BIO

Urodzony 9 października 1921 w Radomsku; syn Władysława Różewicza, urzędnika sądowego, i Stefanii Marii z Gelbardów (lub Gerlbardów); brat Janusza Różewicza, poety, oficera Armii Krajowej (AK) (zginął w 1944), i Stanisława Różewicza, reżysera filmowego. Uczył się w Gimnazjum im. F. Fabianiego w Radomsku, gdzie zdał małą maturę, po czym przerwał naukę z powodu trudnej sytuacji materialnej. Pierwsze próby literackie podejmował w okresie szkolnym; około 1936 napisał drobne utwory dramatyczne (Krzywda, Był sobie dom, Nędznicy – częściowo zachowane), które drukował w wydawanym (wspólnie z bratem, Stanisławem) w jednym egzemplarzu domowym pisemku. Debiutował w 1938 wierszem pt. Modlitwa, ogłoszonym w miesięczniku Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich „Pod Znakiem Maryi” (nr 8: maj); na jego łamach (do 1939) opublikował jeszcze sześć utworów poetyckich, m.in. Zabłąkany kościółek (nr z czerwca) i Pusty kościół (nr z października). W 1938 ogłosił także odę „Do szarego pracownika” w piśmie „Apel. Organ Związku Zrzeszeń Urzędników Sądowych i Prokuratorskich Rz. P.” (nr 9: wrzesień; podpisany: Tadeusz P. Różewicz). Utwory satyryczne zamieszczał w warszawskim miesięczniku dla młodzieży „Czerwone Tarcze. W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Radomsku i utrzymywał się początkowo z udzielania korepetycji, następnie pracował kolejno jako goniec i magazynier w Kreishauptmannschaft Radomsko (Zarząd Miejski), pracownik magistracki w kwaterunku oraz jako robotnik w stolarni w Fabryce Mebli Giętych „Thonet – Mundus” . W 1942 ukończył tajny kurs Szkoły Podchorążych i od 26 czerwca 1943 do 3 listopada 1944 walczył w oddziałach partyzanckich AK na terenie ówczesnych powiatów: radomszczańskiego, koneckiego, włoszczowskiego, opoczyńskiego i częstochowskiego (używał pseudonimu Satyr). Pisał w tym czasie utwory wierszem i prozą, drukowane konspiracyjnie oraz redagował pismo „Czyn Zbrojny”. Po zakończeniu II wojny światowej, ujawnił się w 1945 przed Komisją Likwidacyjną byłej AK. W tym też roku zdał egzamin maturalny na kursach dla pracujących przy gimnazjum humanistycznym w Częstochowie. Publikował w miejscowym piśmie „Głos Narodu”. Następnie rozpoczął studia w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Współtworzył w tym czasie środowisko tzw. neoawangardy, był członkiem Klubu Artystów (KP) (w 1948 brał udział w organizowaniu pierwszej ogólnopolskiej Wystawy Sztuki Nowoczesnej w krakowskim Pałacu Sztuki). Równocześnie rozwijał twórczość literacką; wiersze i prozę publikował m.in. w „Odrodzeniu” (1945-49; tu m.in. w 1946 noty podpisane: tar.), „Pokoleniu” (1946-47), „Szpilkach” (utwory satyryczne w 1946-49) i „Twórczości” (od 1946). Od 1945 był członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związku Literatów Polskich; do rozwiązania Związku w 1983). W 1948 otrzymał stypendium im. K.K. Baczyńskiego. W 1949 przerwał studia i zamieszkał w Gliwicach, gdzie w tymże roku zawarł związek małżeński z poznaną w czasach konspiracji łączniczką (pseudonim „Filis”), Wiesławą Kozłowską, ekonomistką. W 1950 przebywał w ramach wymiany kulturalnej przez kilka miesięcy na Węgrzech; odwiedzał ośrodki górnicze oraz spółdzielnie i gospodarstwa rolne; wrażenia opisał w cyklu reportaży Kartki z Węgier (wyd. 1953). Wiersze, prozę, szkice i artykuły na tematy literackie ogłaszał m.in. nadal w „Twórczości” oraz w „Nowej Kulturze” (1950-54, 1959-63), „Życiu Literackim” (1951-66), „Przeglądzie Kulturalnym” (1953-62), „Odrze” (1958-61), „Kulturze” (1963-68), „Poezji” (1967-70). Zaczął również tworzyć utwory dramatyczne (pierwodruki od 1960 zwykle w „Dialogu”) i scenariusze filmowe (kilka wspólnie z bratem Stanisławem i we współpracy z Kornelem Filipowiczem). Od 1967 (z przerwą w 1977-80) współpracował ponownie z „Odrą”; drukował w tym miesięczniku oprócz wierszy i prozy cykle pt. Margines, ale ... (1968-76), Kartki wydarte z dziennika (1984-85) i wspólne z Kazimierzem Braunem rozmowy Języki teatru (1986, 1988). W czerwcu 1968 zamieszkał we Wrocławiu. W 1976 został członkiem Polskiego PEN Clubu, w 1982 Bawarskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1989 Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, w 1994 Wydziału VI Twórczości Artystycznej Polskiej Akademii Umiejętności. W związku ze swoją działalnością literacką odbywał wiele podróży po Europie i Ameryce. Po 2000 publikował m.in. nadal w „Odrze” (tu m.in. w 2007 utwór prozą podpisany pseudonimem Tadeusz Narcyz), a także w „Kwartalniku Artystycznym”, „Twórczości”, „Śląsku” i „Toposie”. Otrzymał liczne nagrody za twórczość literacką, m.in.: miasta Krakowa (1959), Ministra Kultury i Sztuki (1962), Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1965), Nagrodę Państwową I stopnia za całokształt twórczości poetyckiej (1966), Nagrodę Miesięcznika „Odra” (1970), nagrodę literacką miasta Wrocławia (1972), dyplom uznania Ministerstwa Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi w propagowaniu kultury polskiej za granicą (1975 i 1986), nagrodę honorową przyznawaną przez tłumaczy literatury polskiej na Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu (1977), nagrodę Złotego Centaura, przyznawaną przez Akademię Sztuki i Pracy w Salsomaggiore (Włochy; 1982), Austriacką Nagrodę Państwową w dziedzinie literatury europejskiej za 1982, nagrodę Funduszu Literatury w dziedzinie dramatu (1984), nagrodę sekcji krytyków Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI (1984), I nagrodę „Złoty Wieniec” na Międzynarodowym Festiwalu Poetyckim w Strudze (Jugosławia; 1987), Nagrodę Kulturalną Śląska, przyznawaną przez Ministerstwo Spraw Związkowych i Europejskich Związku Dolnej Saksonii w Hanowerze (1994), ponownie nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1996), nagrodę im. Jana Parandowskiego, przyznawaną przez Polski PEN Club (1997), nagrodę „Złotej Kuli”, przyznaną przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wrocławia (1997), Literacką Nagrodę Miast Partnerskich im. S.B. Lindego, ustanowioną przez Toruń i Getyngę (1998), nagrodę „Nowych Książek” (1999), nagrodę literacką im. Władysława Reymonta, przyznaną przez Związek Rzemiosła Polskiego (1999), nagrodę literacką im. Z. Hertza, przyznaną przez redakcję paryskiej „Kultury” (1999), Nagrodę Literacką Nike (2000), główną Nagrodę Literacką Bośni i Hercegowiny za całokształt twórczości (2002), włoską nagrodę literacką „Librex Montale” (2003), za całokształt twórczości: nagrodę Fundacji Kultury Polskiej „Złote Berło” (2006) i Nagrodę Poetycką Silesius, przyznaną podczas festiwalu Port Literacki Wrocław (2008), Złoty Wawrzyn Olimpijski 2008 w kategorii poezja (2008), Nagrodę specjalną „Kreator kultury 2010”, przyznaną przez tygodnik „Polityka” (2011), Dolnośląską Nagrodę Kulturalną Silesia, przyznaną przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego za „wkład w rozwój kultury Dolnego Śląska” (2011) oraz tytuł „Wielkiego Ambasadora Polszczyzny”, przyznany przez Kapitułę Prezydium Rady Języka Polskiego PAN (2013). Otrzymał tytuł Honorowego Członka Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego (1997) oraz tytuły honorowego obywatela miast Wrocławia (1994), Gliwic (1995) i Karpacza (1997). Został mianowany doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (1991), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1999), Uniwersytetu Opolskiego (2000), Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2000), Uniwersytetu Warszawskiego (2001), Uniwersytetu Gdańskiego (2006), Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2007), Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach (2009), Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (2010). Odznaczony m.in. Medalem Wojska Polskiego (1948), Złotym Krzyżem Zasługi (1955), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1960), londyńskim Krzyżem Armii Krajowej (1974), Orderem Sztandaru Pracy II klasy „za całokształt twórczości literackiej” (1977), tytułem honorowym Zasłużony dla Kultury Narodowej (1986), Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1996), Orderem „Ecce Homo” (2000), Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2009). Zmarł 24 kwietnia 2014 we Wrocławiu; pochowany na cmentarzu przy kościele ewangelickim Naszego Zbawiciela w Karpaczu.

Works

1. Nędznicy. (Sztuka teatralna w 3 obrazach). Powst. ok. 1936. Druk obrazu 1-2: „Notatki Teatralne” 1991 nr 2 s. 19-20.

Pierwodruk w pisemku domowym wydanym w 1 egzemplarzu przez Tadeusza Różewicza i jego brata Stanisława (informacja: S. Różewicz: Krzywda. „Notatki Teatralne1991 nr 2).

2. Echa leśne. [Wiersze i proza]. [B.m.w.] 1944, 51 s. Wyd. nast. z posłowiem T. Jodełki-Burzeckiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1985, 74 s.

Wydanie z 1944 konspiracyjne, podpisane: Satyr.

Nagrody

Nagroda Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w dziale literatury za 1985.

Zawartość

[Wstęp]. – [Działy:] I. Kamienie na szaniec. – II. Kartki z pamiętnika. – III. Pod sosną [tu m.in.:] „Głos z Krzaka”. (Zamieszczone fragmenty z I i II nr pisma); Figliki [wierszyki satyryczne]. – Mała encyklopedia obozowa [drobne teksty satyryczne]. – Tu też dwa niepodpisane wiersze Janusza Różewicza: Kartka z bloku meldunkowego; Dla żołnierza tułacza.

3. W łyżce wody. [Utwory satyryczne]. Częstochowa: Słowo 1946, 32 s.

Zawartość

Cykle: Pro publico bono; O fraszkach; Na własnym podwórku.

4. Niepokój. [Wiersze]. Kraków: Przełom 1947, 71 s. Wyd. nast. łącznie z przekł. katalońskim: Angoixa = Niepokój. [Przeł.] J.-A. Ysern Lagarda. Carcaixent: Edicions 96 2002, 33 s. Razef, 3. Przedruk zob. poz. ([t.] VII).

Tekst wydania z 2002 w języku polskim i katalońskim.

Przekłady

kataloński

Angoixa = Niepokój. [Przeł.] J.-A. Ysern Lagarda. Carcaixent2002.

5. Czerwona rękawiczka. [Wiersze]. Kraków: Książka 1948, 56 s. Przedruk zob. poz. ([t.] VII).

6. Pięć poematów. [Warszawa:] Czytelnik 1950, 67 s. Przedruk zob. poz. ([t.] VII).

Zawiera poematy: Elegia prowincjonalna; Gwiazda proletariatu; Scylla i Charybda; Głosy; Gołębie ptaki łagodne, – oraz wiersze.

7. Ujawnienie. Sztuka w 8 odsłonach. Powst. 1950. Maszynopis powielony, 78 s. CSPA [Centralna Składnica Przedsiębiorstw Artystycznych].

Egzemplarz w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
Wg informacji M. Jarmułowicza (Sezony błędów i wypaczeń. Gdańsk 2003) utwór został zgłoszony na Konkurs Polskich Sztuk Współczesnych.

8. Czas, który idzie. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1951, 34 s. Przedruk zob. poz. ([t.] VII).

9. Wiersze i obrazy. Warszawa: Czytelnik 1952, 59 s. Przedruk zob. poz. ([t.] VII).

10. Kartki z Węgier. [Reportaże]. Warszawa: Czytelnik 1953, 89 s.

11. Wybór wierszy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, 167 s.

Wybór z poz. , , oraz wiersze z lat 1951-1952.

12. Równina. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1954, 46 s. Przedruk zob. poz. ([t.] VII).

Nagrody

Nagroda Państwowa II stopnia w 1955.

Adaptacje

radiowe

poematu Równina pt. Solidarni: Adaptacja: A. Maciejowska. Polskie Radio 1989.

13. Opadły liście z drzew. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 106 s.

Zawartość

Opadły liście z drzew; Ciężar; Tablica; Wyrok; Piwo; Noclegi; Gałąź; Pragnienie; Jego honor; Synowie.

Adaptacje

filmowe

opowiadania: Opadły liście z drzew. Scenariusz i reżyseria: S. Różewicz. Ekranizacja 1975.

telewizyjne

opowiadania: Piwo. Scenariusz: S. Różewicz. Telewizja Polska 1965, przekł. niemiecki: Telewizja (Republika Federalna Niemiec) 1966.

14. Srebrny kłos. [Wiersze]. [Warszawa:] Czytelnik 1955, 61 s. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Cykle: Nad wyraz; Srebrny kłos.

15. Uśmiechy. [Wiersze i humoreski]. Warszawa: Czytelnik 1955, 149 s. Wyd. nast.: wyd. 2 [zmienione] tamże 1957, 179 s.; wyd. 3 przejrzane i poszerzone Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2000, 238 s. Przedruk zob. poz. .

Wydanie 1 zawiera utwory z lat 1945-1954, wydanie 2 nadto utwory z lat 1955-1956.

Adaptacje

radiowe

Radio w radiu. Adaptacja: W. Tkaczuk. Reżyseria: A. Piszczatowski. Polskie Radio 2000.

16. Poemat otwarty. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1956, 66 s. Przedruk zob. poz. ([t.] VIII).

Zawiera m.in. poemat: W środku życia.

Adaptacje

teatralne

poematu W środku życia: Reżyseria: T. Malak. Wrocław, Piwnica Świdnicka 1968.
pt. Poemat otwarty. Sztuka w 2 częściach. Scenariusz, adaptacja i reżyseria: J. Zbiróg. Wystawienie: Łódź, Teatr Nowy, Mała Scena 1972.

radiowe

pt. Poemat otwarty: Reżyseria: J. Kierst. Polskie Radio 1959.

telewizyjne

poematu W środku życia: Reżyseria: T. Malak. Telewizja Polska 1969.

17. Poezje zebrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1957, 435 s.

18. Formy. [Wiersze i proza poetycka]. Warszawa: Czytelnik 1958, 71 s. Przedruk zob. poz. ([t.] VIII).

Zawartość

Zawiera cykl wierszy: Formy, – oraz cykl prozy poetyckiej: Spojrzenia: Nienasycony; Hycle; Kompozycja w trzech profilach; Obojętność; Noga; Nie nadaje się do życia; Czerwone pieczęcie; Banan; Wspomnienie z roku 1929; Cyganie; Spojrzenia: 1-6; Komentarz: 1-8.

Przekłady

niemiecki

cyklu Spojrzenia: Blicke. [Przeł.] K. Dedecius. Köln 1966.

Adaptacje

teatralne

Adaptacja cyklu Spojrzenia łącznie z Przygotowanie do wieczoru autorskiego [poz. ]) pt. Spojrzenie Tadeusza Różewicza – przygotowanie do wieczoru autorskiego: Wystawienie: Scenariusz i reżyseria: A. Rozhin. Lublin, Akademicki Teatr Gong-2 1972.

19. Kartoteka. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: teatralna: Reżyseria: W. Laskowska. Warszawa, Teatr Dramatyczny 1960; telewizyjna: Reżyseria: K. Swinarski. Telewizja Polska 1967; radiowa: Reżyseria: Z. Kopalko. Polskie Radio 1971. Druk „Dialog” 1960 nr 2 s. 5-20. Wyd. osobne ze wstępem J. Kelery Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 60 s. Wyd. nast.: wyd. 3 [!] Posłowie: L. Sokół. Aneks: W. Jesionowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, tamże: wyd. 4 1975, wyd. 5 1978, wyd. 6 1981; Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986; wyd. 7 [!] Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1988; z posłowiem D. Ratajczakowej: Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1995; pt. Kartoteka. Skoroszyt. Wstęp: Z.W. Solski: Primaaprilisowa kropka Tadeusza Różewicza. Wrocław: Biuro Literackie [2011], teka (34 [i. e. 30] k. tabl., 16 k. tabl. [faksymile 2 pierwotnych wersji (z r. 1957 i 1958)]. Przedruk zob. poz. , , , , , , ([t.] IV oraz w: Antologia dramatu. Warszawa 1976; Antologia dramatu polskiego 1918-1978. Warszawa 1981; Stwarzanie światów. [Cz.] 1. Warszawa 1995.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument dźwiękowy: Kartoteka. Czyta J. Zadura. Warszawa: Fundacja Klucz 2015, 1 płyta audio (CD).

Wystawienia następne

Inne wystawienia zob. strona internetowa: Encyklopedia teatru polskiego.
Pierwodruk z 1960 niepełny z powodu ocenzurowania, tekst pełny od 1973.

Przekłady

angielski

The dossier. [Fragm.] „East Europe 1960 vol. 9.
Wystawienie: Nowy Jork, Theatre Unicorn 1961.
Wystawienie: Oxford (Anglia), Oxford University Experimental Theatre 1967.
The card index. [Przeł.] A. Czerniawski. W: T. Różewicz: „The card index” and other plays. London 1969, wyd. nast. New York 1970, przedruk w: T. Różewicz: Reading the apocalypse in bed. London, New York 1998.

arabski

Al-milaff. [Przeł.] D. Mitwalli. Cairo 2004.

bułgarski

Kartoteka. [Przeł.] B. Božkov. Wystawienie Sofia, Teatŭr Sofiâ 1978. Wyd. łącznie z przekł. Grupa Laokoona [], Świadkowie, albo nasza mała stabilizacja [], Białe małżeństwo [], Odejście głodomora [] pt. Pet piesi. Sofiâ 1992, pt. Piesi. Sofiâ 2011.

chorwacki

Wystawienie: Zagrzeb 1966.

czeski

Kartotéka. [Przeł.] V. Dvořáčková. W: T. Różewicz: V nejkrásnejším mĕstĕ svĕta. Praha 1964. Wystawienie: Praga, Klub U ORFEA 1971. Przedruk w: T. Różewicz: Hry. Praha 1983.

duński

Kartoteket. [Przeł.:] E. West-Neuhard, J. Ørnsbo. W: Polsk introduktion. Fredensborg 1964.

estoński

Kartoteek. [Przeł.] A. Kurtna. Wyd. łącznie z przekł. Śmieszny staruszek [poz. ] pt. Kartoteek; Veider vanake. Tallinn 1973.

francuski

Le dossier. [Przeł.] J. Lisowski. Dialog 1963 nr specjalny. Wystawienie: Paryż, Studio des Champs Elysées 1966, Liège (Belgia), Théâtre Universitaire 1966, Genewa, Théâtre de Carouge 1976.
Le fichier. [Przeł.:] J. Donguy, M. Masłowski. Wyd. łącznie z przekł. Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja [poz. ] pt. Le fichier; Témoignage ou notre petit confort. (Théâtre 1). Lausanne 2005.

gruziński

Wystawienie: Tbilisi, Teatr Mardżaniszwili 1984.
[Przeł.] D. Čelidze. Tbilisi 1985.

hebrajski

[Przeł.] B. Zion Tomer. Wystawienie: Tel Awiw, Teatr Zavit 1965.

hiszpański

Wystawienie: Buenos Aires, Teatro Artea 1972.
El fichero. [Przeł.:] V. Beck, J. Segovia. Madrid, Caracas 1974. Wystawienie: Lima (Peru), Teatro de Bolsillo, Sala Alzedo 1986.
El archivo. [Przeł.:] S. Pitol, S. Szleyer. W: Teatro polaco. T. 2. La Habana 1979.

macedoński

Kartoteka. [Przeł.] B. Kirov. Kulturen Život”, Skopje 1981 nr 1/2.

niderlandzki

Wystawienie: Holandia 1967 [informacja: „Le Théâtre en Pologne”, Warszawa 1967 nr 2/3].

niemiecki

Die Karthothek. [Przeł.] I. Boll. Berlin 1961, przedruk w: T. Różewicz: Der unterbrochene Akt und andere Stücke. [Frankfurt am Main] 1966, Modernes polnisches Theater. [T.] 2. Neuwied 1967, T. Różewicz: Gedichte, Stücke. Frankfurt am Main 1983. Wystawienie: Essen (Republika Federalna Niemiec), Studio der Essener Bühnen 1961, Wiedeń 1963.
Die Kartei. [Przeł.] H. Bereska. W: T. Różewicz: Stücke. Berlin 1974.

rosyjski

Kartoteka. [Przeł.] Z. Šatalova. W: T. Ruževič: Izbrannoe. Moskva 1979. Wystawienie: Wilno, Vil'nenskij Ruskij Dramatičeskij Teatr Litovskoj SSR 1980.

serbsko-chorwacki

Wystawienie: Belgrad, Teatar Atelier 1962.
Kartoteka. [Przeł.] P. Vujičić. W: Avangardna drama. Beograd 1964.

słowacki

Kartoteka. [Przeł.] J. Sedlák. W: Absurdity. Bratislava 1964.

szwedzki

Kartotekt. [Przeł.] E. Glaser. Wystawienie: Sztokholm, Studentteater, Sala Apollonia 1961.

ukraiński

Kartoteka. [Przeł.] L. Andrìêvsʹka. Wyd. łącznie z przekł. Stara kobieta wysiaduje [], Świadkowie, albo nasza mała stabilizacja [], Białe małżeństwo [], Kartoteka rozrzucona [] pt. Mìž dvoma kartotekami. Vibranì drami. Lʹvìv 2017.

węgierski

Adattár. „Irodalmi Szemle1965 nr 6.
Kartoték. [Przeł.] G. Kerényi. W: T. Różewicz: A mi kis stabilizácíónk. [Budapest 1967].
A hösnek hült helye. [Adaptacja sceniczna:] T. Mészáros. W: Téma variációkkal. Budapest 1976. Wystawienie: Debrecen, Csokonai Szinhaz 1976.

włoski

[Przeł.] A.M. Raffo. Sipario 1963.
Wystawienie: Livorno, Piccolo Teatro 1965.

Wyd. łącznie z poz. pt. Kartoteka; Kartoteka rozrzucona. Wstęp: Z. Majchrowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997, 158 s. Wyd. nast. tamże: 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2010, 2011, 2018.

20. Miejsce na ziemi. Scenariusz filmowy. [Współautor:] K. Filipowicz. Reżyseria: S. Różewicz. Ekranizacja 1960.

21. Przerwany egzamin. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 148 s. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1965, 162 s. Przedruk zob. poz. ([t.] I).

Zawartość

Trucizna; Spowiedź; Owoc żywota; Morze; Nowa szkoła filozoficzna; W najpiękniejszym mieście świata; Przerwany egzamin, – w wyd. 2 nadto: Próba rekonstrukcji; Tarcza z pajęczyny.

Przekłady

francuski

opowiadania Przerwany egzamin: Précédé de Conversation interrompue. [Przeł.] A. van Crugten. Wyd. łącznie z przekł. Pułapka [poz. ] pt. Le piège; Précédé de conversation interrompue. Paris 1997.

macedoński

Prekinat ispit. [Przeł.] T. Belčev. Skopje 1967.

Adaptacje

radiowe

opowiadania Spowiedź: Adaptacja: R. Olczak. Reżyseria: H. Kajzar. Polskie Radio 1974.

