BIO

Born on 1 July 1965 in Sosnowiec where he attended the Bolesław Prus Grammar School no. III. He completed his advanced secondary education there in 1984 and subsequently studied Polish philology at the University of Silesia (UŚ), graduating with a master's degree in 1991. He was then employed as a research assistant at the Department of Literary Theory at the Institute of the Study of Polish Literature – INoLP (which from 2005 was named after Ireneusz Opacki and in 2019 became the Institute of Literary Studies) at UŚ. In 1992, he started publishing his first pieces of literary criticism. He published a review of Jacek Bierezin's volume of poetry Tyle rzeczy (So many things). The review, titled Syzyf jest szczęśliwy (Sisyphus is pleased) appeared in "Kresy" no. 11. His review of Józef Olejniczak's book Arkadia i małe ojczyzny. Vincenz, Stempowski, Wittlin, Miłosz (Arcadia and Small Homelands) appeared in "Postscriptum" the same year (issue no. 3), while his review of Aleksander Wat's collected poems (Poezje zebrane, Krakow, 1992), titled „Ja, Aleksander Wat” ('I, Aleksander Wat') appeared in "Zeszyty Literackie" (no. 40). His research focused primarily on literary theory, comparative literature, genre criticism, the history of twentieth-century literature, and the translation of scholarly texts from French, as well as, in later years, men's studies. His first academic article, Interpretant – zarys zagadnienia (The interpretant: An outline of a problem) appeared in 1993 in the journal "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego" (no. 1376). He was awarded a French government grant in 1995 and 1999. In 1998, he received a doctorate for his dissertation Rytm i podmiot wypowiedzi poetyckiej w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata (Rhythm and the subject of poetic expression in the lyrical poetry of Jarosław Iwaszkiewicz and Aleksander Wat). He was supervised by Prof. Krzysztof Kłosiński. He was subsequently appointed lecturer. He was a visiting lecturer at institutions including Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) in Paris, Université de Fribourg in Switzerland, and Hankuk University in Seoul. He was awarded funding by the Foundation for Polish Science (FNP) to conduct research in the Aleksander Wat archive at Yale University's Beinecke Library in 2009. He remained active as a literary critic, publishing articles and essays, as well as translations from French and English, in periodicals including "Opcje" (1993, 1995, 1997, 2005, and 2012), "Zeszyty Literackie" (1994, 1997, 2007, 2009, and 2014-15), "FA-art" (1996, 1999, and 2011), "Śląsk" (1997), "Literatura na Świecie" (1998), "Pamiętnik Literacki" (1999, 2001, 2003, 2006-07, 2012-13, 2019, and 2020), "Er(r)go" (2000), "Teksty Drugie" (2000-06, 2008-11, 2014-15, 2017, and 2020), "Arkusz" (2001-02), "Pogranicza" (2002, 2005, and 2011), "Przestrzenie Teorii" (2002, and 2004), "Ruch Literacki" (2006), "Przegląd Kulturoznawczy" (2009), "Poznańskie Studia Polonistyczne" (2010), "Wielogłos" (2010 and 2014), "Gościniec Sztuki" (2011), "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" (2013), "Śląskie Studia Polonistyczne" (2015), "Znak" (2015), "Roczniki Humanistyczne" (2015), "Przegląd Humanistyczny" (2016), "Forum Poetyki" (2019, 2020, and 2021), and "Zagadnienia Rodzajów Literackich" (2020). He served as deputy director of INoLP from 2001 to 2016. From 2002 until 2010, he was curator of the Thermerson Archive in Poland. From 2004 to 2019, he worked at the Department of Historical Poetics and the Art of Interpretation at INoLP at UŚ. He was awarded a habilitation degree from UŚ in 2005 for his study Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej (Images and Poems: On the interconnection of art forms in contemporary Polish poetry). In 2007, he was appointed to the editorial committee of the journal "Pamiętnik Literacki", while from 2011 until 2017 he was editor-in-chief of the biannual Polish studies journal "Śląskie Studia Polonistyczne". In 2015, he was appointed to the scientific council of "Forum Poetyki", a journal published at UAM. In 2011, he was made state-appointed professor in humanities. He conducted various research projects including Notatniki Aleksandra Wata – spiralna nielinearność zapisu (Aleksander Wat's notebooks: The spiral non-linearity of records) as part of a grant from the National Programme for the Development of the Humanities (2011-15), Projekt krytyki somatycznej (Towards somatic criticism) funded by the Opus 1 of the Polish National Science Centre (NCN, 2011-14), and Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności (Masculinity in Polish literature and culture from the nineteenth century to the present) as part of an NCN grant (2013-18). From 2012 to 2016, he was a member of the Committee on Polish Literary Studies of the Polish Academy of Sciences and then from 2016 to 2020 of the Committee on Literary Studies of the Polish Academy of Sciences (KNoL PAN). He was appointed to the Scientific Council of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences in 2015. He served as vice dean for research development of the Faculty of Philology (later the Faculty of Humanities) from 2016 to 2020, before being appointed dean of the Faculty of Humanities at UŚ in 2020. He served on the UŚ Council from 2019 to 2020 before being elected for a second term, running from 2021 to 2024. He lives in Katowice.

