BIO

Urodzony 3 czerwca 1920 w Mińsku Mazowieckim; syn Aureliusza Chróścielewskiego, inżyniera, i Janiny z Kryckich, nauczycielki, działaczy Polskiej Macierzy Szkolnej; ojciec Doroty Chróścielewskiej, pisarki. Uczęszczał do Gimnazjum Humanistycznego w Mińsku Mazowieckim. Debiutował w 1936 wierszem pt. Sen Bolesława Chrobrego, ogłoszonym w miesięczniku polskiej młodzieży szkolnej „Orlęta” (nr 7). W 1938 rozpoczął studia w zakresie filologii polskiej i rosyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim (UW). W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Mińsku Mazowieckim. Był członkiem Narodowej Organizacji Wojskowej scalonej w 1943 z Armią Krajową. Od 1942 kontynuował studia na tajnym UW. Brał udział w konspiracyjnym życiu literackim; utrzymywał kontakty z kręgiem grupy poetyckiej Sztuka i Naród. Uczestniczył także w tajnym życiu kulturalno-oświatowym Mińska Mazowieckiego: zorganizował Koło Akademickie, w 1943-44 uczył na tajnych kompletach licealnych, w 1943 ogłaszał wiersze i artykuły w lokalnym piśmie konspiracyjnym „Głos Narodu”. Po wyzwoleniu pracował początkowo w szkołach średnich w Mińsku Mazowieckim. Uzyskawszy w 1945 magisterium na UW, przeniósł się do Łodzi, gdzie został asystentem w Katedrze Filologii Rosyjskiej na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ). Równocześnie był nauczycielem w szkole średniej (do 1952) oraz prowadził wykłady zlecone z historii literatury polskiej w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi. W tym okresie rozpoczął również pracę przekładową (z poezji rosyjskiej, białoruskiej, ukraińskiej, bułgarskiej, słoweńskiej, macedońskiej, serbsko-chorwackiej, niemieckiej) oraz publicystyczną i krytyczną. W 1946-48 należał do zespołu redakcyjnego tygodnika „Wieś” (publikował tu do 1953) oraz współpracował z pismem „Arkona”, a w 1948-59 z „Głosem Robotniczym”. W 1947 poślubił Honoratę Człapińską, późniejszą powieściopisarkę. W 1949 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP); uczestniczył w działalności zarządu Oddziału Łódzkiego ZLP (m.in. jako sekretarz oraz opiekun Koła Młodych) i komisji przy Zarządzie Głównym Związku (Komisja Tłumaczy i inne). W 1952-55 był wizytatorem szkół artystycznych Łodzi i województwa łódzkiego. W 1955-85 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1955-59 pracował jako kierownik Oddziału Upowszechniania Kultury i zastępca oraz przez pewien czas pełniący obowiązki kierownika Wydziału Kultury Prezydium Rady Narodowej miasta Łodzi. Jednocześnie publikował wiersze, artykuły, recenzje i przekłady w wielu czasopismach, m.in.: w „Warmii i Mazurach” (od 1956), „Kamenie” (1957-84), „Odgłosach” (od 1958), „Nadodrzu” (1961-68), „Tygodniku Kulturalnym” (od 1965). W 1959 rozpoczął pracę w Wydawnictwie Łódzkim, najpierw jako redaktor działu przekładów z literatur radzieckich w Redakcji Literatury Pięknej, a potem w Redakcji Społeczno-Historycznej. W 1960-67 był współredaktorem serii „Rzecz Poetycka”. Brał aktywny udział w życiu kulturalno-społecznym; był współzałożycielem Łódzkiego Towarzystwa Sztuk Pięknych, Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, członkiem licznych stowarzyszeń naukowych i kulturalnych (m.in.: Towarzystwa im. M. Konopnickiej, Mazowieckiego Towarzystwa i Płockiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Neofilologicznego przy UŁ – Sekcja Rosyjska, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze). Należał do Łódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. W tym okresie ogłaszał utwory m.in. na łamach pism: „Kierunki” (od 1965), „Życie Literackie” (od 1968), „Barwy” (od 1969), „Kontrasty” (Białystok, od 1969), „Literatura Radziecka” (od 1971), „Poezja” (od 1971), „Fakty” (od 1973). W 1979-89 pełnił funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Osnowa”. W 1982 został członkiem Komisji Tradycji przy Zarządzie Wojewódzkim Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. W 1983-86 wchodził w skład Zarządu Głównego nowego ZLP. W latach dziewięćdziesiątych publikował m.in. wspomnienia w „Roczniku Mińska Mazowieckiego” i „Kronice Miasta Łodzi”. Został członkiem Piotrkowskiej Grupy Literackiej „Pomosty”. Otrzymał szereg wyróżnień za twórczość literacką i przekładową m.in.: nagrodę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury (1973), nagrodę miasta Łodzi za całokształt twórczości (1979), Nagrodę Honorową „Warmii i Mazur” za twórczość artystyczną związaną z regionem Warmii i Mazur (1981), nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1983), nagrodę im. W. Wasilewskiej za twórczość przekładową (1987), nadto Dyplom Ministra Kultury Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (1979). Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1975) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985) oraz medalami Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej (1985), Za Zasługi dla Rozwoju Kultury na Mazowszu (1987), Medal Rodła przyznawany przez Stowarzyszenie Wisła-Odra (1988). Zmarł 17 sierpnia 2005 w Łodzi; pochowany tamże na Cmentarzu na Radogoszczu.

