BIO

Urodzona 26 kwietnia 1903 we Lwowie; córka Ludwika Chrzanowskiego, pracownika akcyzy, i Marii z Ochabskich. Uczyła się we Lwowie. W 1913 rozpoczęła naukę w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim im. J. Słowackiego. Kilka miesięcy później zamieszkała we francuzkojęzycznym domu babki ze strony ojca, rodowitej Francuzki, Désiréé Quinton i jej dwóch córek, Marii i Anny Chrzanowskich. Od 1915 kontynuowała naukę w Żeńskim Prywatnym Gimnazjum Realnym Zreformowanym na prawach szkoły rządowej, a w 1917 przeniosła się do Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Klasycznego i Realnego Zofii Strzałkowskiej, gdzie zaczęła uczyć się także łaciny. Po ukończeniu gimnazjum studiowała od 1921 na Uniwersytecie Jana Kazimierza (UJK) początkowo filologię klasyczną, a od 1923 romanistykę. W 1924 wyszła za mąż za Jerzego Kowalskiego, profesora filologii klasycznej na UJK, i wyjechała z nim do Lozanny, gdzie wspólnie prowadzili badania archiwalne związane z wykładami lozańskimi Adama Mickiewicza. W 1925 uczęszczała na wykłady z zakresu literatury łacińskiej. Od początku 1926 do maja 1927 podróżowała. Początkowo sama przez kilka tygodni kontynuowała badania nad wykładami Mickiewicza najpierw w Lozannie, a potem w Paryżu, gdzie studiowała także literaturę i gramatykę łacińską oraz grecką. Od czerwca 1926 wojażowała z mężem po Włoszech i Grecji, zapoznając się ze zbiorami muzeów i bibliotek; zwiedziła też wykopaliska archeologiczne w Turcji i Tunezji. W 1930 uzyskała magisterium na UJK na podstawie pracy Les éléments constructifs dans les Faux-Monnayeurs d'André Gide. Następnie pogłębiała wiedzę z zakresu literatury klasycznej w Berlinie i Monachium. Debiutowała w 1931 napisaną razem z mężem powieścią pt. Catalina; w następnych latach rozwijała wspólnie z nim twórczość prozatorską. Odbyła z mężem podróż po Anglii, Francji i Hiszpanii. W 1933-34 współpracowała z „Lwowskimi Wiadomościami Muzycznymi i Literackimi”. Od 1934 była członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich we Lwowie. Należała do oddziału lwowskiego Zespołu Literackiego „Przedmieście”. W 1936-1938 wchodziła w skład kolegium redakcyjnego tygodnika Sygnały. W 1936 była współorganizatorką Zjazdu Pracowników Kultury we Lwowie. Nadal odbywała z mężem podróże naukowe i turystyczne po Europie, które znajdowały odbicie w ich pracy literackiej: w 1934 i 1936 była we Włoszech i Grecji, w 1937 odwiedziła Szwecję i Danię. Od września 1938 do kwietnia 1939 prowadziła wraz z mężem badania naukowe w bibliotekach paryskich. Po wybuchu II wojny światowej mieszkała nadal we Lwowie. W początkowym okresie okupacji niemieckiej zwarła znajomość z Marią Dąbrowską i Stanisławem Stempowskim, którzy z przerwami od grudnia 1939 do pierwszych dni czerwca 1940 przebywali we Lwowie. Od tej pory stale korespondowała z Dąbrowską. Trudna sytuacja finansowa skłoniła ją do zarobkowania m.in. robótkami na drutach, a od 1941 wypiekaniem bułek i pierników, współprowadzeniem z żonami kolegów profesorów męża Marią Manteuffel i Marią Kulczyńską kolejno cukierni i kawiarni, a w końcu zajęła się pośrednictwem w handlu obrazami. W 1943 przyjechała do Warszawy, najpierw na kilka miesięcy, w czasie których mieszkała u Dąbrowskiej, a ich przyjaźń przerodziła się w bliski związek, później przeniosła się tam z mężem na stałe. Utrzymywała się z prywatnych lekcji. Brała udział w konspiracyjnym życiu literackim. W marcu 1944 wyjechała najpierw do siostry, Zofii Ostrowskiej, do wsi Sichów, a potem odwiedziła znajomą w Starym Sączu; wspomagała w tym czasie paczkami żywnościowymi bliskich w Warszawie, dokąd powróciła w maju. Powstanie warszawskie i późniejszą tułaczkę przeżywała wspólnie z Dąbrowską i Stempowskim, przebywała z nimi kolejno w Pruszkowie, Podkowie Leśnej i Zduńskiej Woli, a następnie tylko z mężem w Krakowie i Rytrze. Od lutego do kwietnia 1945 mieszkała początkowo w Lublinie, później w udostępnionym na potrzeby literatów dworze Wacława Lacherta w pobliskich Ciechankach, a następnie krótko w Warszawie, pracując w Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego. Była nadal członkiem ZZLP (od 1949 Związek Literatów Polskich, ZLP); wzięła udział w I Ogólnopolskim Zjeździe Delegatów ZLP w Krakowie. W listopadzie 1945 przeniosła się do Wrocławia, gdzie jej mąż został dziekanem Wydziału Humanistycznego i kierownikiem katedry filologii klasycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestniczyła w rozwijaniu życia kulturalnego na Dolnym Śląsku jako założycielka i przewodnicząca Koła Miłośników Literatury i Języka Polskiego, organizatorka Czwartków Literackich oraz współzałożycielka i w 1947-52 współredaktorka z Tadeuszem Mikulskim (a początkowo również z mężem) „Zeszytów Wrocławskich”. Współpracowała także z lokalną rozgłośnią Polskiego Radia. Kontynuowała twórczość literacką, pisząc (od 1945 samodzielnie) powieści i opowiadania; fragmenty prozy i artykuły drukowała m.in. w „Odrze” (1946-67), „Odrodzeniu”* (1948-49), później „Nowej Kulturze” (1952-63), „Sprawach i Ludziach” (1952-54). W 1948 owdowiała. W tymże roku otrzymała nagrodę miasta Wrocławia. Od 1948 należała do Polskiego PEN Clubu. W 1954 zamieszkała razem z Marią Dąbrowską w Warszawie. Działała w Komitecie Obrońców Pokoju; była w 1955 na Światowym Zjeździe Sił Pokoju w Finlandii i na Nadzwyczajnej Sesji Światowej Rady Pokoju w Berlinie. W 1957-60 współpracowała z „Przeglądem Kulturalnym” (tu m.in. recenzje podpisane A.K.). W 1963 odbyła w towarzystwie Marii Dąbrowskiej podróż do Włoch, Francji (odwiedziły m.in. redakcję „Kultury” w Maisons-Laffitte) oraz Szwajcarii (tu spotkały się z Jerzym Stempowskim). W marcu 1964 należała do sygnatariuszy „Listu 34” pisarzy i uczonych w obronie wolności słowa. Po śmierci Dąbrowskiej w 1965 została, wyznaczona zapisem testamentowym, jednym z opiekunów jej spuścizny literackiej. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1952), Krzyżem Oficerskim (1953) i Krzyżem Komandorskim (1968) Orderu Odrodzenia Polski.
Miała córkę Marię (dla najbliższych Tulę; 1946-1993), zamężną Gawryś, romanistkę. Zmarła 7 marca 1969 w Warszawie; pochowana tamże na Cmentarzu Powązkowskim.