Twórczość

1. Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1999, 151 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1824.

Zawartość

I. Wstęp. – II. Teoretycznoliterackie ujęcia rytmu i podmiotu (Henri Meschonnic i Julia Kristeva). – III. Rytm i podmiot w Oktostychach oraz w „Muzyce wieczorem” Jarosława Iwaszkiewicza: 1. Słuchanie i rytm. 2. O wczesnych „Oktostychach” – struktury brzmieniowe i efekt znaczący (signifiance). 3. Rytm w „Muzyce wieczorem”. – IV. Wiersze somatyczne Aleksandra Wata: 1. Cielesność. 2. Wyznaczniki formalne poezji Wata. 3. Wczesne wiersze. 4. O roli rytmu. – V. Zakończenie.

2. Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004, 246 s. Wyd. nast. tamże 2011. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2258, 2871.

Zawartość

Wprowadzenie: Typologie, typologie... O relacjach inaczej. Uobecnienie przedmiotu – „Notre-Dame” Juliana Przybosia. – Ekfraza i hypotypoza: Ekfraza: Dwa „Widoki Delft” – Adam Czerniawski i Adam Zagajewski [dot. obrazu Jana Vermeera]; Krzysztof Lisowski „Lorenzo Lotto (ekfraza)”; Hypotypoza: „Poemat bukoliczny” Aleksandra Wata; „Fuga” Rafała Wojaczka. – Obraz jako interpretant. Interpretant i relacje intertekstualne: [P.] Bruegel „Pejzaż z upadkiem Ikara” [dot. wierszy Z. Herberta, T. Różewicza, S. Grochowiaka, E. Brylla]; O innych wierszach z Brueglem. – Poezja jako interpretacja sztuki. Czesława Miłosza wiersze z obrazami [m.in. o związkach wiersza „Nie więcej” z obrazem V. Carpaccio „Dwie weneckie damy”]: Kurtyzany? Obrazy w późnej twórczości poetyckiej Miłosza. – „Trzeci sens”, Vermeer Adama Zagajewskiego. – Zakończenie. – Apendyks: Obrazy w dyskursach teoretycznych. Michel Foucault i John Searle – „Las Meninas” [D.] Velazqueza; Roland Barthes – lektury obrazów; Jacques Lacan – „Ambasadorowie” [H.] Holbeina; Julia Kristeva – „Chrystus w grobie” Hansa Holbeina; Helene Cixous – „Batszeba” Rembrandta].

3. Na marginesach lektury. Szkice teoretyczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006, 196 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2445.

