BIO

Urodzona 23 listopada 1914 w Łodzi; córka Jana Zandla, urzędnika, i Doroty z Gordonów. W 1919-25 mieszkała z rodzicami w Gdańsku. Po powrocie do Łodzi uczęszczała do Gimnazjum im. E. Orzeszkowej; w 1934 zdała maturę. Następnie przez rok studiowała w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie. W 1935 została aresztowana za współpracę ze związanym z Komunistyczną Partią Polski tygodnikiem „Kronika”; po półrocznym śledztwie sprawę umorzono. W 1937 wyszła za mąż za Ignacego Złotowskiego, docenta fizyki, i wraz z nim wyjechała do Paryża, gdzie uczęszczała na wykłady z historii cywilizacji i socjologii w Collége de France. Po wybuchu II wojny światowej, w 1940 była sekretarzem redakcji wydawanego w Paryżu tygodnika „Czarno na białym”. Po zajęciu Paryża przez Niemców, w czerwcu tegoż roku wyjechała do Maroka, a następnie na początku 1941 do USA. Zamieszkała w Nowym Jorku i do 1944 pracowała w amerykańskim radiu przy audycjach w języku polskim, a później przy publikacjach kierowanych do kraju. Po wojnie była zatrudniona do 1946 w redakcji tygodnika „Time”, jako pracownik badawczy w dziale międzynarodowym. W 1947, po rozwodzie z Ignacym Złotowskim, wyszła za mąż za Jerzego Michałowskiego, w tym czasie ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie i przeniosła się do Anglii. Twórczość przekładową oraz publicystyczną rozpoczęła w 1948, debiutując tłumaczeniami oraz korespondencjami drukowanymi w „Przekroju”; z tygodnikiem tym współpracowała stale w latach następnych (m.in. w 1950-54 seria felietonów literackich pt. Jaś chodzi do przedszkola). Od 1952 była członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP) (do rozwiązania Związku w 1983). W 1953 wróciła do kraju i zamieszkała w Warszawie. Publikowała nadal w „Przekroju” (do 1971; tu też pod pseudonimami: Maria Zientarowa, Siostry Rojek; m.in. cykle: w 1959 List z Nowego Jorku, List z Meksyku, w 1964 Wojna domowa, Siostry Rojek...; przed 1968 publikowała tu również pod pseudonimem Michalina Wilkoszowa). Utwory zamieszczała również w piśmie „Świat” (1952, 1956, 1960-67; tu m.in. w 1965-67 rubryka Kobieta światowa). W 1956-60, towarzysząc mężowi, który pełnił funkcję szefa Misji Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, przebywała w Nowym Jorku. W tym czasie opublikowała kilka opowiadań pod pseudonimem Mira Michal w magazynach literackich, m.in. „Harper's Magazine” (1958), „Southern Review” (1960), „Mademoiselle” (1963), „Glamour Magazine” (1963), „The New Yorker” (1964). W 1967-70 przebywała w Waszyngtonie, gdzie jej mąż był ambasadorem. W 1972-74 zamieszczała przekłady z literatury amerykańskiej w miesięczniku „Literatura na Świecie” (podpisana też M. Zientarowa). W 1976 jako wiceprezes Klubu Tłumaczy przy ZLP brała udział w organizowaniu kursu dla młodych tłumaczy i wykładała tam sztukę tłumaczenia utworów teatralnych. W 1978 publikowała cykl pt. Pamiętnik szalonej gospodyni w tygodniku satyrycznym „Szpilki” (podpisana M. Zientarowa). Brała udział w pracach zarządu Agencji Autorskiej, jako przedstawicielka ZLP (1976-81) oraz Stowarzyszenia Autorów „ZAiKS” (ZAiKS) (1980-84 członek Komisji Rewizyjnej, 1984-92, sądu koleżeńskiego). Za pracę przekładową otrzymała w 1986 nagrodę ZAiKS-u. W 1989 została członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i weszła w skład zarządu Oddziału Warszawskiego. Od 1993 stale współpracowała z miesięcznikiem „Twój Styl”, a od 1996 publikowała stały felieton w „Życiu Gospodarczym”. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1976) oraz odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1986). Zmarła 19 sierpnia 2007 w Warszawie; pochowana tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Works

1. Drobne ustroje. [Opowiadania satyryczne]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 183 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1956; wyd. 2 [!] Warszawa: Czytelnik 1961; wyd. 3 Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980.

