BIO

Urodzona 12 czerwca 1952 w Sopocie; córka Stanisława Czekanowicza, inżyniera mechanika, i Beatrycze z domu Berwaldt. Uczęszczała do I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Po uzyskaniu matury w 1971 studiowała w 1972-78 polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Debiutowała w 1974 wierszem opublikowanym w dodatku literackim młodych pt. „Delta” do miesięcznika „Litery” (nr 7). W 1976-79 należała do grupy poetyckiej Wspólność. Wiersze i recenzje ogłaszała m.in. w czasopismach „Student” (1975-77, 1981), „Integracje” (1978, 1980, 1982). W 1978 była przewodniczącą Koła Młodych Oddziału Gdańskiego Związku Literatów Polskich. W 1978 wyszła za mąż za Marka Drążewskiego, reżysera filmowego (rozwód 1983). W 1978-90 pełniła funkcję kierownika literackiego Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej. W 1989 wstąpiła do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (w 2002-05 prezes Gdańskiego Oddziału). Jesienią 1990 roku przebywała w Stanach Zjednoczonych na stypendium literackim International Writing Program University of Iowa. Od 1995 pełniła obowiązki, a w 2005-08 była zastępcą dyrektora do spraw marketingu i administracji Opery Bałtyckiej. W 2003 otrzymała nagrodę miasta Gdańska w dziedzinie kultury za współorganizowanie w Nadbałtyckim Centrum Kultury sympozjów literackich: Twarz, Miłość, Dusza, Grzech. Została członkiem Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku. Mieszka w Gdańsku.

Works

1. Ktoś, kogo nie ma. [Wiersze]. [Posłowie:] Z. Joachimiak. Gdańsk: Rada Uczelniana Socjalistycznego Związku Studentów Polskich przy Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego; Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 1976, [26] s.

2. Więzienie jest tylko we mnie. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1978, 67 s.

Nagrody

Nagroda Klubu Studentów Żak „Peleryna” za najlepszy debiut książkowy w 1979.

Zawartość

Cykle: Próba biografii; Z cyklu „Poeci”; Sen i lęk.

3. Pełni róż obłędu. [Wiersze; współautor:] Z. Joachimiak. Wstęp: M. Janion. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1983, 54 s.

4. Najszczersze kłamstwo. [Wiersze]. Bydgoszcz: Pomorze 1985, 63 s.

Zawartość

Cykle: Czarownice; Najszczersze kłamstwo.

5. Śmierć w powietrzu: 21 wierszy podróżnych. Gdańsk: Graf 1991, 47 s.

6. Radio Romans. [Scenariusz serialu telewizyjnego]. Współautorzy: I. Łepkowska, T. Buraczewski, M. Wojtasik, W. Zawistowski. Telewizja Polska 1994.

7. Ulica Kwietna. [Powieść radiowa w odcinkach]. Współautor: W. Zawistowski. Polskie Radio (Gdańsk) 1995-1998.

8. Chińska cesarzowa. [Monodram]. Powst. ok. 2000.

Nagrody

Nagroda Rady Artystyczno-Programowej Fundacji Tespis w 2000.

Adaptacje

L. Carroll: Alicja w Krainie Czarów. Wystawienie: Gdańsk, Teatr Wybrzeże 1999.

Prace redakcyjne

1. L.M. Montgomery: Okruchy światła. Opowiadania. Wybór, wstęp i oprac. literackie: A. Czekanowicz. Gdańsk: Graph Media Film 1993, 156 s.
2. L.M. Montgomery: W stronę miłości. Opowiadania. Wybór i oprac. literackie:: A. Czekanowicz. Gdańsk: Graph Media Film 1993, 205 s. Wyd. 2 Gdańsk: Tower Press 1997.
3. Poeci poetów. 100 najpiękniejszych współczesnych wierszy polskich. [Antologia]. Pomysł, układ, red.: A. Czekanowicz, Z. Majchrowski, W. Zawistowski. Warszawa: Anagram 1996, 272 s.
4. Dusza. [Materiały z konferencji]. Red. odpowiedzialni: A. Czekanowicz, S. Rosiek. Gdańsk: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział; słowo/obraz terytoria 2002, 284 s.
5. Grzech. [Materiały z konferencji]. Red. odpowiedzialni: A. Czekanowicz, S. Rosiek. Gdańsk: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział; słowo/obraz terytoria 2003, 235 s.
6. Ból. Red. odpowiedzialni: A. Czekanowicz, S. Rosiek. Gdańsk: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział; słowo/obraz terytoria 2004, 283 s.
7. Śmiech. Red. odpowiedzialni: A. Czekanowicz, S. Rosiek. Gdańsk: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział; słowo/obraz terytoria 2005, 272 s.

Analyses and reviews

Questionnaire for IBL PAN 1990.

Wywiady

Nie dam się zabić. Rozm. L. Topp. W: M. Fox: Ogrodnicy północy. Poetów portret potrójny. Gdańsk 1998.

Ogólne

Artykuły

Z. Majchrowski: Nie zostaniesz czarownicą. [Interpretacja wiersza A. Czekanowicz pt. Do Miodraga Bulatovicia otwarty list]. W: W stronę wiersza. Warszawa 1984.
R. Bednarczyk: Wcielenie sufrażystki. Tak i Nie 1986 nr 2.
D. Miszewski: Anna Czekanowicz. W tejże: New-Age-Diskurs in der polnischen literaturwissenschaft, literaturkritik und lyrik der 70er und 80er Jahre. München 1995.
M. Fox: Anna Czekanowicz. W tejże: Ogrodnicy północy. Poetów portret potrójny. Gdańsk 1998 [tu wiersze poświęcone A. Czekanowicz, wypowiedzi kolegów poetów i krytyków na temat jej twórczości, wywiad oraz wybór wierszy A. Czekanowicz].
M. Kisiel: Przestań się bać, nie pisać. [Interpretacja wiersza A. Czekanowicz pt. Wiersz poety o poecie]. W tegoż: Od Różewicza. Małe szkice o poezji. Katowice 1999.

Więzienie jest tylko we mnie

A. Kaliszewski: Jest mnie tyle ile siebie powiem. Życie Literackie 1979 nr 42.
T. Skutnik: ...jestem gdzie indziej. Literatura 1980 nr 5.

Pełni róż obłędu

J. Opaleński: Braki modernizmu. Tygodnik Kulturalny 1984 nr 30.

Najszczersze kłamstwo

K. Derdowski: Czarownica niedoskonała. Fakty 1985 nr 40.