Zawartość

Wprowadzenie. – Na marginesach teorii [dot. poststrukturalizmu francuskiego]: Polityka – Teoria – Literatura. Wokół „Theorie d'ensemble” grupy Tel Quel [dot. czasopisma „Tel Quel”]; Anagramy Ferdynanda de Saussure'a – historia pewnej rewolucji [dot. anagramów jako inspiracji do zmian w definicji języka poetyckiego i w teorii tekstu]; Glosy do intertekstualności. Sztuka mikrolektury – Roland Barthes; Roland Barthes – lektury obrazów; Narracja a tożsamość – przypadek Rolanda Barthesa [dot.: R. Barthes: Roland Barthes par Roland Barthes]. – Lektury teoretyczne: Literackie tropy rzeczywistości [dot.: R. Nycz: Literatura jako trop rzeczywistości]. Literatura -muzyka [dot.: A. Hejmej: Muzyczność dzieła literackiego]. Pogranicza literackości [dot.: G. Grochowski: Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza]. Powieść i poznanie [dot.: Z. Mitosek: Poznanie (w) powieści].

4. Projekt krytyki somatycznej. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2014, 239 s.

Zawartość

I: Wstęp. – II. Krytyka somatyczna: Zasady; Rytm; Anagramy; Konteksty. – III. Pisanie somatyczne, dotykanie sensu – Aleksander Wat. – IV. Styl somatyczny – Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: Styl somatyczny; Ciało i podmiot; Ciało i słowo; Ciało i rytm. – V. Efekt brzmienia – o wierszach Joanny Pollakówny. – VI. Słuchanie jako doświadczenie somatyczne – o wierszach Edwarda Pasewicza. – VII. Korpus sonetu. – VIII. Somatekst: słowo, obraz i rytm: Somatekst i intratypografia; Intratypografia a teksty poetyckie; Słowa w obrazach, obrazy w słowach; Tekst polimorficzny – o typograficznych dziełach Themersonów.