22. Rozmowa z księciem. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 102 s. Przedruk zob. poz. ([t.] VIII).

23. Głos Anonima. [Wiersze]. Katowice: Śląsk 1961, 44 s. Przedruk zob. poz. ([t.] VIII).

Zawiera poematy: Et in Arcadia ego; Z dziennika żołnierza.

Adaptacje

teatralne

poematu Et in Arcadia ego: Reżyseria i scenariusz: J. Różewicz. Wystawienie: Wrocław, Teatr Współczesny 1990.

radiowe

poematu Et in Arcadia ego: Adaptacja: B. Ostromęcki. [Warszawa:] Polskie Radio i Telewizja 1962, 19 k. Wystawienie radiowe: Reżyseria: J. Markuszewski. Polskie Radio 1965, przekł. na język francuski J. Lisowski. Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

telewizyjne

poematu Et in Arcadia ego łącznie z miniaturą literacką Duszyczka [poz. ] pt. Duszyczka. Reżyseria: J. Grzegorzewski. Telewizja Polska 2005.

24. Grupa Laokoona. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1961 nr 8 s. 5-25. Prapremiera: teatralna: Reżyseria: W. Laskowska. Warszawa, Teatr Dramatyczny 1962; telewizyjna: Reżyseria: O. Lipińska. Telewizja Polska 1971; radiowa: Reżyseria: H. Rozen. Polskie Radio 1994. Przedruk zob. poz. , , , , , , ([t.] IV).

Przekłady

bułgarski

Grupata na Laokoon. [Przeł.] B. Božkov. Wyd. łącznie z przekł. poz. Kartoteka [poz. ], Świadkowie, albo nasza mała stabilizacja [poz. ], Białe małżeństwo [poz. ], Odejście głodomora [oz. ] pt. Pet piesi. Sofiâ 1992, pt. Piesi. Sofiâ 2011.

łotewski

Laokoonta grupa. [Przeł.] J. Osmanis. W: Atminu vakars. Rīgā 1987.

niemiecki

Die Laokoon-Gruppe. [Przeł.] I. Boll. Berlin 1962. Wystawienie: teatralne: Berlin Zachodni, Schiller Theater 1963, Rostock (Niemiecka Republika Demokratyczna), Volkstheater 1975; telewizyjne: Telewizja (Republika Federalna Niemiec) 1964. Przedruk w: T. Różewicz: Der unterbrochene Akt und andere Stücke. [Przeł.] I. Boll. [Frankfurt am Main] 1966, T. Różewicz: Gedichte, Stücke. [Przeł.] I. Boll. Frankfurt am Main 1983.
Die Laokoongruppe. [Przeł.] C. Rymarowicz. W: T. Różewicz: Stücke. Berlin 1974.

rosyjski

Gruppa Laokoona. [Przeł.] V. Borisov. W: Sovremennye pol'skie p'esy. Moskva 1966, przedruk w: Sovremennaâ pol'skaâ p'esa. Moskva 1974, T. Różewicz: Izbrannoe. Moskva 1979.

rumuński

Wystawienie: Bukareszt, Teatru de Comedia 1981.

słowacki

Laokoontova skupina. [Przeł.] J. Sedlák. W: Absurdity. Bratislava 1964.

szwedzki

Laokoongruppen. [Przeł.] C. Berg. Radio (Szwecja) 1969.

węgierski

Laokoon-csport. [Przeł.] J. Cserveníts. W: T. Różewicz: A mi kis stabilizácíónk. [Budapest 1967].

25. Świadectwo urodzenia. Scenariusz filmowy. [Współautor:] S. Różewicz. Reżyseria: S. Różewicz. Ekranizacja 1961.

Nagrody

Nagroda Stowarzyszenia Autorów „ZAiKS” w 1962.

26. Zielona róża. [Wiersze]; Kartoteka [Utwór dramatyczny]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 112 s. Przedruk Zielonej róży zob. poz. ([t.] VIII).

Zawiera oprócz wierszy poz. .

27. Głos z tamtego świata. Scenariusz filmowy. [Współautor:] K. Filipowicz. Reżyseria: S. Różewicz. Ekranizacja 1962.

28. Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1962 nr 5 s. 5-26. Prapremiera: telewizyjna: Reżyseria: A. Hanuszkiewicz. Telewizja Polska 1963; teatralna: pt. Nasza mała stabilizacja. Reżyseria: W. Skaruch. Warszawa, Praski Teatr Ludowy 1964; radiowa: Reżyseria: H. Kajzar. Polskie Radio 1968. Wyd. osobne Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986, 45 s. Przedruk zob. poz. , , , .

Wystawienie łącznie z: T. Wilder: Długi obiad świąteczny pt. Przy stole: Reżyseria: M. Englert. Warszawa, Teatr Współczesny 1997.

Przekłady

angielski

Wystawienie: Leeds, University Theatre 1968.
The witnesses. [Przeł.] A. Czerniawski. W: T. Różewicz: „The witnesses” and other plays. London 1970, przedruk w: T. Różewicz: Reading the apocalypse in bed. London, New York 1998.

bułgarski

Svidetelite ili našata malka stabilizaciâ. [Przeł.] B. Božkov. Wyd. łącznie z przekł. Kartoteka [poz. ], Grupa Laokoona [poz. ], Białe małżeństwo [poz. ], Odejście głodomora [poz. ] pt. Pet piesi. Sofiâ 1992, wyd. nast. pt. Piesi. Sofiâ 2011.

chiński

Zhengren huo women xiaoxiao de wending. [Przeł.:] W. Lin, G. Pan. W: Xiaoxiao de wending. Taibei shi 2017.

chorwacki

Wystawienie: Zagrzeb, Teatr Dramatyczny 1969.

czeski

Švedkové aneb naše malá stabilizace. [Przeł.] V. Dvořáčková. Světová Literatura”, Praga 1963 nr 4.

duński

Radio 1966. Wystawienie: Kopenhaga 1967.

francuski

Témoignage ou notre petit confort. [Przeł.:] J. Donguy, M. Masłowski. Wyd. łącznie z przekł. Kartoteka [poz. ] pt. Le fichier; Témoignage ou notre petit confort. (Théâtre 1). Lausanne 2005.
Les témoins ou notre petite stabilisation. [Przeł.] J. Lisowski. Les Temps Modernes”, Paryż 1963 nr 207/208.
Wystawienie: Paryż, La Compagnie des 7 1966.

hiszpański

Testigos o nuestra pequena estabilizacion. [Przeł.] V. Beck. Madrid 1975.

niderlandzki

Wystawienie: Amsterdam, Stichting Theater 1978.

niemiecki

Die Zeugen oder unsere kleine Stabilisierung. [Przeł.] I. Boll. Berlin 1962, przedruk w: T. Różewicz: Gedichte, Stücke. Frankfurt am Main 1983. Wystawienia: Radio (Hamburg) 1963; Berlin Zachodni, Schiller Theater 1963, Lucerna (Szwajcaria), Stadtheater 1964, Innsbruck (Austria), Theater 107 1968.
Die Zeugen oder unsere kleine Stabilisierung. [Przeł.] H. Bereska. W: T. Różewicz: Stücke. Berlin 1974. Wystawienie: Poczdam (Niemiecka Republika Demokratyczna), Hans-Otto-Theater 1975.

rumuński

Martorii sau mico nostrǎ stabilitate. Secolul 20 1966 nr 1.

słowacki

Wystawienie: Bratysława, Teatr Poetycki 1963.
Svedkovia alebo Naša malá stabilizácia. [Przeł.] J. Mrázik. Bratislava 1964.
Svedkovia alebo Naša malá stabilizácia. [Przeł.] J. Sedlák. W: Absurdity. Bratislava 1964.

szwedzki

Vittnena – eller vår lilla stabilisering. [Przeł.] J. Kunicki. Wystawienia: Malmö, Teater 23 1965; Radio 1966.

ukraiński

Svìdki, abo naša malenʹka stabìlìzacìâ. [Przeł.] L. Andrìêvsʹka. Wyd. łącznie z przekł. Kartoteka [poz. ], Stara kobieta wysiaduje [poz. ], Białe małżeństwo [poz. ], Kartoteka rozrzucona [poz. ] pt. Mìž dvoma kartotekami. Vibranì drami. Lʹvìv 2017.

węgierski

A szemtanúk avagy a mi kis stabilizácíónk. [Przeł.] J. Cserveníts. W: T. Różewicz: A mi kis stabilizácíónk. [Budapest 1967].
[Przeł.:] J. Cserveníts, J. Elbert. Wystawienie Szeged, Nemzeti Szinhaz 1980.

włoski

Wystawienie: Turyn, Teatro Stabile 1968.

Adaptacje

teatralne

łącznie z Dzidzibobo [poz. ] pt. Świadkowie: Reżyseria: P. Jędrzejas. Wystawienie: Kraków, Teatr Ludowy, Scena Pod Ratuszem 2006.

radiowe

Adaptacja: H. Kajzar. Polskie Radio 1969.

29. Echo. Scenariusz filmowy. [Współautor:] S. Różewicz. Powst. 1963. Reżyseria: S. Różewicz. Ekranizacja 1964.

Wyd. osobne scenopisu filmu: S. Różewicz, J. Wójcik: Scenopis filmu pt. Echo. Scenariusz: T. Różewicz, S. Różewicz. Łódź: Zespół Realizatorów Filmowych „Rytm1963, 136 s.

30. Nic w płaszczu Prospera. [Wiersze i utwory dramatyczne]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 156 s.

Zawartość

Zawiera m.in. wiersz Opowiadanie dydaktyczne, – oraz utwory dramatyczne: Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja [poz. ]; Grupa Laokoona [poz. ].

31. Niepokój. Wybór wierszy 1945-1961. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 159 s. Wyd. 2 tamże 1964.

32. Akt przerywany. (Komedia niesceniczna w 1 akcie). Dialog 1964 nr 1 s. 5-18. Wystawienie: Szczecin, Teatr 13 Muz 1964. Przedruk zob. poz. , , , ,.

Druk w „Dialogu” ze wstępem „Wyznania autora” i artykułem Tadeusza Różewicza „Didaskalia i uwagi”.

Przekłady

angielski

The interrupted act. [Przeł.] A. Czerniawski. W: T. Różewicz: „The card index” and other plays. London 1969, wyd. nast. New York 1970. Wystawienie Londyn 1975. Przedruk w: T. Różewicz: Reading the apocalypse in bed. London, New York.

czeski

Přerušovaný akt. [Przeł.] H. Teigová. Polsko”, Warszawa 1971 nr 10.

francuski

L'acte interrompu. [Przeł.] J. Lisowski. Maszynopis w Bibliotece Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.

niemiecki

Der unterbrochene Akt. [Przeł.] I. Boll. Wyd. łącznie z przekł. Śmieszny staruszek [poz. ] pt. Der unterbrochene Akt; Der komische Alte. Berlin 1965, wyd. osobne [Frankfurt am Main] 1966. Wystawienie: Ulm (Republika Federalna Niemiec), Ulmer Theater 1965, Wiedeń, Theater am Lichtenwerd 1968.
Der unterbrochene Akt. [Przeł.] R. Buschmann. W: T. Różewicz: Stücke. Berlin 1974. Wystawienie: Lipsk, Poetisches Theater „Louis Fürnberg” 1975.

węgierski

Félbeszakított játék. [Przeł.:] J. Cserveníts. W: T. Różewicz: A mi kis stabilizácíónk. [Budapest 1967].

włoski

Wystawienie: Turyn, Teatro Stabile 1968.

33. Spaghetti i miecz. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1964 nr 12 s. 5-19. Prapremiera: teatralna: Reżyseria: W. Skaruch. Warszawa, Teatr Dramatyczny 1967; telewizyjna: Reżyseria: J. Czernecki. Telewizja Polska 1990. Przedruk zob. poz. , , , ([t.] IV).

34. Śmieszny staruszek. (Komedia w 2 odsłonach). Dialog 1964 nr 2 s. 5-16. Prapremiera: teatralna: Reżyseria: Z. Tobiasz, J. Warmiński. Warszawa, Teatr Ateneum, Scena 61 1965; telewizyjna: Reżyseria: H. Kajzar. Telewizja Polska 1970; radiowa: Reżyseria: B. Cybulski. Polskie Radio 1994. Przedruk zob. poz. , , , .

Przekłady

angielski

The funny old man. [Przeł.] A. Czerniawski. W: T. Różewicz: „The witnesses” and other plays. London 1970. Wystawienie Londyn, Little Theatre 1973. Przedruk w: T. Różewicz: Reading the apocalypse in bed. London, New York 1998.

estoński

Veider vanake. [Przeł.] A. Kurtna. Wyd. łącznie z przekł. Kartoteka [poz. ] pt. Kartoteek; Veider vanake. Tallinn 1973.

francuski

Un drôle de petit vieux. [Przeł.:] J. Donguy, M. Masłowski. Wyd. łącznie z przekł. Stara kobieta wysiaduje [poz. ], Odejście głodomora [poz. ] pt. Théâtre II. Lausanne; Paris 2008.
[Przeł.] J.Y. Erhel. Wystawienie: Rennes, Théâtre de La Parscheminerie 1980.

niderlandzki

[Przeł.:] J. Bilski, B. Droog. Wystawienie Amsterdam, Theater De Brakke Grond 1976.
Een grappige oude man. [Amsterdam 1976].

niemiecki

Der komische Alte. [Przeł.] I. Boll. Wyd. łącznie z przekł. Akt przerywany [poz. ] pt. Der unterbrochene Akt; Der komische Alte. Berlin 1965. Wystawienie Fürth, Fürther Theatre 1980.
Die komische Alte. [Przeł.] H. Bereska. W: T. Różewicz: Stücke. Berlin 1974. Wystawienie Rudolstadt (Niemiecka Republika Demokratyczna), Stadstheater 1978.

szwedzki

En komisk gammal man. [Przeł.] C. Berg-Mizerska. Radio (Szwecja) 1969.

węgierski

Nevetséges öregúr. [Przeł.] J. Cserveníts. W: T. Różewicz: A mi kis stabilizácíónk. [Budapest 1967].

35. Twarz. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1964, 57 s. Wyd. 2 uzupełnione tamże 1966, 86 s.

36. Wyszedł z domu. (Tak zwana komedia). Dialog 1964 nr 10 s. 5-33. Prapremiera: teatralna: Reżyseria: J. Jarocki. Kraków, Stary Teatr, Scena Teatru Kameralnego 1965; telewizyjna: Reżyseria: J. Jarocki. Telewizja Polska 1971; radiowa: Reżyseria: H. Kajzar. Polskie Radio 1973. Przedruk zob. poz. , , .

Przekłady

angielski

He left home. [Przeł.] A. Czerniawski. „Tulane Drama Review” (USA) 1967 t. 11, przedruk pt. Gone out w: T. Różewicz: „The card index” and other plays. London 1969, wyd. nast. New York 1970; T. Różewicz: Reading the apocalypse in bed. London, New York 1998.

czeski

Wystawienie: Czechosłowacka Republika Socjalistyczna 1967.

francuski

[Przeł.:] A. Wesołowska, M. Majewska. Wystawienie: Nicea, Zespół „Les Vagants1968.

hindi

Goci. [Przeł.z angielskiego] Sadananda Santaram Rege. Bombay 1974.

niemiecki

Er ging aus dem Hause. [Przeł.] I. Boll. Berlin 1965. Wystawienie: Wiedeń, Theater am Lichtenwerd 1968, Münster (Republika Federalna Niemiec), Städtische Bühnen 1977.
Er ging aus dem Haus. [Przeł.] H. Bereska. W: T. Różewicz: Stücke. Berlin 1974. Wystawienie: Lipsk (Niemiecka Republika Demokratyczna), Kellertheater 1980.

norweski

[Przeł.] O.M. Selberg. Wystawienie: Bergen, Den Nationale Scene 1979.

serbsko-chorwacki

[Przeł.] S. Santić. Wystawienie: Mostar, Narodno Pozorište 1979.

szwedzki

Han gick hemifrån. [Przeł.] C. Berg. Radio (Szwecja) 1975.

węgierski

Element hozulról. [Przeł.] J. Cserveníts. W: Tangó. Budapest 1968.

37. Moja córeczka. [Opowiadanie]. Powst. 1966. Wyd. w: Wycieczka do muzeum Warszawa 1966 zob. poz. . Przedruk zob. poz. , , .

Przekłady

bułgarski

Mojata derička. [Przeł.] R. Cvetkova. Wyd. łącznie z przekł. Śmierć w starych dekoracjach [poz. ] pt. Sm''rt sred starí dekorì. Sofiâ 1981.

czeski

Dceruška. [Oprac.:] J. Jarocki. [Przeł.] J. Simonides. Praha 1976.

francuski

Ma fille. [Przeł.] L. Waleryszak. Belval 2009.

niemiecki

Entblössung. [Przeł.] P. Pszoniak. München [1968].

rosyjski

Moja dočen'ka. [Przeł.] K. Staroselskaja. W: T. Ruževič: Grech. Moskva 2005.

rumuński

[Przeł.:] J. i T. Saru. Wystawienie Gałacz, Teatru National 1981.

słowacki

Moja dčéruška. [Przeł.] M. Wlachovská. W: T. Różewicz: Moja dcéruška. Bratislava 1974.

szwedzki

Min dotter. [Przeł.] C. Berg. Stockholm 1970.

węgierski

Az en kislányon. [Przeł.] J. Cserveníts. W: T. Różewicz: Kirándulás a múzeumba. Budapest 1982.

Adaptacje

teatralne

Adaptacja i reżyseria: J. Jarocki. Wystawienie: Kraków, Teatr Stary, Scena Teatru Kameralnego 1968.
Reżyseria: B. Orlicz. Wystawienie: Białystok, Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki 1971.

telewizyjne

Adaptacja i reżyseria: A. Barański. Telewizja Polska 2000.

38. Moja córeczka. [Scenariusz filmowy]. Dialog 1966 nr 5 s. 6-45. Adaptacja i reżyseria: A. Barański. Telewizja Polska 2000. Por. poz. .

39. Piekło i niebo. Scenariusz filmowy. [Współautorzy:] K. Filipowicz, S. Różewicz. Reżyseria: S. Różewicz. Ekranizacja 1966.

40. Utwory dramatyczne. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1966, 242 s.

Zawartość

Kartoteka [poz. ]; Grupa Laokoona [poz. ]; Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja [poz. ]; Śmieszny staruszek [poz. ]; Spaghetti i miecz [poz. ]; Wyszedł z domu [poz. ]; Akt przerywany [poz. ].

41. Wycieczka do muzeum. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1966, 153 s. Wyd. 2 tamże 1972.

Zawartość

Grzech; Wycieczka do muzeum; Ta stara cholera; Na placówce dyplomatycznej; Moja córeczka [poz. ].

Przekłady

angielski

opowiadania Wycieczka do muzeum: An excursion to the museum. [Przeł.] J. Kosicka. Współwyd.: F. Kruszewska: A dream. [Przeł.] J. Kosicka. London; New York 2002, wyd. nast. tamże 2016; wyd. jako dokument elektroniczny: Abingdon 2014.

rosyjski

Ekskursija v muzej. [Przeł.] E. Gessen. W: T. Ruževič: Grech. Moskva 2005.

Adaptacje

radiowe

opowiadania Na placówce dyplomatycznej: Reżyseria: H. Rozen, J. Owidzki. Polskie Radio 1981, w przekł. węgierskim: Radio (Węgry) 1968.

telewizyjne

opowiadań Ta stara cholera i Na placówce dyplomatycznej łącznie z opowiadaniem M. Gajdzińskiego Matka jest jedna? pt. Badyle: Scenariusz i reżyseria: A. Barański. Telewizja Polska 2020.

42. Poezje wybrane. Wstęp: T. Różewicz. Wybór: H. Michalski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 134 s.

43. Wiersze i poematy. Wybór i wstęp: H. Michalski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 176 s.

44. Opowiadania wybrane. Warszawa: Czytelnik 1968, 381 s.

Zawartość

Zawiera z poz. : Gałąź; Pragnienie; Opadły liście z drzew; Synowie; Piwo, – z poz. : Owoc żywota; Trucizna; Spowiedź; Morze; Nowa szkoła filozoficzna; W najpiękniejszym mieście świata, – Moja córeczka [poz. ], – z poz. : Grzech; Wycieczka do muzeum, – nadto: Tolerancja.

Adaptacje

radiowe

opowiadania Tolerancja pt. Bliscy nieznajomi: Adaptacja: R. Szura. Reżyseria: S. Solecki. Polskie Radio 1964.
opowiadania Tolerancja: [Oprac.:] H. Kajzar. Polskie Radio 1975.

telewizyjne

opowiadania Tolerancja: Reżyseria: T. Minc. Adaptacja: B. Majda. Telewizja Polska 1971.

45. Stara kobieta wysiaduje. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1968 nr 8 s. 5-24. Prapremiera: teatralna: Reżyseria: J. Jarocki. Wrocław, Teatr Współczesny 1969; telewizyjna: Reżyseria: K. Braun. Telewizja Polska 1976; radiowa: Reżyseria: Z. Dąbrowski. Polskie Radio 1989. Przedruk zob. poz. , , , , , , ([t.] V).

Przekłady

angielski

The old women broods. [Przeł.] A. Czerniawski. W: T. Różewicz: „The witnesses” and other plays. London 1970. Wystawienie: Dublin, Theater Festival 1983, Santa Monica (USA), Off Main Street Theater 1986. Przedruk w: T. Różewicz: Reading the apocalypse in bed. London, New York 1998.

czeski

Stara žená vysedává. [Przeł.] V. Dvořáčková. W: T. Różewicz: Hry. Praha 1983.

estoński

Vana naine haub. [Przeł. i przedmowa:] H. Lindepuu. Wyd. łącznie z przekł. Pułapka [poz. ], Białe małżeństwo [poz. ] pt. Valge abielu ja teisi näidendeid. Laiuse, Jõgevamaa 2006.

francuski

La vieille femme qui couve. [Przeł.:] J. Donguy, M. Masłowski. Wyd. łącznie z przekł. poz.: Śmieszny staruszek [], Odejście głodomora [] pt. Théâtre II. Lausanne; Paris 2008.

hiszpański

Wystawienie: Vera Cruz (Meksyk), Scena Eksperymentalna Instytutu Sztuk Pięknych 1978.

niemiecki

Eine alte Frau brütet. [Przeł.] P. Lachmann. Wystawienie: Kolonia (Republika Federalna Niemiec), Bühnen der Stadt Köln Kammerspiele 1971.
Die alte Frau brütet. [Przeł.] K. Kelm. W: T. Różewicz: Stücke. Berlin 1974. Wystawienie: Lipsk (Niemiecka Republika Demokratyczna), Leipziger Theater, Neue Scene 1987.

serbsko-chorwacki

[Przeł.] P. Vujičić. Wystawienie: Kikinda, Narodno Pozorište 1982.

szwedzki

Och likval ruvar hon. [Przeł.] C. Berg. Wystawienie: telewizyjne: 1972; teatralne: 1974.

ukraiński

Stara žìnka visidžuê. [Przeł.] L. Andrìêvsʹka. Wyd. łącznie z przekł. Kartoteka [poz. ], Świadkowie, albo nasza mała stabilizacja [poz. ], Białe małżeństwo [poz. ], Kartoteka rozrzucona [poz. ] pt. Mìž dvoma kartotekami. Vibranì drami. Lʹvìv 2017.

46. Twarz trzecia. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1968, 117 s. Przedruk zob. poz. ([t.] VIII).

Tu m.in. poematy: Spadanie; Acheron w samo południe.

Przekłady

litewski

poematu Spadanie pt. Kritimas, arba Apie vertikaliuosius ir horizontaliuosius šiuolaikinio žmogaus gyvenimo elementus. Poema = Spadanie, czyli O elementach wertykalnych i horyzontalnych w życiu człowieka współczesnego. [Przeł.] V. Dekšnys. Vilnius [2004] zob. poz. .