Works

1. Mój świat. [Wiersze]. Mińsk Mazowiecki 1943, maszynopis [Inf. autora].

Wydanie konspiracyjne w 10 egzemplarzach dla członków tajnego Koła Akademickiego w Mińsku Mazowieckim.

2. Uczta Aureliana. [Wiersze]. Mińsk Mazowiecki: [tajne Koło Akademickie w Mińsku Mazowieckim] maj 1944, powielone [Inf. autora].

Wydanie konspiracyjne; podpisane: Tadeusz Rokitniak.

3. Najmilsze strony. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1956, 58 s.

4. Itaka. [Wiersze]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1958, 30 s.

5. Miesiąc utajony. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 43 s.

6. Rodzina Jednorożców. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1961, 235 s.

7. Szkoła dwóch dziewcząt. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1965, 371 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1966, wyd. 3 z przedmową Z. Skibińskiego 1976.

Nagrody

Nagroda w konkursie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi i Oddziału Łódzkiego Związku Literatów Polskich na powieść 20-lecia w 1964.

8. Puste krzesło. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1966, 109 s.

Zawiera także przekłady wierszy głownie z języka rosyjskiego.

Zawartość

Wiersze w cyklach: Elementarz; Anioł w materii; Śnieg i artyści; Śniady obłok; Puste krzesło.

9. Wiersze opolskie. Opole: Redakcja Literacka Rozgłośni Polskiego Radia, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 1966, 14 s.

Wiersze nadane w audycji Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu 15 VIII 1965. Odbito 45 egzemplarzy liczbowanych, niesprzedażnych.

10. Szkarłatna godzina. [Powieść historyczna]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1968, 430 s. Wyd. 2 tamże 1970.

Nagrody

Nagroda miasta Piotrkowa „Rubinowa Hortensja” w 1969.

11. Hipokrene warmińska. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1969, 72 s. Wyd. 2 tamże 1971.

Zawartość

Wiersze w cyklach: I. Hipokrene warmińska; II. Freski opolskie; III. Górskie terminy; IV. Wersal białostocki; V. Niech Zagłoba tu zasiądzie z nami (w Zielonej Górze).

12. Aurelian albo Zjazd koleżeński. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1971, 404 s. Wyd. 2 tamże 1984.

13. Karta powołania. Wybór wierszy. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1973, 199 s.

Zawartość

Zawiera wybór wierszy (z wcześniej wydanych tomów, z juveniliów i wierszy rozproszonych, z wierszy, które nie weszły do dawnych tomów oraz powstałych w 1968-72) w cyklach: Drzewo anielsko wężowe; Itaka; Dwadzieścia lat później czyli Fenomenologia; Wiersze z wojny (juvenilia); Uczta Aureliana (fragmenty); Karta powołania; Bagnet w chmurach; W najmilszych stronach; Laudetur, czy zastałem księdza Kopernika?; Niech i Zagłoba tu zasiądzie z nami.