Przekłady

angielski

Somatic criticizm project. [Przeł.] L. Davidson. Berlin: Peter Lang 2018, 224 s. Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory and History, 12, wyd. jako dokument elektroniczny tamże 2018, plik w formacie EPUB, MOBI.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Sérénité – wolnym krokiem ku nicości. O „Uranii” Jarosława Iwaszkiewicza. W: Skamander. T. 9. Katowice 1993 s. 96-103.
Wat, Duerer, Narcyz i śmierć. W: Podsłuchane, zapisane. Katowice 1993 [interpretacja wiersza A. Wata „Przed weimarskim autoportretem Duerera”].
Władysław Broniewski; Aleksander Wat. W: Literatura emigracyjna 1939-1989. Katowice 1993 s. 83-86; 210-220.
Starość rytmu, rytm starości. W: Starość. Katowice 1995 s. 15-19.
Instytucje kulturalne na emigracji 1939-1989; Antologia poezji polskiej w przekładach poetów emigracyjnych. [Współautor:] P. Wilczek. W: Literatura emigracyjna 1939-1989. T. 2. Katowice 1996 s.138-187; 297-311.
Rytm i ciało. Henri Meschonnica krytyka rytmu. W: Szybko i szybciej. Warszawa 1996s. 192-203.
Rytm i podmiot w „Oktostychach” i „Muzyce wieczorem” Jarosława Iwaszkiewicza. Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 27-66.
Koncepcja rytmu i podmiotu w pracach Henri Meschonnica i Julii Kristevej. W: Literárni věda na prahu 21. století. = Nauka o literaturze u progu XXI stulecia. Opava 2000 s. 184-201.
Poemat bukoliczny” Aleksandra Wata. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 168-178.
Śmieszny Faust warszawski…. O wierszach Aleksandra Wata. W: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. T. 2. Białystok 2001 s. [241]-258.
O „Notre-Dame” raz jeszcze. W: Stulecie Przybosia. Poznań 2002 s. 289-304.
Relacja obraz-tekst. Próba charakterystyki typologicznej. W: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Katowice 2002.
Obrazy i wiersze – o cyklu wierszy z tomu „To” Czesława Miłosza. W: Tkanina. Katowice 2003.
Stereotypy intertekstualności. W: Stereotypy w literaturze (i tuż obok). Warszawa 2003 s. 67-82.
Interférences des arts. W: La poésie polonaise du vingtième siècle. Voix et visage. Paris 2004 s. 66-77.
Muzeum nowoczesności André Malraux. W: Muzeum sztuki. Antologia. Kraków 2005 s. 211-219.
Themerson i Schwitters. Vox Humana 2005 z. 1 s. 7-17, przedrukTeksty Drugie” 2006 nr 4 s. 85-93.
Czytając poetę nadmiaru. (Przypisy do wierszy Aleksandra Wata). Zeszyty Literackie 2007 nr 3 s. 145-151.
Żeński wariant podmiotu? W: Xięga Erazmiańska. Szczecin 2007 s. 23-30.
Atopia – stadność i jednostkowość. Teksty Drugie 2008 nr 1/2 s. 237-243.
Doświadczenie nowoczesności w „Europie” Anatola Sterna. W: Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze. Warszawa 2008 s. 12-20.
Nie-Miejsca. Wprowadzenie do antropologii nadnowoczesności. Teksty Drugie 2008 nr 4 s. 127-140.
Ścinki, skrawki i poprawki (na marginesach wierszy i poematów Aleksandra Wata). W: Wyobraźnia i pedanteria. Wrocław 2008 s. 47-55.
Aleksander Wat w Beinecke Library w Yale. Teksty Drugie 2009 nr 6 s. 251-258, przedruk pt. Archiwum Aleksandra Wata w Yale – kilka drobiazgów. W: Stolice i prowincje kultury. Warszawa 2012 s. 476-485.
Tekst wielowymiarowy. Przypadek „Semantic Divertissements” Franciszki i Stefana Themersonów. Przegląd Kulturoznawczy 2009 nr 1 s. 57-64.
Recherche des traces mémorielles en Silésie. W: La Pologne multiculturelle. Paris 2010 s. 158-170.
Paris, Paris – anamnezy. Na marginesach wierszy Aleksandra Wata. „Pogranicza 2011 nr 5 s. 55-70.
Relektury „Europy” Anatola Sterna. Poemat na nowy wiek. Gościniec Sztuki 2011 nr 2/17 s. 54-61.
O literaturze polskiej z dystansu. Pamiętnik Literacki 2012 z. 4 s. 252-255.
Wersologia polska – kontrowersje. W: Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje. Warszawa 2012 s. 381-397.
Cały świat jest tekstem!. Polikontekstualność i transdyskursywność. W: Przyszłość polonistyki. 2013 s. 33-42.
Fenomen sonetu. W: Różne głosy. Kraków 2013 s. 83-99.
Notatniki Aleksandra Wata z Beinecke Library. Pamiętnik Literacki 2013 z. 4 s. 197-222.
Szaleństwo [T.] Peipera. Teksty Drugie 2013 nr 5 s. 107-112.
Katastrofizm – przypadek Anatola Sterna. W: Katastrofizm polski w XIX i XX wieku. Idee, obrazy, konsekwencje. Poznań 2014 s. 143-156.
O notatnikach Aleksandra Wata. [Współautor:] J. Zieliński. Teksty Drugie 2014 nr 4 s. 348-361.
O wierszach Edwarda Pasewicza. Śląskie Studia Polonistyczne 2015 nr 2 s. 221-232.
Poetry as Interpretation of Ar.: Czesław Miłosz's Poems about Pictures. W: Miłosz Like the World” Poet in the Eyes of Polish Literary Critics. Frankfurt am Mein 2015 s. 337-361.
Trwanie sonetu. W: Zamieranie gatunku. Katowice 2015 s. 51-88.
Sylwy współczesne” po latach. W: Projekt na daleką metę. Warszawa 2016 s. 23-28.
O anagramach Ferdinanda de Saussure’a. W: Kurs na Ferdinanda de Saussure’a. Poznań 2017 s. 187-204.
Przed-teksty w „Notatnikach” Aleksandra Wata. W: Archiwa i bruliony pisarzy. Warszawa 2017 s. 123-155.
Studia nad męskością. W: Formy męskości. 1. Warszawa 2018 s. 7-15.
Mój wiek” Aleksandra Wata – uwagi do przyszłej edycji. Pamiętnik Literacki 2020 z. 4 s. 203-219.
Semiografia rękopisu. Teksty Drugie 2020 nr 6 s. 216-235 [dot. wiersza A. Wata „A Family Reunion”].
Pamiętnik mówiony. O niepowtarzalności gatunku. W: Literatura dokumentu osobistego. Warszawa 2021 s. 65-82 [dot.: A. Wat: Mój wiek].

