BIO

Born on 12 January 1916 in Lwow; son of the merchant Artur Bartosz and the embroiderer Józefa Hutnikiewicz. He completed his secondary education in 1934 at the classical Stanisław Staszic State Grammar School No. VI before studying Polish philology, Classical philology and history at the Jan Kazimierz University (UJK) in Lwow. He graduated with a master of philosophy degree in Polish philology in June 1939. In 1932, he joined the Southeast Lesser Poland District Executive Branch of the Straż Przednia (Avant-Garde) Youth Organization of Civil Labour (Organizacja Pracy Obywatelskiej Młodzieży), serving as an instructor and its secretary from 1934. During his studies, he was deputy chair of the Circle of Polish Philology Students at UJK and a member of the Slavic Academic Society. In 1939, he became a voluntary assistant at the Chair of Comparative Polish Literature at UJK. Following the outbreak of World War II and the Soviet occupation of Lwow, he studied history at the Ukrainian Ivan Franko University until 1941. During the German occupation, he worked as a labourer who was conscripted into the Baudienst, while from 1942 he was a laboratory assistant at the Behring Institute, which produced typhus vaccines. He was involved in underground cultural life in Lwow. After Soviet forces entered the city in 1944, he continued his studies in history at the Ivan Franko University there. In August 1945, he left for Wałcz in Western Pomerania as part of the population transfers officially known as "repatriation", where he became a secondary school teacher. In 1946, he made his debut in the one-off publication "Głos Wałcza" with an article on his school, Państwowe Gimnazjum w Wałczu (State Grammar School in Wałcz). In late 1946, he moved to Torun where he was appointed senior assistant at the Chair of Literary Theory and Comparative Literature at the Nicolaus Copernicus University (UMK). In his research, he focused on the history of literature of Young Poland and the interwar period. He made his debut as a literary history in 1947 with a review of Tadeusz Mikulski's book Adam Czahrowski z Czahrowa (Adam Czahrowski of Czahrów), which appeared in the Lodz-based bimonthly "Życie Literackie" (vol. 3/4). He was awarded a doctorate from UMK in 1948 for his dissertation Forma motywacyjna w kompozycji powieści Żeromskiego (Motif Forms in the Construction of [Stefan] Żeromski's Novels), which was supervised by Prof. Eugeniusz Kucharski. During this period, he published numerous articles and reviews in periodicals including "Dziś i jutro" (1948-55), "Warszawa" (1948-49), and the Catholic weekly "Tygodnik Powszechny" (1950-52). He was appointed lecturer in 1950 and qualified as a senior lecturer in 1956 on the basis of his study Żeromski i naturalizm (Żeromski and Naturalism). Between 1956 and 1958, he was associate dean of the Faculty of Humanities at UMK, while from 1958 to 1960 he was the Faculty's delegate to the university's Academic Senate. At the same time, he was head of the Department of Twentieth-Century Polish Literature from 1957 to 1968. From 1957, he was an active member and secretary of the Philological-Philosophical Section of the Scientific Society in Torun, while from 1960 to 1989 he was a member of its board and editor-in-chief of the Society's publications. In 1958, he joined the editorial team of the publication series on Young Poland, Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku (The Image of 19th and 20th-century Polish literature), which was based at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN). In 1962, he was made associate professor. From 1966 to 1981, he served on the Scientific Council of IBL PAN. He was a member of the Polish Writers' Union (ZLP) from 1967 to 1981. He was made a member of the Committee on Literary Studies of the Polish Academy of Sciences (KNoL PAN) in 1970. From 1972 to 1977, he served on the editorial committee of "Pamiętnik Literacki". He was awarded the prize of the Minister of Science, Higher Education and Technology in 1972. The following year, he was made full professor. Between 1973 and 1986, he was head of the Department of the History of Polish Literature at UMK, while from 1980 to 1986 he served as director of the Institute of Polish Philology. In 1973, he started writing a diary, which he maintained almost until the end of his life. In 1980/81, he was involved in lectures and publication initiatives with the Independent Self-governing Trade Union Solidarity. He became an active member of the Historical-Philosophical Section of the Scientific Society of the Catholic University of Lublin in 1981. In 1986, he was made an honorary member of the Adam Mickiewicz Literary Society and in 1988 an honorary member of the Stefan Żeromski Society in Kielce. He retired in 1986. From 1989, he was chair of Section II of the Scientific Society in Torun and a member of the Polish Writers' Association (SPP). In 1990, he was awarded the Alexander Brückner prize by the Social Sciences Division of the Polish Academy of Sciences. In 1990, he joined the Regional Council of the Democratic Union party. From 1990 to 1993, he was again a member of the Scientific Council of IBL. In 1993, he rejoined the Committee on Literary Studies of the Polish Academy of Sciences (KNoL PAN). In 1995, he was made an honorary member of the Philological Section of the Polish Academy of Arts and Sciences (PAU). UMK held a formal renewal of his doctoral degree in 1998. He was made an honorary citizen of the city of Torun in 2002. He received the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta in 1973, the silver medal for services to the Development of the Scientific Society in Torun in 1975, the Gold Medal of the Union of Polish Teacher in 1975, the Medal for Services to the Development of the Nicolaus Copernicus University in 1980, the Meritorious Activist of Culture medal in 1981, the Papal Order of the Holy Cross Pro Ecclesia et Pontifice in 1991, the Medal of the Commission of National Education in 1993, and the Gold Semper Fidelis Medal of the Society of Admirers of Lwow in 1994. He died on 16 April 2005 in Torun and is buried at the city's St George's Cemetery. He was married to Zofia, née Łucka.

