BIO

Urodzona 21 kwietnia 1929 we Lwowie; córka Józefa Mariana Czałczyńskiego, inżyniera mechanika, i Marii Bożeny z Narzymskich. We wczesnym dzieciństwie przeprowadziła się wraz z rodziną do Krakowa. W czasie drugiej wojny światowej przebywała w Jazłowcu w klasztorze ss. niepokalanek, gdzie uczęszczała do szkoły powszechnej. Naukę kontynuowała od 1949 u ss. niepokalanek w Krakowie, a następnie w Gimnazjum im. Królowej Wandy. Debiutowała w 1947 wierszem Czerwony grzebień, opublikowanym w „Młodej Rzeczypospolitej”. W tymże roku została członkiem Koła Młodych przy Oddziale Krakowskim Związku Literatów Polskich (ZLP). Od 1948 uczyła się w Liceum Bibliotekarsko-Księgarskim w Krakowie. Wyszła za mąż za Gabriela Gottlieba, lekarza. W 1950 podjęła pracę jako kierownik Biblioteki Powiatowej w Katowicach. W 1951-52 studiowała filologię rosyjską, a następnie od 1963 filozofię ścisłą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jako prozaik debiutowała w 1963 opowiadaniami Klęska i Spojrzenie ogłoszonymi w „Życiu Literackim” (nr 8); z tygodnikiem tym współpracowała do 1968. Po uzyskaniu magisterium w 1967 pracowała przez dwa lata jako kierownik Biblioteki Naukowej Biura Opracowań Drobnej Wytwórczości. W 1969 została członkiem ZLP. W tymże roku wyjechała do Paryża, gdzie brała udział w seminarium Rolanda Barthesa w École Pratique des Hautes-Études. W 1975-82 była recenzentem literatury francuskiej i angielskojęzycznej w Wydawnictwie Literackim w Krakowie. W 1978 została członkiem Polskiego PEN Clubu. Od 1980 była członkiem zarządu Oddziału Krakowskiego ZLP. W 1983-84 publikowała opowiadania w wydawanym poza cenzurą piśmie „Arka”. W 1984 przystąpiła do Klubu Inteligencji Katolickiej. Odbyła liczne podróże zagraniczne do: Anglii, Francji, Republiki Federalnej Niemiec, Chin, Wietnamu, Egiptu i Grecji. W 1989 wstąpiła do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od 1995 pełniła funkcję prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie, w 1996 oraz w 2002-04 przewodniczyła Radzie Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej. Od 1997 współpracowała z krakowskim pismem dzielnicowym „Salwator” oraz z kwartalnikiem „Cracovia Leopolis”, wydawanym przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich. Zmarła 14 marca 2015 roku w Krakowie; pochowana tamże na Cmentarzu Rakowickim.

Works

1. Pierwszy zakręt. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1965, 151 s.

Zawartość

Jabłko; Pierwszy zakręt; Matka; Ojciec; Michał; Tu zaczęła się wojna; Fraulein Marie; Kometa; Ucieczka; Dziecko; Bąk; Anna; Szyba; Żołnierz; Mój koniec wojny; Irena; Bohater; Reportaże z mojego miasta; Piotr; Jak ginęli; Wdowa; Oni; Otwarte drzwi; Kroki; Tamten; Wolny dzień; Niedziela; Wycieczka; Wraki; Obraz; Tomasz; Klęska; Przyjazd; Ulica; Dziewczynka; Drogi; Powrót.

2. Próba życia. [Powieść], Warszawa: Czytelnik 1969, 147 s.

Adaptacje

radiowe

Radio 1981.

3. Magdalena. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1974, 120 s.

4. Wielka cisza. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 112 s.

Zawartość

Wielka cisza; Rodowód; Saga; Rozmowa; Twarz; Bajka; Aldona; Portret; Pierścionek; Mgła; Podróż; Podróż na Wschód; Wielki mur; Pornic; Generał i dziewczyna; Kartagina; Persepolis; Dolina Falgoux; Hotel Lambert; Thanatos; Muzeum; Rembrant; Fidiasz; Boecjusz; Fichte; Nerval; Góra Olivna; Stabat Mater; Beethoven; Antygona.

5. Przesilenie wiosenne. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 101 s.

6. Rozmowy z babką. [Opowiadania]. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1983, 122 s.

Zawartość

Kierkegaard; Droga królewska; Upiory; Ofelia; Sinobrody; Cyrano de Bergerac; Piast; Kat; Kazimierz; San Domingo; Skałka; Król Wielki; Mesjasz; Kościuszko; Hiob; Berkeley; Mojżesz; Herkules; Bach; Mędrzec; Mickiewicz; Historia; W Czarnolesie.

Przekłady

1. J. Supervielle: Złodziej dzieci. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 153 s.
2. B. Cendrars: Rum. Życie i przygody Jana Galmonta. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 149 s. [Wyd. 2] Warszawa: Noir sur Blanc 1999.
3. J. Supervielle: Drugie życie pułkownika Bigua. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 122 s.
4. J. Supervielle: Młody człowiek w niedzielę i inne dni. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 78 s.
5. P. Louÿs: Przygody króla Pauzola. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1978, 382 s.
Wyd. wspólnie z: P. Louÿs: Kobieta i pajac. Przeł. J. Rogoziński.

Analyses and reviews

Questionnaire for IBL PAN 1980.

Ogólne

Artykuły

J. Kornhauser: Barbara Czałczyńska. „Gazeta Wyborcza” dod. Gazeta w Krakowie 1994 nr 297.

Próba życia

A. Dzieniszewska: Psychologia zamkniętego koła. Nowe Książki 1970 nr 1.

Przesilenie wiosenne

L. Rola: Masochizm wspomnień. Twórczość 1981 nr 5.

Rozmowy z babką

B. Gryszkiewicz: Animacje przeszłości. Miesięcznik Literacki 1983 nr 10.