Podpisane: M. Zientarowa.

Zawartość

Pierwsze dni; Katar; Zebranie; Imieniny; Polowanie na krokodyla; Mądrzejsi myślą za nas; Choinka; Prawdziwy talent; Sakramenckie przedszkole; Pękły rury; Wyjazd; Listy; Powrót dzieci; „Na gazetę”; Psów wprowadzać nie wolno; List z kolonii; Spacerkiem po Warszawie; Na boczek; Zupełnie nowy pomysł; „Przekrój” z kaszą; Awans na średniaka; Metoda Pawłowa; Albo dzieci albo pies; Niespodzianka; Kto pogryzł bernarda?; Kilo na kilo; Od razu – haps!; „Kleks”; Naukowy pogląd na świat; Telefoniczne porady; Dom Dziecka; Trzeba planować; Królowa wygrała; Okazja; Drobne ustroje; Do zobaczenia!

2. Przez śniegi północy. [Opowiadanie]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, 58 s.

Wg informacji M. Michałowskiej przypisywane jej opowiadanie, podpisane Witold Krauze, napisał mąż pisarki, J. Michałowski, realizując zakład towarzyski.

3. Nobody told me how. A diplomatic entertainment. New York: J.B. Lippincott 1962, 184 s. Wyd. nast. London: V. Gollancz 1963.

Podpisane: Mira Michal.

4. Wojna domowa. [Opowiadania satyryczne]. Warszawa: Czytelnik 1964, 188 s. [Wyd. 4] Warszawa: Prószyński i S-ka 1997, 284 s. Por. poz. .

Wyd. 1 podpisane: M. Zientarowa.

Zawartość

Bywają chwile; Nylon i metal; Zmowa; Ciężkie jest życie; Beksala nabiję; Ważna wiadomość; Święta bez dzieci; Gęś dla solenizanta; Wiek telefoniczny; Worki modne; Trzeba, trzeba; Ekg wykaże; Telemiłość; Dzisiejsza młodzież; Przecież to dziewczynka; Różnica płci; Woda deszczowa; Loren czy Bardot; W tym roku szelki; Dwója z azymutu; Sejnt luji łumen; Panta rei; Podejście psychologiczne; Wywiadówka; Trzeci nurt; Można zwariować; Luksemburg; Nieżyty; Tarta marchew; Zdejm włosy; Prawdziwy intelektualista; Gruby nietakt; Wszystkie pory roku; Kulturysta; Antybarany; Wahanie; Jak święta to święta; Dżemy i konfitury; Statystycznie leżysz; Wyprzedaż.

Wyd. łącznie z poz. pt.: Wojna domowa; Wojna domowa trwa. Warszawa: GiG [R. Ginalski i S-ka] 1990, 364 s.; pt. Wojna domowa. Warszawa: Trio 1994.

5. Wojna domowa. Scenariusz serialu. Telewizja Polska 1965.

Adaptacje opowiadań z poz. .

6. Wojna domowa. Scenariusz serialu. Seria 2. Telewizja Polska 1966.

Adaptacje opowiadań z tomu poz. .

7. Wojna domowa trwa. [Opowiadania satyryczne]. Warszawa: Czytelnik 1966, 223 s.

Podpisane: M. Zientarowa.

Zawartość

Loda za pięć; Musi grać; Lepiej wąchać; Z kim idzie; Byle do dżdżownicy; Protekcja; Przedwojenna młodzież; Kolekcjonerzy; Ostatni krzyk; Duch czasu; Mała sensacja; Rozrywka kulturalna; Lep prądów; Idzie wiosna; Trzeba czerpać z przeszłości; Mit młodzieży; Zagraniczny gość; Likier bananowy; Przyszłe pięćdziesięciolatki; Waterlo; Olimpiada w domu; Taki to już rok; Nieprzygotowany; Dramatyczny splot; Jesteś nadzwyczajny; Akt oskarżenia; Chuligan; Polotwist; Urlop maturalny; Dziecko – skarb; Do widzenia panu; Prasowanie; Zmierzch kapci; Wyż z punktami; Gospodarz domu; No to rzeczywiście; Dyplomacja; Świąteczny prezent; Noworoczne postanowienie; Dziwne zjawisko; Życie bezkonfliktowe; Wiosenny syndrom; Jakoś to będzie.