14. Laska Matuzalema. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1974, 245 s.

15. Srebrna i odloty. [Powieść]. Olsztyn: Pojezierze 1974, 183 s.

16. Dzbanek życia. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1977, 150 s.

Nagrody

Nagroda w konkursie pisma „Barwy” na powieść o tematyce mazowieckiej w 1975.

17. Trzy wdzięczne damy i anioł. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1978, 100 s.

18. Mój ożenek w krainie Feaków. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1979, 231 s. Wyd. 2 tamże 1988.

19. Tożsamość. Wybór wierszy 1938-1980. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1980, 334 s.

20. Gwiazdozbiory czwórbarwne ze snów wystrzygane. Wiersze o ziemi sieradzkiej. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1982, 52 s.

21. Podróże staroświeckie. Impresje i szkice z wojaży po ZSRR. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1982, 149 s.

Zawartość

Zawiera: Jak mnich niesyty; Na Dołgo-Chomowniczeskiej, czyli rzecz o skrępowaniu [o domu L. Tołstoja]; Róża dla Majakowskiego; Upiór w soborze; Tarasowa Hora [o Tarasie Szewczence]; Sobór Sofijski w Kijowie, czyli doszukują się jeszcze jednej przyczyny ucieczek drużynników Śmiałego z Grodu za Złotą Bramą; Uśmiech i Rublow; Goście w Mińsku; Oni ze spalonych wsi; Gdzie ujrzał światło dzienne Janka Kupała; Powitała nas Litwa... [delegację pisarzy polskich na Dni Kultury i Książki Polskiej na Litwie w 1979]; Drzewa litewskie; Z Matejką pod Pskowem; Gdzie ruski duch, gdzie Rusią pachnie; Historia i pomniki.

22. Koncert we Fromborku. [Wiersze]. Wstęp: T. Chróścielewski. Olsztyn: Pojezierze 1983, 74 s.

23. Legenda nigra. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1984, 70 s.

Zawartość

Zawiera wiersze w cyklach: Równolatek; Krwawa garść ziemi naszej.

24. Pejzaż z Baśką i paniutkami. [Opowieści wspomnieniowe]. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, 177 s.

25. Poezje wybrane. Wyboru dokonał i wstępem [oraz notą biograficzną] opatrzył F. Fornalczyk. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1984, 141 s.

Zawiera wybór z rozproszonych wierszy okupacyjnych oraz z wcześniej wydanych tomów.

26. Uczeń czarnoksiężników. [Wspomnienia]. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, 231 s.

Zawartość

Błękitni poeci. (Kazimierz Maliszewski i Ryszard Szczęsny); Niedoszła wizyta. (Hanna Zahorska-Savitri); Der Zauberlehrling. (Nie zapamiętany z nazwiska poeta niemiecki); Futurysta. (Stefan Gacki); Tajemnica alkowy. (Alicja Iwańska); Przez mgłę. (Poeci Sztuki i Narodu i tajna polonistyka); W stołówce na Foksal. (M.in. Adolf Nowaczyński); Alchemia sztuki. (Wielcy artyści dramatyczni); Wspominki „fraszkobliwe˝. (Udział kawiarni „Fraszka˝ w Łodzi w ogólnopolskim życiu literackim nazajutrz po wojnie); Ballada o kawiarnianych stolikach. (Kawiarnie historyczne i kawiarnie efemerydy w Łodzi w końcu lat czterdziestych oraz jak redagowaliśmy w kawiarni u p. Piątkowskiego Tygodnik Społeczno-Literacki „Wieś˝); Profesor Wallis i ciotka UNRRA. (Mieczysław Wallis); O tym jak wróżyłem z ręki Włodzimierzowi Słobodnikowi; Zjazd w Rytwianach. (Pisarze samorodni i znani pisarze parający się tematem wiejskim w latach czterdziestych); Rzecz o mistrzu, którego uczeń nosi sobie poczucie winy. (Stanisław Czernik); Skąd się wziął tytuł książki?