Adaptacje

radiowe

poematu Acheron w samo południe: Adaptacja: T. Różewicz. Reżyseria: J. Kierst. Polskie Radio 1968.

47. Regio. [Wiersze i opowiadanie]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 84 s. Przedruk zob. poz. ([t.] IX).

Zawiera poza wierszami opowiadanie: Złowiony.

Nagrody

Nagroda miesięcznika „Odra” w 1970 (łącznie z Śmierć w starych dekoracjach [poz. ], Teatr niekonsekwencji [poz. ]).

Przekłady

szwedzki

Regio. [Przeł.] G. Sommardal. Wyd. łącznie z przekł. Płaskorzeźba [poz. ] pt. Regio; Relief. Stockholm 1996.

Adaptacje

teatralne

utworu Złowiony łącznie z poematem Et in Arcadia ego [poz. ] pt. Złowiony: Adaptacja, reżyseria i scenografia: J. Grzegorzewski. Wystawienie: Wrocław, Teatr Polski 1993. Wyd. łącznie z poz. pt. Śmierć w starych dekoracjach. 1978; Złowiony. 1993. Według Tadeusza Różewicza (J. Grzegorzewski). Red.: E. Bułhak, M. Żurawski. Współpraca redakcyjna, korekta, indeksy: I. Kruk-Żurawska. Warszawa: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego; Teatr Studio im. S.I. Witkiewicza, Teatr Narodowy 2015, 151 s. Scenariusze. T. 3. Rekonstrukcje.

48. [Wybór wierszy]. Warszawa: Czytelnik 1969, 142 s.

49. Dramat postaw moralnych. (Sztuka teatralna w 1 akcie z prologiem). Odra 1970 nr 6 s. 89-91. Prapremiera: teatralna: wraz z 4 innymi miniaturami pt. Rajski ogródek: Reżyseria: H. Kajzar. Kalisz, Teatr im. W. Bogusławskiego 1971; łącznie z Pięć sztuk [poz. ] i 6 innymi miniaturami pt. Teatr niekonsekwencji: Scenariusz i reżyseria: A. Rozhiń. Warszawa, Teatr Popularny 1979; radiowa: Adaptacja i reżyseria: W. Modestowicz. Polskie Radio 1994; telewizyjna: pt. Rajski ogródek (Scenki z Teatru Niekonsekwencji). Reżyseria: H. Kajzar. Telewizja Polska 1972; wraz z 6 innymi miniaturami pt. Teatr niekonsekwencji. Reżyseria: T. Malak. Telewizja Polska 1997. Przedruk zob. poz. , , .

50. Pięć sztuk: Rajski ogródek. (Sztuka w 1 akcie); Metamorfozy. (Sztuka dzieje się w tramwaju); Co tu macie. (Na punkcie skupu makulatury); Wielkości; Zacieranie rąk. (Komedia muzyczna). Odra 1970 nr 10 s. 63-67. Prapremiera: teatralna: łącznie z Co tu macie i 3 innymi utworami pt. Rajski ogródek: Kalisz, Teatr im. W. Bogusławskiego 1971; łącznie z Dramat postaw moralnych [poz. ] i 6 innymi miniaturami pt. Teatr niekonsekwencji: Scenariusz i reżyseria: A. Rozhin. Warszawa, Teatr Popularny 1979; telewizyjna: Reżyseria: H. Kajzar. Telewizja Polska 1972. Przedruk zob. poz. , , , ([t.] V).

Przekłady

angielski

utworów Rajski ogródek; Zacieranie rąk; Co tu macie: Three plays: The little garden of paradise; Rubbing hands; What do have there?Polska” (wersja angielska), Warszawa 1971 nr 8.
utworów Rajski ogródek, Metamorfozy, Co tu macie, Zacieranie rąk: The little garden of Eden; Metamorphoses; What you got here; Rubbing his hands together. [Przeł.:] B. Plebanek, T. Howard. W: T. Różewicz: Reading the apocalypse in bed. London, New York 1998.

francuski

utworów Rajski ogródek; Zacieranie rąk; Co tu macie: Trois pièces: Le petit paradis terrestre; Frottement de mains; Qu'avez-vous la? [Przeł.] Y. Lamy-Grum. „Polska” (wersja francuska), Warszawa 1971 nr 8.

hiszpański

utworów Rajski ogródek; Zacieranie rąk; Co tu macie: Teatro breve: Un jardín paradisíaco; Frotar de manos; Qné hay dentro. „Polska” (wersja hiszpańska), Warszawa 1971 nr 8.

niemiecki

utworów Rajski ogródek; Zacieranie rąk; Co tu macie: Drei Theaterstücke: Paradiesischer Kleingarten; Das Händeriten; Na, was gibt's denn da...Polska” (wersja niemiecka), Warszawa 1971 nr 8.
Das Paradiesgärtchen und andere szenische Miniaturen. [Przeł.] H. Bereska. Berlin 1991.

szwedzki

utworów Rajski ogródek; Zacieranie rąk; Co tu macie: Tre pjäser: Paradisets lutgard; Gnugga händerna; Vad har ni där. „Polska” (wersja szwedzka), Warszawa 1971 nr 8.

51. Śmierć w starych dekoracjach. [Opowiadanie]. Twórczość 1970 nr 3 s. 9-73. Wyd. osobne Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 148 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1971, wyd. 3 1980. Przedruk zob. poz. , , , , ([t.] II).

Nagrody

Nagroda miesięcznika „Odra” w 1970 (łącznie z Regio [poz. ] i Teatr niekonsekwencji [poz. ]).

Przekłady

bułgarski

Sm''rt sred starí dekorí. [Przeł.] S. Borísova. Wyd. łącznie z przekł. Moja córeczka [poz. ] pt. Sm''rt sred starí dekorì. Sofiâ 1981.

czeski

Smrt v starých kulisách. [Przeł.] V. Dvořáčková. Praha 1972.

niemiecki

Der Tod in der alten Dekoration. [Przeł.] P. Lachmann. München [1973].

rosyjski

Smert' v starych dekoracijach. [Przeł.] G. Jazykova. W: T. Ruževič: Izbrannoe. Moskva 1979.

szwedzki

Döden i gamla kulisser. [Przeł.] C. Berg. Stockholm 1977.

ukraiński

Smert’ u starih dekoracìâh. [Przeł.] Â. Senčišin. L’viv 2007.

węgierski

Halál régi díszletek között. [Przeł.] J. Cserveníts. Budapest [1971], przedruk w: T. Różewicz: Kirándulás a múzeumba. Budapest 1982.

włoski

Una morte fra vecchie decorazioni. [Oprac. i przeł.:] S. De Fanti. Udine 2011.

Adaptacje

teatralne

Wystawienie: Warszawa, Teatr Poezji w Starej Prochowni 1972.
Adaptacja, reżyseria i scenografia: J. Grzegorzewski. Wystawienie: Wrocław, Teatr Polski 1978. Wyd. (łącznie z opowiadaniem Złowiony) pt. Śmierć w starych dekoracjach. 1978; Złowiony. 1993. Według Tadeusza Różewicza (J. Grzegorzewski). Red.: E. Bułhak, M. Żurawski. Współpraca redakcyjna, korekta, indeksy: I. Kruk-Żurawska. Warszawa: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego; Teatr Studio im. S.I. Witkiewicza, Teatr Narodowy 2015, 151 s. Scenariusze. T. 3. Rekonstrukcje.

radiowe

Reżyseria: J. Grzegorzewski. Polskie Radio 1978.

52. Teatr niekonsekwencji. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 93 s.

Nagrody

Nagroda miesięcznika „Odra” w 1970 (łącznie z Regio [poz. ], Śmierć w starych dekoracjach [poz. ).

Zawartość

[Utwory dramatyczne:] Śmieszny staruszek [poz. ]; Stara kobieta wysiaduje [poz. ]. – Notatki: Teatr niekonsekwencji. (Notatka napisana do programu studenckiego teatru „STEP” w Gliwicach); Gąbka i kamień. (Notatka z czerwca 1965 r.); Przyrost naturalny. (Biografia sztuki teatralnej). ]. – Notatki: Teatr niekonsekwencji. (Notatka napisana do programu studenckiego teatru „STEP” w Gliwicach); Gąbka i kamień. (Notatka z czerwca 1965 r.); Przyrost naturalny. (Biografia sztuki teatralnej).

Przekłady

angielski

tekstu Przyrost naturalny: Natural increase. Polska”, Warszawa 1968 nr 7 (wersja angielska), nr 9 (wersja amerykańska).
tekstu Przyrost naturalny: Birth rate. The biography of a play for the theatre. [Przeł.] D. Gerauld [przy współpracy:] E. Gerauld. W: Twentieth century Polish avant-garde drama. Ithaca (USA) 1977.
tekstu Przyrost naturalny: Birth rate. [Przeł.:] B. Plebanek, T. Howard. W: T. Różewicz: Reading the apocalypse in bed. London, New York 1998.

francuski

L'accroissement démographique. [Przeł.] Y. Lamy-Grum. „Polska” (wersja francuska), Warszawa 1968 nr 7.

hiszpański

Crecimento demografico. „Polska” (wersja hiszpańska), Warszawa 1968 nr 7.

szwedzki

Nativiteten. „Polska” (wersja szwedzka), Warszawa 1968 nr 7.

Adaptacje

teatralne

tekstu Przyrost naturalny: Wystawienie Częstochowa, Teatr Studencki „Szkoda gadać 1971.
tekstu Przyrost naturalny: Scenariusz i reżyseria: K. Braun. Wystawienie: Wrocław, Teatr Współczesny 1979.

53. Na czworakach. (Tragikomedia). Dialog 1971 nr 9 s. 5-28. Prapremiera: Reżyseria: J. Jarocki. Warszawa, Teatr Dramatyczny 1972. Przedruk zob. poz. , , , ([t.] V).

Przekłady

czeski

Po čtyřech. [Przeł.] I. Lexová. Praha 1986.

francuski

A quatre pattes. [Przeł.] J.Y. Erhel. [Budapest] 1978.

niemiecki

Auf allen Vieren. [Przeł.] Ch. Vogel. Berlin [1973]. Wystawienie: Essen (Republika Federalna Niemiec), Städtische Bühne 3 1976.
Auf allen Vieren. [Przeł.] H. Bereska. Berlin 1980, przedruk łącznie z przekł. Odejście głodomora [poz. ], Pułapka [poz. ] pt. Auf allen Vieren; Der Hungerkünstler geht; Die Falle. Berlin [Wschodni] 1986. Wystawienie: Lipsk (NRD), Kellertheater 1981.

rosyjski

Na četveren'kach. [Przeł.] U. Čajnikov. W: T. Ruževič: Tri p'esy. Moskva 2004.

serbski

Wystawienie: Mostar 1989.

54. Poezje zebrane. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, 790 s. Wyd. 2 tamże 1976.

55. Pogrzeb po polsku. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: teatralna: Wrocław, Teatr Polski, Scena Kameralna 1971; radiowa: Polskie Radio 1994. Druk „Odra” 1971 nr 7/8 s. 71-78. Przedruk zob. poz. , , ([t.] V). Wyd. pt. Pogrzeb po polsku. Nowa wersja tragifarsy (2011). [Rysunki:] T. Różewicz, P. Różewicz. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2011, 40 s.

Przekłady

niemiecki

Polnisches Begräbnis. [Przeł.] K. Lichtenfeld. W: T. Różewicz: Stücke. Berlin 1974. Wystawienie Frankfurt nad Odrą, Heinrich Kleist Theater 1980.

Adaptacje

teatralne

Adaptacja łącznie z fragmentami dramatów Przyj dziewczyno, przyj do sukcesu...”, , Trelemorele i wiersza Budowa wieży Bubel pt. Przyj dziewczyno, przyj!: Scenariusz i reżyseria: S. Miedziewski. Wystawienie: Słupsk, Teatr Rondo, Scena Monodramu 2007.

56. Przygotowanie do wieczoru autorskiego. [Szkice i miniatury dramatyczne]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 279 s. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1977. Przedruk zob. poz. , , (częściowe); przejrzane, zmienione i poprawione zob. poz. ([t.] III).

Zawartość

I: „Zostanie po mnie pusty pokój” [wspomnienie o L. Staffie]; „Kto jest ten dziwny nieznajomy” [o L. Staffie]; Oko poety. (Notatka z roku 1964) [o L. Staffie]; Z umarłych rąk Czechowicza. (Wstęp do „Wierszy wybranych”); Pani „Marusia” Kasprowiczowa; Tożsamość. (Wspomnienie o K. Kuryluku); Zamknięcie [wspomnienie o Z. Hierowskim]. – II: Do źródeł; Dźwięk i obraz w poezji współczesnej; Sezon poetycki – jesień 1966. (Fragmenty); Czy szantażowanie Muzy jest możliwe i jakie owoce przynosi; Dusza kwiatu [o współczesnej poezji erotycznej]; Zamek na lodzie. (Notatka z lutego 1962 roku); „Uczeń czarnoksiężnika”; Twarz [L.] Tołstoja; Nic, czyli wszystko; Notatka z 31 maja 1963 roku; Namiętność; O podstępach dobrej matki natury, czyli jakie pułapki ukrywa w sobie tak zwane łono przyrody; Miłość lesbijska w romantycznym przebraniu [dot.: N. Żmichowska: Poganka]; Dziennikarz i poeta [dot. T.S. Eliota]; Notatka z zamierzchłej przeszłości [o J.I. Kraszewskim]; Notatka na marginesie książki Normana Malcolma „Ludwig Wittgenstein”; Wstyd [dot. Dantego Alighieri]; Napisy na ścianach; „Apocalypsis cum figuris”. (W Laboratorium Jerzego Grotowskiego); Barbara Gawdzik-Brzozowska. (Wstęp do katalogu Wystawy Poznańskiej czerwiec-lipiec 1970) [wiersz]; Rozmowa ; Rozmowy ciąg dalszy; Czytanie. – III: Przygotowanie do wieczoru autorskiego, – z poz. : Rajski ogródek. (Sztuka w 1 akcie); Wielkości; Metamorfozy. (Sztuka dzieje się w tramwaju); Co tu macie. (Rzecz dzieje się w zbiornicy makulatury); Zacieranie rąk. (Komedia muzyczna), – Dramat postaw moralnych. (Sztuka teatralna w 1 akcie z prologiem) [poz. ]; Twarze; Zabawki; Zazdrość; Róża; Nawet bydlątko...; Zbawiciel na wczasach; Cmentarzyk okresu małej stabilizacji; Niedzielny spacer za miasto; Towarzysze broni; Strahowski Kamieniołom; Otwórzcie mi drzwi; Sen kwiatu, serce smoka. (Fragmenty reportażu). – W wyd. 2 dodano w poszczególnych działach: I: Pamięci Stefana Otwinowskiego; „Dusza z ciała wyleciała; [Ten szelest T. Różewicz]. – II: Widziałem cudowne monstrum; Klatka; Words, words, words. – III: Rozmowy w „alei zdrowia”; Automat; Elementarz; Kibice; Kartka z wczasów; Pokolenie „zarażone śmiercią”?; Rehabilitacja pośmiertna; Grubasy i kruszyna chleba; Dwie strony medalu; Niemowa w Mongolii; Strawiony. IV: Sobowtór [poz. ]; Odejście Głodomora [poz. ]; Vršacka elegia.

Adaptacje

teatralne

Adaptacja łącznie z cyklem Spojrzenia [poz. pt. Spojrzenie Tadeusza Różewicza – przygotowanie do wieczoru autorskiego: Wystawienie: Scenariusz i reżyseria: A. Rozhin. Lublin, Akademicki Teatr Gong-2 1972.

radiowe

opowiadania Rozmowy w „alei zdrowia pt. Rozmowy w Alei Zdrowia: Adaptacja: W. Tkaczuk. Reżyseria: J. Warenycia. Polskie Radio 2007.

57. Dzidzibobo, czyli miłość romantyczna czeka już pod drzwiami. [Utwór dramatyczny]. Odra 1972 nr 4 s. 71-73. Prapremiera: teatralna: łącznie z Pięć sztuk [poz. ] i 6 innymi miniaturami pt. Teatr niekonsekwencji: Scenariusz i reżyseria: A. Rozhin. Warszawa, Teatr Popularny 1979; telewizyjna: łącznie z 6 innymi miniaturami pt. Teatr niekonsekwencji: Scenariusz i reżyseria: T. Malak. Telewizja Polska 1997. Przedruk zob. poz. , , poz. ([t.] V).

Przekłady

angielski

Boobsie Tootsie or romantic love is already waiting at the door. [Przeł.] E.J. Czerwiński. Slavic and East European Arts”, Nowy Jork 1983 t. 1 nr 2.
Babybabba. [Przeł.:] B. Plebanek, T. Howard. W: T. Różewicz: Reading the apocalypse in bed. London, New York 1998.

Adaptacje

teatralne

łącznie z Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja [poz. ] pt. Świadkowie: Wystawienie: Reżyseria: P. Jędrzejas. Kraków-Nowa Huta, Teatr Ludowy, Scena Pod Ratuszem 2006.

58. Sztuki teatralne. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1972, 412 s.

Zawartość

Kartoteka [poz. ]; Grupa Laokoona [poz. ]; Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja [poz. ]; Śmieszny staruszek [poz. ]; Spaghetti i miecz [poz. ]; Pogrzeb po polsku [poz. ]; Wyszedł z domu [poz. ]; Akt przerywany [poz. ]. – Teatr niekonsekwencji: Przyrost naturalny [poz. ]; Straż porządkowa. (Opisanie dramaturgii); Teatr niekonsekwencji. (Notatka napisana do programu studenckiego teatru „STEP” w Gliwicach) [poz. ], – z poz. : Rajski ogródek; Metamorfozy; Co tu macie; Wielkości; Zacieranie rąk, – Dramat postaw moralnych [poz. ]; Stara kobieta wysiaduje [poz. ]; Na czworakach [poz. ].

Przekłady

angielski

tekstu Straż porządkowa: The order squad. [Przeł.:] B. Plebanek, T. Howard. W: T. Różewicz: Reading the apocalypse in bed. London, New York 1998.

59. Czego przybywa, czego ubywa. (Scena w parku). Odra 1973 nr 5 s. 69-70. Prapremiera łącznie z Pięć sztuk [poz. ] i 6 innymi miniaturami pt. Teatr niekonsekwencji: Scenariusz i reżyseria: A. Rozhin. Warszawa, Teatr Popularny 1979. Przedruk zob. poz. , .

Przekłady

angielski

Whats more whats less. [Przeł.:] B. Plebanek, T. Howard. W: T. Różewicz: Reading the apocalypse in bed. London, New York 1998.

60. Dramat rozbieżny. [Utwór dramatyczny]. Odra 1973 nr 9 s. 88-89. Prapremiera łącznie z Pięć sztuk [poz. ] i 6 innymi miniaturami pt. Teatr niekonsekwencji: Scenariusz i reżyseria: A. Rozhin. Warszawa, Teatr Popularny 1979. Przedruk zob. poz. , .

Przekłady

angielski

A discordant drama. [Przeł.] E.J. Czerwiński. Slavic and East European Arts”, Nowy Jork 1983 t. 1 nr 2.
Discordant drama. [Przeł.:] B. Plebanek, T. Howard. W: T. Różewicz: Reading the apocalypse in bed. London, New York 1998.

61. Poezja, dramat, proza. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 401 s.

Zawartość

Poezja [tu m.in.:] Elegia prowincjonalna [poz. ]; Równina [poz. ]; Et in Arcadia ego [poz. ]; Opowiadanie dydaktyczne [poz. ]. – Dramat: Grupa Laokoona [poz. ]; Spaghetti i miecz [poz. ]; Wyszedł z domu [poz. ]; Stara kobieta wysiaduje [poz. ]. – Proza: Nowa szkoła filozoficzna [poz. ]; W najpiękniejszym mieście świata [poz. ]; Moja córeczka [poz. ].

62. Proza. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 646 s.

Zawartość

Zawiera z poz. : Gałąź; Pragnienie; Opadły liście z drzew; Synowie; Piwo, – z poz. : Owoc żywota; Trucizna; Spowiedź; Morze; Nowa szkoła filozoficzna; W najpiękniejszym mieście świata; Próba rekonstrukcji; Przerwany egzamin; Tarcza z pajęczyny, – Moja córeczka [poz. ], – z poz. : Grzech; Wycieczka do muzeum; Ta stara cholera; Na placówce dyplomatycznej. – Tolerancja [poz. ]. – Śmierć w starych dekoracjach [poz. ]. – Przygotowanie do wieczoru autorskiego [poz. wyd. 1]: I [w całości], – II [dodano:] Remanent; Mój egzemplarz „Zbrodni i kary” [F. Dostojewskiego]; Młodzian Głowacki Aleksander obyczajami dobrymi zalecający się, [pominięto:] Barbara Gawdzik-Brzozowska; Rozmowa; Rozmowy ciąg dalszy, – III: Przygotowanie do wieczoru autorskiego; Nawet bydlątko; Zbawiciel na wczasach; Cmentarzyk okresu małej stabilizacji; Niedzielny spacer za miasto; Towarzysze broni; Strahowski Kamieniołom; Otwórzcie mi drzwi; Zabawki; Zazdrość; Róża; Twarze, – nadto: Opowiadania dydaktyczne; Przed sezonem i po sezonie.

Adaptacje

radiowe

utworu Opowiadania dydaktyczne: Radio 1994.

63. Sobowtór. [Utwór dramatyczny]. Odra 1973 nr 9 s. 87-88. Prapremiera: teatralna: łącznie z Pięć sztuk [poz. ] i 6 innymi miniaturami pt. Teatr niekonsekwencji: Scenariusz i reżyseria: A. Rozhin. Warszawa, Teatr Popularny 1979; telewizyjna: łącznie z 6 innymi miniaturami pt. Teatr niekonsekwencji: Scenariusz i reżyseria: T. Malak. Telewizja Polska 1997. Przedruk zob. poz. (wyd. 2), , , , (t. 2), ([t.] V).

Przekłady

angielski

The double. [Przeł.] E.J. Czerwiński. Slavic and East European Arts”, Nowy Jork 1983 t. 1 nr 2.
Doppelgänger. [Przeł.:] B. Plebanek, T. Howard. W: T. Różewicz: Reading the apocalypse in bed. London, New York 1998.

serbsko-chorwacki

Dvojnik. [Przeł.] I. Marinković. Književna Kritika”, Belgrad 1983 nr 204.
Dvojnik. [Przeł.] P. Vujičić. Gradina”, Nisz 1983 nr 9.

Adaptacje

radiowe

Oprac. i reżyseria: H. Kajzar. Polskie Radio 1978.

64. Białe małżeństwo. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1974 nr 2 s. 5-33. Prapremiera: teatralna: Reżyseria: T. Minc. Warszawa, Teatr Narodowy, Scena Teatru Małego 1975; radiowa: Reżyseria: W. Modestowicz. Polskie Radio 2011. Przedruk zob. poz. , , , , poz. ([t.] VI).