Wyd. łącznie z poz. pt.: Wojna domowa; Wojna domowa trwa. Warszawa: GiG [R. Ginalski i S-ka] 1990, 364 s.; pt. Wojna domowa. Warszawa: Trio 1994.

8. Przeprawa. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1971, 243 s.

Podpisane: Maria Zientarowa.

9. Mistrz Pędzel. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa Książka Ruch1974, 70 s. Wyd. 2 Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1977.

10. Ania i Ewa i Marian i Rusak i inni... [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1975, 55 s. Wyd. 2 tamże 1977. Por. poz. , .

Nagrody

Nagroda na Międzynarodowym Biennale Sztuki Dziecięcej w Poznaniu w 1977.

Przekłady

niemiecki

Anja und ihre Freund. [Przeł.] G. Kelm. Warszawa 1986.

11. O Ani, Ewie, Marianie, Marsjanach i babci z Ziemi Lubuskiej. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1976, 46 s. Por. poz. , .

12. Trzy po trzy z sąsiadami. Nowe spotkanie z Marcinem. [Dla dzieci]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1978, 60 s.

13. Gertruda Stein. Warszawa: Czytelnik 1980, 139 s.

Zawartość

Amerykanka w Paryżu; Gertruda Stein o sobie; Gertruda Stein w oczach pisarzy i krytyków; Kalendarium; Bibliografia dzieł Gertrudy Stein; Dzieła Gertrudy Stein wydane w Polsce.

14. Sezamki. [Dla dzieci]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980, [12] k.

15. Ania i Ewa i Marian i Rusak i Tatry, no i Dżo. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1982, 49 s. Por. poz. , .

Przekłady

słowacki

Aňa, Ryška a prvni' jahody. [Przeł.] Z. Koutenská. Praha 1983.

16. Portret nocą malowany. [Powieść]. „Świat Młodzieży1983 nr 56-75. Wyd. osobne Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza [1985], 125 s.

17. Róża jest różą... (Monodram). Prapremiera: Warszawa, Teatr Stara Prochownia 1983 (wykonanie: R. Hanin). Druk „Dialog” 1984 nr 2 s. 18-32.

Według dzieł Gertrudy Stein.

Adaptacje

telewizyjne

Oprac.: M. Michałowska. Telewizja Polska 1985.

18. Zaczęło się od Marii. Rzecz o Marii Skłodowskiej-Curie. (Monodram). Dialog 1986 nr 12 s. 38-54.

Przekłady

słowacki

Začalo to Marii. [Przeł.] H. Stachová. Praha 1987.

19. Przez kuchnię i od frontu. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek 1988, 179 s. Wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwo „Twój Styl 1993.

Felietony o tematyce kulinarnej.

20. Nie tylko o hamburgerze. Kuchnia amerykańska. Warszawa: Watra 1990, 206 s.

Szkice i przepisy kulinarne.

21. Do zobaczenia, stary wilku. Opowieść o przyjaźni Ernesta Hemingwaya z jego polskim tłumaczem Bronisławem Zielińskim. Warszawa: Prószyński i S-ka 1997, 154 s.

