BIO

Urodzony 13 czerwca 1931 we wsi Ugarsthal pod Stanisławowem; syn Józefa Chudego, pracownika umysłowego, i Zofii z domu Gębala, krawcowej. Do wybuchu II wojny światowej mieszkał w Kałuszu pod Stanisławowem. Wczasie okupacji niemieckiej przebywał kolejno w Kałuszu, Dęblinie i Warszawie, gdzie od 1943 uczył się na tajnych kompletach Gimnazjum im. J. Lelewela. W pierwszych dniach sierpnia 1944 znalazł się w Krakowie. Po zakończeniu wojny kontynuował naukę w Gimnazjum św. Jacka w Krakowie, a później w liceach ogólnokształcących w Bytomiu i Głuchołazach. W 1948 wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej (ZMP). Po zdaniu matury w 1949 rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1952. Równocześnie uczęszczał przez rok do Szkoły Muzycznej im. K. Kurpińskiego. Następnie wyjechał do Szczecina i podjął studia w Akademii Medycznej. W 1954 został członkiem Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich (ZLP) w Szczecinie. Debiutował wierszami Chopin, Szczeciński wiatr (właściwie Warszawski wiatr), Słońce nad Odrą, Z sosen były karabiny, zamieszczonymi w almanachu literackim Dom nad Odrą wydanym w 1955 przez Zarząd Wojewódzki ZMP w Szczecinie. W tymże roku powrócił do Warszawy. W 1956-68 należał do zespołu redakcyjnego tygodnika „Nowa Wieś”, pełnił funkcję samodzielnego redaktora działu literackiego. Nadto redagował „Dodatek Kulturalno-Literacki” tego pisma i publikował na jego łamach wiersze, prozę i recenzje oraz stały felieton pt. Kącik pod Pegazem. W 1959 należał do grona założycieli Korespondencyjnego Klubu Młodych (późniejszego Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy, KKMP), powołanego przy Zarządzie Głównym Związku Młodzieży Wiejskiej (ZMW) i redakcjach pism „Nowa Wieś” i „Zarzewie”; pełnił funkcję pierwszego przewodniczącego Rady Krajowej KKMP, później przez wiele lat był jej członkiem, a od 1981 honorowym przewodniczącym. W 1960 został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W 1962 ożenił się z Agnieszką Dzieniszewską. W 1965-71 wchodził w skład komitetu redakcyjnego „Biblioteki Poetów XX w.”, działającego przy Klubie Poetyckim ZMW, redakcji „Nowej Wsi” i Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. W 1967 został członkiem ZLP. W 1968-69 należał do kolegium redakcyjnego pisma „Poezja” (sekretarz redakcji). Od 1969 współpracował z miesięcznikiem „Barwy”, kierował działem literackim pisma oraz redagował stałą rubrykę Dyliżans literacki (podpisany Pocztylion), w której komentował nadsyłane przez czytelników utwory literackie. Wiersze, prozę i artykuły zamieszczał także w wielu innych czasopismach, m.in.: „Zarzewiu” (1958-70), „Regionach” (1969-73), „Trybunie Mazowieckiej” (1973-75), „Magazynie Rodzinnym” (1974-78), „Jutrzence” (Czeski Cieszyn; 1978-82); nadto liczne utwory dla dzieci i młodzieży drukował w „Płomyku” (od 1963), „Płomyczku” (od 1971), „Świerszczyku” (od 1972). Pełnił funkcję dyrektora Wydawnictw Szkolnych i Przedszkolnych Wspólna Sprawa (1971-72) oraz redaktora naczelnego „Mozaiki” (1972). W 1976/77 był kierownikiem literackim Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W 1981 został przewodniczącym Komisji Literatury Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. Od 1983 należał do nowego ZLP. W 1982-83 prowadził rubrykę Poczta poetycka na łamach pisma „Walka Młodych”. W 1983 redagował w „Gazecie Młodych”, a następnie w tygodniku „Nowa Wieś” rubrykę poetycką pt. Kącik 111. Od tegoż roku należał do Rady Programowej miesięcznika „Okolice”. W 1984-93 był redaktorem naczelnym „Płomyczka”. Był laureatem konkursów poetyckich. W 1995 otrzymał Order Uśmiechu, przyznany przez dzieci. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarł 30 sierpnia 1997 w Warszawie. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Works

1. Pstrąg mnie wyłowił. [Wiersze]. Kraków: Akademia Sztuk Pięknych 1964, 24 s. Wyd. nast. [Kraków: b.w. 2004], [24] s.

Wydanie bibliofilskie 6 wierszy w opracowaniu graficznym A. Kalczyńskiej.

2. Daję noc. [Wiersze]. [Ilustracje:] W. Symonowicz. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie; Warszawa: Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy przy Zarządzie Głównym Związku Młodzieży Wiejskiej 1967, 36 s.