Przekłady

angielski

Mariage blanc. [Przeł.:] E.J. Czerwiński, A. Makarewicz. Wystawienie: Port Jefferson, NY, Slavic and East European Theatre and Drama 1975, Toronto, Redlight Theatre 1978.
White marriage. [Przeł.] E.J. Czerwinski. New York 1975. Wyd. łącznie z przekł. Odejście głodomora [poz. ] pt. „Mariage blanc” and „The hunger artist departs”. Przeł. A. Czerniawski. London, New York 1983.

bułgarski

Nekonsumiran brak. [Przeł.] B. Božkov. Wyd. łącznie z przekł. Kartoteka [poz. ], Grupa Laokoona [poz. ], Świadkowie, albo nasza mała stabilizacja [poz. ], Odejście głodomora [poz. ] pt. Pet piesi. Sofiâ 1992, pt. Piesi. Sofiâ 2011.

chorwacki

Wystawienie: Zagrzeb, Kamerni Teatr '55 1978.

czeski

Bílé manźelství. [Przeł.] I. Zmatlik. Praha 2006.

duński

Det hvide aegteskab. Wystawienie: Kopenhaga, Royal Teater 1975.

estoński

Valge abielu. [Przeł. i przedmowa:] H. Lindepuu. Wyd. łącznie z przekł: Pułapka [poz. ], Stara kobieta wysiaduje [poz.] pt. Valge abielu ja teisi näidendeid. Laiuse, Jõgevamaa 2006.
Wystawienie: Tallin, Teatr Młodzieżowy 1994.

fiński

Wystawienie: Turku, Teatteri Municipal 1988.

francuski

[Przeł.] J. Lisowski. Wystawienie: Paryż, Théâtre Chatelet 1983.

grecki

Leukós gámos. [Przeł.] E. Basilikóte. Wystawienie: Ateny, Teatr im. Veakisa 1980. Wyd. Athī'na 1983.

gruziński

T’et’ri k’orcili. [Przeł.] Ĵ. Čelije. Literaturuli Palitra 2010 nr 4 (67).

hiszpański

Wystawienie: Buenos Aires, Teatro Planeta 1980.
Matrimonio blanco. [Przeł.:] J. Bielski, E. Bortkiewicz. Wyd. łącznie z przekł. Odejście głodomora [poz. ] pt. Matrimonio blanco; El Ayunador se va. Madrid 2001.

niemiecki

Weisse Ehe. [Przeł.] P. Lachmann. Berlin [1976]. Wystawienie: Münster (Republika Federalna Niemiec), Städtische Bühnen 1979.
Weisse Ehe. [Przeł.] H. Bereska. Berlin 1978, przedruk w: Weisse Ehe. Leipzig 1982. Wystawienie: Rudolstadt, Stadstheater 1978.

norweski

Kvitt ekteskap. [Przeł.] O.M. Selberg. Wystawienie: Bergen, Den Nationale Scene 1979.

portugalski

Wystawienie: Rio de Janeiro, Teatr Miejski 1980.

rosyjski

Neporočnyj mariaž. [Przeł.] K. Staroselskaâ. W: T. Ruževič: Tri p'esy. Moskva 2004.

serbsko-chorwacki

[Przeł.] P. Vujičić. Wystawienie Sarajewo, Kamerni Teatar '55 1978.

słowacki

Nenaplnené manželstvo. [Przeł.] L. Kiss. W: Súčasna pol'ska drama. Bratislava 1994.

szwedzki

Vitt äktenskap. [Przeł.] C. Berg-Mizerska. Wystawienie: Sztokholm, Kungliga Dramatiska Teater, Stora Scenen 1976.

ukraiński

Neporočnij šlûʹb. [Przeł.] L. Andrìêvsʹka. Wyd. łącznie z przekł. Kartoteka [poz.]; Stara kobieta wysiaduje [poz. ]; Świadkowie, albo nasza mała stabilizacja [poz. ], Kartoteka rozrzucona [poz. ] pt. Mìž dvoma kartotekami. Vibranì drami. Lʹvìv 2017.

węgierski

[Przeł.] R. Gimes. Radio (Węgry) 1968.
[Przeł.] G. Balogh. Wystawienie: Kecskemét, Katona Jozsef Szinhaz 1981.

Adaptacje

filmowe

Scenariusz: M. Łazarkiewicz, J. Różewicz. Reżyseria: M. Łazarkiewicz. Ekranizacja 1993.

65. Drzwi w murze. Scenariusz filmowy. [Współautor:] S. Różewicz. Reżyseria: S. Różewicz. Ekranizacja 1974.

66. Wiersze. Wstęp: S. Lichański. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 317 s. Wyd. 2 poszerzone i poprawione tamże 1988.

67. Białe małżeństwo i inne utwory sceniczne. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 110 s.

Zawartość

Białe małżeństwo [poz. ]; Dzidzibobo, czyli miłość romantyczna czeka już pod drzwiami [poz. ]; Sobowtór [poz. ]; Dramat rozbieżny [poz. ]; Czego przybywa, czego ubywa [poz. ].

68. Odejście głodomora. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1976 nr 9 s. 5-22. Prapremiera: teatralna: Reżyseria: H. Kajzar. Wrocław, Teatr Współczesny 1977; radiowa: Reżyseria: H. Kajzar. Polskie Radio 1979; telewizyjna: Reżyseria: J. Różewicz. Telewizja Polska 1988. Przedruk „Teatr Polskiego Radia” 1979 nr 1 s. 32-50 oraz zob. poz. (wyd. 2), , , ([t.] VI).

Przekłady

angielski

The hunger artist departs. [Przeł.] A. Czerniawski. Wyd. łącznie z przekł. Białe małżeństwo zob. poz. . Wystawienie w adaptacji M. McDowella: Aliston (USA), Double Egde Theatre 1984.

białoruski

Galadar adyhodzìc'. [Przeł.] S.V. Kavalëŭ. W: Var'ât ì manaška. Pol'skâ dramaturgìâ XX st. [Oprac. i przeł.] S.V. Kavalëŭ. Mìnsk 2006.

bułgarski

Gladuvašiât si otiva. [Przeł.] B. Božkov. Wyd. łącznie z przekł. Kartoteka [poz. ], Grupa Laokoona [poz. ], Białe małżeństwo [poz. ], Świadkowie, albo nasza mała stabilizacja [poz. ] pt. Pet piesi. Sofiâ 1992, pt. Piesi. Sofiâ 2011.

chorwacki

Odlazak umjetnika u gladovanju. [Przeł.] M. Martić. Dubrovnik”, Dubrownik 1978 nr 2/3. Wystawienie: Zagrzeb, Teatar ITD 1978.

francuski

La sortie de l'artiste de la faim. [Przeł.:] J. Donguy, M. Masłowski. Wyd. łącznie z przekł. Stara kobieta wysiaduje [poz. ], Śmieszny staruszek [poz. ] pt. Théâtre II. Lausanne; Paris 2008.
[Przeł.] J.Y. Erhel. Wystawienie: Brest, Théâtre de l'Instant 1985.

hiszpański

El Ayunador se va. [Przeł.:] J. Bielski, E. Bortkiewicz. Wyd. łącznie z przekł. Białe małżeństwo [poz. ] pt. Matrimonio blanco; El Ayunador se va. Madrid 2001.

niderlandzki

[Przeł.:] B. van Luin, J. Bilski. Wystawienie: Amsterdam, Unicersiteitstheater 1979.

niemiecki

Der Abgang des Hungerkünstlers. [Przeł.] P. Lachmann. Berlin [1977], wyd. nast. Berlin 1980.
Der Hungerkünstler geht. [Przeł.] H. Bereska. Berlin 1978, przedruk łącznie z przekł. Na czworakach [poz. ], Pułapka [poz. ] pt. Auf allen Vieren; Der Hungerkünstler geht; Die Falle. Berlin 1986. Wystawienie: Poczdam, Hans-Otto-Theater 1981.

szwedzki

Radio (Sztokholm) 1981.

włoski

[Przeł.] L. Gambacorta. Sipario”, Mediolan 1988 nr 8.

69. Duszyczka. [Miniatura literacka]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 37 s. Wyd. nast. tamże: wyd. łącznie z Opowiadanie traumatyczne [poz. ] pt. Opowiadanie traumatyczne; Duszyczka. 1979, 70 s., wyd. 2 osobne 2001. Przedruk zob. poz. ([t.] IX).

Adaptacje

teatralne

Wystawienie: Warszawa, Teatr Stara Prochownia 1981.
Adaptacja, scenariusz, reżyseria i scenografia: J. Grzegorzewski. Wystawienie: Warszawa, Teatr Narodowy 2004, wersja telewizyjna łącznie z poematem Et in Arcadia ego (poz. ) pt. Duszyczka. Reżyseria: J. Grzegorzewski. Telewizja Polska 2005 .

70. O wojnę powszechną za wolność ludów prosimy Cię, Panie. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1978 nr 9 s. 5-26. Prapremiera: Reżyseria: B. Cybulski. Warszawa, Teatr Nowy 1988. Przedruk pt. Głos Anonima zob. poz. , ([t.] VI).

71. Do piachu. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1979 nr 2 s. 5-29. Prapremiera: teatralna: Reżyseria: T. Łomnicki. Warszawa, Teatr na Woli 1979; telewizyjna: Reżyseria: K. Kutz. Telewizja Polska 1990. Przedruk zob. poz. , , , ([t.] VI).

Przekłady

czeski

Do pìsku. [Przeł.] V. Dvořáčková. W: T. Różewicz: Hry. Praha 1983.

rosyjski

V raschod. [Przeł.] T. Džičimskaja. W: T. Ruževič: Tri p'esy. Moskva 2004.

72. Opowiadanie traumatyczne; Duszyczka. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 70 s. Przedruk zob. poz. ([t.] IX).

Zawiera cykl wierszy Opowiadanie traumatyczne, – oraz: Duszyczka [poz. ].

Przekłady

serbsko-chorwacki

cyklu Opowiadanie traumatyczne: Traumatska priča. [Przeł.] P. Vujičić. Beograd 1987.

73. Próba rekonstrukcji. [Opowiadania]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1979, 521 s.

Zawartość

I: z poz. : Gałąź; Pragnienie; Opadły liście z drzew; Synowie; Piwo, – z poz. : Owoc żywota; Trucizna; Spowiedź; Morze; Nowa szkoła filozoficzna; W najpiękniejszym mieście świata, – z poz. : Grzech; Wycieczka do muzeum, – Tolerancja [poz. ]. – II: Ta stara cholera [poz. ]; Na placówce dyplomatycznej [poz. ]; Moja córeczka [poz. ]; Śmierć w starych dekoracjach [poz. ]. – III: z poz. : Niedzielny spacer za miasto; Towarzysze broni; Zabawki; Kibice; Automat; Zazdrość; Róża, – Przed sezonem i po sezonie [poz. ]. – IV: z poz. : Próba rekonstrukcji; Przerwany egzamin; Tarcza z pajęczyny, – Sobowtór [poz. ]; Strawiony [poz. ].

74. Teatr niekonsekwencji. [Utwory dramatyczne]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1979, 511 s.

Zawartość

Kartoteka [poz. ]; Grupa Laokoona [poz. ]; Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja [poz. ]; Śmieszny staruszek [poz. ]; Spaghetti i miecz [poz. ]; Wyszedł z domu [poz. ]; Akt przerywany [poz. ]; Stara kobieta wysiaduje [poz. ]; Na czworakach [poz. ]; Białe małżeństwo [poz. ]; Do piachu [poz. ]; Odejście głodomora [poz. ].

75. Niepokój. [Wybór wierszy i prozy poetyckiej]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1980, 620 s.

Zawartość

Zawiera m.in. cykle prozy poetyckiej z poz. : Spojrzenia; Komentarze, – nadto: Wizja i równanie: Wizja i równanie; Aniołki jeszcze nie skończone; Grzeczność nie jest nauką łatwą; Szachownica; Wigilia w obcym mieście; Pod murem; Mgła.

76. Tarcza z pajęczyn. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 104 s.

Zawartość

Zawiera z poz. : Nowa szkoła filozoficzna; Przerwany egzamin; Tarcza z pajęczyny, – z poz. : Wycieczka do muzeum; Ta stara cholera; Na placówce dyplomatycznej.

77. Pułapka. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1982 nr 2 s. 5-40. Wyd. osobne Warszawa: Czytelnik 1982, 90 s. Prapremiera polska: teatralna: Reżyseria: K. Braun. Wrocław, Teatr Współczesny 1984; telewizyjna: Reżyseria: S. Różewicz. Telewizja Polska 1990; radiowa: Reżyseria: J. Wernio. Polskie Radio 2016; adaptacja i reżyseria: E. Małecki. Polskie Radio 2021 (zrealizowano z okazji Roku Różewicza). Przedruk zob. poz. , , ([t.] VI).

Dramat oparty na biografii Franza Kafki; pierwotnie miał być poprzedzony prologiem-poematem Przerwana rozmowa(pierwodruk „Dialog1991 nr 1 s. 5-21); w tomie Dramaty wybrane [poz. ], poemat ten został ogłoszony jako epilog dramatu.

Nagrody

I nagroda autorska na Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu w 1984.

Przekłady

angielski

The trap. [Przeł.] A. Czerniawski. New York [1984], wyd. nast.: [Przedmową:] D. Gerould. Amsterdam 1997; wyd. jako dokument elektroniczny: London 2016.

estoński

Lõks. [Przeł. i przedmowa:] H. Lindepuu. Wyd. łącznie z przekł. Białe małżeństwo [], Stara kobieta wysiaduje [] pt. Valge abielu ja teisi näidendeid. Laiuse, Jõgevamaa 2006.

francuski

Le piège. [Przeł.] A. van Crugten. Wyd. łącznie z przekł. opowiadania Przerwany egzamin [poz. ] pt. Le piège; Précédé de conversation interrompue. Paris 1997.

macedoński

Wystawienie: Skopje, Dramski Teatar 1987.

niemiecki

Falle. [Przeł.] Ch. Vogel. Berlin [1983].
Die Falle. [Przeł.] H. Bereska. Wystawienie: Berlin (Niemiecka Republika Demokratyczna), Maxim-Gorki-Theater 1985, Weimar, Theaterhaus 1995. Wyd. łącznie z przekł. Na czworakach [poz. ], Odejście głodomora [poz. ] pt. Auf allen Vieren; Der Hungerkünstler geht; Die Falle. Berlin [Wschodni] 1986.

norweski

Faelden. [Przeł.] O.M. Selberg. Prapremiera światowa: Bergen, Den Nationale Scene 1983.

perski

Dâm. [Przeł. z języka francuskiego] M. Ḵâkī. Tehrân [2016].

serbski

Klöpka. [Przeł.] P. Vujičić. Wystawienie: Nowy Sad, Narodno Pozorište 1988.

serbsko-chorwacki

Klöpka. [Przeł.] P. Vujičić. „Forum” (Jugosławia) 1984 nr 9.

słowacki

Wystawienie: Martin, Divadlo SNP 1986.

78. Na powierzchni poematu i w środku. Nowy wybór wierszy. Warszawa: Czytelnik 1983, 162 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1989, [wyd. poszerzone] 1998, 209 s. Przedruk zob. poz. ([t.] IX).

Zawiera m.in. wiersz Moje ciało / mówi do mnie..., który został wyd. jako dokument dźwiękowy: pt. Różewicz – Interpretacje. [Wykonanie:] Sokół / Hades (rap). [Muzyka] Sampler Orchestra. Warszawa: Prosto 2015, 1 płyta CD oraz był inspiracją dla etiudy filmowej pt. Moje ciało: Scenariusz i reżyseria: A. Bolewska. Ekranizacja 2018.

79. Poezje wybrane. (II). Wybór i nota: T. Różewicz. Wstęp: T. Kłak. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1984, 162 s.

Zawiera także Przygotowanie do wieczoru autorskiego [poz. ].

80. Języki teatru. Rozmowy o dramacie, teatrze i innych sprawach. [Współautor:] K. Braun. „Odra 1986 nr 1-10, 1988 nr 9-12. Wyd. osobne [bez podtytułu] Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1989, 205 s.

81. Poezja = Poezija. [Wybór i wstęp:] P. Nakovski. [Przeł.:] A. Aleksiev i in. Skopje: Makedonska Kniga 1987, 295 s.

Tekst w języku polskim i macedońskim.

82. Poezje. Grafika: J. Nowosielski. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1987, 162 s.

83. Poezja. [T.] 1-2. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 540 + 492 s.

Zawiera wiersze z wcześniej drukowanych tomów oraz dział: Wiersze różne.

84. Teatr. [Utwory dramatyczne]. Wyboru dokonał T. Różewicz. Wstępem poprzedził J. Kelera. [T.] 1-2. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 476 + 415 s.

Zawartość

[T.] 1: Kartoteka [poz. ]; Grupa Laokoona [poz. ]; Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja [poz. ]; Śmieszny staruszek [poz. ]; Spaghetti i miecz [poz. ]; Pogrzeb po polsku [poz. ]; Wyszedł z domu [poz. ]; Akt przerywany [poz. ]. – Teatr niekonsekwencji: Przyrost naturalny [poz. ]; Straż porządkowa [poz. ], – z poz. : Rajski ogródek; Metamorfozy; Co tu macie; Wielkości; Zacieranie rąk, – Dramat postaw moralnych [poz. ]; Dzidzibobo, czyli miłość romantyczna czeka już pod drzwiami [poz. ]; Sobowtór [poz. ]; Dramat rozbieżny [poz. ]; Czego przybywa, czego ubywa [poz. ]. – [T.] 2: Stara kobieta wysiaduje [poz. ]; Na czworakach [poz. ]; Białe małżeństwo [poz. ]; Głos Anonima [poz. ]; Do piachu [poz. ]; Odejście Głodomora [poz. ]; Pułapka [poz. ].

85. Proza. [Wybór: T. Różewicz]. [T.] 1-2. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1990, 501 + 607 s.

Zawartość

[T.] 1. Przerwany egzamin: z poz. : Gałąź; Pragnienie; Opadły liście z drzew; Synowie; Piwo, – z poz. : Owoc żywota; Trucizna; Spowiedź; Morze; Nowa szkoła filozoficzna; W najpiękniejszym mieście świata; Próba rekonstrukcji; Przerwany egzamin; Tarcza z pajęczyny, – z poz. : Grzech; Wycieczka do muzeum; Ta stara cholera; Na placówce dyplomatycznej, – nadto: Moja córeczka [poz. ]; Śmierć w starych dekoracjach [poz. ]. – [T.] 2. Przygotowanie do wieczoru autorskiego [zmien. poz. , m.in. pominięto wiersze i utwory dramatyczne]: I: „Zostanie po mnie pusty pokój”; „Kto jest ten dziwny nieznajomy”; Oko poety. (Notatka z roku 1964); Z umarłych rąk Czechowicza. (Wstęp do „Wierszy wybranych”); Pani „Marusia” Kasprowiczowa; Tożsamość. (Wspomnienie o K. Kuryluku); Zamknięcie; „Dusza z ciała wyleciała”, – II: Do źródeł; Dźwięk i obraz w poezji współczesnej; Sezon poetycki – jesień 1966. (Fragmenty); Czy szantażowanie Muzy jest możliwe i jakie owoce przynosi; Dusza kwiatu; Zamek na lodzie. (Notatka z lutego 1962 roku); „Uczeń czarnoksiężnika”; Twarz Tołstoja; Words, words, words; Nic, czyli wszystko; Notatka z 31 maja 1963 roku; Remanent; Namiętność; O podstępach dobrej matki natury, czyli jakie pułapki ukrywa w sobie tak zwane łono przyrody; Mój egzemplarz „Zbrodni i kary”; Miłość lesbijska w romantycznym przebraniu; Dziennikarz i poeta; Notatka z zamierzchłej przeszłości; Notatka na marginesie książki Normana Malcolma „Ludwig Wittgenstein”; Wstyd; Napisy na ścianach; „Apocalypsis cum figuris”; Młodzian Głowacki Aleksander obyczajami dobrymi zalecający się; Rozmowa ; Rozmowy ciąg dalszy; Czytanie; „Teatralizacja.

86. Ocalony. [Wiersze]. Warszawa: Varsovia 1991, 19 s.

87. Płaskorzeźba. [Wybór wierszy]. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1991, 131 s. Wyd. nast. łącznie z przekł. włoskim pt. Bassorilievo. [Wstęp:] E. Sanguineti. [Przeł.] B. Adamska Verdiani. Milano: Libri Scheiwiller 2004, 183 s. Przedruk zob. poz. ([t.] IX).

Zawiera m.in. poemat „Przerwana rozmowa” [pierwotnie prolog do Pułapki zob. poz. ] oraz wiersze niedrukowane.

Nagrody

Nagroda „Literatury” w dziedzinie poezji w 1991.

Przekłady

serbsko-chorwacki

Relef. [Przeł.] P. Vujičić. Beograd 1993.

szwedzki

Relief. [Przeł.] A. Bodegård. Wyd. łącznie z Regio [poz. ] pt. Regio; Relief. Stockholm 1996.

włoski

Bassorilievo. [Wstęp:] E. Sanguineti. [Przeł.] B. Adamska Verdiani. Milano 2004 [tekst w języku polskim i włoskim].

Adaptacje

teatralne

Scenariusz, reżyseria i scenografia: J. Różewicz. Wystawienie: Bielsko-Biała, Teatr Polski 1991.

88. Poezje wybrane = Selected poems. [Przeł. na język angielski:] A. Czerniawski. Posłowie: T. Paulin, J. Pieszczachowicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1991, 285 s. Wyd. nast. tamże: Posłowie: T. Paulin, J. Osborne: wyd. 2 uzupełnione 1994, 331 s., [wyd. 3] 1997, [wyd. 4] 2000, [wyd. 5] 2005. Seria Dwujęzyczna.

Od wyd. 2 także wiersze w przekł. R. Sokoloskiego.
Tekst w języku polskim i angielskim.

89. Kartoteka rozrzucona. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1992. Prapremiera pod postacią 10 prób otwartych w reżyserii T. Różewicza: Wrocław, Teatr Polski, Teatr Kameralny 17 XI-2 XII 1992. Realizacja telewizyjna: pt. Kartoteka rozrzucona. Próby. Reżyseria, scenografia i oprac. muzyczne: T. Różewicz. Telewizja Polska 1992-1993; radiowa: Reżyseria: A. Zakrzewski. Polskie Radio 1996. Druk „Dialog” 1994 nr 10 s. 5-46.

Wystawienia następne

Reżyseria: K. Kutz. Telewizja Polska 1998, wyd. jako dokument audiowizualny: Warszawa: Telewizja Polska 2018, 1 dysk optyczny DVD.
Wystawienia inne zob. strona internetowa:Encyklopedia teatru polskiego.

Nagrody

Realizacja radiowa otrzymała nagrodę Grand Prix na Festiwalu Słuchowisk Polskiego Radia w Bolimowie w 1997.

Przekłady

ukraiński

Rozsipana kartoteka. [Przeł.] L. Andrìêvsʹka. Wyd. łącznie z przekł.: Kartoteka [poz. ], Stara kobieta wysiaduje [poz. ], Świadkowie, albo nasza mała stabilizacja [poz. ], Białe małżeństwo [poz.] pt. Mìž dvoma kartotekami. Vibranì drami. Lʹvìv 2017.

Wyd. łącznie z Kartoteka [poz. ] pt. Kartoteka; Kartoteka rozrzucona. Wstęp: Z. Majchrowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997, 158 s. Wyd. nast. tamże: 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2010, 2011, 2018.

90. Historia pięciu wierszy. Kłodzko: Witryna Artystów 1993, 79 s. Kłodzki Ośrodek Kultury, Kłodzki Klub Literacki. Wyd. nast.: Wstęp: B. Michnik. Uwagi edytorskie: J. Stolarczyk. Wrocław: Biuro Literackie 2011, 104 s. Poezje, 60.

Tekst też w języku angielskim i francuskim.

Zawartość

Kartki wydarte z dziennika [faksymile rękopisu], – oraz rękopiśmienne, maszynopisowe i ostateczne wersje następujących wierszy: Przypomnienie; Zwierciadło; Woda w garnuszku; Niagara i autoironia; Patyczek; Dezerterzy.

91. Dramaty wybrane. Wyd. przejrzane i poprawione przez T. Różewicza. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1994, 362 s.

Zawartość

Kartoteka [poz. ]; Śmieszny staruszek [poz. ]; Wyszedł z domu [poz. ]; Stara kobieta wysiaduje [poz. ]; Białe małżeństwo [poz. ]; Do piachu [poz. ]; Pułapka [poz. ; druk z poematem „Przerwana rozmowa” [poz. ] jako epilogiem].