Przekłady

1. H. Fast: Obywatel Tom Paine. [Powieść]. Wrocławski Kurier Ilustrowany 1948 nr 292-345. Wyd. osobne Warszawa: Wiedza 1948, 303 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Książka i Wiedza 1952; z posłowiem J. Aleksandrowicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954.
Wyd. 1 i 2 przekładu podpisane: Jan Karen.
2. H. Fast: Bitwa pod Valley Forge. (Poczęty w wolności). [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1949, 263 s. Wyd. 2 tamże 1949.
Przekład podpisany: Jan Karen.
3. H. Fast: Odjazd. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1950 [właśc. 1951], 163 s.
Przedruk opowiadania Głupi Szwed. Wspomnienie o Sidneyu w: H. Fast: Zamach na Robesona. Wyd. 2 tłumaczenie A. Liebfeld, M. Michałowska. Warszawa: Czytelnik 1952.
4. H. Fast: Dumni i wolni. Opowieść. Przedmowa: A. Szymanowski. Warszawa: Czytelnik 1952, 306 s. Wyd. 2 tamże 1953.
5. A. Christie: Samotny dom. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1956, 174 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Prószyński i S-ka 1997, tamże: [wyd. 3] 1999, [wyd. 4] 2003; wyd. 5 Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2005.
6. E. Hemingway: Śniegi Kilimandżaro i inne opowiadania. Tłumaczenie: M. Michałowska, J. Zakrzewski, B. Zieliński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 334 s. Wyd. 2 tamże 1958. Przedruk w: E. Hemingway: 49 opowiadań. Wyd. nast.: Warszawa: Muza SA 1998, tamże 2000; Warszawa: Świat Książki 2003.
Opowiadania w tłumaczeniu M. Michałowskiej: Śniegi Kilimandżaro; Mordercy; Kanarek; Jasne, dobrze oświetlone miejsce; Oczekiwanie; Stary człowiek przy moście.
Przedruk opowiadań tłumaczonych przez M. Michałowską w tomach E. Hemingwaya: Rzeka dwóch serc i inne opowiadania. Przeł.: M. Michałowska, J. Zakrzewski, B. Zieliński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962 oraz wyd. nast. tamże: 1963, 1965, 1967, 1973, 1976; 49 opowiadań. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964 oraz wyd. nast. tamże: 1966, 1971, 1974, 1987, 1988; Śniegi Kilimandżaro. Warszawa: Książka i Wiedza 1968; Niepokonany i inne opowiadania. Warszawa: Iskry 1987; Lew Miss Mary i inne opowiadania. Łódź: Magart 1992; Opowiadania. Poznań: Prószyński i S-ka 1993.
7. L. Kruczkowski: The Germans . Przeł.: M. Michałowska, J. Rodker. Wystawienie: Londyn, Theatre Unity 1957.
Tytuł oryginału polskiego: Niemcy.
8. T. Wilder: Idy marcowe. [Powieść]. Wiersze Katullusa w przekł. A. Świderkówny. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 289 s. Wyd. 2 tamże 1973.
9. E. Caldwell: Chłopiec z Georgii. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 167 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1971, wyd. 3 1973; wyd. 2 [!] Warszawa: Prószyński i S-ka 1993, tamże 1994.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: K. Salaburska. Polskie Radio 1970.
10. L. Fletcher: Pomyłka, proszę się wyłączyć. [Utwór dramatyczny]. Przekł. i adaptacja: M. Michałowska. Wystawienie: Telewizja Polska 1964.
11. A. Miller: Po upadku.[Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Warszawa, Teatr Dramatyczny 1964.
12. G. Stein: Autobiografia Alicji B. Toklas. [Powieść]. Przeł. z angielskiego i przedmowa: M. Michałowska. Warszawa: Czytelnik 1967, 444 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1979; Warszawa: Alfa-Wero 1994.
13. A.A. Milne: Dwoje ludzi. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1968, 454 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1974; Warszawa: Comfort 1992; Warszawa: Pruszyński i S-ka 1997.
14. L. Fletcher: Krzyk w nocy. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1970, 214 s.
15. A. Buchwald: Barany na starcie. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: M. Michałowska, H. Zdanowski. Wystawienie: Katowice Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego 1972.
16. E. Welty: Złote jabłka. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1972, 493 s.

Wyd. osobne opowiadań „Koncert czerwcowy”, „Jezioro Księżycowept. Jezioro księżycowe. Warszawa: Książka i Wiedza 1980, 210 s.

