BIO

Urodzony 10 maja 1921 w Nowym Sączu; syn Romualda Cabaja, pracownika kolejowego, i Marii z Zagórskich. Uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej w Nowym Sączu. W czasie okupacji niemieckiej przebywał we wsi Szczawa Górna, gdzie pracował w tartaku jako robotnik i pracownik kancelarii. Wiosną 1945 zdał maturę w liceum humanistycznym w Nowym Sączu, po czym w lipcu tegoż roku wyjechał na Dolny Śląsk, zamieszkał w Kamiennej Górze i podjął pracę urzędnika. W 1946 przeniósł się do Wrocławia i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W tym samym roku otrzymał II nagrodę w Dolnośląskim Wojewódzkim Konkursie Literackim za opowiadanie pt. Strumień. Debiutował w maju 1947 wierszem pt. Marzenie, ogłoszonym w „Dzienniku Literackim” (nr 10) oraz jako prozaik utworem Kradzież własnego domu (stanowiącym fragment opowieści zatytułowanej Kule bez słów), opublikowanym w dodatku „Słowa Polskiego” pt. „Zwierciadło Polski i Świata” (nr 19). Od 1948 pracował w Rozgłośni Wrocławskiej Polskiego Radia; w 1950-67 pełnił funkcję kierownika redakcji literackiej. W tym czasie napisał około tysiąca audycji radiowych, słuchowisk, felietonów i reportaży. Od 1951 był członkiem Związku Literatów Polskich i aktywnie uczestniczył w działalności Oddziału Wrocławskiego, m.in. jako członek zarządu. W 1952 otrzymał wojewódzką nagrodę artystyczną, w 1956 zaś nagrodę literacką miasta Wrocławia. Współpracował z wieloma czasopismami: w 1953-57 ogłaszał artykuły, prozę i recenzje w dodatku „Gazety Robotniczej” pt. „Sprawy i Ludzie”; publikował także na łamach „Słowa Polskiego” (1955-56) i „Nowych Sygnałów” (1956-57). W 1958-68 należał do grona współpracowników czasopisma „Odra”. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1963). Zmarł 6 października 1968 we Wrocławiu.

Works

1. Ballada bolkowska. Opowieść. Warszawa: Czytelnik 1955, 233 s.

2. Prawdziwe nieprawdziwe. Dolnośląskie legendy i baśnie ludowe. Posłowie: A. Cieński. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1955, 228 s.

Nagrody

Nagroda literacka miasta Wrocławia w 1956.

Zawartość

Ogień i dym; Opowieść o alchemikach, królach i zbójach; Baśń ze złotym piórem; Sowizdrzał wrocławski; Wędrówka Faustyna Bystrej Głowy i ojca jego; Opowieści o wrocławskim dzwonie.

3. Nihil novi. [Opowiadania]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1959, 225 s.

Zawartość

Nihil novi: Instytucje; Uczciwość; Sprawiedliwi; Łódź. – Fantasmagorie: Wyobraźnia; Obłęd; Koszula; W cyrku; Wirtuoz się pomylił; Sztandar; Teatr.– Klucz.

4. Śląsk Piastów. [Szkic historyczny]. Powst. przed 1960.

Przekłady

esperanto

Silezio de Pjastoj. W: R. Cabaj, F. Ryszka, I. Rutkiewicz: Malsupra Silezio hierau kaj hodiau. [Przeł.] J. Grum. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1960 s. 9-49.

5. Rozdział pierwszy. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1962, 159 s. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Wyróżnienie w konkursie Wydawnictwa im. Ossolińskich i Oddziału Wrocławskiego Związku Literatów Polskich na utwór literacki o Ziemiach Zachodnich w 1961.

6. Trzebienie lasu. Powieść. Katowice: Śląsk 1967, 489 s.

Zawartość

[Cz. 1] Trzebienie lasu [pierwodruk z nieznacznymi zmianami redakcyjnymi zob. poz. ]; [Cz. 2] Sitowie; [Cz. 3] Poręba.

7. Nie umiem zapomnieć. [Opowiadania]. Katowice: Śląsk 1968, 183 s.

Zawartość

Szabla; As trefl; Gutenberg; Filiżanka; Benzyna; Chleb; Pieniądze; Nożyce; Głosy; Łopata; Pięć groszy; „Mehr Licht”; Nie umiem zapomnieć...; Mur.

8. Jesień. Powieść. Katowice: Śląsk 1971, 155 s.

Analyses and reviews

Słowniki i bibliografie

• „Zeszyty Prasoznawcze1969 nr 4.
• „Rocznik Literacki 1968” wyd. 1970 (J. Chudek).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (M. Brykalska).

Ogólne

Artykuły

J. Wolny: Zaczął „Balladą bolkowską. W: Portrety z pamięci. Wrocław 1985.
M. Orski: Jesień Romualda Cabaja. Słowo Polskie 1993 nr 102.

Rozdział pierwszy

J. Wieczerska: Jeden tydzień historycznego roku. Odra 1962 nr 12.

Trzebienie lasu

A. Cieński: Miejsce dla nietypowego. Odra 1967 nr 10.
K. Bauer: Powieść o chłopcu z lasu. Kontrasty”, Wrocław 1968 nr z VI.

Nie umiem zapomnieć

K. Bauer: Opowiadania Cabaja. Agora 1968 nr 22.
J. Łukasiewicz: Pamięć narratora. Odra 1968 nr 9.

Jesień

M. Orski: Wywożenie na taczkach. Odra 1972 nr 5.