92. Drzwi. [Wiersz]. Drzeworyt: L. Miśkiewicz. Łódź: Biblioteka, 1994, 2 k. tab.

Druk bibliofilski.

93. Opowiadania. Wyboru dokonał T. Różewicz. Posłowie: J. Łukasiewicz. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1994, 760 s.

Zawartość

Zawiera z poz. : Gałąź; Pragnienie; Opadły liście z drzew; Synowie; Piwo, – z poz. : Owoc żywota; Trucizna; Spowiedź; Morze; Nowa szkoła filozoficzna; W najpiękniejszym mieście świata; Próba rekonstrukcji; Przerwany egzamin; Tarcza z pajęczyny, – Moja córeczka [poz. ], – z poz. : Grzech; Wycieczka do muzeum; Ta stara cholera; Na placówce dyplomatycznej, – Tolerancja [poz. ], – Śmierć w starych dekoracjach [poz. ], – z poz. : Twarze; Zabawki; Automat; Elementarz; Kibice; Zazdrość; Róża; Niedzielny spacer za miasto; Towarzysze broni, – oraz: Napiwek.

94. Słowo po słowie. Nowy wybór wierszy. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1994, 244 s.

95. Niepokój. Wybór wierszy z lat 1944-1994. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1995, 694 s.

Przekłady

litewski

[Keturí] 4 poemos. [Przeł.] V. Dekšnys. Vilnius 2004.

96. Improwizacja wrocławska. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: teatralna: pt. Improwizacje wrocławskie: Reżyseria: A. Wajda. Wrocław, Teatr Polski 1996; toż w realizacji telewizyjnej: Telewizja Polska 1996.

Prapremiera łącznie z: Molier: Improwizacja werdalska; J. Giraudoux: Improwizacja paryska.

97. Zawsze fragment. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1996, XI, 88 s. Przedruk zob. poz. , ([t.] IX).

Zawiera m.in. poematy: W świetle lamp filujących; Francis Bacon, czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznym, łącznie z przekładem angielskim A. Czerniawskiego.

Przekłady

angielski

poematu Francis Bacon, czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznym: Przeł. A. Czerniawski. W: T. Różewicz: Zawsze fragment. Wrocław 1996 zob. wyżej.

niemiecki

wyd. łącznie z przekł. Recycling [poz. ] pt. Recycling. [Przeł.] H. Bereska. Berlin 2000.

Adaptacje

teatralne

poematu Francis Bacon, czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznym łącznie z P. Handke: Godzina, w której nie wiedzieliśmy nic o sobie nawzajem pt. Wariacje z poetami: Reżyseria: Z. Brzoza. Inscenizacja i scenografia: J. Grzegorzewski. Warszawa, Teatr Studio 1996.

radiowe

poematu Zawsze fragment: Reżyseria: A. Piszczatowski. Polskie Radio 1996.

98. Tadeusz Różewicz. [Wybór wierszy]. Karpacz: Zbigniew Kulik i Józef Piotrowski 1997, [8] s.

Wyd. 300 numerowanych egzemplarzy.

99. Wybór wierszy = Vibrani virši. [Wybór wierszy i przekł. z polskiego i ukraińskiego oraz słowo wstępne:] J. Senčišin. L'viv: Kamenjar 1997, 227 s.

Tekst w języku polskim i ukraińskim.

100. Poezje wybrane = Poésies choisies. Przeł. na język francuski J. Lisowski. Posłowie: R. Przybylski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998, 284 s.

Tekst w języku polskim i francuskim.

101. Zawsze fragment; Recycling. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1998, 131 s. Przedruk zob. poz. ([t.] X).

Zawiera wiersze z poz. [z pominięciem 4 utworów] oraz nowe wiersze.

Przekłady

niemiecki

Recycling. [Przeł.] H. Bereska. Berlin 2000.

serbski

Uvek fragment. [Przeł.] B. Rajičić. Vršac 2000.

Adaptacje

teatralne

Recycling. Oprac. tekstu i reżyseria: W. Hejno. Wystawienie: Wrocław, Teatr Lalek 2000.

radiowe

Recycling. Adaptacja i reżyseria: W. Modestowicz. Polskie Radio 2006.

102. Zwierciadło. Poematy wybrane. Lekcja literatury z M. Porębskim. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998, 91 s.

Zawartość

Zawiera szkic wstępny M. Porębskiego: Lekcja poezji oraz poematy T. Różewicza w jego wyborze: Zwierciadło [poz. ]; W środku życia [poz. ]; Opowiadania dydaktyczne [poz. ]; Acheron w samo południe [poz. ]; Na powierzchni poematu i w środku [poz. ]; W świetle lamp filujących [poz. ]; Francis Bacon, czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznym [poz. ].

103. Matka odchodzi. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1999, 136 s. Wyd. 2 tamże 2004. Przedruk poprawiony zob. poz. ([t.] XI).

Zawiera wiersze, prozę poetycką, fragmenty dzienników (z 1957, 1982) Tadeusza Różewicza poświęcone matce, a także teksty Stefanii Różewicz i braci Tadeusza Różewicza, Janusza i Stanisława.

Nagrody

Nagroda Literacka Nike w 2000, nagroda Wielka Fundacji Kultury za rok 1999 w 2000, nominacja do Nagrody Literackiej People’s Book Prize 2013/2014 w 2013.

Przekłady

angielski

Mother departs. [Przeł.] B. Bogoczek. London 2013.

niemiecki

Mutter geht. [Przeł.:] J. Doschek, B. Hartmann, A. Woldan. Passau 2009.

węgierski

Anya elmegy. [Przeł.] G. Keresztes. Budapest 2004.

Adaptacje

teatralne

pt. Odchodzi. Adaptacja: L. Mądzik. Wystawienie: Lublin, Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Starej Auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2004.
Reżyser: M. Zdunik. Lublin, Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice 2015.

radiowe

pt. Poeta emeritus. Adaptacja (na podstawie Matka odchodzi oraz wybranych wierszy): J. Szwedowska. Reżyser: A. Jarski. Polskie Radio 2000.

104. Niepokój = Formen der Unruhe. Przeł. K. Dedecius. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1999, 398 s.

Wybór wierszy w języku polskim i niemieckim.

105. Niepokój. Wybór wierszy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2000, 693 s. Złota Kolekcja Poezji Polskiej.

106. Srebrny kłos. Pięć wierszy. Ozdobiła linorytami M. Wosik-Bąk. Całość zebrał i oprawił A. Włodarski. [B.m.:] Wratislavia [2000], [21] s.

107. Na powierzchni poematu i w środku = Na poverhnosti poemy i vnutri. Wyboru dokonali: T. Różewicz, J. Stolarczyk. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2001, 305 s. Zob. poz. .

Tekst w języku polskim i rosyjskim.

108. Nałęczów. Spacer z Bolesławem Prusem po dawnym i współczesnym uzdrowisku. Tekst: H.L. Bukowska, T. Różewicz. [Album]. [Fotografie:] T. Adamczyk [i inni]. Nałęczów: Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa przy współpracy Muzeum B. Prusa 2001, 72 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2002, wyd. 3 zmienione i poprawione 2009.

109. Nożyk profesora. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2001, 40 s. Przedruk zob. poz. ([t.] X).

Przekłady

bułgarski

Nožčeto na profesora. [Przeł.] V. Deânova. Sofiâ 2017.

słowacki

Profesorov nožik. [Przeł.] K. Chmel. Banská Bystrica 2001.

słoweński

Profesorjew nožek. [Przeł.] J. Unuk. Wyd. łącznie z przekł. Szara strefa [poz. ] pt. Profesorjew nožek; Siva cona. [Przeł. i posłowie:] J. Unuk. Ljubljana 2015, 2017.

110. W środku życia = Jivan ke bicóblc. Red. tomu: A. Wadźpeji, R. Czekalska. Nayi Dilli: Vānī Prakāśan 2001, XXVIII, 275 s.

Tekst w języku polskim i hindi.

111. Bez i drugie stihi. [Przeł.] A. Davtân. Sankt-Peterburg: [Peterburgskij In-t. Jadernej Fiziki RAN] 2002, 81 s.

Tekst w języku polskim i rosyjskim.

112. Klucze do nieba. Fragment sztuki. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 3 s. 36-39. Przedruk zob. poz. ([t.] V).

113. Midden in het leven = W środku życia = In the midst of life. [Przeł. na język angielski] A. Czerniawski, [przeł. na język niderlandzki] K. Lesman. Breda: De Geus 2002, [16] s.

Tekst w języku polskim, niderlandzkim i angielskim.

114. Szara strefa. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2002, 112 s. Przedruk zob. poz. ([t.] X).

Tu m.in. cykl „Appendix”, zawierający przedruki (zachowujące tytuł pierwowzoru) utworów L. Staffa z tomiku „Dziewięć muz” (wyd. 1958), będące swego rodzaju repliką i poetyckim komentarzem.

Przekłady

słoweński

Siva cona. [Przeł.] J. Unuk. Wyd. łącznie z przekł. Nożyk profesora [poz.] pt. Profesorjew nožek; Siva cona. [Przeł. i posłowie:] J. Unuk. Ljubljana 2015, 2017.

115. Il guanto rosso. E altre poesie. [Przeł.] C. Verdiani. [Wstęp:] P. Marchesani. Milano: Libri Scheiwiller 2003, 154 s.

Tekst w języku polskim i włoskim.

116. Poesia abierta. (1944-2003). [Przekł. i wstęp:] F. Presa González. Barcelona: La Poesía, senor hidalgo 2003, 405 s.

Tekst w języku hiszpańskim i polskim.

117. Słowo po słowie. [Wybór wierszy]. Posłowie: Z. Majchrowski. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2003, 322 s.

118. Utwory zebrane. [T.] I-XII. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2003-2006.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument dźwiękowy na podstawie t. I-III: pt. Odpowiednie dać rzeczy słowo. Opowiadania wybrane. Czyta W. Pszoniak. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2015, 1 płyta audio CD.

Nagrody

Nagrodę Pióra Fredry i tytuł Książki Roku 2006 podczas XV Wrocławskich Promocji Dobrych Książek.

[T.] I. Proza 1. 2003, 391 s.

Zawiera wybór opowiadań i humoresek z tomów: Uśmiechy [poz. ]; Przerwany egzamin [poz. ].

[T.] II. Proza 2. 2003, 338 s.

Zawiera m.in.: Moja córeczka [poz. ]; Śmierć w starych dekoracjach [poz. ].

[T.] III. Proza 3. 2004, 435 s.

Zawartość

Przygotowanie do wieczoru autorskiego [przejrzana, zmieniona i poprawiona poz. ]; część tekstów przeniesiono do tomów Proza 1-2 [t. I-II] oraz do Dramat 2 [t. V].

[T.] IV. Dramat 1. 2005, 282 s.

Zawartość

Kartoteka [poz. ]; Kartoteka rozrzucona [poz. ]; Grupa Laokoona [poz. ]; Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja [poz. ]; Śmieszny staruszek [poz. ]; Spaghetti i miecz [poz. ].

[T.] V. Dramat 2. 2005, 295 s.

W części Teatr niekonsekwencji autor zmienił układ utworów i wprowadził dodatkowe.

Zawartość

Pogrzeb po polsku [poz. ]; Wyszedł z domu [poz. ]; Akt przerywany [poz. ]. – Teatr niekonsekwencji: Przyrost naturalny [poz. ]; Na czworakach [poz. ]; Appendix do „Pułapki”; Ojciec maleje; Kartoteka; Listopad; Ce petit trou nommé Schlüsselburg; 28 października o 5 rano uciekł z domu (szkic do sztuki); Dnia 28 listopada 1966 roku; Notatki do sztuki „efeb w fabryce papieru toaletowego”; Apocalypsis cum figuris. (W laboratorium Jerzego Grotowskiego) [poz. ]; Bez Kantora; Straż Porządkowa. (Opisanie dramaturgii) [poz. ]; Rajski ogródek [poz. ]; Trelemorele [poz. ]; Metamorfozy [poz. ]; Co tu macie. (Na punkcie skupu makulatury) [poz. ]; Wielkości [poz. ]; Zacieranie rąk [poz. ]; Dramat rozbieżny [poz. ]; Dzidzibobo (czyli miłość romantyczna czeka już pod drzwiami) [poz. ]; Czego przybywa czego ubywa [poz. ]; Dramat postaw moralnych [poz. ]; Sobowtór [poz. ]; Klucze do nieba [poz. ]; Edward Munch, „In der Schenke”. Scenariusz. – Stara kobieta wysiaduje [poz. ]. – Na czworakach [poz. ].

[T.] VI. Dramat 3. 2005, 291 s.

Zawartość

Białe małżeństwo [poz. ]; Głos Anonima [poz. ]; Do piachu [poz. ]; Odejście głodomora [poz. ]; Pułapka [poz. ].

[T.] VII. Poezja 1. 2005, 450 s.

Autor dokonał licznych zmian w tekstach oraz w kilku tytułach.

Zawartość

Niepokój [poz. ]; Czerwona rękawiczka [poz. ]; Uśmiechy [poz. ]; Pięć poematów [poz. ]; Czas który idzie [poz. ]; Wiersze i obrazy [poz. ]; Równina [poz. ]; Srebrny kłos [poz. ].

[T.] VIII. Poezja 2. 2006, 438 s.

Autor dokonał licznych zmian w tekstach oraz w kilku tytułach.

Zawartość

Poemat otwarty [poz. ]; Formy [poz. ]; Rozmowa z księciem [poz. ]; Zielona róża [poz. ]; Głos Anonima [poz. ]; Twarz trzecia [poz. ].

[T.] IX. Poezja 3. 2006, 409 s.

Autor dokonał licznych zmian tekstowych i kompozycyjnych.

Zawartość

Złowiony [poz. ]; Regio [poz. ]; Bez tytułu; Duszyczka [poz. ]; Opowiadania traumatyczne [poz. ]; Na powierzchni poematu i w środku [poz. ]; Płaskorzeźba [poz. ]; Zawsze fragment [poz. ].

[T.] X. Poezja 4. 2006, 398 s.

Autor dokonał nielicznych zmian w tekstach.

Zawartość

Zawsze fragment; Recycling [poz. ]; Nożyk profesora [poz. ]; Szara strefa [poz. ]; Wyjście [poz. ]; Cóż z tego, że we śnie [pierwodruk jako kompozycyjna całość].

[T.] XI. Matka odchodzi. 2004, 143 s. Wyd. poprawione poz. .

[T.] XII. Nasz starszy brat. 2004, 267 s. Wyd. uzupełnione Prace redakcyjne poz. .

119. Kritimas, arba Apie vertikaliuosius ir horizontaliuosius šiuolaikinio žmogaus gyvenimo elementus. Poema = Spadanie, czyli O elementach wertykalnych i horyzontalnych w życiu człowieka współczesnego. [Przeł.] V. Dekšnys. Vilnius: UAB Ogamas [2004], 12 s. Zob. poz. .

Tekst w języku polskim i litewskim.

120. Wyjście. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2004, 118 s. Przedruk zob. poz. ([t.] X).

Nagrody

Nagroda Dolnośląski Brylant Roku 2004.

121. Trelemorele. Scenariusz telenowel dla telewizji publicznej i prywatnej. „Dialog2005 nr 3 s. 20-24. Przedruk zob. poz. ([t.] V).

Adaptacje

teatralne

Adaptacja łącznie z fragmentami dramatów Pogrzeb po polsku, Przyj dziewczyno, przyj do sukcesu... i wiersza Budowa wieży Bubel pt. „Przyj dziewczyno, przyj!”: Scenariusz i reżyseria: S. Miedziewski. Wystawienie: Słupsk, Teatr Rondo, Scena Monodramu 2007.

telewizyjne

Scenariusz i reżyseria: P. Łazarkiewicz. Telewizja Polska 2006.

122. Stare młode serce. [Opowiadania]. Wyboru utworów dokonał Z. Majchrowski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2006, 32 s.

Bibliofilskie wydanie (w 200 egzemplarzach) trzech opowiadań połączonych wspólnym morskim motywem.

Zawartość

Ziemia i morze; Morze; Stare młode serce.

123. Wieczór poezji: Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass i Tadeusz Różewicz czytają swoje wiersze = Abend der Poesie: Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass i Tadeusz Różewicz lesen aus ihrem dichtersichen Werk. Przeł. A. Kopacki [i in.]. [Katalog wieczoru]. Warszawa: Goethe-Institut Warschau 2006, 101 s.

Publikacja z okazji 51. Międzynarodowego Targów Książki.
Teksty w języku polskim i niemieckim.
Wiersze Tadeusza Różewicza: s. 78-101.

124. Nauka chodzenia = Gehen lernen. Przekł.: K. Dedecius, B. Hartmann, A. Słomianowski. Rysunki: E. Get-Stankiewicz. Wrocław: Biuro Literackie 2007, 144 s. Poezje – Biuro Literackie, 6.

Tekst w języku polskim i niemieckim.

Nagrody

Europejska Nagroda Literacka w Strasburgu w 2008.

125. Przyj dziewczyno, przyj do sukcesu.... (Fragment powieści popo-modernistycznej). Odra 2007 nr 1 s. 70-81. Przedruk zob. poz. .

Parodystyczny utwór prozą podpisany pseudonimem: Tadeusz Narcyz.

Adaptacje

teatralne

Adaptacja łącznie z fragmentami dramatów Pogrzeb po polsku , Trelemorele i wiersza Budowa wieży Bubel pt. „Przyj dziewczyno, przyj!”: Scenariusz i reżyseria: S. Miedziewski. Wystawienie: Słupsk, Teatr Rondo, Scena Monodramu 2007.

126. Dwie strony medalu. [Wiersze i wspomnienia]. Wybór i oprac.: M. Różewicz. Wprowadzenie: J. Różewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2008, 83 s.

127. Fantom Florencji. [Wiersze]. [Fotografie:] B. Michnik, J. Olek, T. Sawa-Borysławski. Kłodzko: Kłodzki Ośrodek Kultury 2008, 40 s.

Wydawnictwo albumowe.

128. Kup kota w worku. (Work in progress). [Rysunki:] T. Różewicz. Wrocław: Biuro Literackie 2008, 106 s. Poezje – Biuro Literackie, 24.

Zawartość

Wyszła i przeszła; Przyj dziewczę przyj [poz. ]; Mężczyzna jak dziecko, czyli czym się różni leszcz od krąpia. (Parodia opowiadania Kornela Filipowicza); Z szuflady. (W zdrowym ciele zdrowy duch); Damski krawiec z Paryża (recenzja). – Nowa dramaturgia. (Twórcze inter-pretacje): I. Kto chce, niech czerpie z tych pomysłów; II. Metamorfozy; III. Rzęsy. (Sztuka z kluczem); IV. Salon kosmetyczny „Pies Ci morde lizał”; V. Gwóźdź do trumny. (Sztuka w jednym akcie); VI. Kichnięcia… – Pytania; Gdzie jest pies pogrzebany?Kluski; Hiobowe wieści z wszystkich frontów; Kod Magdaleny, czyli Magda ma kota;Zabiegana i nominowany; Auto (da! fé!), czyli Samochodzik; Niebieska linia; Odaliska Ingres’a; Mam żal do Ojca Adama; Credo; Normalny poeta; Co słychać; Wyprzedaż w firmie TADZIO; Áladerrida].

129. Cd. Nauki chodzenia. Tadeusz Różewicz i Eugeniusz Get Stankiewicz. Red. i prace wydawnicze: K. Wasielczyk, H. Wrabec. Wrocław: Muzeum Narodowe 2009, 62 s.

Zawiera 20 plansz z grafikami E. Geta Stankiewicza połączonych z wierszami T. Różewicza i rysunkami obu twórców, przekazana (w formie teki) do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu w lutym 2008.

130. Margines, ale… Wrocław: Biuro Literackie 2010, 337 s. Szkice – Biuro Literackie, 11.

Zawiera noty, szkice, listy oraz fragmenty dziennika T. Różewicza drukowane na łamach prasy literackiej od lat 50-tych.

Zawartość

I. O tej porze; Dwa skoki i już Pekin. (Kartki z podróży); Przelot; W drodze; Sorrento, 4 V 1960; *** (W połowie lutego…); Z dziennika podróży; Przeprowadzka; Przeprowadzka (ciąg dalszy); Nie zrozumiał. (Humoreska); Sobowtór (fragment powieści); Brama; Ziemia i morze; Ubranie; Kurtyna z dzieciństwa; Poemat otwarty i dramaturgia otwarta; Pytania zadawane sobie; Pisarz w teatrze; Czemu oni tak wrzeszczą; W związku z przerostami; Przemiany; Tytuły długie i krótkie; Mój wiersz; „Dezerterzy”; Kilka słów o noweli „Moja córeczka”; Biruta, moja pierwsza miłość; List do Karla Dedeciusa; Notatki do [J.] Nowosielskiego; Poczytajcie [B.] Prusa, zanim mu pomnik postawicie…; O prawdziwe oblicze pokolenia średniego; Kongres futurologów – czyli zjazd Pisarzy „SF” w Poznaniu; Wypowiedź o literaturze małych narodów; Początek to chwila ale koniec trwa długo; Nie karać, ale wychowywać; Czego Jas się nie nauczy…; Syn King-Konga gra w ping-ponga; Dali na zapowiedzi, nie pytając o zgodę; „Kybele”, nie „Kobyle”; „Trawa”; Orle Pióro – 1973; Dlaczego piszę; II. Wybór listów Juliana Przybosia do Tadeusza Różewicza; „Kiedy myślę o Jerzym Zawieyskim…”; Rozmowa ponad wodami Oceanu. Korespondencja Tadeusza Różewicza i Pawła Mayewskiego (1958-1970); Korespondencja Jana Brzękowskiego i Tadeusza Różewicza; Do Barbary i Konrada Swinarskich; Trzy karty do przyjaciela K.F. [K. Filipowicza]; Do Wisławy Szymborskiej; Różne oblicza cenzury; III. List do umarłego; Trzecia rozmowa. Która się nigdy nie odbyła; „Do zobaczenia, Tadeuszu…” [dot. T. Łomnickiego]; Wspomnienia, styczeń 2005 r.; Konstancin, styczeń 2005 r.; Dnia 10 listopada 2005; Zgon Karla Jaspersa; IV. „Kiedy myślę o poezji w ogóle, myślę o Mickiewiczu”; „Odpowiednie dać rzeczy słowo”; „Niepokój” trwa do dnia dzisiejszego; Wiersz doktora honoris causa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych; Poeta – człowiek nieprzygotowany; Literatura jako ceremoniał; Fragmenty wypowiedzi… (15 grudnia 1990 r. na University of Warwick); Sztuki nienapisane; Na dobre i złe zawsze z wami; Podziękowanie; Planeta Jerzy Grzegorzewski; Zamykanie i otwieranie; Poeci, pasztet i katedra; Pochwała tłumaczy i Billa Johnstona.

131. Udols d'un llop de paper. [Wybór wierszy]. [Przeł.] J.-A. Ysern i Lagarda. Walencja: Edicions 96 2010, 414 s.

Tekst w języku polskim i katalońskim.

132. Wycieczka do muzeum. Wybór opowiadań. Wrocław: Biuro Literackie 2010, 241 s. Proza – Biuro Literackie, 8.

Zawartość

Z poz. : Czerwone pieczęcie; Wspomnienie z roku 1929; Banan, – z poz. : Grzech; Wycieczka do muzeum; Ta stara cholera; Na placówce dyplomatycznej, – z poz. : Nowa szkoła filozoficzna; W najpiękniejszym mieście świata, – z poz. : Strawiony; Strahovski Kamieniołom, – z poz. : Napiwek; Śmierć w starych dekoracjach, – z poz. : Opadły liście z drzew; Synowie, – nadto: Stare młode serce [poz. ]; Tylko tyle; bez odwołania.