17. L. Fletcher: Bezsenność. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Wrocław, Teatr Polski 1973.
Przekład podpisany: M. Zientarowa.
18. N. Simon: Więzień Drugiej Ulicy. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Warszawa, Teatr Ludowy 1973.
Przekład podpisany: M. Zientarowa.
19. S. Bedford: Dziedzictwo. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1974, 544 s.
20. G. Stein: Picasso. [Biografia]. [Przedmowa:] J. Starzyński. [Posłowie:] M. Michałowska. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1974, 93 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1976, wyd. 3 1982.
Posłowie: M. Michałowska: Gertruda Stein i Pablo Picasso.
21. J. Therber, E. Nugent: Prawdziwy mężczyzna. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Warszawa, Teatr Kwadrat 1974.
22. D. Francis: Zasłona dymna. [Powieść]. Sztandar Ludu 1975 nr 244-290, 1976 nr 1-43. Wyd. osobne Warszawa: Czytelnik 1976, 255 s.
23. S. Plath: Szklany klosz. [Powieść]. Tłumaczenie [i posłowie]: M. Michałowska. Warszawa: Czytelnik 1975, 379 s. Wyd. nast.: Warszawa: Książka i Wiedza 1989; Toruń: Crime and Thriller 1993; wyd. 2 [!] Poznań: Zysk i S-ka 1995, wyd. 5 tamże 2004.
24. J. Hersey: Sprzysiężenie. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 265 s.
25. S. Jackson: Loteria, czyli Przygody Jakuba Harrisa. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 307 s.
26. A. Nin: Dziennik. 1931-1934. Przedmowa: Z. Bieńkowski. Wprowadzenie: G. Stuhlmann. Warszawa: Czytelnik 1976, 571 s.
27. J. Osborne: Portret Doriana Graya. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: teatralne: Warszawa, Teatr Mały 1976; telewizyjne: Telewizja Polska 1994.
Według powieści Oscara Wilde'a.
28. P. Gems: Dusia, Ryba, Wal i Leta. [Utwór dramatyczny]. Tłumaczenie: M. Michałowska, I. Szymańska. Dialog 1977 nr 11 s. 37-59. Wystawienie: Warszawa, Teatr Ateneum 1978.
29. S. Jackson: Życie wśród dzikusów. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1977, 212 s. Wyd. nast.: Warszawa: Alfa 1994; wyd. 3 Warszawa: Libros 2002.
30. T. Rattigan: Osobne stoliki. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Telewizja Polska 1978.
31. N. Simon: Bożyszcze kobiet. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: teatralne:Warszawa, Teatr Kwadrat 1978; telewizyjne: Telewizja Polska 1995.
32. M. Hughes: Bunt na Konszelfie 10. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1980, 174 s.
33. S. Jackson: Poskramianie demonów. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1980, 271 s. Wyd. nast. Warszawa: Alfa 1994.
34. J. Murrel: Wspomnienie. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: M. Michałowska, I. Szymańska. Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski 1980.

