BIO

Urodzony 26 maja 1931 we wsi Dzbenin pod Ostrołęką w rodzinie chłopskiej; syn Stanisława Czychowskiego i Wiktorii z domu Romanik. Debiutował w 1951 wierszem Ja dziś z Wami, ogłoszonym w „Dzienniku Bałtyckim” (nr 115); z pismem tym współpracował także w latach następnych. W 1956 był współzałożycielem grupy poetyckiej Kontrasty, a w 1959-62 należał do Gdańskiej Grupy Młodych. W 1959 ukończył Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku, gdzie studiował malarstwo sztalugowe; w tymże roku został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawiał także rzeźbę. Współpracował w tym czasie jako autor tekstów i scenograf z Klubem Medyka, a także z Teatrzykiem Refleksji przy Politechnice Gdańskiej. Wiersze, utwory prozą oraz artykuły poświęcone sztukom plastycznym publikował w wielu czasopismach, m.in. w „Głosie Wybrzeża” (od 1958), „Pomorzu” (1959-64). W 1960-71 był związany z kręgiem Orientacji Poetyckiej Hybrydy w Warszawie; publikował też w czasopiśmie grupy „Orientacja” (1966-67). W 1964 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W następnych latach ogłaszał utwory poetyckie w miesięczniku „Litery” (1965-73), we „Współczesności” (1969-71), w „Poezji” (od 1972). W 1986 wszedł do zarządu Oddziału Gdańskiego ZLP. Otrzymał nagrody za całokształt twórczości: w 1972 w konkursie Pierścienia, Peleryny i Pióra, przyznaną przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak”, a w 1974 nagrodę Wojewody Gdańskiego. Zmarł 23 stycznia 1996 w Gdańsku; pochowany na cmentarzu w Rzekuniu pod Ostrołęką.

Works

1. Miejsce wydrążenia. [Wiersze]. Oprac. graficzne: M. Czychowski. [Gdynia:] WM 1960, 140 s.

2. Misterium na uboczu. [Wiersze]. Ozdobniki: M. Czychowski. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1966, 74 s.

3. Progresje. [Wiersze]. Ozdobniki: M. Czychowski. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1968, 79 s.

4. Zapisywanie trenu. [Wiersze]. Rysunki autora. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1971, 72 s.

5. Lasem, losem, zboczem życia. Wiersze wybrane z rysunków M. Czychowskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1974, 222 s.

6. Krwią lamowane. [Wiersze]. Oprac. graficzne: M. Czychowski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1979, 138 s.

7. Powroty. [Wiersze]. Ostrołęka: Klub Literacki „Narew” przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich 1985, 25 s.

8. Wiersze wybrane. Wstęp i wybór: K. Nowosielski. Oprac. graficzne: M. Czychowski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1985, 228 s.

9. Pisane na szybie. [Wiersze dla dzieci]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1988, 13 s.

Prace redakcyjne

1. M. Stryjewski: Białe panny. [Wiersze]. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył M. Czychowski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1975, 117 s.
2. K. Kretowicz: Znad Motławy. [Wiersze]. [Wybór: M. Czychowski, F. Fenikowski. Słowo wstępne i red.: J. Turczyński]. Gdańsk: Towarzystwo Przyjaciół Gdańska 1978, 111 s.
3. A. Sierzputowski: Serc ludzkich wzajemnej potrzebie. [Wiersze]. Wyboru wierszy dokonał: C. Parzych. Ostrołęka: Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki 1995, 36 s.

Analyses and reviews

Ogólne

Artykuły

M. Kowalewska: Mieczysław Czychowski. „Pomorze1966 nr 2.
E. Stachura: Parę słów o poezji Mieczysława Czychowskiego i parę innych słów przy tej okazji; K. Nowosielski: Za zboczem życia. (Wspomnienie o Mieczysławie Czychowskim). W: Za progiem wyboru. Warszawa 1969, przedruk: „Topos” 1996 nr 2.
A. Żurowski: Sztuka mówienia. Współczesność 1969 nr 22.
E. Nawrocka: Historie na uboczu. O poezji Mieczysława Czychowskiego. „Litery1973 nr 7.
K. Nowosielski: O poezji Mieczysława Czychowskiego. „Rocznik Kulturalny Ziemi Gdańskiej1973.
J. Marx: W cieniu pokolenia. Poezja 1976 nr 7/8.
K. Nowosielski: Poeta i malarz. Okolice 1977 nr 3.
S. Gostowski: Poezja Mieczysława Czychowskiego. W: Literatura Gdańska i Ziemi Gdańskiej w latach 1945-1975. Gdańsk 1979.
K. Kusek: Świętowanie życia albo misteria według Mieczysława Czychowskiego. „Poezja1979 nr 7.
M. Bocian: Scalone z rozkładu. Punkt 1980 nr 9.
J. Marx: Plebejski surrealizm. Poezja 1982 nr 9.
K. Nowosielski: Pęknięty dzwon. O funkcji niektórych motywów religijnych w poezji Mieczysława Czychowskiego. Gdański Rocznik Kulturalny 1990 t. 13.

Lasem, losem, zboczem życia

E. Puzdrowski: Czyżbym ze wszystkim świat pomylił?Twórczość1974 nr 8.
M. Woźniak: Pamiętnik artysty. Tygodnik Morski 1974 nr 14.
Z. Żakiewicz: „Lasem, losem, zboczem życia...” „Regiony1996 nr 2.

Wiersze wybrane

S. Gostkowski: Poeta osobny, czyli o „Wierszach wybranych” Mieczysława Czychowskiego. „Gdański Rocznik Kulturalny1990 t. 13.