133. Białe flagi = Belye flagi. [Wiersze]. [Wybrał i przeł.] A. Bazilevskij. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora; Moskva: Izdatel'stvo Vahazar 2011, 131 s. Polsko-Rosyjska Biblioteka Poetycka, 11.

Tekst w języku polskim i rosyjskim.

134. Dorzecze Różewicza. Wrocław: Biuro Literackie 2011, 143 s. + 1 dysk optyczny (DVD). Szkice – Biuro Literackie, 12.

Zawartość

Zawiera m.in. wiersze: jest taki pomnik; Przyszli żeby zobaczyć poetę; *** (Czas na mnie); bez; Ocalony; Przesypywanie; Wiersz 51; Ashurbanipal killing a wounded lion; Zakatrupiony; Z życiorysu; rozmowa z Przyjacielem;Tego się Kafce nie robi; Bursztynowy ptaszek; Wyjście; Francis Bacon czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznym; słowa; *** (wicher dobijał się do okien…); Oczekują na obcego; „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland”; Powrót, – nadto omówienia wierszy zob. Opracowania / Książki.

135. Oni prišli uvidet' poèta = Oni przyszli, żeby zobaczyć poetę. [Wiersze]. Moskva: Letnij sad; Wrocław: Gajt 2011, 323 s.

Tekst w języku polskim i rosyjskim.

136. Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem. Oprac. J. Stolarczyk. Wrocław: Biuro Literackie 2011, 478 s. Rozmowy – Biuro Literackie, 7.

Pełny opis zob. Wywiady.

137. To i owo. [Wiersze; Grafiki:] T. Różewicz [i inni]. Wrocław: Biuro Literackie 2012, 105 s. Poezje – Biuro Literackie, 85.

Adaptacje

teatralne

Scenariusz i reżyseria: S. Miedziewski. Wystawienie: Słupsk, Teatr Rondo 2015.

138. Wiersze przeczytane. [Wybór i układ wierszy] T. Różewicz. Fotografie: E. Lempp. Wrocław: Warstwy 2014, 99 s. + 1 dysk optyczny CD. Wyd. 2 tamże 2016.

Zawiera na dysku wiersze w wykonaniu T. Różewicza nagrane w Radiu Kraków w styczniu 1998.

139. Ostatnia wolność. [Wiersze]. Red.: J. Stolarczyk. Wrocław: Biuro Literackie 2015, 28 s. Poezje – Biuro Literackie, 132. Wyd. 2 poprawione: Stronie Śląskie: Biuro Literackie 2021, 37, [2] s. Poezje – Biuro Literackie, 225.

Zawiera m.in. wiersze dedykowane żonie, Wiesławie Różewicz.

140. Różewicz po rosyjsku. Wiersze Tadeusza Różewicza w tłumaczeniu zwycięzców konkursu = Ruževič po-russki. Stihotvoreniâ Tadeuša Ruževiča v perevode pobediteli konkursa. Wrocław: Gajt 2015, 272 s.

Przekłady laureatów Międzynarodowego Konkursu na najlepsze tłumaczenie wierszy T. Różewicza. – Tekst w języku polskim i rosyjskim.

141. Znikanie. [Wiersze]. Wybór i posłowie: J. Gutorow. Wrocław: Biuro Literackie 2015, 79 s. 44. Poezja Polska od Nowa, 13.

142. Śmietnik. [Album; Fotografie:] A. Hawałej. Red. i oprac.: J. Borowiec. Wrocław: Warstwy 2016, 171 s. Warstwy. Obraz. Fotografia.

Zawiera fotografie dokumentujące happening z 1989, w którym scenarzystą, reżyserem i aktorem był T. Różewicz w ten sposób powracający do obecnej w jego twórczości figury śmieci, nadto wiersze poety oraz trzy eseje dotyczące T. Różewicza autorstwa J. Łukasiewicza, W. Kanickiego i A. Skrendo.

Nagrody

Najpiękniejsza Książka Roku 2016 w 57. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

143. Światowy hymn książki = World book anthem. [Przeł.:] B. Johnston, K. Dedecius, L. Dyèvre, M. Kurek & P. García Casado, M. Gazda, M. Kijanowska, L. Zakopalová, T. Fopke, K. Platelis, J. Mirga, I. Bielow, N. Mareş; autorzy fotografii: K. Budrewicz, A. Hawałej, W. Matusik]. Wrocław: Biuro Festiwalowe IMPART 2016, 31 s.

Zawiera wiersz „Włosek poety” (z poz. ), który w 2016 stał się oficjalnym hymnem Światowej Stolicy Książki UNESCO i zaprezentowany z muzyką J.K. Pawluśkiewicza w 2017 na zakończenie kadencji Wrocławia jako Światowej Stolicy Książki UNESCO w oryginale i przekładach na języki: baskijski, kaszubski, czeski, angielski, francuski, niemiecki, litewski, romski, rumuński, rosyjski, hiszpański, ukraiński.

144. Wybór poezji. Wstęp i oprac.: A. Skrendo. Wrocław: Ossolineum 2016, CLXII, 969 s. Dodruk tamże 2017. Biblioteka Narodowa I, 328.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Wrocław: Ossolineum 2016, plik w formacie Epub Mobi.
Na podstawie edycji „Utworów zebranych” Wrocław 2005-2006.

145. Wiersze i poematy z „Twórczości” (1946-2005). Zebrał, wstępem i notą opatrzył oraz bibliografię opracował: J. Drzewucki. Wrocław: Warstwy 2017, 378 s.

Zawiera pierwotne wersje często zmienianych późnej utworów, m.in. poematy: „Yenderan”; „Równina”; „Z dziennika żołnierza”; „Poemat autystyczny”; „Poemat równoczesny”; „Francis Bacon czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznym”; „recycling”; „czas ucieka”; „jeden z Ojców kościoła poezji, wiersz „Ucieczka z Weimaru”, niedrukowany w żadnym zbiorze, a także fotokopię rękopisu wczesnej wersji wiersza „Ranny” z 1945 r. opublikowanej na łamach „Twórczości” w 2016 (nr 10).

146. I znów zaczyna się przeszłość. Wybór i wstęp: J. Polkowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2018, 261 s. Poeci 2. Wiersze wybrane.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2018, plik w formacie PDF.

147. Vedo meglio quando chiudo gli occhi. [Wybór wierszy]. Roma: Edizioni Progetto Cultura 2019, 135, [8] s.

Tekst w języku polskim i włoskim.

148. Credo. [Wiersze]. Wybór: J. Stolarczyk. Stronie Śląskie: Biuro Literackie 2020, 99 [5] s. Poezje – Biuro Literackie, 197.

149. Wybór prozy. Wybór, wstęp i oprac.: W. Browarny. Wrocław: Ossolineum 2021, s. Biblioteka Narodowa I, 338.

Zawiera opowiadania, nowele i eseje.

Listy

1. Lepsza część świata. Z listów Tadeusza Różewicza do Janiny Mortkowiczowej i Hanny Mortkowicz-Olczakowej. Tygodnik Powszechny 2006 nr 42 s. 12-13.
2. Rozmowa ponad wodami Oceanu. Korespondencja Tadeusza Różewicza i Pawła Mayewskiego (1958-1970). Oprac. T. Kłak. Kresy 2006 nr 1/2 s. 210-239.
3. Korespondencja Jana Brzękowskiego i Tadeusza Różewicza. Oprac. W. Kruszewski. Śląsk 2008 nr 4 s. 82-86.
4. Korespondencja. [Autorzy:] T. Różewicz, Z. i J. Nowosielscy. Powst. ?-?. Wstęp i oprac.: K. Czerni. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2009, 494 s.
5. Berlińskie adresy. Listy Tadeusza Różewicza do Henryka Bereski. Oprac. M. Dębicz. Śląsk 2012 nr 10 s. 46-49.
6. Korespondencja. Wiesława i Tadeusz Różewiczowie, Romana i Henryk Voglerowie. 1948-2012. Zebrała, z rękopisu odczytała i przypisami opatrzyła A. Romaniuk. Wrocław: Warstwy [2019], 223 s. Warstwy – Tekst – Korespondencja.
7. Karl Dedecius – Tadeusz Różewicz. Listy 1961-2013. T. 1-2. Oprac.: A. Lawaty, M. Zybura. Kraków: Universitas; na zlecenie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta (Uniwersytet Wrocławski) 2017, 385 + 444 s. Polonica Leguntur. Literatura polska w krajach języka niemieckiego, 20.
8. Listy do Jerzego Lisowskiego z lat 1988-2003. Oprac. J. Drzewucki. Twórczość 2014 nr 10 s. 89-102.
9. Listy i rozmowy 1965-2014. [Autorzy:] R. Przybylski, T. Różewicz. Podała do druku, opracowała i wstępem opatrzyła K. Czerni. Warszawa: Sic! 2019, 611 s.
10. Listy do Janusza Drzewuckiego z lat 1996-2014. Oprac. J. Drzewucki. Twórczość 2015 nr 8 s. 95-111.
11. Listy do Kazimierza Wyki z lat 1970-1974. (Ze zbiorów Biblioteki Narodowej). Oprac. A. Romaniuk. Twórczość 2015 nr 8 s. 87-93.
12. Listy do Krzysztofa Myszkowskiego. Wybór z lat 1996-2011. Wybór K. Myszkowski. „Kwartalnik Artystyczny2015 nr 2 s. 32-54.
13. Dwa listy do Vlasty [Dvořáčkovej]. Oprac. M. Dębicz. Śląsk 2016 nr 4 s. 12-14.
14. Listy do Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Podał do druku A. Niewiadomski. Twórczość 2017 nr 4 s. 6-10.

Wydania osobne tekstów poetyckich w opracowaniu muzycznym, m.in.

Poezje = Gleichnisse. [Przeł.] K. Dedecius. [Muzyka:] K. Serocki. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne; Celle: Moeck [1971], 32 s. Wyd. 2 tamże 1980 [tekst w języku polskim i niemieckim].
Twarz trzecia. Tryptyk. [Muzyka:] R. Bukowski. Kraków: Polskie Towarzystwo Muzyczne 1971, 14 s.
Skrzydła i ręce = Les ailes et les mains. [Muzyka:] J. Łuciuk. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1980, [4] s. [tekst w języku polskim i francuskim].
Trzy refleksje poetyckie. [Muzyka:] J. Tyszkowski. Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej [1983], 26 s.
Trzy refleksje poetyckie = Drei dichterische Nachdenken. Przeł. K. Dedecius. [Muzyka:] J. Tyszkowski. Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agencja Autorska [1983], 26 s. [tekst w języku polskim i niemieckim].
Polskie śpiewy. Na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną. [Muzyka:] J. Świder. [Słowa:] T. Różewicz, K. Baczyński, T. Nowak. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury 1985, 15 s.
Polskie śpiewy. Na chór mieszany. [Muzyka:] J. Świder.[ Słowa:] T. Różewicz, K.K. Baczyński, T. Nowak. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury 1985, 6 s.
Trzy refleksje poetyckie = Drei dichterische Nachdenken. [Muzyka:] J. Tyszkowski. Oprac.: T. Różewicz. Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agencja Autorska [1993], 26 s.
Pieśni. Pieśni z towarzyszeniem instrumentów dętych. [Muzyka:] J. Sokorski. Piastów: J.W. Pióro 2001, 31 k.
Zaskoczenie. Cykl wokalny. [Muzyka:] I. Macievskij. Sankt Petersburg: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej 2002, 15 s.
Pięć pieśni. Na baryton i fortepian do poezji Tadeusza Różewicza. [Muzyka:] Z. Krauze. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 2008, 20 s., [8] s., nuty, partytura.

Wybory utworów literackich w przekładach

albański

Rrëfime traumatike. [Wiersze]. Prishtinë 1990.
Përmbledhje poezish. [Przeł.] A. Beqiraj, B. Andoni. Tiranë 2018.

angielski

[Four] 4 contemporary Polish poets: Różewicz, Śliwonik, Grochowiak, Harasymowicz. [Przeł.] V. Contoski. [New York ok. 1967].
Faces of anxiety. [Wybór wierszy]. [Przeł.] A. Czerniawski. London 1969.
The card index” and other plays. [Przeł.] A. Czerniawski. London 1969, wyd. nast. New York 1970.
The witnesses” and other plays. [Wybór utworów dramatycznych]. [Przeł.] A. Czerniawski. London 1970.
Selected poems. [Wybór wierszy]. [Przeł.] A. Czerniawski. Harmondsworth, Middlesex 1976.
The survivor” and the other poems. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] M.J. Kryński, R.A. Maguire. Princeton [1976].
Unease. [Wybór wierszy]. [Przeł.] V. Contoski. St. Paul, MN 1980.
Conversation with the prince and other poems. [Wstęp i przekł.] A. Czerniawski. London: Anvil Press Poetry 1982, 206 s. Wyd. nast. pt. They came to see a poet. Selected poems tamże: 1991, 2004, 2011 [wybór wierszy z l. 1947-1979].
[Wybór wierszy]. [Przeł.] G. Thurley. [Australia] 1983.
Poezje wybrane = Selected poems. [Przeł. na język angielski:] A. Czerniawski. Posłowie: T. Paulin, J. Pieszczachowicz. Kraków1991, wyd. nast. tamże: 1994, [wyd. 3] 1997, [wyd. 4] 2000, [wyd. 5] 2005. Zob. Twórczość poz. .
Forms in relief and other works. [Przeł.] R. Sokoloski. New York 1994.
Reading the apocalypse in bed. Selected plays and short pieces. [Przeł.:] A. Czerniawski, B. Plebanek, T. Howard. London, New York 1998.
Midden in het leven = W środku życia = In the midst of life. [Przeł. na język angielski] A. Czerniawski, [przeł. na język niderlandzki] K. Lesman. Breda: De Geus 2002, [16] s.
New poems. [Przeł.] B. Johnston. Brooklyn, NY 2007 [zawiera: Nożyk profesora; Szara strefa; Wyjście = The profesor's knife; Gray zone; Exit; Recent poems].
Sobbing superpower. Selected poems of Tadeusz Różewicz. [Przeł.] J. Trzeciak. New York 2011, 2013.

arabski

Mãdã jahdatu-li-nuğũm. [Przeł.] Hatif al Ganãbĩ. Dimašq 1999.

białoruski

Bez. Vybranyâ veršy. [Oprac. i przeł.] M. Kazloŭskaâ. Mìnsk 2012.

bułgarski

Lice. [Wybór wierszy]. [Przeł.] D. Doborev. Sofiâ 1972;.
Borba s angela. [Wybór wierszy]. [Przeł.] P. Stefanov. Sofiâ 1994.
Bitka d'h. Izbrani stihotvoreniâ. [Przeł.] Z. Kis'ov. Sofiâ 2003.
Piesi. [Wybór dramatów]. [Przeł.] B. Božkov. Sofiâ 2011.

chiński

Tadushi Lureweiqi shixuan. [Poezje zebrane. T. 1-2]. [Przeł.] Z. Zhang. Shijiazhuang 2006.
Zǒulù de yìshù. Lǔrèwéiqí shī xuǎn = Nauka chodzenia 1945-2008. (Zbiór). [Przeł.] L. Wei-Yun. Taibei shi 2013.

chorwacki

Riječ poslije riječi. [Przeł.] P. Mioč. Zagreb 1997, wyd nast. pt. Riječ po riječi. Rijeka 2001.

czeski

Uprostřed života. [Wybór wierszy]. [Przeł.] V. Dvořáčková. Praha 1958.
Rozhovor. [Wybór wierszy]. [Przeł.] V. Dvořáčková. Praha 1962.
V nejkrášnejším mĕstĕ svĕta. [Wybór opowiadań i dramat]. [Przeł.] V. Dvořáčková. Praha 1964.
Hry. [Wybór dramatów]. [Przeł.] V. Dvořáčková. Praha 1983.
Jak svĕtlo pavučinou. [Wybór wierszy]. [Przeł.] V. Dvořáčková. Praha 1995.
Mezi apokalypsou a... [Wybór wierszy]. [Przeł.] V. Dvořáčková. Praha 2004.

duński

En grøn Rose. [Wybór wierszy]. [Przeł.] J. Katz. Århus [1982].

estoński

Roheline roos. [Wybór wierszy]. [Przeł.] M. Traat. Tallinn 1982.
Valge abielu ja teisi näidendeid. [Wybór dramatów]. [Przeł. i przedmowa] H. Lindepuu. Laiuse, Jõgevamaa2006.
Alati fragment. [Wybór wierszy]. [Oprac. i przeł.:] H. Lindepuu. Laiuse, Jőgevamaa 2007.
Valitud luuletused 1945-1995. [Wybór wierszy]. [Przeł.] H. Lindepuu. Tartu 2009.

fiński

Ja niin edelleen. [Przeł.] J. Jääskeläinen. Helsinki 1975.

francuski

Anthologie personnelle. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] G. Lisowski, A. Kosko. [Arles] 1990.
Poezje wybrane = Poésies choisies. Przeł. na język francuski J. Lisowski. Posłowie: R. Przybylski. Kraków1998. Zob. Twórczość poz. .
Inquiétude. [Wybór wierszy z lat 1945-2004]. [Przeł.] G. Erhard. Paris 2005.
Regio et autres poèmes. [Przeł.:] C.-H. Du Bord, Ch. Jezewski. Paris 2008.
Théâtre II. [Przeł.:] J. Donguy, M. Masłowski. Lausanne; Paris 2008 [wybór dramatów].

grecki

Poiémata. [Wybór wierszy]. [Przeł.] B. Karabíté. Thessalonike 1978.

gruziński

Ambavi msgavsi sinamdvilisa. [Przeł.] Dž. Čelidze. Tbilisi 1969.
Leksebi. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] M. Kvlividze [i in.]. Tbilisi 1985.
U istokov. [Przeł.:] N. Gavaseli, G. Macutadze. Tbilisi 1987.

hindi

W środku życia = Jīvan ke bīcõbīc. [Red. tomu:] A. Wadźpeji, R. Czekalska. Nayī Dillī 2001 [tekst w języku polskim i hindi]. Zob. Twórczość poz. .

hiszpański

Poesia abierta. (1944-2003). [Przekł. i wstęp:] F. Presa González. Barcelona 2003 [tekst w języku polskim i hiszpańskim]. Zob. Twórczość poz. .
Siempre fragmentos. Poemas selectos. [Przeł.:] A. Murcia, G. Beltrán. Wenezuela 2007.

kataloński

Udols d'un llop de paper. [Wybór wierszy]. [Przeł.] J.-A. Ysern i Lagarda. Walencja 2010 [tekst w języku polskim i katalońskim]. Zob. Twórczość poz.

koreański

Wiersze wybrane Tadeusza Różewicza = Lujebichi siseon. [Przeł.] S. Choi. Seoul 2008, wyd. jako dokument elektroniczny pt. Lujebich'i sisŏn. Sŏul 2011, plik w formacie PDF.

litewski

Vanduo puodelyje. [Wybór wierszy]. {Wybór i przekł.] E. Ališanka. [Ilustracje:] S. Eidrigevičius. Vilnius 2017.

łotewski

Dzíves centrá; Dzejas izlase. [Wybór wierszy]. [Przeł.] J. Laganovskis. Rīgā 1975.

macedoński

Poezija. [Wybór wierszy]. [Przeł.] A. Aleksiev. Skopje 1965.
Poezja = Poezija. [Wybór i wstęp:] P. Nakovski. [Przeł.:] A. Aleksiev i in. Skopje 1987 [tekst w języku polskim i macedońskim]. Zob. Twórczość poz. .

niderlandzki

Gezichten. Gedichten 1946–1979. [Przeł.:] P. Nijmeijer, G. Rasch. Amsterdam 1981.
Midden in het leven = W środku życia = In the midst of life. [Przeł. na język angielski] A. Czerniawski, [przeł. na język niderlandzki] K. Lesman. Breda 2002. Zob. Twórczość poz. 1.
De rest is zwijgen. Een keuze uit de gedichten 1946-2002. [Wybór wierszy]. [Oprac. i przeł.] K. Lesman. Breda 2003.

niemiecki

Wieczór poezji: Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass i Tadeusz Różewicz czytają swoje wiersze = Abend der Poesie: Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass i Tadeusz Różewicz lesen aus ihrem dichtersichen Werk. Przeł. A. Kopacki [i in.]. [Katalog wieczoru]. Warszawa 2006 [tekst w języku polskim i niemieckim]. Zob. Twórczość poz.
• Wieczór poezji: Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass i Tadeusz Różewicz czytają swoje wiersze = Abend der Poesie: Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass i Tadeusz Różewicz lesen aus ihrem dichtersichen Werk. Przeł. A. Kopacki [i in.]. [Katalog wieczoru]. Warszawa: Goethe-Institut Warschau 2006, 101 s. Zob. Twórczość poz.
In der schönsten Stadt der Welt. 6 Geschichten mit einem Nachwort. [Wybór opowiadań]. [Przeł.] A. Dross. München 1962.
Formen der Unruhe. [Wybór wierszy]. [Przeł.] K. Dedecius. München 1965, wyd. skrócone Leipzig 1978.
Der unterbrochene Akt und andere Stücke. [Frankfurt am Main] 1966.
Schild aus Spinngeweb; Aufzeichnungen aus dem Werkstatt. [Przeł.] P. Lachmann. Frankfurt am Main 1967.
Gesichter und Masken. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] G. Kunert, K. Dedecius. Berlin 1969, wyd. skrócone Leipzig 1980.
Offene Gedichte 1945-1969. [Przeł.] K. Dedecius. München [1969].
In der schönsten Stadt der Welt. [Wybór opowiadań]. [Przeł.:] R. Buschmann, H. Bereska. Berlin 1971.
Gedichte; Stücke. [Wybór wierszy i utworów dramatycznych]. [Przeł.:] H. Bereska, R. Buschmann, K. Kelm, K. Lichtenfeld, C. Rymarowicz. Berlin 1974.
Versuch einer Rekonstruktion. [Wybór opowiadań]. [Przeł.] H. Olschowsky. Leipzig 1976.
Schattenspiele. Gedichte 1945-1969. [Wybór wierszy]. [Przeł.] K. Dedecius. München 1979.
Vorbereitungen zur Dichterlesung. [Wybór utworów]. [Przeł.] P. Lachmann. München [1979].
Gedichte; Stücke. [Wybór wierszy i utworów dramatycznych]. [Wiersze przeł.] K. Dedecius, [dramaty przeł.] I. Boll. Frankfurt am Main 1983.
Überlegungen. Gedichte. [Przeł.] P. Lachmann. München; Wien 1987.
Überlendungen. [Wybór wierszy]. [Przeł.] P. Lachmann. München, Wien [1987].
Das unterbrochene Gespräch. [Wybór wierszy]. [Przeł.] A. Woldan. Graz 1992.
Gedichte. [Wybór wierszy]. [Przeł.] H. Bereska. Berlin 1993.
Tadeusz Różewicz. [Oprac. i przeł.] H. Bereska. Berlin: Unabhängige Verlagsbuchhandlung Ackerstrasse 1993, 45 s. [wybór wierszy w języku polskim i niemieckim].
Tadeusz Różewicz. [Przeł.:] H. Bereska. Berlin 1993.
Vorbereitung einer Dichterlesung und drei aussergewönliche szenische Miniaturen. [Przeł.] H. Bereska. Berlin–Köpenick 1993.
Letztendlich ist die verständliche Lyrik unverständlich. [Wybór wierszy]. [Przeł.] K. Dedecius. München, Wien 1996.
Stüke. [Wyd.] K. Dedecius. [Przeł. utwory dramatycznych:] I. Boll, [przekł. wierszy] K. Dedecius. [Wyd. 2]. Frankfurt am Main 2000.
Zweite ernste Verwarnung. Gedichte. [Przeł.] H. Bereska. München; Wien [2000].
In der schönsten Stadt der Welt. Erzählungen. [Przeł.:] R. Matwin-Buschmann, G. Schröder, P. Pszoniak. München; Wien 2006.
Nauka chodzenia = Gehen lernen. Przekł.: K. Dedecius, B. Hartmann, A. Słomianowski. Rysunki: E. Get-Stankiewicz. Wrocław 2007 [tekst w języku polskim i niemieckim]. Zob. Twórczość poz. .
Tadeusz Różewicz. [Wybór wierszy]. [Oprac.] R. Pietrass. Przeł. G. Kunert. Wilhelmshorst 2012.
Und sei’s auch nur im Traum. Gedichte 1998-2008. [Oprac. i przeł.] B. Hartmann. Passau 2012.