Works

1. Catalina. [Powieść; współautor:] J. Kowalski. Lwów, Warszawa: Księgarnia Polska B. Połonieckiego 1931, 78 s. Przedruk zob. poz. .

2. Mijają nas. Powieść. [Współautor:] J. Kowalski. Warszawa: F. Hoesick 1932, 200 s. Przedruk bez tytułu całości zob. poz. .

Zawartość

Zawiera właściwie opowiadania: I. Goya, zawsze Goya!; II. Współobywatele Don Kichota; III. Muzy interesante y curioso; IV. Legenda o dzbanie wody; V. Canaleja, pif!.

3. Złota kula. [Opowiadania; współautor:] J. Kowalski. Warszawa: Rój 1933, 256 s.

Zawartość

Cencik; Jak Olgierd został koncypientem; Konie pana Walerego; Morze i góra; Myrto; U króla Habakuka; Przypowieść o człowieku w palcie i o człowieku prostym.

4. Gruce. Powieść. [Współautor:] J. Kowalski. T. 1-2. Warszawa: F. Hoesick 1936, 743 + 568 s. Wyd. nast. w opracowaniu A. Kowalskiej z podtytułem Powieść o lwowskiej rodzinie. Warszawa: Czytelnik 1968, 711 s.

5. Opowiadania greckie. [Warszawa:] Czytelnik 1949, 140 s. Wyd. nast. tamże 1956. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda ufundowana przez E. Hemingwaya, a przyznana przez jury wybrane przez Polski PEN Club i Związek Literatów Polskich w 1959.