27. Jasień i jesień. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1988, 83 s.

Tom poświęcony Łodzi.

28. Godzina duchów w Skierniewicach. [Opowiadanie]. Skierniewice: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W.S. Reymonta 1991, [16] s.

29. Krótka modlitwa w kościele świętego Jakuba w Sandomierzu przez Tadeusza Chróścielewskiego ułożona [...]. [Poemat]. Jędrzejów: Oficyna pod zarządem E. Chodkiewicz-Przypkowskiej 1991, 5 s. [Inf. autora].

30. Mojemu miastu. Mińsk Mazowiecki: [b. w.] 1991, 44 s. [Inf. autora].

Wiersze poświęcone ziemi mińskiej.

31. Dom mojej Babci w Siedlcach. [Opowiadania]. Siedlce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Siedlcach 1992, 78 s.

Zawartość

Dom Babci (1); Dom Babci (2); Babcia i płeć; Jak Babcia w Siedlcach czciła dni powszednie i święciła świąteczne; O imieninach Babci; Preferki w Siedlcach w domu Babci i gniew wujka Wacka; Pan Bóg w butach; Wujek Wacek i ja – majsterklepki; Jak ciocie uniknęły krzesła elektrycznego; O moich wierszach i córce właściciela Prażmowa; Zapamiętałem; O tym jak doszło do zbratania stanów w tymże mieście Siedlce; O Panu Siekierce; Dawni Siedlczanie; O pani hetmanowej Ogińskiej i jej małżonku.

32. Druga żona. [Opowiadanie]. Łódź: Varia 1992, 51 s. [Wyd. 2] Starogard Gdański: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej 1999.

33. Dzieje miłości Alberta i Józefiny. [Powieść historyczna]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1992, 186 s.

34. Głosy. [Wiersze]. Łódź: Varia 1992, 39 s.

35. Gwiazda blada. [Opowiadanie]. Łódź: Varia 1992, 78 s.

Utwór poświęcony stryjowi autora, Janowi Chróścielewskiemu, poecie.

36. Klechdy i opowiadania srebrem pisane. Wybór i przedmowa: K. Szczypiorski. Mińsk Mazowiecki 1992, 42 s. [Inf. autora].

Wydanie staraniem mińskiej gazety „MiMi” i Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.

37. Historyia prawdziwa o tym jak król Zygmunt Waza wraz z królową Konstancją pamięć wiernego syna Rzeczypospolitej podkanclerza de Mińsko Mińskiego w jego rodzinnym mieście uroczyście uczcili. Przez urodzonego Tadeusza Chróścielewskiego herbu Bończa spisana. Staraniem i pod red. urodzonego Krzysztofa Szczypiorskiego herbu Grabie złożona i do druku podana. Mińsk Mazowiecki: Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego 1993, 20 s.

38. Który pragnął podeptania, by mógł wznieść się ku gwiazdom. Jędrzejów: Oficyna Wydawnicza 1994, [12] s.

Wiersz poświęcony Henrykowi Sandomierskiemu.
Wydanie bibliofilskie w 111 egzemplarzach.

39. Sybiraczka. [Opowieść o rodzinie Minkiewiczów]. Warszawa: Ad Oculos 1994, 77 s.

40. Róże dla Pana Hetmana. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Literatura 1995, 77 s.

41. Antenaci. [Wiersze]. Wybór i posłowie: T. Chudy. Warszawa: Polska Fundacja Kościuszkowska 1996, 32 s.

42. Dwa opowiadania. Mińsk Mazow.: Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego 1997, 95 s.

43. To i owo, a już historia. Wspomnienia łodzianina. Łódź: Wydawnictwo Literatura 1997, 168 s.

44. Dzisiaj się rozejdziemy. [Wspomnienia]. Łódź: Gamex 1999, 124 s.

45. Nieprawilnyje objawlenija sługi bożego Wandy Malczewskiej. Przedmowa: C. Rosiak. Parzno 1999. Wyd. nast. Radom: Biblioteka Wojewódzka 2000. [Inf. autora].