Przekłady tekstów w antologiach zagranicznych

francuski

Aleksander Wat sur tous les fronts. [Oprac.] M. Delaperrière. Paris 2013.
Mémoire(s) des lieux dans la prose centre-européenne après 1989. [Oprac.:] M. Smorąg-Goldberg, M. Tomaszewski. Lausanne 2013.

włoski

Polonia 1939-1989. La „quarta spartizione”. [Oprac.:] L. Marinelli. Roma 2008.

Przekłady

1. J. Derrida: Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą. [Przeł.] A. Dziadek. Bytom: Kwartalnik Literacki „FA-art1997, 109 s. Wyd. nast. tamże 2007.
Zawiera wywiady przeprowadzone przez J. Derridę.
2. R. Barthes: Imperium znaków. [Przeł.] A. Dziadek. Przekład przejrzał i poprawił, wstępem opatrzył: M.P. Markowski. Warszawa: Wydawnictwo „KR1999, 185 s. Wyd. nast.: tamże 2004; Warszawa: Aletheia 2012.
3. R. Barthes: Mitologie. [Przeł.] A. Dziadek. Wstępem opatrzył K. Kłosiński. Warszawa: KR 2000, 298 s.Pisma/ Roland Barthes, 3. Wyd. nast: Warszawa: Aletheia 2008, tamże 2020.
4. J. Derrida: Szibbolet dla Paula Celana. Bytom: FA-art2000, 78 s.
5. J. Derrida: Marginesy filozofii. [Przeł.:] A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek. Warszawa: KR2002, 404 s.
Tu w tłumaczeniu A. Dziadka: „Ousia ” i „Gramme” (s. 57-100) oraz Suplement łącznika (s. 225-259).
6. M. Delaperrière: Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobraźni poetyckiej. Przeł. A. Dziadek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004, 341 s. Bibliotheca Alia Universa, 8.
7. G. Raulet: Filozofia niemiecka po 1945. [Przeł.] A. Dziadek. Warszawa: Oficyna Naukowa 2013, 510 s. Disciplinae, 7.
Podręcznik akademicki.