Zawartość

Na statku; Amalia i Aleksander; Wdowa; Wielki przedrzeźniacz; Ziarno szaleństwa; Wielka Kalavryta; Popołudnie w Tirynsie; Idylla w Naupli; Panajotis; Rekruci z Wyspy Paros; Bigamista; Magia; Na cmentarzu w Tebach; Natręt; Wierna sługa; U fryzjera Mamasa.

Adaptacje

radiowe

opowiadania Panajotis: Adaptacja: A. Kowalska. Polskie Radio 1967.

6. Uliczka klasztorna. Powieść. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1949, 161 s. Wyd. 2 tamże 1964. Przedruk zob. poz. .

Wersja pierwotna powieści była czytana w odcinkach w Rozgłośni Wrocławskiej Polskiego Radia.

7. Wielka próba. [Powieść]. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 162 s. Wyd. 2 tamże 1952. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Państwowa Nagroda Artystyczna III stopnia w 1951.

Przekłady

niemiecki

[Przeł.] K. Staemmler. München 1967.

8. Na rogatce. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, 169 s.

9. Wójt wolborski. Powieść [o A. Fryczu Modrzewskim]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 311 s. Wyd. 2 tamże łącznie z poz. pt. Wójt wolborski. Powieść o Fryczu Modrzewskim. 1963, 530 s.

Cz. 1; cz. 2 zob. poz. .

10. Opowieści wrocławskie: Uliczka klasztorna; Wielka próba; Notatki wrocławskie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 314 s.

Przedruk poz. 6, 7; pierwodruk Notatek wrocławskich w: „Dzienniku Literackim”, „Nowinach Literackich, „Odrodzeniu”, „Zeszytach Wrocławskich” w 1947-1949.

11. Astrea. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 264 s. Wyd. 2 tamże łącznie z poz. pt. Wójt wolborski. Powieść o Fryczu Modrzewskim. 1963, 530 s.

Cz. 2; cz. 1 zob. poz. .

12. Nimfa. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 165 s.

Zawartość

Bejdula i paradnice; Nimfa; Kwitnące cytryny; Harmonia; Utopia; Konfaceta; „Nie deptać trawników”; Fragmenty dziennika.

13. Safona. [Powieść]. Fragmenty Odysei w przekł. L. Siemieńskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 127 s.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: Z. Bieńkowski. Reżyseria: N. Szydłowska. Polskie Radio 1970.

telewizyjne

Adaptacja: Z. Bieńkowski. Reżyseria: H. Drygalski. Telewizja Polska 1970.

14. Kandelabr efeski. Opowiadania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 174 s. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Kandelabr efeski; Wygnanie z raju; Konie; Kotki dwa; Lustra; Po fajrancie; Śmieszny skazaniec; Manekin; Ćma; Lodowy jeździec; Rękawiczki; Terencjusz.

Adaptacje

radiowe

opowiadania Ćma: Adaptacja: A. Kowalska. Reżyseria: N. Szydłowska. Polskie Radio 1966.

15. Bejdula i paradnice. Opowiadania wybrane. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 305 s.

Zawartość

Z notatek wrocławskich [przedruk części tekstów z poz. ]. – Bejdula i paradnice: z poz. : Bejdula i paradnice; Nimfa; Kwitnące cytryny; Harmonia; Utopia, – poz. .

16. Gąszcz. [Powieść; współautor:] J. Kowalski. Powst. 1935-1961. Wyd. w oprac. [i ze wstępem] A. Kowalskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 375 s.

Fragmenty powieści zaginęły w czasie wojny i zostały uzupełnione przez A. Kowalską.

17. Lubię środy. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1961, 70 s.

18. Ołtarze. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1962, 101 s. Wyd. 2 zob. poz. .

Zawartość

Ołtarze; Cud się powtórzy; W lesie Saint-Germain; Amator.

19. Figle pamięci. [Wspomnienia]; Archiwum młodości. [Opowiadanie; współautor:] J. Kowalski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 192 s.

Drugą część tomu stanowi zredagowany w latach sześćdziesiątych przez A. Kowalską odnaleziony w archiwum nieżyjącego męża tekst pt. Mój człowiek, któremu nadała tytuł Archiwum młodości.