3. Dziewczyna polna. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 62 s.

4. Tadeusz Chudy i Dzieci Żółte – Zielone. [Wiersze]. Kraków: Akademia Sztuk Pięknych 1971, [12] k.

Wydanie bibliofilskie 14 wierszy w opracowaniu graficznym J. Mydlarskiej-Kowal.

5. W stronę domu. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1971, 40 s.

6. Rzeka. [Wiersze]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1978, 68 s.

7. Blisko serca. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1981, 48 s.

8. Jak legenda. Opowieści z mazowieckiej ziemi. [Szkice]. Warszawa: Sport i Turystyka 1984, 195 s.

Zawartość

Ludzie jak legenda; Gołębie; Duch; Dwuwiersze; Furtka; Świetlica; Figura; Kopiec; Śmigło; Ania; „Kusy”; Echo ich kroków. – Tropami twórców: U stóp matki [o Z. Krasińskim]; Ławka [o Z. Krasińskim]; Dom muzyki [o F. Chopinie]; Pomnik [o J.I. Kraszewskim]; Wydma [o H. Sienkiewiczu]; Kępa [o H. Sienkiewiczu]; Nie według recepty [o M.E. Andriollim]; Pan Cegliński [Julian]; Trędowata [o książce H. Mniszkówny]; Światowid [o W. Broniewskim]; Ogród rzeźb; W Stawisku [o J. Iwaszkiewiczu]. – Miniony życia kształt: Targ; Smolarnia; Karczma; Przy przewozie; Żuraw; Oberża; Sukiennice; Wiatrak; Nad Jeziorką; Stodoła; Na trakcie; Młyn; Strzecha; Kuźnia; Spichlerz. – Osobliwości: Gród; Kuna; Tramwaj; Tur; Herb; Aleja Pokoju; Alfabet; Półksiężyc; Jacek; Mason; Meteoryt; Przez czasu kurz. – Legendy: Na joście; Biały Kamień; Okop; Lustro; Studzianka; Podziemne dzwony; Wiatr; Grota; Sosna; Most; Kufer. – Wydarzenia: Pierwszy strzał; Grobla; Park; Jady; Nocny bój; Majdan Nowy; Rodzina zakroczymska; Skansen bojowy.

9. Pod okiem nieba. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1989, [48] s.

10. Aby było jaśniej... Wiersze z lat dawnych i najnowszych dla dorosłych i dla dzieci. Warszawa: Polska Fundacja Kościuszkowska 1994, 72 s.

Nadto trzy drobne książeczki dla dzieci w 1974-84.

Prace redakcyjne

1. Twarzą do słońca. Wybór wierszy na V Krajowy Zjazd Związku Młodzieży Wiejskiej. [Wybór:] T. Chudy. Warszawa: Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej; Rada Krajowa Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy 1973, 80 s.
2. Krajobrazy. Wybór wierszy wydanych z okazji XV Zjazdu Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. [Wybór:] T. Chudy. Warszawa: Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej, Rada Krajowa Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy 1974, 88 s.
3. Odeszli z różą w sercu. Wybór wierszy poetów Walczącej Warszawy. Oprac., adaptacja, wybór i wstęp: T. Chudy. [Płyta analogowa], Veriton 1977 SXV – 790.
4. L. Szulc: Re-wizja. [Aforyzmy]. Wybór i posłowie: T. Chudy. Warszawa: [b. w.] 1992, 85 s.
5. Więcej drzew! Almanach Klubu Młodego Ekologa. [Wiersze]. [Red.:] T. Chudy. Warszawa: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Warszawskim Ośrodku Kultury. Staromiejski Dom Kultury 1995, 21 s.
6. T. Chróścielewski: Antenaci. [Wiersze]. Wybór i posłowie: T. Chudy. Warszawa: Polska Fundacja Kościuszkowska 1996, 32 s.

Analyses and reviews

Questionnaire for IBL PAN 1991.

Wywiady

W człowieku wędruje wiersz mój. Rozm. A. Żmuda. Okolice 1987 nr 7/8.

Słowniki i bibliografie

R. Marciniak, W. Wągiel: Informator bibliograficzny KKMP. (1959-1974). Warszawa 1974.

Ogólne

Artykuły

S. Barańczak: Ucieczka w prostotę. Nurt 1967 nr 9.
R. Sulima: Fakty dopisane przez wiersze Tadeusza Chudego. Poezja 1968 nr 3.
T. Chróścielewski: Poeta bez munduru pokoleniowego. „Głos Robotniczy1981 nr 201.
T. Linkner: Twoja pamięć rzeka ciemna. Okolice 1987 nr 7/8.
T. Miłkowski: Ten, który w teatr idzie. Okolice 1987 nr 7/8.
T. Kobryńczuk: Wspomnienie o Tadeuszu Chudym. „Tekst1997 nr 3.