Works

1. Żeromski i naturalizm. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu 1956, 207 s.

2. Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936). Toruń: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1959, 481 s. Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

3. Stefan Żeromski. Warszawa: Wiedza Powszechna 1960, 207 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1961, wyd. 3 1963, wyd. 4 1964, wyd. 5 1967, wyd. 6 1970, wyd. 7 1973, wyd. 8 poprawione 1991.

4. Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia. Toruń: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1965, 225 s. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wyd. nast.: wyd. 2 uzupełnione tamże 1967; wyd. 3 Warszawa: Wiedza Powszechna 1974, tamże: wyd. 4 1976, wyd. 5 1988, wyd. 6 1995, wyd. 7 1997, wyd. 8 1999.

Zawartość

Wiek rewolucji; U źródeł współczesnej myśli literackiej; Ekspresjonizm; Futuryzm; Imażinizm; Dadaizm; Nadrealizm; Teoria „poezji czystej”; Formizm; Witkiewiczowska teoria „czystej formy” w teatrze; Awangarda Krakowska; Autentyzm; Realizm socjalistyczny.

5. Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych  1967, 115 s. Biblioteka Analiz Literackich Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1971, wyd. 4 1974, [wyd. 5] Gdańsk: Wydawnictwo M. Rożak 1994.

6. Hymny” Jana Kasprowicza. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych  1973, 147 s. Biblioteka Analiz Literackich.

7. Portrety i szkice literackie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1976, 289 s. Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Zawartość

O współczesnych powieściach Sienkiewicza; Upadek i odrodzenie Młodej Polski; Stanisław Przybyszewski. (Legenda i rzeczywistość); Osobowość Żeromskiego; Problematyka form kompozycyjnych w sztuce pisarskiej Żeromskiego; Żeromski – Lechoń; Żeromski wczoraj i dziś; Literatura i teatr w okresie II Niepodległości; Życie i śmierć poety. (O twórczości Jana Lechonia); Dziennik Lechonia; Pierwsza i druga młodość Wierzyńskiego; O poezji Tuwima; Stefan Grabiński i jego niesamowita opowieść; Nad dziełem Marii Dąbrowskiej; O „niezrozumiałości” i osamotnieniu poezji współczesnej; Struktura liryki współczesnej; Przeobrażenia strukturalne dwudziestowiecznej prozy narracyjnej.

8. Żeromski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1987, 457 s. Wyd. nast. tamże: 2000, wyd. zmienione 2003, 2007.

9. Młoda Polska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994, 484 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wielka Historia Literatury Polskiej Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1996, wyd. [3] 1997, wyd. [4] 1997, wyd. 5 1999, wyd. 6 2000, wyd. 7 2001, wyd. 8 2002, wyd. 9 2004, wyd. 10 2007, wyd. 11 2012.