46. Przypisani ziemi i przypisani niebu. [Wybór wierszy]. Łódź: Gamex 2000, 109 s.

47. Okruchy długiego życia. [Wspomnienia]. Łódź: Wing 2001, 247 s.

48. Podzwonne. Pamięci dawnych pisarzy łódzkich. Łódź: Astra 2004, 167 s.

49. Ukochanemu miastu. [Opowiadania]. Red.: J. Kuligowski, K. Szczypiorski. Mińsk Mazowiecki: Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego 2005, 131 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

białoruski

Na slajdach majgo doma. [Wybór:] J. Bryl. [Tłumaczyli różni]. Mìnsk 1977.

gruziński

• [Przeł.] N. Tseretelli. Tbilisi 1989.

Przekłady

1. A. Dumas (ojciec): Józef Balsamo. T. 5. Adaptacja pierwszego przekładu L. Rogalskiego T. Chróścielewski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1957, 256 s.
2. A.K. Tołstoj: Upiór. [Opowiadania]. Łódź 1958, 145 s. Wyd. 2 Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978.
3. N. Dementiew: W dalekiej przystani. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 266 s.
4. J. Kołas: A tak śpiewa dudka miła. Poezje wybrane. Wybór i tłumaczenie: D. Chróścielewska, B. Klog-Gogolewska, T. Chróścielewski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1982, 194 s.

Nadto zob. Twórczość poz. 8, Prace redakcyjne poz. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21.

Prace redakcyjne

1. Łódź w walce. [Wiersze o Łodzi. Wybór i red.: T. Chróścielewski i G. Timofiejew]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkiego Komitetu Wyborczego Frontu Narodowego 1952, 61 s.
2. [Pięćdziesiąt] 50 lat poezji polskiej. [Antologia]. Red. T. Chróścielewski. Łódź: Wojewódzki Ośrodek Instrukcyjno-Metodyczny ŁDK [Łódzkiego Domu Kultury] 1957. [Inf. autora].
3. Tysiąc lat. Antologia poezji w wyborze T. Chróścielewskiego. Z. 1-2. Łódź: Wojewódzki Ośrodek Instrukcyjno-Metodyczny ŁDK [Łódzkiego Domu Kultury] 1959-1960. [Inf. autora].
4. Konwencje. [Antologia wierszy]. Red.: T. Chróścielewski, J.M. Rymkiewicz, M. Zdrojewski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1960, 152 s.
5. Wielka Artystka. Wybór wierszy M. Konopnickiej. Oprac.: T. Chróścielewski, H. Safrin. Łódź: Wojewódzki Ośrodek Instrukcyjno-Metodyczny ŁDK [Łódzkiego Domu Kultury] 1960. [Inf. autora].
6. Księgi humoru polskiego. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1961-1968.

[T. 2]. Od Fredry do Bałuckiego. Wybór tekstów: J. Saloni. Przypisy: H. Karwacka. Red.: T. Chróścielewski. 1961, 382 s.

[T. 3]. Od Asnyka do Zapolskiej. Wybór tekstów i red.: T. Chróścielewski. 1965, 472 s.

[T. 4]. Od Kasprowicza do Tuwima. Wybór tekstów: T. Chróścielewski. H. Karwacka, E. Kozikowski. Red.: T. Chróścielewski. Przypisy: T. Chróścielewski, Z. Spieralski. 1968 [właśc. 1969], 702 s.