Wystawienia następne

Wystawiane też pt. Sarah albo krzyk langusty; Mimo wszystko.
35. R. Randall: Mieszkanie z widokiem na rzekę. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Warszawa, Teatr Kwadrat 1980.
36. T. Rattigan: Szczególna sprawa. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Telewizja Polska 1980.
37. G. Stein: Autobiografia każdego z nas. [Powieść]. Tłumaczenie i przedmowa: M. Michałowska. Warszawa: Czytelnik 1980, 380 s.
38. P. Zindel: Księżycowe nagietki. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Telewizja Polska 1980.
39. S. Bellow: Wspomnienia Mosby'ego. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1982, 222 s.
40. E.L. Doctorow: Ragtime. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1983 [właśc. 1984], 215 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1993; wyd. 3 poprawione Poznań: Rebis 2002.
41. P. Gems: Dusia, Ryba, Staś i Wio. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Kalisz, Teatr Propozycji 1983.
42. E.L. Doctorow: Witajcie w Ciężkich Czasach. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1984, 173 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1994; wyd. 3 poprawione Poznań: Rebis 2002.
43. E.W. Hornung: Raffles. [Opowiadania]. Nowości 1984 nr 253-256, 1985 nr 1-82. Wyd. osobne Warszawa: Czytelnik 1985, 315 s.
44. M. Hughes: Skąd nie widać ziemi. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1984, 174 s.
45. B. Randall: Wielbiciel. [Powieść]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, 157 s.
46. M. Norman: Mamo, dobranoc. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: M. Michałowska, I. Szymańska. Wystawienie: Warszawa, Teatr Dramatyczny 1985.
47. A.Ch. Clarke: Wyspa Delfinów. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Alfa 1986, 207 s.
48. J. Didion: Modlitewnik. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1986, 238 s.
49. T. Kempiński: Solo na dwa głosy. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: Z. Chądzyńska i M. Michałowska. Wystawienie: Poznań, Scena na Piętrze 1986.
50. J. Wain: Opowieść sprzedawcy odpustów. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1986, 412 s.
51. J. Didion: Rzekobieg. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987, 204 s.
52. G. Vidal: Stworzenie świata. [Powieść]. Przeł.: M. Michałowska, I. Szymańska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1988, 599 s. Wyd. 2 tamże 1997.
53. E. Hemingway: Rajski ogród. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1989, 189 s.
54. J. Didion: Demokracja. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1991, 162 s.
55. E.L. Doctorow: Jezioro Nurów. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1991, 293 s.
56. P. Ustinov: Dziesiąta Beethovena. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: teatralne: Bielsko-Biała, Teatr Polski 1991; telewizyjne: Telewizja Polska 1993.
57. B. Clark: Lady i generał. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: teatralne: Warszawa, Teatr Współczesny 1992; telewizyjne: Telewizja Polska 1993.
58. J.N. Kosiński: Cockpit. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1992, 271 s. Wyd. nast. Warszawa: Da Capo 1993.
59. J. Barret: Zakładniczka. [Powieść]. Przekł.: M. Michałowska. Toronto; Warszawa: Arlekin – Wydawnictwo Harlequin Enterprises 1993, 156 s.
Przekład podpisany: Marianna Rojek.
60. B. Chatwin: Utz. [Powieść]. Warszawa: W. Pogonowski 1993, 124 s.
61. R. Morgan: Błękitna sypialna. [Powieść]. Toronto; Warszawa: Arlekin – Wydawn. Harlequin Enterprises 1993, 154 s.
Przekład podpisany: Marianna Rojek.
62. R. Morgan: Porzucona narzeczona. [Powieść]. Toronto, Warszawa: Arlekin – Wydawnictwo Harlequin Enterprises 1993, 154 s.
Przekład podpisany: Marianna Rojek.
63. D. Owens Malek: Strzała na śniegu. [Powieść]. Toronto, Warszawa: Arlekin – Wydawnictwo Harlequin Enterprises 1993, 155 s.
Przekład podpisany: Marianna Rojek.
64. N. Simon: Słoneczni chłopcy. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Warszawa, Teatr na Woli 1994.
65. E.L. Doctorow: Wystawa światowa. [Powieść]. Warszawa: Amber 1995, 350 s.
66. A. Christie: Dopóki starczy światła i inne opowiadania. Warszawa: Prószyński i S-ka 1999, 150 s.

Analyses and reviews

• Questionnaires for IBL PAN 1966, 1973, 1978, 1988, 1996.

Wywiady

Trzy, może cztery wcielenia. Rozm. E. Wierzbicka. Kobieta i Życie 1981 nr 38.
Lubię tłumaczyć Amerykanki. Rozm. H. Kowalska. Kierunki 1987 nr 28.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (F. Lichodziejewska).

Ogólne

Artykuły

I. Jarosińska: Damą być... Kultura Niezależna 1989 nr 55.

Drobne ustroje

J. Kwiatkowski. „Życie Literackie1955 nr 50.
A. Międzyrzecki: Radość puchatkologów. Świat 1956 nr 16.

Nobody told me how

C. Costello. „Duluth Sunday News-Tribune1962 nr z 25 XI.
J. Kitching. „Publisher's Weekly”, Nowy Jork 1962 nr z 28 VIII.
P. Grosvenor. „Daily Express”, Londyn 1963 nr z 28 III.

Wojna domowa [Scenariusz]

W. Wierzewski: Tej „wojny” nie wygrano. Walka Młodych 1966 nr 5 [dot. serialu telewizyjnego, seria 1 i 2].

Gertruda Stein

A. Kołyszko: Jedna strona medalu. Nowe Książki 1981 nr 8.

H. Fast: Obywatel Tom Paine

J. Herbst: Złośliwe idiomy, homonimy i realia. Nowa Kultura 1953 nr 23.