10. To co najważniejsze. Trzy eseje o Polsce. Bydgoszcz: Kujawsko–Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 1996, 75 s.

Zawartość

Poezja polska na progu niepodległości; Trzy obrazy przedwiośnia niepodległości. (Strug — Kaden — Żeromski); Historyczne i ideowe przesłanki ostatniej emigracji polskiej.

11. Z pism rozproszonych. Wybrał i komentarzem opatrzył J. Kryszak. Oprac.: R. Moczkodan. Bibliografia: B. Burdziej i W. Lewandowski. Toruń: Adam Marszałek 2006, 172 s.

Zawartość

List Artura Hutnikiewicza; Moje lata uniwersyteckie; Trzy uniwersytety; Lwowskie „Zaświecie” [dot. M. Wolskiej]; Poezja polska u progu niepodległości; [S.] Żeromski przed cenzuralnym zapisem; Jak należy czytać „Przedwiośnie”?; Biogram; Mowa wygłoszona na uroczystości odnowienia doktoratu; Dziennik (fragmenty); Bibliografia prac Artura Hutnikiewicza.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Działalność nauczycielska Eugeniusza Kucharskiego; Bibliografia prac Eugeniusza Kucharskiego. W: Eugeniusz Kucharski. Toruń 1957 s. 49-58; 71-84.
Sztuka poetycka Jana Lechonia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Filologia Polska 1960 z. 3 s. 249-262.
Stanisław Przybyszewski; Adolf Nowaczyński; Tadeusz Jaroszyński. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 5. Literatura okresu Młodej Polski, T. 2. Warszawa 1967 s. 107-152; 359-391; 463-478.
Z problemów literatury polskiej ostatniego sześćdziesięciolecia. Ruch Literacki 1967 nr 3 s. 127-137.
Czy dramat jest dziełem literackim? W: Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 1. Wrocław 1974 s. 77-84.
O pięciu panach Sulerzyckich” Piotra Choynowskiego. W: Nowela, opowiadanie, gawęda. Warszawa 1974 s. 149-160.
Studium historii literatury polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945-1972. W: Z dziejów nauki polskiej. Warszawa 1975 s. 77-102.
Julian Krzyżanowski pośród „poszukiwaczy absolutu. Przegląd Humanistyczny 1977 nr 9 s. 65-77.
Jan Lechoń. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 2. Kraków 1979 s. 151-203.
Listopad 1918 a literatura polska. Więź 1979 nr 1 s. 29-39.
Polska historiografia literacka w okresie Drugiej Niepodległości. Pamiętnik Literacki 1979 z. 2 s. 23-47.
Trzy obrazy przedwiośnia Niepodległości (Strug — Kaden — Żeromski). Więź 1980 nr 3 s. 28-45, przedruk w: Literatura wobec niepodległości. Łódź 1983 [właśc. 1984] s. 31-63.
Jan Kasprowicz; Stanisław Przybyszewski. W: Dzieje Inowrocławia. T. 2. Warszawa 1982 s. 513-522; 523-533.
Motywy religijne w poezji polskiej lat międzywojennych. W: Religijne tradycje literatury polskiej. Lublin 1983 s. 457-486.
Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. Warszawa 1986 s. 192-224.
Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Jego dzieje i znaczenie. Kultura Niezależna”* 1986 nr 24/25 s. 21-35.
Poezja polska na progu Niepodległości. Więź 1988 nr 11/12 s. 80-94.
Trzy uniwersytety. Ethos 1988 nr 2/3 s. 149-157, przedruk w Twórczość poz. .
Ukraińsko-polskie pojednanie. Z czym do Wschodu. Gazeta i Nowoczesność 1990 nr 24.
Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Semper Fidelis 1990 nr 4-5.
Jak należy czytać „Przedwiośnie. W: Odrodzona i Niepodległa. Zielona Góra 1992 s. 9-31, przedruk w poz. .
U początków polonistyki toruńskiej (Eugeniusz Kucharski i Tadeusz Makowiecki). „Głos Uczelni” (Toruń) 1992 nr 4.
Julian Krzyżanowski pośród „poszukiwaczy absolutu. W: Ignis ardens. Warszawa 1993 s. 194-210.
Moje łyczakowskie gimnazjum. Semper Fidelis 1995 nr 4.
Wierzyński. Rocznik Biblioteki Narodowej 1996 s. 341-357.
Toruń – centrum nauki i kultury. Głos Uczelni ”, Toruń 1997 nr 12.
Rozwój badań literackich [w Polsce w latach 1939-1951]. W: Historia nauki polskiej — wiek XX. Z. 3: Nauki filologiczne. Warszawa 1999 s. 7-36.
Moje wspomnienie o prof. Jadwidze Puciata-Pawłowskiej w setną rocznicę urodzin. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 2008.
Profesor Zygmunt Czerny. „Litteraria Copernicana2010 nr 2 s. 209-212.
Rehabilitacja Grabińskiego. Do druku podał Bogdan Burdziej. Litteraria Copernicana 2013 nr 1 s. 282-291.
Na placu Bastylii. W: Czytanie Wierzyńskiego. Toruń 2019 s. 11-21.