norweski

Uro. [Wybór utworów]. [Przeł.] O.M. Selberg. Lysaker 1978.
Gråsoner. [Wybór i przeł.] A. Banach. Oslo: Aschehoug 2017, 314 s. [wybór wierszy w języku polskim i norweskim]. Zob. Twórczość poz.

ormiański

[Wybór wierszy]. Erevan 1970.

perski

Behešt-e kūčekī rū-ye zamīn. [Wybór wierszy]. [Przeł.z angielskiego] S. Fażâyelī. Tehrân [2014].

rosyjski

• Bez i drugie stihi. [Przeł.] A. Davtân. Sankt-Peterburg: [Peterburgskij In-t. Jadernej Fiziki RAN] 2002, 81 s. [tekst w języku polskim i rosyjskim]. Zob. Twórczość poz.
• Białe flagi = Belye flagi. [Wiersze]. [Wybrał i przeł.] A. Bazilevskij. Pułtusk; Moskva 2011 [tekst w języku polskim i rosyjskim]. Zob. Twórczość poz.
• Na powierzchni poematu i w środku = Na poverhnosti poemy i vnutri. Wyboru dokonali: T. Różewicz, J. Stolarczyk. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2001, 305 s. [tekst w języku polskim i rosyjskim]. Zob. Twórczość poz. ↑.
• Różewicz po rosyjsku. Wiersze Tadeusza Różewicza w tłumaczeniu zwycięzców konkursu = Ruževič po-russki. Stihotvoreniâ Tadeuša Ruževiča v perevode pobediteli konkursa. Wrocław 2015 [tekst w języku polskim i rosyjskim]. Zob. Twórczość poz.
Bespokojstvo. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] M. Pavlova i in. Moskva 1963.
Izbrannoe. [Wybór utworów]. Wybór i przedmowa:] S. Larin. Moskva 1979.
Izbrannaja lirika. [Przeł.] V. Burič. Moskva 1980.
Stichotvorenija i poemy. [Wybór i przedmowa:] V. Britanišskij. Moskva 1985.
Grech. Povest' i rasskazy. Moskva 2005.
Sobranie dorog. T. 2. Stihotvoreniâ, èsse, perevody 1979-2005. [Przeł.] R. Derieva. Sankt-Peterburg 2006 [zawiera też utwory J. Twardowskiego i Cz. Miłosza].

rumuński

Poeme. [Wybór wierszy]. [Przeł.] N. Mareş. Iaşi 1973.
Poeme. [Wybór wierszy]. [Przeł.] I. Harasimowicz. [Bucureşti] 1976.
Nelinişte. [Wybór wierszy]. [Przeł.] N. Mareş. Bucureşti 1984.
Poem deschis. [Oprac. i przeł.] C. Geambaşu. Bucureşti 2014.

serbski

Moja poezija. [Przeł.:] M. Trumić, S. Šantić. Sarajevo 2002.
Siva zona. [Wybór utworów]. [Oprac. i przeł.:] B. Rǎjčíc. Vršac 2006.
Bijesan kao ptica. [Oprac. i przeł.] S. Milić. Podgorica 2010.
Izabrane pesme. [Wybór wierszy]. [Oprac.] B. Rajčić. [Przeł.:] P. Vujičić, B. Rajčić. Beograd 2013 .

serbsko-chorwacki

U središtu života. [Wybór wierszy]. [Przeł.] P. Vujičić. Beograd 1960.
Nemir. Izbrane pesme. [Wybór wierszy]. [Przeł.] P. Vujičić. Ljubljana 1966, wyd. nast. Beograd 1970.

słowacki

Nepokoj. [Wybór wierszy]. [Przeł.] J. Majerník. Bratislava 1961.
Moja dcéruška. [Wybór opowiadań]. [Przeł.] M. Wlachovská. Bratislava 1974.
Trauma. [Wybór utworów, oprac.:] J. Gebróc. [Bratislava] 1988.

słoweński

Nemir. [Wybór wierszy]. [Przeł.] L. Krakar. Ljubljana 1966.
Zapisano na vodi. [Wybór wierszy]. [Oprac. i przeł.] J. Unuk. Ljubljana 2009.

szwedzki

Och sa vidare. [Wybór utworów]. Stockholm 1966.
Pa diktens yta och i dess centrum. [Wybór wierszy]. [Przeł.] L. Kjellberg [przy współpracy:] J. Trypućko. Stockholm 1979.
Professorns kniv. Och andra dikter. [Przeł.:] C. Berg, J. Mizerski. Stockholm 2003.
Recycling. [Wybór i przeł.:] I. Grönberg, T. Håkanson. Stockholm 2012.

turecki

Utanmayin göz yaslarindan. [Przeł.:] A. Mençboyu, G. Findikli. [Wyd. 2]. Istanbul 1981.

ukraiński

• Wybór wierszy = Vibrani virši. [Wybór wierszy i przekł. z polskiego i niemieckiego oraz słowo wstępne:] J. Senčišin. L'viv 1997 [tekst w języku polskim i ukraińskim]. Zob. Twórczość poz. 99.
Mìž dvoma kartotekami. Vibranì drami. [Przeł.] L. Andrìêvsʹka. Lʹvìv 2017.

węgierski

A mi kis stabilizácíónk. [Wybór utworów dramatycznych]. [Przeł.:] J. Cserveníts, G. Kerényi. [Budapest 1967].
A félbemarad vizsga. [Wybór opowiadań]. [Przeł.] J. Cserveníts. [Budapest 1968].
Megmenekült. [Wybór wierszy]. Budapest 1972.
Kirándulás a múzeumba.[Wybór opowiadań]. [Przeł.:] J. Cserveníts, R. Gimes. Budapest 1982.

włoski

• Il guanto rosso. E altre poesie. [Wybór wierszy]. [Przeł.] C. Verdiani. [Wstęp:] P. Marchesani. Milano 2003 [ tekst w języku polskim i włoskim].
Colloquio con il Principe. [Wybór wierszy]. [Przeł.] C. Verdiani. Milano 1964.
Le parole sgomente. Poesie 1947-2004. [Red.] S. De Fanti. [Przeł.] S. Zangrando. Pesaro 2007.
Vedo meglio quando chiudo gli occhi. [Wybór wierszy]. [Wybór i przekł.] P. Statuti. Roma 2019 [ tekst w języku polskim i włoskim]. Zob. Twórczość poz.

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

angielski

Polish writers on writing. [Oprac.] A. Zagajewski. San Antonio 2007.
Moved by the spirit. [Oprac.] A. Czerniawski. [Przeł.:] A. Czerniawski, I. Higgins. Belfast 2010.
The Ecco anthology of international poetry. [Oprac.:] I. Kaminsky, S. Harris. New York 2010.
The 2012 Griffin Poetry Prize anthology. Oprac. D. O’Meara. Toronto, ON 2012.

azerski

Qǝfil görüş. Ҫağdaş polyak poeziyası antologiyası. [Oprac. i przeł.:] S. Babullaoğlu, R. Tağızadǝ. Bakı 2010.

białoruski

Napjaarèǔmy ad Buga da Varty. Antalogìja pol'skaj paèzìì XX stagoddzja. T. 2. [Przeł.] A. Lojka. Mìnsk 2003.
Zbor tvoraŭ. T. 11. Peraklady. Mìnsk 2010.

bułgarski

Polska poeziâ v prevod na P"rvan Stefanov. [Przeł.] P. Stefanov. [Wybór:] P. Karagʹozov. Sofiâ 2014.

chiński

Rensheng dang'an = Plik życia. Bolan dangdai xijujia juzuo xuan. [Antologia dramatów]. [Przeł.:] S. Huang, Z. Zhao. Red. A. Duda. Beijing 2020.

chorwacki

Antologija ljubavne poezije 20. Stoljéca. [Oprac.] Z. Golob. Zagreb 2008.
Urezi. Izbor iz svjetske poezije o ratu, represiji, ropstvu ... [Wybór] T. Bajsić. [Przeł.] I. Babić. Zagreb [2010].

francuski

Le pire est certair. Anthologie de la poésie catasrophiste polonaise du XXe siècle. [Przeł.:] C.-H. du Bord, Ch. Jezewski. Orthez 2009.

grecki

Polōnoi poiītes. [Oprac. i przeł.] S.E. Gyftákīs. Athī́na [2007].
Mikrī́ anthología europaïkī́ poíīsīs. [Oprac.] S.E. Gyftákis. Kalamáta; Athī́na 2008.

hindi

Hamāre aura aṅdhere ke bīca. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] A. Vājapeyī, R. Cekālskā [Czekalska]. Nayī Dillī 2011.

hiszpański

• En esta luz del poema. [Red.:] R. Aceves, L. Solórzano. Tlaquepaque, Jalisco, México 2019.
Elogio del cuento polaco. [Oprac.] S. Pitol, R. Mendoza. México, D.F.; Xalapa, Ver. 2012 [opowiadania].

macedoński

Poeziǰa. [Przeł.] P. Nakovski. Skopǰe 2013.
Nema stih, nema mir!. Antologiǰa na našite omileni pesni. Skopje 2017.

niderlandzki

Na de dood stond ik midden in het leven. [Oprac. i przeł.:] R. Smeets, M. Tengbergen, K. Van Heuckelom. Leuven 2008 [tekst w języku polskim i niderlandzkim].

niemiecki

Bube, Dame, König. [Oprac.] K. Dedecius. [Przeł.] H. Bereska. Frankfurt am Main 1990.
Theater spielen und denken. [Oprac.:] M. von Borowski, M. Sugiera. Frankfurt am Main 2008.
Meine polnische Bibliothek. [Oprac. i przeł.] K. Dedecius. Berlin 2011.

rosyjski

Sdelano v Pol'še, vek – XX = Wykonano w Polsce, wiek – XX. [Wybrał i przeł.] A. Bazilevskij. Moskva 2009.
Dom Pol’skij. Tomsk 2015.

serbski

Moj poljski pesnički XX vek. [Oprac.:] B. Rajčíc. Beograd 2012.
Slovenska čitanka. Ogledi i prevodi iz slovenskih kn̂iževnosti XX veka. [Red.:] Z. Đerić. Novi Sad 2013.

telugu

Jak ziemia po pierwszym deszczu = Like the earth after the first rain = Tovi vānajallu kurisina taruvāta nēlalā. Dvibhāṣā kavitvaṁ. [Przeł.] L. Śivarāmaprasād. Wyd. jako dokument elektroniczny Warangal 2018, plik w formacie PDF dostępny w Bibliotece Narodowej w Warszawie [tekst w języku angielskim i w przekładzie telugu.

ukraiński

Pol's'kij lìteraturnij vìtraž = Polski literacki witraż. [Przeł.] A. Gluŝak. Odesa 2007 [tekst w języku polskim i ukraińskim].
Tretê vìdlunnâ. [Antologia wierszy]. [Przeł.] G. Kočur. Kiïv 2008.

węgierski

Huszadik századi lengyel novellák. [Antologia opowiadań]. [Oprac.:] L. Pálflavi. Budapest 2007.
A csend visszhangjai. [Antologia wierszy]. [Oprac. i przeł.:] G. Cséby. Keszthely 2010.

włoski

Pietro Marchesani e la cultura polacca. [Oprac.] L. Novati. [Przeł.] P. Marchesani. Milano 2012.

Montaże utworów

Powrót. Reżyseria i realizacja telewizyjna: A. Minkiewicz. Telewizja Polska 1983.
W starych dekoracjach. Wystawienie: Adaptacja i reżyseria: I. Gorzkowski. Częstochowa, Teatr im. A. Mickiewicza 2015, Polskie Radio 2016 [według dramatów „Kartoteka” i „Śmierć w starych dekoracjach”].
Wiersze Tadeusza Różewicza. Reżyseria: W. Siemion. Telewizja Polska 1958.
List do ludożerców. Poezja współczesna: M. Białoszewski, J. Harasymowicz, T. Różewicz, J. Waleńczyk. Wystawienie: Kraków, Teatr Rapsodyczny 1960.
W świetle dziennym. (Montaż dramatyczny). Scenariusz i reżyseria: J. Zbiróg. Wystawienie: Łódź, Teatr im. S. Jaracza 1962.
Człowieka trzeba kochać. Wystawienie: Białogard, Teatr Poezji przy Powiatowym Domu Kultury 1965.
Próba rekonstrukcji. Oprac.: M. Gruszczyński. Wystawienie: Lublin, Teatrzyk Studencki Akademii Medycznej „Dren 591966.
W środku życia. [Wiersze]. Oprac., reżyseria i wykonanie: T. Malak. Wystawienie: Kraków, Teatr Jednego Aktora 1967, toż Telewizja Polska 1969.
Ocalony. [Monodram]. Wystawienie Toruń, Teatr Propozycji 1968 (wykonanie: T. Witt).
Cud dnia powszedniego. Inscenizacja: H. Baranowski. Wystawienie: Warszawa, Studencki Teatr Stodoła 1969.
Spadanie. Scenariusz oprac.: E. Chudziński, K. Miklaszewski, K. Jasiński. Wystawienie: Kraków, Studencki Teatr „Uwaga” („STU”) 1970.
To się złożyć nie może. [Fragmenty utworów poetyckich i dramatycznych]. Wystawienie: Reżyseria: K. Rościszewski. Toruń, Teatr Małych Form 1971.
Uwaga, człowiek! Wystawienie: Opole, Teatr Studencki „Feniks 1971.
Spojrzenie Tadeusza Różewicza – przygotowanie do wieczoru autorskiego. Wystawienie: Reżyseria: A. Rozhiń. Lublin, Teatr Gong – 2 1972.
Radość pisania. Reżyseria: W. Siemion. Scenariusz (wybór wierszy): A. Lam. Telewizja Polska 1974 [m.in. wiersze T. Różewicza].
Teatr niekonsekwencji. Scenariusz: A. Rozhin. Wystawienie: Warszawa, Teatr Popularny 1979.
Oczekiwanie. [Monodram]. Wystawienie: Scenariusz i reżyseria: J. Różewicz. Zielona Góra, Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego 1985 [wykonanie: A. Kretliński].
Non-Stop-Show. [Fragmenty utworów poetyckich i dramatycznych]. Scenariusz i reżyseria: J. Jarocki. Kraków, Scena Szkolna Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 1991, toż Telewizja Polska 1991.
W środku życia. [Scenariusz:] B. Wałkówna, J. Zbiróg. Wystawienie: Łódź, Scena Prezentacji 1991.
Dzidek, rura i sens życia. Wystawienie: Łódź, Grupa Teatralna „Dziewięćsił” w Ośrodku Kultury „Na Żubardzkiej 1995.
Cztery wiersze i jeden poemat. Scenariusz: A. Czernecka, J. Krysiak. Reżyseria: J. Krysiak. Telewizja Polska 1997.
Z Różewicza dyplom. Oprac. tekstu: Z. Brzoza. Wystawienie Łódź, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna 1997.
Rajski ogródek – szkice z Różewiczem. Adaptacja i reżyseria: P. Miśkiewicz. Wystawienie: Kraków, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna 2001, toż Telewizja Polska 2003.
W środku życia II. Monodram. Wrocław, Spotkania Teatru Jednego Aktora 2001 (wykonanie: T. Malak).
Zdzi-dko-wienie. Scenariusz wg tekstów J. Słowackiego i T. Różewicza. Wystawienie: Łódź, Grupa teatralna Dziewięćsił 2002.
Powieszony na rozkaz führera. Krótka opowieść o pewnym Niemcu i dwóch domach w Szczecinie. [Słuchowisko]. Autorzy: T. Różewicz, S. Barańczak, W. Stawny. Adaptacja i reżyseria: W. Stawny. Polskie Radio 2005.
Różewicz – we fragmentach. Scenariusz: A. Sapija. Telewizja Polska 2006.
Sceny z Różewicza. Wystawienie: Scenariusz i reżyseria: W. Komasa. Warszawa, Akademia Teatralna 2009.
Krety i rajskie ptaki. Wystawienie: Scenariusz: I. Gańczarczyk, M. Podstawny. Reżyseria: M. Podstawny. Warszawa, Teatr Dramatyczny im. G. Holoubka 2011.
Straż porządkowa – kompromis z teatrem. Wystawienie: Reżyseria: U. Kijak. Wrocław, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie, filia we Wrocławiu 2011.
Hommage à Różewicz. Wystawienie: Scenariusz i reżyseria: P. Lachmann. Warszawa, Videoteatr „Poza 2012.
Twarze. Scenariusz filmu dokumentalnego: T. Różewicz, P. Lachmann. Reżyseria: P. Lachmann. Telewizja Polska 2012.
Różewicz z odzysku. Wystawienie: Scenariusz i reżyseria: P. Lachmann. Warszawa, Videoteatr „Poza 2014.
Nauka chodzenia. Scenariusz i reżyseria: P. Miśkiewicz. Wystawienie: Wrocław, Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego 2016.
W najpiękniejszym mieście świata. Wystawienie: Reżyseria: P. Sieklucki. Kraków, Teatr Nowy Proxima 2018 [według opowiadań i reportaży wojennych].
Kartoteki. Wystawienie: Reżyseria: K. Klugowski. Kraków, Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej 2020 [na motywach dramatów „Kartoteka” i „Kartoteka rozrzucona”].

Adaptacje

Samotność we dwoje. Scenariusz filmowy wg opowiadania K.L. Konińskiego „Straszny czwartek w domu pastora”. [Współautor:] S. Różewicz. Reżyseria: S. Różewicz. Ekranizacja 1969.

Wyd. osobne scenopisu: Warszawa: Zespół Realizatorów Filmowych „Tor 1968, 158 s.

Trzy kobiety. Scenariusz filmowy wg opowiadania K. Filipowicza „Trzy kobiety z obozu”. [Współautor:] K. Filipowicz. Reżyseria: S. Różewicz. Ekranizacja 1957.
Mąż pod łóżkiem. Scenariusz filmu telewizyjnego wg opowiadania F. Dostojewskiego. [Współautor:] S. Różewicz. Reżyseria: S. Różewicz. Emisja jako część zestawu nowel telewizyjnych pt. Komedie pomyłek. Telewizja Polska 1968.

Prace redakcyjne

1. V. Popa: Gry. Wybór wierszy pod red. T. Różewicza. Przeł.: Z. Stoberski, J. Zych. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1960, 130 s.
2. L. Staff: Kto jest ten dziwny nieznajomy. Wybór poezji. Wybór, układ i posłowie: T. Różewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 205 s. Wyd. 2 tamże 1976.
3. J. Czechowicz: Wiersze wybrane. Wybór i wstęp: T. Różewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 172 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1979, wyd. 3 1987.
4. [J. Różewicz] Nasz starszy brat. Oprac.: T. Różewicz. Nota red.: J. Stolarczyk. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1992, 230 s. Wyd. nast. uzupełnione zob. Twórczość poz. ([t.] XII).

Zawartość

Tom zawiera wiersze, fragmenty prozy i dziennika Janusza Różewicza, starszego brata T. Różewicza oraz T. Różewicza: Tylko tyle [wspomnienie]; Wiersze o Starszym Bracie.

Analyses and reviews

Questionnaires for IBL PAN 1953, 1958, 1963, 1999.

Autor o sobie

T. Różewicz: Kilka słów o noweli „Moja córeczka. W tegoż: Margines, ale... Wrocław 2010 zob. Twórczość poz. .
T. Różewicz: Poemat otwarty” i dramaturgia otwarta. W: Teatr a poezja. Sztuka otwarta. Wrocław 1975.
T. Różewicz: Sztuka nienapisana. Dialog 1991 nr 10, przedruk pt. Sztuki nienapisane. W tegoż: Margines, ale... Wrocław 2010 zob.[dot. projektowanej sztuki o W. Łukasińskim].
T. Różewicz: „Kiedy myślę o poezji w ogóle, myślę o Mickiewiczu”. Odra 1998 nr 3, przedruk w tegoż: Margines, ale... Wrocław 2010 z.
T. Różewicz: Jak się rodziła moja poetyka? Kartki z gliwickiego dziennika. Śląsk 2006 nr 1, przedruk pt. Jak powstawała moja „poetyka”. (Kartki z gliwickiego dziennika). „Kwartalnik Artystyczny” 2010 nr 4.
T. Różewicz: O cenzurze. Poezja Dzisiaj 2006/2007 nr 54/55, przedruk w tegoż: Margines, ale... Wrocław 2010, zob. Twórczość poz. .
Różewicz o sobie. Poezja Dzisiaj 2006/2007 nr 54/55.