7. Tygiel. Red.: T. Chróścielewski, S. Kaszyński, J.M. Rymkiewicz. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1961, 323 s.
Tom zawiera wybór wierszy autorów polskich i obcych, rozpraw, wspomnień, recenzji i szkiców o poezji współczesnej. Tu m.in. przekłady T. Chróścielewskiego.
8. Inspiracje. Red.: T. Chróścielewski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1967, 441 s.
Tom zawiera wybór wierszy autorów polskich i obcych. Tu m.in. przekłady T. Chróścielewskiego.
9. Podróże do trzech czasów. Red.: T. Chróścielewski i T. Mrozowski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1969, 261 s.
Antologia reportaży z podróży do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tu m.in. tekst T. Chróścielewskiego.
10. Choćbyś widział Etnę pałającą. Współczesne opowieści podróżnicze. Wybór i red.: T. Chróścielewski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1973, 364 s.
11. G. Pietnikow: Wiersze wybrane. Wybrał, oprac. i szkicem historycznoliterackim opatrzył: T. Chróścielewski. Łódż: Wydawnictwo Łódzkie 1973, 261 s.
Tu także m.in. przekłady T. Chróścielewskiego.
12. Złote kamienie. Dawne i nowe wiersze Azerbejdżanu. Wybór i oprac.: T. Chróścielewski, I. Sikirycki. Wstęp: B. Baranowski. Przypisy i noty: T. Chróścielewski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1975, 303 s.
Tu także m.in. przekłady T. Chróścielewskiego.
13. Słońcu radzi. (Strofy poetów Ziemi Smoleńskiej). Wstęp i oprac.: T. Chróścielewski. Łódź, Skierniewice: Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Skierniewicach, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach 1977, 35 s.
Tu także m.in. przekłady T. Chróścielewskiego.
14. L. Ukrainka: Siedem strun. [Wiersze i proza]. Wybór, oprac. i wstęp: T. Chróścielewski. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1980, 228 s.
Tu także m.in. przekłady T. Chróścielewskiego.
15. Znam brzmienie słowiańskiej mowy. Wiersze poetów Iwanowa. Red.: T. Chróścielewski. Wybór wierszy i oprac. biogramów: W. Kocznow. Skierniewice: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 1980, 82 s.
Tu także m.in. przekłady T. Chróścielewskiego.
16. J. Kupała: A kto tam idzie. Wybór poezji. Wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył T. Chróścielewski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1981, 201 s.
Tu także m.in. przekłady T. Chróścielewskiego.
17. W. Mrozowski: Wspominki cygana. Wybrał i wstępem opatrzył T. Chróścielewski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1981, 215 s.
18. O Władysławie Strzeleckim. Red.: T. Chróścielewski. Skierniewice, Łódź: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach 1981, 57 s.
19. O Władysławie Strzeleckim – w półwiecze twórczości. Red.: T. Chróścielewski. Skierniewice, Łódź: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach 1983, 104 s.
Tu także tekst T. Chróścielewskiego.
20. R. Baradulin: Święto pszczoły. Wybór wierszy. Wybór i wstęp: T. Chróścielewski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1986, 143 s.
Tu także m.in. przekłady T. Chróścielewskiego.
21. Poezja uzbecka. Wybór: T. Chróścielewski. Wstęp: B. Nazarow. Red. i noty o autorach: D. Błaszczyk. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1989, 554 s.
Tu także m.in. przekłady T. Chróścielewskiego.
22. Pieśń o Józefie Hallerze. [Antologia wierszy]. Wybrał i notami opatrzył T. Chróścielewski. Przedsłowie: J. Skonka. Gdańsk: Rada Miejska Władysławowa i Towarzystwo Przyjaciół Hallerowa we Władysławowie 1991. [Inf. autora].
Tu także wiersze T. Chróścielewskiego.

Analyses and reviews

Questionnaire for IBL PAN 1989, 2004.

Autor o sobie

T. Chróścielewski: Bieda z tym przekładem. Poezja 1979 nr 5.

Wywiady

Ocalanie wartości. Rozm. J. Wilmański. Odgłosy 1973 nr 38.
Pisarz „małych ojczyzn. Rozm. Z. Wójcik. „Tygodnik Kulturalny 1986 nr 19.
W moim przybranym mieście. Rozm. Z. Kresowaty. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 3.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (M. Brykalska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (M. Jentys).
Tadeusz Chróścielewski 1920-2005. Życie i twórczość. Zarys bibliograficzny. Red. tomu: A. Gawroński. Bibliografię przygotował A. Biskupski [i in.] pod kierunkiem A. Gawrońskiego. Łódź: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego 2005, 236 s.