20. Ptasznik. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1964, 146 s. Wyd. 2 zob. poz. .

Zawartość

Ptasznik; Pani od dzielenia; Domy stanęły na głowie; Klasówka; Tłumacz Szekspira; Wino z Samos; Za szybą ozimina; Arka Noego; Rachunek; Matki. [Współautor:] J. Kowalski.

21. Wieża. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1965, 120 s. Wyd. 2 zob. poz. .

Zawartość

O róży, o słowiku; Wieża; Z zamkniętymi oczami; Ciż sami oraz Filip; Papużki; Mroczne południe.

Przekłady

węgierski

Rés. [Przeł.] I. Fejér. Wyd. łącznie z Szczelina [poz. ] pt. Rés. [Budapest 1970].

Adaptacje

radiowe

opowiadania O róży, o słowiku: Adaptacja: A. Kowalska. Reżyseria: N. Szydłowska. Polskie Radio 1966.

22. Trzy boginie. Opowiadania. [Współautor:] J. Kowalski. Warszawa: Czytelnik 1966, 602 s.

Zawartość

[Utwory A. Kowalskiej:] Safona [poz. ], – Opowiadania greckie [poz. ], – Terencjusz [poz. ]; W lesie Saint-Germain [poz. ]; Ptasznik [poz. ]. – [Utwory ze współautorstwem J. Kowalskiego:] Catalina [poz. ], – poz. [bez tytułu całości], – Myrto [poz. ].

23. Szczelina. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1967, 111 s.

Przekłady

węgierski

Utószó. [Przeł.] I. Fejér. Wyd. łącznie z Wieża [poz. ] pt. Rés. [Budapest 1970].

24. Dzienniki. Powst. 1927-1969. Druk większych fragmentów: Dzienniki. [1945-1951]. Literatura 1972 nr 23-33; Dzienniki. (1951-1954). [Wybór]. „Odra” 1973 nr 5-10; Dzienniki. (Rok 1956). „Więź” 1980 nr 11/12. Wyd. w wyborze: Dzienniki 1927-1969. Przedmowa: J. Hartwig. Wybrał, z rękopisu do druku przygotował, przypisami opatrzył P. Kądziela. Warszawa: Wydawnictwo Iskry 2008, 579 s. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione tamże 2022.

Rękopis całości w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.

25. Ołtarze; Ptasznik; Wieża. Opowiadania. Wyd. 2. Warszawa: Czytelnik 1977, 244 s.

Zawartość

Zawiera opowiadania z poz. , , .

26. Mroczne południe. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 109 s.

Zawartość

Ołtarze [poz. ], – z poz. : O róży, o słowiku; Ciż sami oraz Filip; Mroczne południe.

Analyses and reviews

• Questionnaires for IBL PAN 1951, 1966.

Wywiady

Ten sam charakter pisma. Rozm. K. Nastulanka. Polityka 1967 nr 15, przedruk w: K. Nastulanka: Sami o sobie. Warszawa 1975.

Słowniki i bibliografie

• Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964 .
• „Rocznik Literacki 1969” wyd. 1971 (J. Chudek).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (D. Knysz-Tomaszewska).
Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. T. 5. Sygnatury 2001-2180. Archiwa Marii Dąbrowskiej, Anny Kowalskiej, Stanisława Stempowskiego. Oprac. i red.: W. Kordaczuk. Warszawa: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 2017, 343 s.