Wywiady

Tadeusz Różewicz. Rozm. W. Maciąg. Życie Literackie 1958 nr 34, przedruki w: Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem. Wrocław 2011, w: A. Stankowska: „Wizja przeciw równaniu”. Wokół popaździernikowego sporu o wyobraźnię twórczą. Poznań 2013.
Dużo czystego powietrza. Rozm. K. Nastulanka. Polityka 1965 nr 17, przedruk w: K. Nastulanka: Sami o sobie. Warszawa 1975, w: S. Burkot: Tadeusz Różewicz. Warszawa 1987, w: Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem. Wrocław 2011.
Koniec i początek. Rozm. K. Puzyna. Dialog 1974 nr 6, przedruk w: Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem. Wrocław 2011.
Tadeusz Różewicz w rozmowie z Adamem Czerniawskim. Oficyna Poetów”, Londyn 1976 nr 2, przedruk w: Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem. Wrocław 2011, przedruk skrócony „Literatura na Świecie” 1977 nr 8, przekład angielski „The New Review”, Londyn 1976 nr 25.
Od tego się zaczyna... [Rozm.] M. Robinson. [Przekł. z angielskiego] „Dialog 1988 nr 1, przedruk w: Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem. Wrocław 2011.
K. Braun: O Tadeusza Różewicza – pytania nieuczesane. Rozm. S. Bereś. Tygodnik Literacki 1991 nr 17.
Goście Starego Teatru. Spotkanie czwarte – z Tadeuszem Różewiczem. Rozm. J. Jarocki. Oprac. M. Zielińska. Teatr 1993 nr 3, przedruk w: Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem. Wrocław 2011.
nie chcę, nie dbam, żartuję. Z rozmów z Tadeuszem Różewiczem. Rozm. R. Sokolski. Odra 1993 nr 6, przedruk w: Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem. Wrocław 2011.
Zgubiony klucz. Rozm. M. Dębicz. Dialog 1996 nr 10, przedruk w: Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem. Wrocław 2011.
Trzeba odwagi. Rozm. D. Ratajczakowa. Oprac. G. Ziółkowski. Teatr 1997 nr 7/8, przedruk w: Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem. Wrocław 2011.
Życie w starych i nowych dekoracjach. Rozm. R. Jarocki. Literatura 1999 nr 5, przedruk w: Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem. Wrocław 2011.
Poeta po końcu świata. Rozm. J. Kiernicka i S. Bereś. W: S. Bereś: Historia literatury polskiej XX-XXI wieku. Warszawa 2002.
Poeta ze Złotym Berłem. Rozm. J. Cieślik. Rzeczpospolita 2006 nr 276, przedruk w: Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem. Wrocław 2011.
Wiersz szuka domu. Rozm. R. Dutkiewicz. Tygodnik Powszechny 2009 nr 39, przedruk „Tygodnik Powszechny” 2014 nr 18.
Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem. Oprac. K. Myszkowski. Kwartalnik Artystyczny 2011 nr 4, 2014 nr 3.
Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem. Oprac. J. Stolarczyk. Wrocław: Biuro Literackie 2011, 478 s. Rozmowy – Biuro Literackie, 7. [Zawartość: U Tadeusza Różewicza. [Rozm.] A. Widera; Rozmowa z Tadeuszem Różewiczem. [Rozm.] J. Jankowski; Rozmowy z pisarzami. [Rozm.] W. Maciąg; Tadeusz Różewicz o poezji. [Rozm.:] M. Beyer, E. Wiśniewska; Dużo czystego powietrza. [Rozm.] K. Nastulanka; Tak i Nie. [Rozm.] W. Zalewski; Poezja, dramat, film. Tadeusz Różewicz o swojej twórczości. [Rozm.] (a.r.); Wywiad z Tadeuszem Różewiczem. [Rozm.] S. Połom; Rozmowy o dramacie. Wokół dramaturgii otwartej. [Rozm.] K. Puzyna; Kronika literacka i wydawnicza. [Rozm.] A. Szymura; Po powrocie ze Sztokholmu. [Rozm.] A. Szymura; Życie w zwyczajnych dekoracjach. [Rozm.:] L. Filipska-Wrzosek, Z. Trziszka; Nie tocze sporu z rzeczywistością. [Rozm.] H. Murza-Stankiewicz; Wrocławscy laureaci. [Rozm.] A. Sachanbińska; Koniec i początek. [Rozm.] K. Puzyna; O poezji, teatrze i krytyce z Tadeuszem Różewiczem. [Rozm.] B. Sowińska; Kryzys sztuki to pojęcie wymyślone. [Rozm.] K. Gałczyńska; Tadeusz Różewicz w rozmowie z Adamem Czerniawskim. [Rozm.] A. Czerniawski; Na temat i nie na temat. Z Tadeuszem Różewiczem z okazji premiery „Białego małżeństwa” w Sztokholmie. [Rozm.] J. Kelera; Tramwajem-wierszem do parku-wiersza. [Rozm.] T. Krzemień; Kto jest ten dziwny nieznajomy? [Rozm.] L. Zawistowska; Nie męczcie dzieci w teatrze i w życiu – apeluje Tadeusz Różewicz. [Rozm.] M. Dębicz; Nagrody dawałbym tylko ludziom bardzo młodym. [Rozm.] F. Malinowski; O twórczości, krytyce i nieporozumieniach. [Rozm.] B. Sowińska; Poeta to tajemnica. [Rozm.] M. Safuta; Poezja – forma milczenia. [Rozm.] B. Cvetkovski; Od tego się zaczyna… [Rozm.] M. Robinson; Surrealistyczna historia. [Rozm.] A. Czerniawski; O implozji poezji. [Rozm.] A. Czerniawski; Kronika literacka, naukowa i wydawnicza [fragmenty wywiadu drukowanego w „Süddeutsche Zeitung”, Monachium]; Jestem tu, pod reką. [Rozm.] U. Biełous; Ufajcie obcemu przechodniowi. [Rozm.] R. Chetwynd; Uniknąć szufladkowania poezji. [Rozm.] E. Królikowska-Avis; Co się dzieje w „Pułapce”. [Rozm.] M. Dębicz; Goście Starego Teatru. Spotkanie czwarte – z Tadeuszem Różewiczem rozmawia Jerzy Jarocki; „nie chcę nie dbam żartuję”. [Rozm.] R. Sokoloski; Nie udziwniajmy poezji! [Rozm.] T. Zapert; Zgubiony klucz. [Rozm.] M. Dębicz; Trzeba odwagi. [Rozm.] D. Ratajczakowa; Torturmistrz albo reżyser-kwiat. [Rozm.] J. Różewicz; Życie w starych i nowych dekoracjach. [Rozm.] R. Jarocki; O modzie na Norwida i innych modach. [Rozm.] M. Orski; Wiersze bez słów. [Rozm.] A. Żebrowska; Poeta po końcu świata. [Rozm.:] S. Bereś, J. Kiernicka; Z Tadeuszem Różewiczem nie tylko o Norwidzie. [Rozm.] K. Lisowski; Chciałbym się jeszcze śmiać… [Rozm.] E. Likowska; Jak powstał „nożyk profesora”. [Rozm.] A. Sapija. [Oprac.:] A. Sapija, T. Różewicz; Historia jednego wiersza. [Rozm.:] T. Różewicz, H. Tomaszewski. [Oprac.] M. Dębicz [dot. wiersza „W gościnie u Henryka Tomaszewskiego w Muzeum Zabawek” powst. kilka miesięcy po spotkaniu w styczniu 1995]; Poeta zapozna Targeta. [Rozm.] A. Żebrowska; Poeta ze Złotym Berłem. [Rozm.] J. Cieślak; Piękno jest okrutne… [Rozm.] K. Czerni; Zostawmy ludziom możliwość milczenia. [Rozm.] A. Koryzma; Dialogi poetów: Czesław Miłosz i Tadeusz Różewicz. [Oprac.] R. Gorczyńska].
Poezja nie ma przyszłości. Rozm. E. Likowska. Newsweek Polska 2014 nr 19.
Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem. Rozm. K. Myszkowski. Kwartalnik Artystyczny 2014 [nr] 3-4, przedruk w: K. Myszkowski: W rozmowie. Bydgoszcz 2018.
Węgierskie wspomnienia. Rozm. K. Baba. Oprac. M. Dębicz. Śląsk 2017 nr 4.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
• [II. Kellner-Mielczarkowa] I.K.: Sztuki Tadeusza Różewicza w polskich teatrach dramatycznych; [E. Baniewicz] E.B.: Sztuki Tadeusza Różewicza wystawiane za granicą. [Bibliografie]. Teatr 1986 nr 11.
M. Dąbrowski: Tadeusz Różewicz. W: Literatur Polens 1944 bis 1985. Berlin 1990.
J. Ubowska: Tadeusz Różewicz – zestawienie bibliograficzne. Wrocław: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 1991, 108 s.
M. Kisiel: Tadeusz Różewicz. Bibliografia przekładów 1949-1967. W: Przekład artystyczny. T. 4. Katowice 1992.
J. Kisielowa: Bibliografia edycji książkowych Tadeusza Różewicza. W: Świat integralny. Pół wieku twórczości Tadeusza Różewicza. Katowice 1994.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (M. Dąbrowski).
M. Zybura: Materiały do niemieckojęzycznej bibliografii twórczości Tadeusza Różewicza. W: Nasz nauczyciel Tadeusz. Kraków 2003, toż w wyd. niemieckim: Tadeusz Różewicz und die Deutschen. Wiesbaden 2003.
I. Burkot, M. Bieda: Utwory Różewicza w świecie. Bibliografia przekładów do 2007 roku. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2007, 289 s. [zawiera druki zwarte, przekłady utworów T. Różewicza w antologiach zagranicznych i czasopismach, rozdział „Różewicz w sieci – różne obecności (w wyborze)” oraz indeksy: tłumaczy i języków przekładu].
I. Burkot, M. Bieda: Utwory Różewicza w świecie. Bibliografia przekładów do 2007 roku. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2007, 289 s. [Zawiera druki zwarte, przekłady utworów T. Różewicza w antologiach zagranicznych i czasopismach, rozdział „Różewicz w sieci – różne obecności (w wyborze)” oraz indeksy: tłumaczy i języków przekładu].
Tadeusz Różewicz. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Wybór i oprac.: M. Pronobis. Kielce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 2013, 70 s. [on-line]. [Dostęp: 30 maja 2021]. Dostępny w Internecie: http://www.pbw.kielce.pl/userfiles/file/nowe_zestawienia/dokument432.pdf.
M. Derwich: Tadeusz Różewicz (1921-2014). Cz. 1-2. Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny 2014 nr 4, 2015 nr 1.
Tadeusz Różewicz na łamach „Twórczości. (Bibliografia podmiotowa). Oprac. J. Drzewucki. Twórczość 2014 nr 10.
Tadeusz Różewicz. W: Encyklopedia teatru polskiego. [on-line]. [Dostęp: 31 maja 2021]. Dostępny w Internecie: http://www.encyklopediateatru.pl/autorzy/9/tadeusz-rozewicz [tu też szczegółowe zestawienie realizacji utworów dramatycznych oraz ich recenzji prasowych].

Ogólne

Książki

H. Vogler: Różewicz. Warszawa: Agencja Autorska 1969, 64 s., wyd. nast. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, przekł.: angielski: [Przeł.] M. Brochwicz. Warszawa 1972, wyd. nast. Warszawa 1976, francuski: [Przeł.] G. Lisowski. Warszawa 1971, wyd. nast. 1979.
K. Wyka: Różewicz parokrotnie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 125 s., przedruk pt. O Tadeuszu Różewiczu, w tegoż: Baczyński i Różewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1994, 241 s.
S. Gębala: Teatr Różewicza. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1978, 233 s.
S. Burkot: Tadeusz Różewicz. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1987, 333 s. Biblioteka Polonistyki.
T. Drewnowski: Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1990, 351 s.
H. Filipowicz: A laboratory of impure forms. The plays of Tadeusz Różewicz. New York, Westport: Greenwood Press 1991, XXII, 171 s.
T. Miłkowski: Współczesna dramaturgia polska. Tadeusz Różewicz, Sławomir Mrożek. Warszawa: Współczesność 1991, 28 s.
Przekład artystyczny. T. 4. Różewicz tłumaczony na języki obce. Pod red. P. Fasta. Katowice: Uniwersytet Śląski 1992, 136 s. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, 1327 [tu artykuły: T. Sławek: Tadeusz Różewicz: „Drzwi” do tłumaczenia; T. Rachwał: Podszewka płaszcza Prospera, czyli o Różewicza (niezupełnie) bez Różewicza; J. Paszek: Amerykański czytelnik Różewicza; K. Michalska: Jedność i wielorakość. Angielska wersja wiersza „Jak dobrze” Tadeusza Różewicza; G. Kurpanik-Malinowska: Próba rekonstrukcji prozy Tadeusza Różewicza w tłumaczeniach na język niemiecki; B. Tokarz: Obraz poezji Różewicza w Słowenii; J. Zarek: „Et in Arcadia ego”, czyli o czeskich przekładach poezji Różewicza; J. Illg: Klasyka czy pornografia: „Białe małżeństwo” w Pradze; L. Spyrka: „Kartoteka” po słowacku; K. Hańska: O pewnych deformacjach semantycznych w przekładach liryki Tadeusza Różewicza na język rosyjski; S. Wróblewska: Składniowo-wersyfikacyjna organizacja języka poezji Tadeusza Różewicza w rosyjskich przekładach; G. Szewczyk: Poezja Tadeusza Różewicza w przekładach Karla Dedeciusa].
Dlaczego Różewicz. Wiersze i komentarze. Red.: J. Brzozowski i J. Poradecki. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1993, 173 s. [zawartość: J. Poradecki: Moja poezja – czyli o czym Tadeusz Różewicz milczy [dot.: Moja poezja]; K. Gosk: Poezja – powrót niemożliwy [dot.: Oczyszczenie]; J. Płuciennik: Dwa światy – dwie poezje, czyli Różewicz o stosowność [dot.: Drzewo]; T. Cieślak: Ciało – jedyna prawdziwa rzecz w tym mieście? [dot.: Można]; J. Kwaśniakowa: Świat widziany ze szczytu dojrzałości [dot.: Syn marnotrawny]; J. Kordacka: Współczesna wersja szekspirowskiego świata [dot.: Nic w płaszczu Prospera]; R. Kanarek: Humor z zeszytów szkolnych? [dot.: Portrety z zeszytów szkolnych]; J. Bożyk: [K. Przerwa-] Tetmajer i Różewicz – poezja na przełomie wieków; J. Wiśniewski: W poczekalni [dot.: (incipit:) rzeczywistość którą oglądałem]; B. Żurawska: Przesypywanie daremne? O szukaniu nadziei [dot.: Przesypywanie]; A. Czerniawski: Poemat dla niepalących [dot.: (incipit:) „Próbowałem sobie przypomnieć ...”]; E. Ledóchowicz: Gucio odczarowany [dot. wiersza: Myrmekologia]; J. Brzozowski: Mieszkaniec krainy bez światła [dot.: (incipit:) „Einst hab ich die Muse gefragt ...”].
Z. Majchrowski: Poezja jak otwarta rana. Czytając Różewicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1993, 233 s.
Zobaczyć poetę. Materiały konferencji „Twórczość Tadeusza Różewicza”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Poznań, 4-6 XI 1991. Pod red.: E. Gudarian-Czapińskiej i E. Kalemby-Kasprzak. Poznań: Zakład Teatru i Filmu IFP UAM; Wydawnictwo WiS 1993, 185 s. [zawiera m.in.: E. Kuźma: Kto mówi w utworach Tadeusza Różewicza? (Z problemów podmiotowości literatury współczesnej); E. Wąchocka: Autorskie „ja” w dramaturgii Tadeusza Różewicza; H. Filipowicz: Od „Kartoteki” do „Klucza”. Problem formy w dramatach Tadeusza Różewicza; M. Napiontkowa: Prapremiera „Kartoteki”: co widzieli recenzenci?; M. Sugiera: Kafka w oczach Różewicza; A. Krajewska: Tragedia niemożliwej tragedii; J. Kelera: O poetyckiej strukturze dramatów Tadeusza Różewicza; S. Stabro: Spór o miejsce Różewicza; R. Nycz: „Tajemnica okaleczonej poezji”. Trzy glosy do twórczości Tadeusza Różewicza; E. Nawrocka: Różewicza lektura Ewangelii; A. Legeżyńska: Twarz Tadeusza Różewicza. Wokół „Płaskorzeźby”; P. Śliwiński: (Nie)konieczność słów. Glosa do „Płaskorzeźby”; W. Kot: Rola techniki reportażowej w prozie Tadeusza Różewicza – kilka propozycji; M. Hendrykowski: Różewicz scenarzysta; S. Różewicz: Obrazy nieme i mówiące].
R. Jabłoński: [K.K.] Baczyński, [T.] Różewicz, [Z.] Herbert, [J.] Twardowski. Lekcje poezji w szkole podstawowej. Zielona Góra: ODN [Ośrodek Szkolenia Nauczycieli] 1994, 67 s.
I. Nowacka: Poezje Tadeusza Różewicza. Lublin: Biblioteka Wysyłkowa 1994, 37 s., wyd. nast. tamże 1995.
Świat integralny. Pół wieku twórczości Tadeusza Różewicza. Materiały konferencji literackiej 14 listopada 1994 r. Pod red. M. Kisiela. Katowice: Górnośląskie Towarzystwo Literackie 1994, 125 s. [zawartość: T. Kijonka: Zawsze niepokój. Otwarcie konferencji; T. Kłak: Wejście Różewicza. Sytuacja poety w latach 1945-1950; M. Kisiel: Tadeusza Różewicza spory o poezję; A. Węgrzyniakowa: Różewicz i pokolenie literackie; S. Gębala: Przestrzeń dla słowa – przestrzeń dla człowieka. O teatrze Tadeusza Różewicza; L. Bugajski: W świecie prozy Tadeusza Różewicza].
Tadeusz Różewicz. [Red.:] E. Pliszek, A. Sutowicz. Leipzig: Polnische Institut Leipzig 1996, 15 s.
Słowo za słowo. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza. Pod red. M. Kisiela i W. Wójcika. Katowice: FA-art 1998, 99 s. [zawartość: M. Kisiel, W. Wójcik: Słowo wstępne; J. Drzewucki: Coś Tadeusza Różewicza; E. Tutaj: „Poezja powlecze się dalej”. W kręgu problemów Różewiczowskich; P. Wilczek: Wierszyk barokowy? Dialogi międzytekstowe w wierszu „Totentanz” Tadeusza Różewicza; K. Uniłowski: Spóźniony moralista. O Nietzscheańskim dziedzictwie w poemacie „Spadanie” Tadeusza Różewicza; R. Cieślak: Różewicz i [Tadeusz] Makowski. Poezja wobec malarstwa; P. Majerski: „... to świat zwykły nie zaświaty”. Eschatologiczny dialog Anatola Sterna; B. Nowicki: Retardacja zbrodni. Na marginesie wiersza „Warkoczyk”].
R. Cieślak: Oko poety. Poezja Tadeusza Różewicza wobec sztuk wizualnych. Imaginarium Tadeusza Różewicza. Próba rekonstrukcji. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 1999, 282 s.
E. Kalisch: Sprachspiele als Machtspiele. Tadeusz Różewicz redigiert die Moderne. [Wyd.:] J. Fiebach, W. Mühl-Benninghaus. Berlin: VISTAS 1999, 245 s.
M. Kisiel: Od Różewicza. Małe szkice o poezji. Katowice: Forum Sztuk 1999, 144 s.
T. Kłak: Spojrzenia. Szkice o poezji Tadeusza Różewicza. Katowice: Biblioteka Śląska 1999, 195 s.
W. Wójcik: Staff i Różewicz. Studia historycznoliterackie. Katowice: FA-Art 1999, 95 s. [tu o T. Różewiczu: Poetyckie przyjaźnie. Różewicz– Staff; Różewicz – wielki współczesny].
Światy Tadeusza Różewicza. Materiały konferencji naukowej pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 28 kwietnia 1999 roku. Katowice: Gnome na zlecenie Uniwersytetu Śląskiego 2000, 165 s. [zawartość: M. Kisiel: Poeta „punktu zero”. Tadeusz Różewicz wobec „cezury oświęcimskiej”; S. Frącz: Z problematyki zła i jego metafizycznych implikacji w poezji Tadeusza Różewicza; B. Tokarz: O tożsamości aksjologicznej w poezji Tadeusza Różewicza; A. Kulik-Jęsiek: Czasoprzestrzeń Różewicza: synteza i rozpad; W. Wójcik: Różewicz i Norwid. Myśli, zdania, uwagi; T. Kłak: Uśmiechy Różewicza; B. Zeler: Sacrum Tadeusza Różewicza; K. Krasuski: Poeta czyta książki i świat; P. Majerski: W stanie Niepokoju. Tadeusza Różewicza „Zawsze fragment. Recycling”, przedruk w tegoż: Odmiany awangardy. Katowice 2001; S. Stencel: Między kobiecością a człowieczeństwem. Studium bohaterek w „Białym małżeństwie” Różewicza; J. Kisielowa: Teatr Tadeusza Różewicz].
Tadeusz Różewicz. [Wstęp:] P. Śliwiński. [Przeł.] U. Bischof. Kraków: Villa Dedecius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 27 s. [tu także wiersze T. Różewicza].
H. Filipowicz: Laboratorium form wieczystych. Dramaturgia Tadeusza Różewicza. [Przeł.z angielskiego] T. Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001, 221 s.
C.D. Godun: Teatrul lui Tadeusz Różewicz. [Monografia]. Bucureşti: Paideia 2001, 421 s.
A. Ściepuro: Kto jest poetą. Formy „ja” lirycznego w poezji Tadeusza Różewicza. Katowice: Śląsk 2001, 173 s.
A. Ubertowska: Tadeusz Różewicz a literatura niemiecka. Kraków:Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2001, 201 s.
Uroczystość wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Warszawskiego Tadeuszowi Różewiczowi 4 kwietnia 2001 roku, Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Biuro Informacji i Promocji Uniwersytetu Warszawskiego 2001, 46 s.
T. Drewnowski: Walka o oddech biopoetyka. O pisarstwie Tadeusza Różewicza. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2002, 357 s.
Z. Majchrowski: Różewicz. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2002, 276 s. A to Polska właśnie.
Poezje Tadeusza Różewicza. Oprac.: T. Farent. Lublin: Biblioteka Wysyłkowa. Wydawnictwo Biblios 2002, 49 s. Wyd. nast.: Lublin: Biblios 2003, 2004, 2006, 2008. Biblioteczka Opracowań, 12.
A. Skrendo: Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2002, 405 s.
Nasz nauczyciel Tadeusz. Tadeusz Różewicz i Niemcy. Red.: A. Lawaty, M. Zybura. Przekł. tekstów z języka niemieckiego J. Dąbrowski. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2003, 373 s. [zawartość: A. Lawaty, M. Zybura: Słowo wstępne. – I: H.W. Sabais: Brief von Breslau nach Wrocław – Wrocławski list; M. Krüger: Nasz nauczyciel Tadeusz; K. Dedecius: Ponowne spotkanie z Tadeuszem Różewiczem; Z. Majchrowski: Różewicz i Niemcy. – II: G. Ritz: Różewicz po niemiecku. Początek dziejów recepcji; H. Denkler: Jak opróżniono cysternę księżyca. Miejsce „ubogiej” poezji młodego Tadeusza Różewicza w pejzażu liryki niemieckiej; J. Joachimsthaler: Różewicz i Huchel. Porównanie, hipoteza, rozmowa, której nie było; B. Schultze, H. Matuschek: Dramaty Różewicza w przekładach Henryka Bereski; D. Scholze: O obecności Tadeusza Różewicza w teatrze niemieckojęzycznym i jego nieobecności w teatrze serbołużyckim. – III: H. Olschowsky: Poeta, Ojciec, Bóg. Topos przekraczania u Tadeusza Różewicza; W. Schlott: Bez poetyckich fajerwerków, przeciw kliszom myślowym: o kilku niemieckich motywach w liryce Tadeusza Różewicza; A. Woldan: O niemieckich intertekstach u Tadeusza Różewicza; P. Łuszczykiewicz: Niemiecka mitologia Tadeusza Różewicza; A. Skrendo: Poezja po „śmierci Boga”. Różewicz i Nietzsche, przedruk w tegoż: Poezja modernizmu. Kraków 2005; P. Langemeyer: Różewicza obrachunki Kafkowskie. Kilka uwag do sztuk „Odejście głodomora” i „Pułapka”; A. Ubertowska: Celan Różewicza; P.H. Neumann: Wiersz Tadeusza Różewicza „Kamienni bracia” w przekładzie niemieckim. – IV: M. Zybura: Materiały do niemieckojęzycznej bibliografii twórczości Tadeusza Różewicza], wyd. w języku niemieckim: Tadeusz Różewicz und die Deutschen. [Wyd.:] A. Lewaty, M. Zybura. [Przeł. z polskiego:] U. Kiermeier und B. Wójcik. Wiesbaden: Harrassowitz 2003, 269 s.
Tadeusz Różewicz poeta i dramaturg w Karkonoszach. W dniu 12 października 2001 roku. Red.: Z. Kulik. Współpraca: A. Guz. Karpacz: Muzeum Sportu i Turystyki 2003, 8 s.
S. Burkot: Tadeusza Różewicza opisanie świata. Szkice literackie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP [Akademii Pedagogicznej] 2004, 222 s.
I. Górska: Dramat jako filozofia dramatu na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2004, 229 s.
G. Niziołek: Ciało i słowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicza. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004, 282 s.
J. Potkański: Sobowtór. Różewicz a psychoanaliza Jacquesa Lacana i Melanii Klein. Warszawa: Semper 2004, 224 s.
S. Gębala: Teatralność i dramatyczność: Gombrowicz, Różewicz, Mrożek. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej 2005, 248 s.
W. Kruszewski: Deus Desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2005, 251 s.
T. Kunz: Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2005, 272 s.
Powracając do Różewicza. Studia i szkice. Pod red. Z. Majchrowskiego; przy współpracy M. Żółkoś. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2006, 189 s.
J. Waligóra: Proza Tadeusza Różewicza. Kraków: Collegium Columbinum 2006, 282 s.
L. Dorak-Wojakowska: Poetyka cielesności w utworach dramatycznych Tadeusza Różewicza. Kraków: Księgarnia Akademicka 2007, 301