Utwory niepublikowane

Dzienniki podróżne. 1966-1980. Rękopis, 207 k. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, sygnatura 3869/II.
Dziennik. Powst. 1973-2004. Rękopis, 3120 k.; Maszynopis za lata 1973-2002 zredagowany przez autora, 2278 k. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, sygnatury 3857/II; 3858/III.
Druk fragmentów: Szkoła (Kartki z dziennika), „Tematy. Toruński Almanach Literacki III” 1982 s. 91–123; Rok pierwszy (Kartki z dziennika). „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1996 nr 3 s. 28-32; Rok ostatni. (Kartki z dziennika). „PAL Przegląd Artystyczno-Literacki” 1997 nr 7/8 s. 5-14; Dziennik (fragmenty). W: Z pism rozproszonych. Wybrał i komentarzami opatrzył J. Kryszak. Toruń 2006 s. 103–135; Miasto, któremu zawdzięczam wszystko. Wybór: B. Burdziej. W: Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki. Warszawa 2009 s. 429–484; Pamięć rozpięta między Lwowem a Toruniem. Fragmenty „Dziennika” Artura Hutnikiewicza. [Wybór i oprac.:] G. Halkiewicz-Sojak. „Litteraria Copernicana” 2016 nr 4 s. 113–137.
Literatura Polski odrodzonej 1918-1945. Powst. 2000-2004. Maszynopis, 347 s. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, sygnatura 3564/III.
Wyd. fragmentów w wyborze i opracowaniu M. Kalinowskiej oraz z jej słowem wstępnym: „Litteraria Copernicana” 2016 nr 4 s. 139-154.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Eugeniusz Kucharski. Red.: A. Hutnikiewicz. Toruń: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1957, 84 s. Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
2. Księga pamiątkowa ku czci Konrada Górskiego. Redakcja naukowa: A. Hutnikiewicz. Toruń: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967, 454 s. Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
3. Obraz literatury polskiej. Seria 5. Literatura okresu Młodej Polski. Zespół red.: K. Wyka, A. Hutnikiewicz, M. Puchalska. T. 1-4. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, od t. 3 Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, 1968, 1973, 1977, 882 + 547 + 782 + 792 + 200 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
4. O prozie polskiej XX wieku. Materiały konferencji ogólnopolskiej w Toruniu, listopad 1968. Red.: A. Hutnikiewicz, H. Zaworska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, 424 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
5. S. Żeromski: Wybór opowiadań. Oprac.: A. Hutnikiewicz. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, CXXXI, 514 s. Biblioteka Narodowa I, 203.
6. S. Żeromski: Syzyfowe prace. Oprac.: A. Hutnikiewicz. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, XCVIII, 258 s. Biblioteka Narodowa I, 216. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1984, wyd. 3 1991.
7. Z dziejów nauki polskiej. Księga pamiątkowa Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1875-1975). Red.: A. Hutnikiewicz i L. Janiszewski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975, 335 s. Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
8. S. Grabiński: Utwory wybrane. Wybór, wstęp i komentarz: A. Hutnikiewicz. T. 1-3. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 699 + 293 + 203 s.
T. 1. Nowele; T. 2. Salamandra; Cień Bafometa; T. 3. Wyspa Itongo. Powieść.
9. J. Kleiner: W kręgu historii i teorii literatury. Wybór i oprac.: A. Hutnikiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1981, 739 s.
10. A. Nowaczyński: Wielki Fryderyk. Powieść dramatyczna. Oprac.: A. Hutnikiewicz. Wrocław, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1982, CXVI, 599 s. Biblioteka Narodowa I, 241.
11. E. Kucharski: Miedzy teorią a historią literatury. Wybór i oprac.: A. Hutnikiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1986, 673 s.
12. J. Szaniawski: Wybór dramatów. Oprac. [i wstęp:] A. Hutnikiewicz. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1988, LXXIV, 426 s. Biblioteka Narodowa I, 263.
13. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Redakcja naukowa: A. Hutnikiewicz i A. Lam. T. 1-2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2000, XIV, 495 + 592 s.