Ogólne

Książki

S. Chwedorczuk: Kowalska. Ta od Dąbrowskiej. [Opowieść biograficzna]. Warszawa: Marginesy 2020, 363 s.

Artykuły

T. Mikulski: Anna Kowalska. „Odra” 1948 nr 1/2, przedruk w tegoż: Miniatury krytyczne. Warszawa 1976.
J. Bajdor: Pisarstwo Anny Kowalskiej „Odra1962 nr 1.
A. Hamerliński: Anna Kowalska. „Tygodnik Kulturalny1963 nr 39.
M. Sawulak: Anna Kowalska. „Kultura”, Paryż 1969 nr 7/8.
H. Bereza: Przypomnienie. Tygodnik Kulturalny 1975 nr 27, przedruk: pt. Powinowactwo z wyboru. W tegoż: Związki naturalne. Wyd. 2 zmienione i rozszerzone Warszawa 1978, pt. Wybór. W tegoż: Taki układ. Warszawa 1981, Sposób myślenia. T. 1. Warszawa 1989.
J. Jania: Praesens historicum. Odra 1977 nr 9.
J. Pierzchała: Ołtarze, ptasznik, wieża. O Annie Kowalskiej. „Poglądy1977 nr 24.
J.J. Lipski: Anna Kowalska. Więź 1980 nr 11/12.
J. Pierzchała: Z pamięci o pionierach. O Annie Kowalskiej i Tadeuszu Mikulskim. Fakty 1985 nr 38.
P. Kuncewicz: W stronę Kowalskiej. „Przegląd Tygodniowy1986 nr 1.
J. Pierzchała: Świat Anny Kowalskiej. „Śląsk2002 nr 11.
C. Gawryś: Na brzegu wielkiego Oceanu. Więź 2009 nr 5/6.
S. Chwedorczuk: Kompozycje istnienia. Dialog 2010 nr 10 [dot. także M. Dąbrowskiej, S. Stempowskiego, J. Kowalskiego].
S. Chwedorczuk: „Chwytam w zachwyt ruch Twój – i gubię”. Korespondencja Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej w latach 1940-1946. „Twórczość” 2015 nr 2.
• M. Dąbrowska, A. Kowalska: Korespondencja z lat 1940-1943. Wybór i oprac.: S. Chwedorczuk. „Twórczość” 2016 nr 7/8.
E. Głębicka: Rzecz prywatna, rzecz sekretna . O granicach intymności w korespondencji Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej z lat 1946-1948. „Napis” Seria 23: 2017.
K. Siewior: Margines i cudzysłów. Pojałtańskie narracje migracyjne Anny Kowalskiej. W: Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945. Szczecin 2017.
„…co się stanie w najbliższej przyszłości…”. Z listów Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej z 1946 roku. Opracowanie edytorskie: A. Szałagan; „Na wyspie umarłych”. Z listów Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej z lat 1947-1948. Oprac. edytorskie: E. Głębicka. „Sztuka Edycji” 2018 nr 1 [omówienia korespondencji i wybór listów].
„Ale cóż ma począć poeta, jeśli nie może wyrazić litości i grozy?” Korespondencja Czesława Miłosza i Anny Kowalskiej z lat 1948-1950. [Oprac.:] E. Kołodziejczyk. „Teksty Drugie2019 nr 3.

Mijają nas

M. Czapska: Nowele hiszpańskie. Wiadomości Literackie 1932 nr 28.

Złota kula

J. Kaden-Bandrowski. „Gazeta Polska1933 nr 132.
L. Piwiński: Nowele Kowalskich. Wiadomości Literackie 1933 nr 44.

Gruce

Z. Mianowska. „Pion1936 nr 48, polemika: A. i J. Kowalscy: Nie chwalić w „Pionie. Tamże 1937 nr 25.
M. Promiński: Powieść o wszystkim. Sygnały 1936 nr 17, przedruk w tegoż: Świat w stylach. Kraków 1977.
H. Krzeczkowski: Złe przeczucia. Tygodnik Powszechny 1968 nr 35, przedruk w tegoż.: Po namyśle. Kraków 1977.
K. Mętrak: Powieść o Atlantydzie. Twórczość 1968 nr 12.

Opowiadania greckie

A. Jackiewicz: Książki wczorajsze. Kuźnica 1950 nr 7 [dot. też: Uliczka klasztorna].
A. Kijowski: Przygody archeologa. Wieś 1950 nr 9.
P. Kaniecki: Z przedwojennych podróży Anny Kowalskiej po Grecji. Wokół „Opowiadań greckich” i spuścizny rękopiśmiennej. „Litteraria Copernicana” 2018 nr 4.

Uliczka klasztorna

J. Błoński: Powrót do raju. Wieś 1950 nr 7.

Wielka próba

L. Flaszen: Współczesność w okruchach. Nowa Kultura 1951 nr 38.
H. Zaworska: Udana próba. Wieś 1951 nr 31.

Na rogatce

Z. Hierowski. „Życie Literackie1953 nr 32.
[J. Stempowski] Hostowiec: Notatnik niespiesznego przechodnia. Kultura”, Paryż 1954 nr 6, przedruk w dziale Książki z kraju. W: J. Stempowski: Szkice literackie. T. 2. Warszawa 1988.

Wójt wolborski

A. Lam: Modrzewski w kamiennych rękawiczkach. Nowa Kultura 1954 nr 44.
J. Skórnicki: Opowieść o wójcie wolborskim. Życie Literackie 1955 nr 13.

Opowieści wrocławskie: Uliczka klasztorna; Wielka próba; Notatki wrocławskie

• J. Łukasiewicz. „Wrocławski Tygodnik Katolicki1955 nr 38.