Prace redakcyjne

1. [Seventy-seven] 77 translations by Stanisław Barańczak and Clare Cavanagh from modern Polish poetry. [Wybór i wstęp:] A. Dziadek. Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury; Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego 1995, 215 s.
2. Starość. Wybór materiałów z VII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Pod red. A. Nawareckiego i A. Dziadka. Katowice: Górnośląska Macierz Kultury 1995, 185 s.
3. Archiwum Themersonów w Polsce. Red. A. Dziadek i D. Rott przy współudziale K. Bytomskiej. Katowice: Fundacja „Pallas Silesia2003, 88 s. Biblioteka Fundacji „Pallas Silesia, 14.
4. Dialogi z romantycznym kontekstem. Szkice o poezji polskiej. Pod red. J. Dembińskiej-Pawelec i A. Dziadka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006, 188 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2448.
5. A. Wat: Wybór wierszy. Oprac. A. Dziadek. Wrocław, etc.: Wydawnictwo Ossolineum 2008, LXXXVIII, 322 s. Biblioteka Narodowa I, 300.
6. Kulturowe wizualizacje doświadczenia. Pod red. W. Boleckiego i A. Dziadka. Warszawa: Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”; Wydawnictwo IBL PAN 2010, 592 s. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, 89.
7. Przyszłość polonistyki. Koncepcje, rewizje, przemiany. Pod red. A. Dziadka, K. Kłosińskiego, F. Mazurkiewicza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, 506 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3023.
8. A. Wat: Notatniki. Oprac.: A. Dziadek, J. Zieliński. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN; Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2015, 933 s.

Nagrody

Nominacja do Nagrody im. J. Długosza w 2016.
9. Dyskursy gościnności. Etyka współbycia w perspektywie późnej nowoczesności. Pod red. A. Dziadka, M. Glosowitz, D. Kujawy i K. Szopy. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2018, 319 s.
10. Formy męskości. 1. Red.: A. Dziadek, F. Mazurkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2018, 601 s.
11. Formy męskości. 2. Red. A. Dziadek. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2018, 399 s.
12. Formy męskości. 3. Antologia przekładów. Red. A. Dziadek. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2018, 374 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2022 .

Wywiady

Wszystko jest możliwe. Rozm.: M. Bąk, A. Nęcka. Postscriptum Polonistyczne 2012 nr 1.
Studia nad męskością. Rozm. M. Kłoskowicz. Śląsk 2018 nr 7 [dot. Formy męskości].

Słowniki i bibliografie

P. Majerski. W: Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobibliograficzny. T. 2. Sosnowiec 2002.

Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata

W. Forajter: Paradoksy „watologii. „Teksty Drugie2001 nr 6 [dot. m.in.].

Obrazy i wiersze

P. Michałowski: Słowo i obraz, czyli interferencje referencji. Teksty Drugie 2005 nr 3.
S. Buryła. „Ruch Literacki2006 z. 1.
R. Cieślak. „Pamiętnik Literacki2006 z. 1.
B. Śniecikowska. „Zagadnienia Rodzajów Literackich2006 z. 1/2.

Projekt krytyki somatycznej

Z. Guty. „Roczniki Humanistyczne2015 z. 1.
A. Skrendo: Tekst ciała, ciało tekstu. Śląskie Studia Polonistyczne 2015 nr 2.
M. Świerkosz: Rytmy ciała, rytmy poezji. Znak 2015 nr 07/08.
J. Zieliński: Żywoty słów. Zeszyty Literackie 2015 nr 3.
B. Żynis: Poezja na kształt ciała (i na odwrót). „Autobiografia”. 2015 nr 1.
M. Bandura: Projekty krytyki, ciała podmiotów, przestrzenie wierszy. Przegląd Humanistyczny 2016 z. 1.
M. Struzik: Rytm jako ciało. Nowe Książki 2016 nr 2.
J. Madejski: Ciało poetyki. (Adam Dziadek). W tegoż: Poetologie postrukturalne. Szczecin 2018.

Wybór wierszy [2000]

P. Pietrzak: Wat z wielu stron. Nowe Książki 2009 nr 6 [dot. też: A. Wat: Wiersze śródziemnomorskie; Ciemne świecidło. Oprac. J. Zieliński].

Formy męskości. 3

U. Kluczyńska: Jak literaturoznawcy przygotowali socjologiczną antologię przekładów z zakresu studiów nad mężczyznami i męskościami, czyli recenzja książki okiem socjolożki. Przegląd Socjologiczny 2020 t. 69 nr 1 [dot.: Formy męskości. 3. Antologia przekładów].

Zob. też Wywiady.