Analyses and reviews

• Questionnaire for IBL PAN 1973, 1988, 2004.

Wywiady

Potrzeba humanizmu. Rozm. M. Kruszko. Pomorze 1968 nr 2.
Legenda Żeromskiego. Rozm. E. Moskalówna. Litery. Miesięcznik społeczno-kulturalny Wybrzeża Gdańskiego 1973 nr 3.
Świat na zakręcie historii. Rozm. M. Strzyżewski. PAL Przegląd Artystyczno–Literacki 1995 nr 3.
Są prawdy, które na zawsze zachowują ważność. Rozm. K. Ćwikliński. Nowe Książki 1997 nr 2.
Rozmowa z prof. Arturem Hutnikiewiczem. Rozm. P. Rolirad. Powst. 1996. Druk Litteraria Copernicana 2016 nr 4.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (B. Winklowa).
Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1981/82 wyd. 1984 t. 35/36.
B. Burdziej: Bibliografia prac Artura Hutnikiewicza. W: Od Kochanowskiego do Różewicza. Prace ofiarowane Arturowi Hutnikiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa 1988.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (A.Z. Makowiecki).
B. Burdziej, W. Lewandowski: Bibliografia prac Artura Hutnikiewicza. W: A. Hutnikiewicz: Z pism rozproszonych. Toruń 2006 s. 135-172.

Ogólne

Artykuły

H. Dubowik: Artur Hutnikiewicz. Pomorze 1972 nr 4.
A. Borycki: Artur Hutnikiewicz. Warmia i Mazury 1977 nr 2.
M. Januszewicz: Rzecz o profesorze Arturze Hutnikiewiczu. PAL Przegląd Artystyczno–Literacki 1995 nr 3.
PAL Przegląd Artystyczno–Literacki 1996 nr 3 [numer poświęcony A. Hutnikiewiczowi; zawiera m.in. studia: W. Gutowski: Artura Hutnikiewicza badania nad Młodą Polską, przedruk: „Litteraria Copernicana” 2016 nr 4; M. Kalinowska: O ocenach i wartościach w pracach Artura Hutnikiewicza; K. Jakowska: Artur Hutnikiewicz jako pisarz; J.Z. Maciejewski: Lektura szkiców].
A. Szymańska: Mój Hutnikiewicz. Nowe Książki 1997 nr 2.
D. T. Lebioda: Twórcze powinowactwa. O dokonaniach pisarskich Artura Hutnikiewicza. W tegoż: Przedsionek wieczności. Bydgoszcz 1998.
W. Gutowski: Artur Hutnikiewicz (1916 – 2005). Ruch Literacki 2005 z. 4/5.
J. Kryszak: Pożegnanie Profesora. „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze2005 nr 2, przedruk pt. Pożegnanie Profesora Artura Hutnikiewicza 21 kwietnia 2005 roku w: Przez dwa stulecia. In memoriam Artur Hutnikiewicz. Toruń 2006.
W. Lewandowski: Port Artur. Tygodnik Powszechny 2005 nr 18.
J. Speina: Pożegnanie z Profesorem Arturem Hutnikiewiczem (12 I 1916 – 16 IV 2005). Kwartalnik Akademicki 2005 nr 2.
T. Friedelówna: Profesor Artur Hutnikiewicz. Wspomnienie. Litteraria Copernicana 2008 nr 1 s. 227-234.
Litteraria Copernicana 2016 nr 4 [numer poświęcony pamięci A. Hutnikiewicza; zawiera m.in. wspomnienia, studia i wybór z materiałów archiwalnych: B. Burdziej, M. Kalinowska, H. Ratuszna: Nazywaliśmy go Mistrzem; W. Gutowski: Artura Hutnikiewicza badania nad Młodą Polską; A. Zalewska: Stefan Żeromski Artura Hutnikiewicza; K. Jakowska: Krótkie wspomnienie o Profesorze; S. Salmonowicz: Kreski do portretu Artura Hutnikiewicza; J. Krukowski-Żdanowicz (Krużdan): Artur! Artur!; M. Śliwińska: Szkic do portretu Artura Hutnikiewicza. O dedykacjach w książkach z biblioteki Profesora; A. Mycio: Spuścizna rękopiśmienna Profesora Artura Hutnikiewicza w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu].