Astrea

J. Ziomek: Historia czy metafora współczesności. Nowe Sygnały 1957 nr 12.

Nimfa

J. Kwiatkowski: Kowalska jest prawdziwa. Życie Literackie 1958 nr 51/52.

Safona

S. Podhorska-Okołów: Mit o Safonie. Twórczość 1959 nr 9.
Z. Starowieyska-Morstinowa: Literatury sztuki magiczne. Tygodnik Powszechny 1959 nr 21.

Kandelabr efeski

Z. Żabicki: Między sentymentem i drwiną. Nowe Książki 1961 nr 21, przedruk w tegoż: Proza... proza. Warszawa 1966 [dot. też: Bejdula i paradnice].

Bejdula i paradnice

H. Bereza: Opowieści Anny Kowalskiej. „Orka1961 nr 28.
Z. Żabicki: Między sentymentem i drwiną. Nowe Książki 1961 nr 21, przedruk w tegoż: Proza... proza. Warszawa 1966 [dot. też: Kandelabr efeski].

Gąszcz

H. Bereza: Człowiek – gąszcz możliwości. Nowa Kultura 1962 nr 10.
T. Burek: Dokument klęski. Twórczość 1962 nr 5.
Z. Łapiński: Gąszcz nieprzetarty. „Tygodnik Powszechny1962 nr 34.

Ołtarze

H. Bereza: Symfonia okrucieństwa. Twórczość 1962 nr 10, przedruk w tegoż: Sztuka czytania. Warszawa 1966.
W. Maciąg. „Życie Literackie1962 nr 37.
Z. Macużanka. „Polonistyka1962 nr 5.
J. Stempowski. Powst. 1962. Druk w tegoż: Felietony dla Radia Wolna Europa. Warszawa 1995.

Figle pamięci

M. Czerwiński: Kowalskiej studium pamięci. Nowe Książki 1964 nr 5.
K. Kuliczkowska: Pamiętam więc jestem. Współczesność 1964 nr 7.

Ptasznik

H. Bereza: W stanie cichej rozpaczy. Nowe Książki 1964 nr 22.

Szczelina

Z. Żabicki: Anny Kowalskiej powieść o umieraniu. Miesięcznik Literacki 1968 nr 5.
W. Żukrowski: Wieczne niezadowolenie. W: Proza, poezja. Warszawa 1968, przedruk w tegoż: Karambole. Warszawa 1973.

Dzienniki

• [T. Fiałkowski] Lektor: Szczerość, gorycz, czułość. „Tygodnik Powszechny2008 nr 39.
E. Głębicka: Niełatwe szczęście Anny Kowalskiej. „Zeszyty Literackie” 2008 nr 4.
M. Iwaszkiewicz: Upupiona przez Dąbrowską. „Gazeta Wyborcza” 2008 nr 301.
K. Masłoń: Prawda dnia następnego. „Rzeczpospolita” 2008 nr 251.
M. Mizuro: Nie obżerać się sobą. Odra 2008 nr 12.
F. Netz: Przyjaciółka Dąbrowskiej. „Śląsk” 2008 nr 11.
T. Olszewski: Pośmiertny coming out. Pogranicza 2008 nr 6.
M. Radziwon: Anna Kowalska wyzwolona z Marii Dąbrowskiej. Gazeta Wyborcza 2008 nr 253.
H. Zaworska: Siłaczka. Nowe Książki 2008 nr 12.
M. Dernałowicz: Duet z dysonansami. „Więź” 2009 nr 1/2.
E. Głębicka: Między dobrem a złem. Etyczny nurt „Dzienników” Anny Kowalskiej. „Więź” 2009 nr 5.
W.P. Kwiatek: Eros, Tanatos, literatura... „Gazeta Polska” 2009 nr 19.
J. Łukasiewicz: Pisać dziennik... . Notatki literackie. „Odra” 2009 nr 1.
T. Czerska: Lektury i biblioteki w dziennikach pisarek. (Julia Hartwig, Anna Kowalska, Krystyna Kofta); M. Świerkosz: Atena i Arachne? Maria Dąbrowska i Anna Kowalska we wzajemnej lekturze dzienników. W: Czytanie: kobieta, biblioteka, lektura. Szczecin 2015.
M. Małecka: Przeciw normie. Kobiece dwudziestolecie wobec heteronormatywności w dziennikach Anny Kowalskiej i Anny Iwaszkiewiczowej. W: Kobiece dwudziestolecie 1918-1939. Toruń 2018.