Ogólne

Artykuły

M. Piechal: Poeta lirycznych krajobrazów. Kronika 1956 nr 17.
B. Biernacka: Tadeusz Chróścielewski. „Tygodnik Kulturalny1965 nr 43.
B. Biernacka: Powrót do Itaki. Twórczość 1966 nr 9.
W. Kocznow: Bliskie i swoje. Miesięcznik Literacki 1967 nr 11, przedruk w tegoż: Utracona Inonia. Łódź 1976 [dot. przekł. T. Chróścielewskiego z rosyjskiego].
F. Fornalczyk:O Tadeuszu Chróścielewskim. Wsłuchany w źródło tajemnicze. W tegoż: Z rodu poetów. Łódź 1969.
Z. Skibiński: Fetysz historii i homo ludens. W: Środowisko. Łódź 1975.
S. Dąbrowski: Tadeusz Chróścielewski: „Fenomenologia. (Próba odczytania wiersza). Poezja 1976 nr 3, przedruk w: Wiersz, rozbiór, rozumienie. Gdańsk 1983.
B. Ostromęcki: Powołanie poety. Twórczość 1977 nr 5.
J. Urbankiewicz: Tadeusz Chróścielewski – pisarz sentymentalny. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 32.
• [M. Kucner] T. Sabala: Schizofrenia kultury. Prześwit 1983 nr 3 [dot. m.in. T. Chróścielewskiego].
J. Ryszkowski: Zgodnie z naturą świata. Tygodnik Kulturalny 1985 nr 37.
H. Pustkowski: Imiona tożsamości. W tegoż: Przestrzenie poezji. Łódź 1986.
K. Urbanowicz: Przyczynek do dziejów ojczystych. O prozie Tadeusza Chróścielewskiego. „Kierunki 1986 nr 24.
T. Żółciński. „Literatura Radziecka1986 nr 9 [dot. przekł. T. Chróścielewskiego z języka rosyjskiego].
T. Błażejewski: Utrwalanie rzeczy i zjawisk. W tegoż: Literatura jak literatura. Łódź 1987.

Miesiąc utajony

J. Huszcza: Poeta dokładny i ostrożny. Nowa Kultura 1961 nr 18.

Rodzina Jednorożców

F. Fornalczyk: Na bakier z konwenansami. Twórczość 1965 nr 8 [dot. też Szkoła dwóch dziewcząt].

Szkoła dwóch dziewcząt

F. Fornalczyk: Na bakier z konwenansami. Twórczość 1965 nr 8 [dot. też Rodzina Jednorożców].

Puste krzesło

B. Biernacka: Komentator optymistyczny. Twórczość 1968 nr 6.

Karta powołania

F. Fornalczyk: Ocala od zapomnienia, boryka się z pędzącym czasem... Nowe Książki 1975 nr 1 [dot. też: Laska Matuzalema; Srebrna i odloty].

Laska Matuzalema

F. Fornalczyk: Ocala od zapomnienia, boryka się z pędzącym czasem... Nowe Książki 1975 nr 1 [dot. też: Karta powołania; Srebrna i odloty].

Srebrna i odloty

F. Fornalczyk: Ocala od zapomnienia, boryka się z pędzącym czasem... Nowe Książki 1975 nr 1 [dot. też: Karta powołania; Laska Matuzalema].

Koncert we Fromborku

L. Żuliński: Rozrachunki poety. W tegoż: Mity konieczne. Łódź 1989 [dot. też: Legenda nigra; Poezje wybrane].

Legenda nigra

L. Żuliński: Rozrachunki poety. W tegoż: Mity konieczne. Łódź 1989 [dot. też: Koncert we Fromborku; Poezje wybrane].

Poezje wybrane

L. Żuliński: Rozrachunki poety. W tegoż: Mity konieczne. Łódź 1989 [dot. też: Koncert we Fromborku; Legenda nigra].