Żeromski i naturalizm

H. Markiewicz. Rocznik Literacki 1956 wyd. 1957.
M. Puchalska. Pamiętnik Literacki 1958 z. 1.
W. Słodkowski: Rozwój badań nad życiem i twórczością Żeromskiego 1945-1964. „Pamiętnik Literacki1965 z. 4 [tu też omówienie: Stefan Żeromski].
I. Sikora: Wzorzec monografii. Odra 1988 nr 11.
M. Wyka: Żeromski albo „nasze ja i historia. Twórczość 1988 nr 5.
Z. Florczak: Nałóg lektury. Nowe Książki 1989 nr 5.
A. Lubaszewska. Ruch Literacki 1989 nr 1.
W. Sadkowski: Cenna książka o Żeromskim. Polonistyka 1989 nr 10.

Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936)

J. J. Lipski. Pamiętnik Literacki 1961 z. 3.

Stefan Żeromski

B. Faron: Popularna monografia Żeromskiego. Ruch Literacki 1961 nr 6.
W. Słodkowski: Rozwój badań nad życiem i twórczością Żeromskiego 1945-1964. Pamiętnik Literacki 1965 z. 4 [tu też omówienie: Żeromski i naturalizm].

Od czystej formy do literatury faktu

H. Kirchner. Kultura i Społeczeństwo 1966 nr 1.
S. Melkowski: Przewodnik po nowoczesności. Twórczość 1966 nr 4.
B. Owczarek: Historia i doktryna. Studia Estetyczne 1966.
M. Stępień: Główne teorie i programy literackie XX wieku. Ruch Literacki 1966 nr 2.
M. Sprusiński. Pamiętnik Literacki 1967 z. 2.
B. Biolčev. „Literaturna Misăl”, Sofia 1968 nr 6.
H. Lampl. Wiener Slavistisches Jahrbuch 1969 t. 15.

Portrety i szkice literackie

W. Maciąg: Badacz i miłośnik. Nowe Książki 1976 nr 20.
K. Kralkowska-Gątkowska. Pamiętnik Literacki 1977 z. 4.
M. Danilewicz Zielińska. Kultura”, Paryż 1977 nr 4.
J. Pluta. Ruch Literacki 1979 nr 1.
A. Siomkajło. „Literary Studies in Poland”, Wrocław T. 7: 1981.

Młoda Polska

B. Faron: Historia literatury Młodej Polski. Twórczość 1995 nr 4.
W. Lewandowski: Młoda Polska” Artura Hutnikiewicza. Kresy 1995 nr 2.
A. Pryszczewska-Kozołub: Pamięci Profesora Artura Hutnikiewicza. Kwartalnik Opolski 1995 nr 1.
R. Szynaka. Kresy Literackie 1995 nr 3/4.
H. Zaworska: Stara Młoda Polska. Nowe Książki 1995 nr 6.

To co najważniejsze

M. Danilewicz Zielińska: Gorące popioły. Kultura”, Paryż 1996 nr 12.
[J. Giedroyc]: Notatki Redaktora. Kultura”, Paryż 1996 nr 10.
K. Ćwikliński: Cudowne słowo: wolność. Nowe Książki 1997 nr 2.

S. Grabiński: Utwory wybrane

J. Wyka: Literatura i upiory. Twórczość 1981 nr 5.