoka do panteonu. „Res Publica1991 nr 11/12 [dot. też: Wyrok na Józefa Mackiewicza].
E.C. Król: O Józefie Mackiewiczu, kolaboracji i komunizmie. „Nowe Książki1992 nr 1.
J. Węgiełek: Zboczeniec i ludzie normalni. „Kresy1992 nr 1.
L. Żuliński: Mackiewicz wraca do łask. „Literatura1992 nr 3.
C. Michalski: Prawda o Mackiewiczu. O książce „Ptasznik z Wilna” Włodzimierza Boleckiego. „Nowe Państwo2007.
K. Polechoński. „Orbis Linguarum2007 vol. 32.
J. Rostropowicz Clark. „The Sarmatian Review”, Houston, TX 2008 [nr] 3.
J. Trznadel: Mackiewicz niezbyt prawdziwy. „Arcana2008 nr 3/4.

Wyrok na Józefa Mackiewicza

K. Masłoń: Obywatel Wielkiego Księstwa. „Rzeczpospolita1991 nr 153.
A. S. Kowalczyk: Z rynsztoka do panteonu. „Res Publica1991 nr 11/12 [dot. też: Ptasznik z Wilna].
K. Zamorski: Po przeczytaniu wyroku. „Puls1991 nr 4.
K. Tarka: Kolaborant?Odra1993 nr 2.
I. Gąsior. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne1995 z. 17.

Prawdy niemiłe

J. Łukasiewicz: Historia i forma. „Tygodnik Powszechny1993 nr 33.
M. Piasecki: Początek łańcucha prawd?Puls1993 nr 4.
I. Smolka. „Dekada Literacka1993 nr 17.
A. Czachowska: Ziarna prawdy, plewy przemilczeń. „Twórczość1994 nr 4.
M. Orski: Prawdy eseju. „Odra1994 nr 3.
J. Kopciński: Przyjemnie posłuchać. „Teksty Drugie1995 nr 1.
E. Kuźma: Włodzimierz Bolecki. „Dezynfekcja prądów europejskich”. „Pogranicza2000 nr 5.
P. Szewc: Nitki splątane i rozplątane. „Nowe Książki2000 nr 10.

<*Inny świat*> Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

A. Morawiec .Pamiętnik Literacki 2009 z. 2 [dot. m.in. wyd. 3, zmienionego i rozszerzonego].

Rozmowy w Dragonei

P. Czapliński: Rozmowa i prawda. „Res Publica Nowa1997 nr 12.
H. Gosk: Próba dotarcia do Prawdy. „Nowe Książki1997 nr 8.
E. Morawiec: Kronika Księcia Niezłomnego. „Nowe Książki1997 nr 8.
G. Maroszczuk: Autokomentarz rozpisany na dwa głosy. O rozmowach z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim (prolegomena). W: Z perspektywy nowego stulecia. Katowice 2012.

Polowanie na postmodernistów

B. Kaniewska: Zaskakujące łupy. „FA-art2000 nr 4.
E. Kuźma: Włodzimierza Boleckiego „Dezynfekcja prądów europejskich. „Pogranicza2000 nr 5.
D. Ulicka: Modernizm czy postmodernizm?Nowe Książki2000 nr 7.
K. Uniłowski: Zabili go i uciekł. „Teksty Drugie2000 nr 5, przedruk w tegoż: Koloniści i koczkodany . O najnowszej prozie i krytyce literackiej. Kraków 2002.

Rozmowy w Neapolu

J. Madejski: Pozwól mi zatem dopowiedzieć to za ciebie. „Pogranicza2000 nr 6, przedruk w tegoż: Zamieszanie . Kraków 2003.
P. Szewc: Nitki splątane i rozplątane. „Nowe Książki2000 nr 10.
T. Sucharski: Głód w stosunku do własnego życia. „Znak2001 nr 5.
G. Maroszczuk: Autokomentarz rozpisany na dwa głosy. O rozmowach z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim (prolegomena). W: Z perspektywy nowego stulecia. Katowice 2012.

Ciemna miłość

P. Panas: O Herlingu-Grudzińskim Włodzimierza Boleckiego. „Teksty Drugie2007 nr 1-2.

Inna krytyka

M. Adamiak: Sylwa krytyczna. „Nowe Książki2006 nr 11.
J. Beczek: Wyznania wiecznego dysydenta. „Tygodnik Powszechny2006 nr 50.
U. Górska: Inna krytyka. Recenzja najnowszej książki Włodzimierza Boleckiego. „Tekstualia2006 nr 4.
M. Urbanowski: Bolecki innego kalibru. „Teksty Drugie2006 nr 6, przedruk w tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991-2006 . Kraków 2007.
A. Skrendo: Inny Bolecki. „Res Publica Nowa2007 nr 1.

Modalności modernizmu

M. Wyka, M. Szumna, M. Chmurski: Trzy głosy o książce Włodzimierza Boleckiego „Modalności modernizmu. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”. 2014 [t.] 24.
T. Bocheński: Mieliśmy swój modernizm. „Teksty Drugie2015 nr 4.

Wenus z Drohobycza

P. Prachnio: W kleszczach Edypa/w uściskach Wenus. „Nowe Książki2017 nr 11 [dot. też: P. Dybel: Mesjasz, który odszedł].

Chack

D. Ulicka: Narracyjna i nienarracyjna koncepcja dyskursu literaturoznawczego. W: Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych. Kraków 2004 [dot.: A. Gruszecka: Powieść o kronice Galla, K. Rutkowski: Kościół świętego Rocha, W. Bolecki: Chack [dot. fragmentu powieści drukowanej w: Maski współczesności. Warszawa 2001]].
D. Nowacki: Chack” Włodzimierza Boleckiego. Historia największego awanturnika epoki. W niej wszystko jest grą opartą na oszustwie. „Gazeta Wyborcza2018 nr z 26 X 2022.
K. Krasuski: Hybrydowa powieść o katastrofie. „Nowy Napis” [on-line] 2019 nr z 4 VII. Dostępny w Internecie: zob. link [dostęp 7 grudnia 2022].
J. Madejski: Tryszak, kwindecz, mariasz i faraon. „Nowe Książki2019 nr 5.

Zob. też Wywiady.

Słownik schulzowski

A. Czabanowska-Wróbel: Od Adeli do Zbawienia świata. „Teksty Drugie2004 nr 6.
W. Lipowski: Rzeczywistość jest cieniem słowa. „Tygodnik Powszechny2004 nr 4.
Ż. Nalewajk: Zamiast ostatniego słowa. „Nowe Książki2004 nr 3.
G. Marzec: Encyklopedia schulzowska?Twórczość2005 nr 4.